Zaburzenia mowy we wczesnej fazie choroby Alzheimera

Studium przypadków

1 opinia

Format:

mobi, epub, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

15,02  19,50

Format: mobi, epub, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

15,0219,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Opis zachowań językowych osób we wczesnej fazie choroby Alzheimera umożliwiający weryfikację hipotezy, że zaburzenia mowy w tej chorobie są patologicznym nasileniem zmian w mowie zdrowych osób w podeszłym wieku. W części teoretycznej autorka omawia stan badań nad zmianami mowy wynikającymi z fizjologicznego procesu starzenia oraz nad zaburzeniami związanymi z chorobą Alzheimera, przedstawia diagnozę różnicową choroby Alzheimera i schorzeń o podobnym obrazie klinicznym oraz opisuje narzędzia, które można wykorzystać w diagnozie logopedycznej tej grupy chorych. W drugiej części prezentuje analizę obszernego materiału językowego uzyskanego w grupie badawczej osób z chorobą Alzheimera i w dwóch grupach kontrolnych.


Autorka jako jedna z pierwszych w Polsce porównuje wykonanie różnorodnych zadań z zakresu rozumienia mowy, ekspresji, czytania i pisania przez osoby chore, zdrowe osoby starsze i zdrowe osoby młode oraz zwraca uwagę na konieczność włączenia logopedy w proces diagnozy i terapii zaburzeń mowy osób cierpiących na chorobę Alzheimera. Uzupełnieniem publikacji jest załącznik zawierający transkrypcję nagrań wypowiedzi osób z grupy badawczej i dwóch grup kontrolnych.


Książka adresowana do badaczy i studentów z dziedziny językoznawstwa stosowanego, logopedii i neuropsychologii, a także opiekunów osób z chorobą Alzheimera.


A description of the speech of people in the early stages of Alzheimer’s disease, allowing for a verification of the hypothesis that speech disorders in this disease are a pathological intensification of the changes in speech that healthy elderly people undergo.


The author discusses the current research on changes in speech resulting from the physiological process of ageing and on the disorders connected to Alzheimer’s disease, presents a differential diagnosis of Alzheimer’s disease and of disorders with a similar clinical picture, and describes the tools that can be used in speech disorders diagnosis with this group of patients. Further on, she presents an analysis of the extensive linguistic material obtained from a study group of people with Alzheimer’s disease and from two control groups.


Liczba stron310
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-4069-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  CZĘŚĆ I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE    13
  1. Choroba Alzheimera    15
  1.1. Choroba Alzheimera a otępienie alzheimerowskie    15
  1.2. Epidemiologia    16
  1.3. Rozpoznanie    17
  1.4. Charakterystyka choroby Alzheimera    22
  1.5. Warianty choroby Alzheimera    25
  1.6. Profilaktyka i terapia    28
  2. Mowa w chorobie Alzheimera    29
  2.1. Mowa a język    29
  2.2. Mowa w procesie fizjologicznego starzenia się    31
  2.3. Zaburzenia mowy w chorobie Alzheimera    39
  2.4. Diagnoza różnicowa zaburzeń mowy    51
  2.4.1. Afazja    51
  2.4.2. Afazja pierwotna postępująca    53
  2.4.3. Otępienie naczyniopochodne/naczyniowe    55
  2.4.4. Otępienie czołowo-skroniowe/choroba (zespół) Picka    56
  2.4.5. Choroba Parkinsona    57
  2.4.6. Otępienie z ciałami Lewy’ego    58
  2.4.7. Choroba Huntingtona    59
  2.4.8. Choroba Creutzfeldta-Jakoba    60
  2.4.9. Stwardnienie hipokampa    60
  2.4.10. Depresja    61
  2.4.11. Schizofazja    62
  3. Przegląd narzędzi do badania zaburzeń mowy w chorobie
  Alzheimera    64
  
  CZĘŚĆ II. ZACHOWANIA JĘZYKOWE OSÓB Z CHOROBĄ
  ALZHEIMERA    83
  1. Wprowadzenie do badań    85
  1.1. Perspektywy badawcze    85
  1.2. Stosowane metody badawcze    86
  1.2.1. Metoda testowa    87
  1.2.2. Metoda wywiadu/rozmowy    89
  1.2.3. Metoda ankietowa    90
  1.3. Schemat i warunki badania    91
  1.4. Charakterystyka grupy badawczej    92
  1.5. Charakterystyka grup kontrolnych    98
  1.6. Pytania badawcze    100
  2. Analiza materiału językowego    102
  2.1. Uwagi do analizy materiału    102
  2.2. Rozumienie    103
  2.2.1. Wskazywanie obrazków    103
  2.2.2. Wskazywanie części ciała    104
  2.2.3. Rozumienie poleceń    105
  2.2.4. Rozumienie złożonego materiału językowego    106
  2.2.5. Rozumienie metafor    109
  2.2.6. Rozumienie nonsensów na obrazkach    113
  2.2.7. Umiejętność klasyfikacji przedmiotów    116
  2.3. Ekspresja    122
  2.3.1. Realizacja ciągów zautomatyzowanych    122
  2.3.2. Powtarzanie wyrazów i zdań    123
  2.3.3. Aktualizacja nazwy    126
  2.3.4. Fluencja słowna    144
  2.3.5. Narracja (obrazek)    150
  2.3.6. Narracja (historyjka obrazkowa)    157
  2.4. Czytanie    164
  2.4.1. Rozróżnianie liter, wyrazów, rozpoznawanie wyrazów, wskazywanie desygnatów    164
  2.4.2. Głośne czytanie wyrazów i zdań    165
  2.4.3. Czytanie ze zrozumieniem    168
  2.5. Pisanie    170
  2.5.1. Pisanie danych osobowych, ciągów zautomatyzowanych, dyktowanych liter, liczb, wyrazów, nazw desygnatów    170
  2.5.2. Pisanie zdań    173
  2.5.3. Narracja pisemna    176
  Podsumowanie    181
  1. Wartość poznawcza i praktyczna badań    181
  2. Odpowiedzi na pytania badawcze    183
  3. Rola logopedy w diagnozie i terapii osób z chorobą Alzheimera    188
  Bibliografia    193
  Załączniki    209
  Załącznik 1. Materiał językowy osób z grupy badawczej i grup kontrolnych    209
  Załącznik 2. Ankieta dla członków rodziny/opiekunów na temat badanej osoby    300
  Summary    302
  Indeks osób    305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia