FinansFinansyzacja gospodarki w teorii i praktyceyzacja gospodarki w teorii i praktyce

Pomyśleć kapitalizm od nowa

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

21,96  27,45

Format: pdf

21,9627,45

cena zawiera podatek VAT

Finansyzacja przynależy do tej kategorii zjawisk ekonomicznych, które niczym w soczewce skupiają w sobie największe słabości współczesnego systemu kapitalistycznego (wśród nich m.in. krótkowzroczność inwestorów, inflację aktywów na rynkach kapitałowych, bezprecedensową skalę nierówności dochodowych i majątkowych, postępujący wzrost zadłużenia tak indywidualnych podmiotów, jak i całych państw czy wreszcie niestabilność systemu finansowego). Co więcej, w procesie finansyzacji nastąpiło redefiniowanie ekonomicznej roli sektora finansowego w gospodarce. Ze służebnej, podporządkowanej funkcji pośrednika, a także mediatora i katalizatora w procesach gospodarczych, przekształcił się on w kreatora nadrzędnych reguł i zasad, w radykalny sposób zmieniając optykę i logikę funkcjonowania wielu podmiotów z realnej sfery gospodarki, fundamentalnie przeobrażając rynki towarowe oraz modyfikując zachowania gospodarstw domowych.
Dominacja motywów i imperatywów finansowych doprowadziła do przekształcenia kapitalizmu przemysłowego w kapitalizm finansowy, w którym o sile i znaczeniu gospodarki w dużo mniejszym stopniu decydują podmioty wywodzące się z realnych jej sektorów. Ostatni globalny kryzys finansowy, stan wielu gospodarek kapitalistycznych świata zachodniego, a także odczucia społeczeństw wyrażane w procesie wyborczym wraz z wyzwaniami natury społecznej, demograficznej i środowiskowej, przed jakimi obecnie stoimy, skłaniają do stawiania pytań, czy można dalej akceptować model rozwoju, który w tak wyraźny sposób faworyzuje jeden sektor gospodarki. Stanowią one jednocześnie przesłankę do podjęcia rozważań na temat zasadności, a być może nieuchronnej konieczności, przywrócenia historycznie ugruntowanej roli sektora finansowego w gospodarce, co w niektórych przypadkach wiązać się może z przeprowadzeniem procesu definansyzacji.


Liczba stron272
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-744-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Rozdział I. Pojęcie, istota i znaczenie zjawiska finansyzacji    21
  1.1. Wprowadzenie    21
  1.2. Finansyzacja – istota pojęcia    24
  1.3. Źródła i determinanty finansyzacji    36
  1.4. Finansyzacja w ujęciu historycznym    52
  1.5. Podsumowanie    60
  
  Rozdział II. Teoretyczne fundamenty finansyzacji i problem pomiaru    63
  2.1. Wprowadzenie    63
  2.2. Teoretyczne podłoże zjawiska finansyzacji    68
  2.2.1. Efekt Cantillona    68
  2.2.2. Hipoteza niestabilności finansowej Hymana Minsky’ego    73
  2.2.3. Malejąca stopa zysku    77
  2.3. Klasyfikacja nurtów badawczych    83
  2.4. Pomiar i przejawy finansyzacji    89
  2.5. Podsumowanie    99
  
  Rozdział III. Makroekonomiczne aspekty finansyzacji    103
  3.1. Wprowadzenie    103
  3.2. Koncepcja rynku    105
  3.3. Finansyzacja rynków towarowych    115
  3.3.1. Finansyzacja rynku ropy naftowej    117
  3.3.2. Finansyzacja rynku produktów rolnych i sektora żywnościowego    121
  3.4. Przejawy finansyzacji w działalności państwa    129
  3.4.1. Państwowe fundusze majątkowe    130
  3.4.2. Działalność banków centralnych jako przykład finansyzacji państwa    133
  3.4.3. Inne przykłady finansyzacji w działalności państwa    138
  3.5. Finansyzacja w kontekście zjawisk i trendów makroekonomicznych    141
  3.6. Podsumowanie    154
  
  Rozdział IV. Finansyzacja w ujęciu mikroekonomicznym     157
  4.1. Wprowadzenie    157
  4.2. Charakterystyka przedsiębiorstwa poddanego procesowi finansyzacji    160
  4.3. Finansyzacja w działalności przedsiębiorstw niefinansowych     169
  4.4. Finansyzacja przedsiębiorstw finansowych na przykładzie banków komercyjnych    176
  4.5. Finansyzacja gospodarstw domowych    185
  4.6. Podsumowanie    190
  
  Rozdział V. Definansyzacja jako kierunek ewolucji kapitalizmu    195
  5.1. Wprowadzenie    195
  5.2. Współczesny kapitalizm w gospodarkach rozwiniętych – zarys problematyki    199
  5.3. Społeczny odbiór współczesnego kapitalizmu i sektora finansowego – finansyzacja w aspekcie społecznym    205
  5.4. Kapitalizm finansowy i finansyzacja w kontekście demokracji    217
  5.5. Praktyczne sposoby i narzędzia przywrócenia równowagi pomiędzy sektorem finansowym a realną sferą gospodarki    221
  5.6. Finansyzacja gospodarki w kontekście kierunków ewolucji kapitalizmu    235
  5.7. Podsumowanie    241
  
  Zakończenie    245
  Bibliografia    255
  Spis rysunków    269
  Spis tabel    271
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia