Endokrynologia wieku rozwojowego

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

111,30  159,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

111,30159,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Endokrynologia wieku rozwojowego jest opracowaniem najnowszej wiedzy dla lekarzy specjalizujących się w endokrynologii i diabetologii dziecięcej.
Jest to nowoczesny podręcznik będący kompletnym i wyczerpującym źródłem wiedzy a równocześnie praktycznym podejściem do trudnych zagadnień diagnostyki i terapii chorób wydzielania dokrewnego u dzieci.
Został opracowany na podstawie najnowszej wiedzy w tym podstaw genetyki chorób gruczołów dokrewnych u dzieci, odrębności obrazu klinicznego, diagnostyki klinicznej i postępowania terapeutycznego oraz rzadkich zespołów ujawniających się w różnych okresach rozwojowych dziecka. W każdym rozdziale przedstawiono najnowsze osiągniecia na podstawie aktualnej literatury światowej w tym także procedury postepowania zgodne z najnowszymi wytycznymi.
Podręcznik napisany przez zespół ekspertów ze wszystkich ośrodków uniwersyteckich w Polsce. Wraz z Diabetologia wieku rozwojowego stanowią komplet wiedzy potrzebnej dla specjalizujących się lekarzy. Zakres podręcznika jest zgodny z wytycznymi kształcenia opisanymi w planach kształcenia specjalistycznego.


Liczba stron998
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-6023-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział. Budowa i działanie hormonów – Marek Pawlikowski     1
    Rys historyczny i definicja hormonów     1
    Źródła hormonów     2
    Budowa chemiczna hormonów     3
    Działanie hormonów. Receptory hormonalne     4
      Receptory błonowe     5
      Receptory jądrowe     8
      Czynniki determinujące biologiczne działanie hormonów     10
      Piśmiennictwo     11
  Rozdział 2. Układ podwzgórzowo -przysadkowy     13
    Neuroendokrynologia układu podwzgórzowo -przysadkowego     13
      Rozwój, budowa i funkcjonowanie układu podwzgórzowo- -przysadkowego – Maciej Hilczer     13
      Zaburzenia funkcjonowania układu podwzgórzowo -przysadkowego – Maciej Hilczer     17
      Współdziałanie podwzgórza i przysadki – Maciej Hilczer     20
      Moczówka prosta i zespół nieadekwatnego wydzielania wazopresyny – Joanna Smyczyńska     23
      Hiperprolaktynemia – Renata Stawerska     39
    Zaburzenia rozwojowe, guzy i procesy chorobowe podwzgórza i przysadki u dzieci – Marcin Roszkowski     60
      Wprowadzenie     60
      Embriologia i anatomia osi podwzgórzowo -przysadkowej     60
      Zmiany wewnątrzsiodłowe     66
      Zmiany rozrostowe szypuły i lejka przysadki mózgowej     81
      Zmiany patologiczne okolicy nadsiodłowej     87
    Diagnostyka obrazowa przysadki mózgowej – Elżbieta Jurkiewicz     93
      Wprowadzenie     93
      Przysadka mózgowa     93
      Diagnostyka szczegółowa przysadki mózgowej – rezonans magnetyczny     100
      Piśmiennictwo     100
  Rozdział 3. Problemy okresu noworodkowego     105
    Jednostka płodowo -łożyskowa – Iwona Beń -Skowronek     105
      Wprowadzenie     105
      Funkcjonowanie jednostki płodowo -łożyskowej     107
    Problemy hormonalne u dzieci urodzonych przedwcześnie i noworodków z małą masą urodzeniową – Iwona Beń -Skowronek     109
      Wprowadzenie     109
      Wcześniactwo     110
      Mała urodzeniowa masa ciała     110
      Czynność hormonalna płodu     111
    Wrodzony hiperinsulinizm – Bogda Skowrońska, Jędrzej Nowaczyk, Sabina Przewoźniak, Piotr Fichna     139
      Definicja     139
      Etiologia     140
      Uwarunkowania genetyczne     140
      Objawy kliniczne i kryteria diagnostyczne     144
      Leczenie     148
    Badania przesiewowe noworodków w kierunku endokrynopatii – Mariusz Ołtarzewski, Maria Ginalska -Malinowska     152
      Organizacja badań przesiewowych     152
      Badanie przesiewowe w kierunku wrodzonej niedoczynności tarczycy (WNT)     155
      Badanie przesiewowe w kierunku wrodzonego przerostu nadnerczy (CAH)     157
    Piśmiennictwo     165
  Rozdział 4. Fizjopatologia wzrastania     169
    Mechanizmy regulujące procesy wzrastania – Andrzej Kędzia     169
      Hormon wzrostu – budowa     169
      Regulacja wydzielania hormonu wzrostu     170
      Hormon wzrostu – działanie     171
      Wewnątrzkomórkowy przekaz sygnału wzrostowego     173
    Etiopatogeneza niedoboru wzrostu     181
      Przyczyny niskorosłości – Elżbieta Petriczko     181
      Hormonalne przyczyny niedoboru wzrostu – Maciej Hilczer     184
      Niehormonalne przyczyny niedoboru wzrostu – Elżbieta Petriczko, Aneta Gawlik, Krystyna H. Chrzanowska, Maria A. Kalina     188
    Obraz kliniczny i zasady diagnozowania niedoboru wzrostu – Maciej Hilczer, Elżbieta Petriczko     203
    Leczenie hormonem wzrostu oraz insulinopodobnym czynnikiem wzrostu I u dzieci – Mieczysław Walczak     211
      Wprowadzenie     211
      Programy terapeutyczne realizowane w Polsce     212
      Monitorowanie bezpieczeństwa i skuteczności terapii hormonem wzrostu oraz IGF-I     225
    Pierwotny niedobór IGF-I (zespół niewrażliwości na hormon wzrostu) – Elżbieta Petriczko, Anita Horodnicka -Józwa     231
      Wprowadzenie     231
      Zespół Larona     231
      Zespół niewrażliwości na hormon wzrostu (z wyłączeniem zespołu Larona)     232
    Wzrost wysoki – Maciej Hilczer     232
      Definicja i epidemiologia     232
      Obraz kliniczny     233
      Hormonalne przyczyny nadmiernego wzrostu     234
      Niehormonalne przyczyny nadmiernego wzrostu     237
      Zespoły uwarunkowane genetycznie     238
      Piśmiennictwo     242
  Rozdział 5. Choroby tarczycy – red. naukowa Artur Bossowski     245
    Fizjologia gruczołu tarczowego – Anna M. Kucharska     245
      Wprowadzenie     245
      Fizjologia rozwoju gruczołu tarczowego u dzieci     246
      Metabolizm hormonów tarczycy u płodu     249
      Fizjologia tarczycy po urodzeniu     250
    Niedoczynność tarczycy: obraz kliniczny, diagnostyka i leczenie – Anna M. Kucharska     251
      Wprowadzenie     251
      Wrodzona niedoczynność tarczycy     252
      Objawy kliniczne wrodzonej niedoczynności tarczycy     259
      Diagnostyka wrodzonej niedoczynności tarczycy     261
      Leczenie i monitorowanie terapii     262
      Nabyta niedoczynność tarczycy     266
    Nadczynność tarczycy u dzieci – Artur Bossowski, Beata Sawicka     274
      Definicja     274
      Epidemiologia     275
      Etiopatogeneza     275
      Autoprzeciwciała     278
      Objawy kliniczne     280
      Rozpoznanie     285
      Nadczynność tarczycy u noworodków     287
      Leczenie nadczynności tarczycy     288
      Wtórna nadczynność tarczycy     293
    Choroba guzkowa tarczycy u dzieci – Andrzej Lewiński, Magdalena Stasiak     295
      Wprowadzenie     295
      Definicja     295
      Epidemiologia     296
      Etiopatogeneza     296
      Obraz kliniczny     298
      Badania dodatkowe     300
      Leczenie     311
    Nowotwory tarczycy u dzieci – Barbara Jarząb, Daria Handkiewicz -Junak     314
      Wprowadzenie     314
      Zróżnicowany rak tarczycy     314
      Leczenie zróżnicowanych raków tarczycy     319
      Rak rdzeniasty tarczycy     331
    Leczenie operacyjne w wybranych chorobach tarczycy wieku rozwojowego – Marek Dedecjus     333
      Wprowadzenie     333
      Anatomia i embriologia gruczołu tarczowego     334
      Definicje i rodzaje operacji tarczycy     335
    Diagnostyka USG chorób tarczycy wieku rozwojowego – Agnieszka Brodzisz, Wiesław Jakubowski     343
      Technika badania USG tarczycy u dzieci. Anatomia tarczycy     343
      Przyczyny powiększenia tarczycy u dzieci     347
      Zapalenie tarczycy     352
      Choroba Gravesa–Basedowa     354
      USG tarczycy w chorobach nowotworowych. Tarczyca po chemio-/radioterapii i HSCT     355
      Różnicowanie sonograficzne zmian wyczuwalnych palpacyjnie na szyi u dzieci     356
    Piśmiennictwo     357
  Rozdział 6. Choroby kory i rdzenia nadnerczy     361
    Patofizjologia kliniczna kory nadnerczy – Marta Fichna, Piotr Fichna     361
      Oś podwzgórze–przysadka -nadnercza (HPA)     362
      System renina–angiotensyna–aldosteron (RAAS)     365
      Biosynteza kortykosteroidów     366
      Mechanizm działania glikokortykosteroidów na komórki docelowe     368
      Postreceptorowe mechanizmy działania glikokortykosteroidów (SGK1)     369
      Wpływ glikokortykosteroidów na organizm     370
      Mechanizm działania mineralokortykosteroidów na komórki docelowe     370
      Wpływ mineralokortykosteroidów na organizm     371
      Znaczenie androgenów nadnerczowych     372
      Transport, metabolizm i wydalanie kortykosteroidów     373
      Uwagi dotyczące diagnostyki czynności kory nadnerczy     374
      Leki i substancje zaburzające czynność nadnerczy     376
    Wrodzony przerost kory nadnerczy – Mieczysław Szalecki     378
      Wprowadzenie     378
      Niedobór 21α -hydroksylazy     379
      Nosiciele (heterozygoty)     380
      Objawy     380
      Badania przesiewowe     383
      Leczenie prenatalne     384
      Inne niż niedobór 21-hydroksylazy postaci CAH     385
      Leczenie     388
      Monitorowanie     396
      Powikłania     397
    Niedoczynność nadnerczy – Beata Wikiera     398
      Wprowadzenie     398
      Pierwotna niedoczynność nadnerczy     401
      Wtórna niedoczynność nadnerczy     416
      Objawy niedoczynności nadnerczy     420
      Diagnostyka niedoczynności nadnerczy     421
      Leczenie niedoczynności nadnerczy     424
      Hipoaldosteronizm     426
    Choroba i zespół Cushinga – Mieczysław Szalecki     428
      Wprowadzenie     428
      ACTH-zależny zespół Cushinga     430
      ACTH-niezależne postaci CS     432
      Rak i gruczolak kory nadnercza     432
    Guz chromochłonny i przyzwojaki u dzieci i młodzieży – Mieczysław Litwin     449
      Wprowadzenie     449
      Epidemiologia     450
      Objawy kliniczne     450
      Biologia molekularna PCC/PGL     452
      Rozpoznanie     456
      Leczenie i dalsze postępowanie     461
    Nadciśnienie tętnicze monogenowe – Mieczysław Litwin     464
      Wprowadzenie     464
      Mechanizmy regulujące wydalanie i wchłaniane sodu – znaczenie cewki dystalnej     468
      Choroby cewki dalszej będące przyczyną monogenowego nadciśnienia tętniczego     470
      Choroby nadnerczy będące przyczyną monogenowego nadciśnienia tętniczego     478
    Diagnostyka obrazowa nadnerczy – Elżbieta Jurkiewicz     484
      Wprowadzenie     484
      Ultrasonografia     485
      Tomografia komputerowa     485
      Rezonans magnetyczny     486
      Badania izotopowe     486
      Zasada badania obrazowego     487
      Diagnostyka nadnerczy w okresie noworodkowym     487
      Diagnostyka nadnerczy w okresie niemowlęcym i u dzieci starszych     488
      Nienowotworowe zmiany w nadnerczach     491
      Piśmiennictwo     493
  Rozdział 7. Zaburzenia wielogruczołowe     497
    Autoimmunologiczne zespoły wielogruczołowe – Artur Bossowski, Iwona Beń -Skowronek, Beata Sawicka     497
      Definicja     497
      Klasyfikacja     498
      Wielogruczołowy zespół autoimmunizacyjny typu 1 (APS-1)     499
      Wielogruczołowy zespół autoimmunizacyjny typu 2 (APS-2)     503
      Wielogruczołowy zespół autoimmunizacyjny typu 3 (APS-3)     506
      Wielogruczołowy zespół autoimmunizacyjny typu 4 (APS-4)     515
      Zespół IPEX     517
    Zespoły mnogich nowotworów dokrewnych – Agata Skórka, Mieczysław Szalecki     520
      Wprowadzenie     520
      Zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 1 (MEN1, zespół Wermera)     520
      Zespół mnogich nowotworów gruczołów dokrewnych typu 2 (MEN2)     524
      Piśmiennictwo     533
  Rozdział 8. Zaburzenia dojrzewania płciowego – Anna Wędrychowicz     535
    Prawidłowe dojrzewanie płciowe     535
      Fizjologia dojrzewania płciowego     535
      Przebieg dojrzewania płciowego     536
      Ocena dojrzewania płciowego     544
    Nieprawidłowe dojrzewanie płciowe     545
      Przedwczesne dojrzewanie     545
      Opóźnione dojrzewanie (hipogonadyzm)     567
      Inne zaburzenia dojrzewania płciowego w okresie młodzieńczym     587
      Piśmiennictwo     591
  Rozdział 9. Wybrane zagadnienia ginekologii dziecięcej i dziewczęcej – Agnieszka Drosdzol -Cop, Aneta Gawlik     595
    Badanie ginekologiczne dziewczynki     595
    Diagnostyka ultrasonograficzna w ginekologii dziecięcej i dziewczęcej     603
      Wprowadzenie     603
      Prawidłowe obrazy ultrasonograficzne narządów płciowych u dziewczynek i nastolatek     604
      Zaburzenia dojrzewania płciowego     607
      Wady narządów płciowych     608
      Torbiele/guzy przydatków     610
      Zespół policystycznych jajników (PCOS)     612
    Prawidłowy cykl miesiączkowy u dziewcząt     613
    Zaburzenia miesiączkowania u dziewcząt – terminologia     614
    Pierwotny brak miesiączki     615
    Wtórny brak miesiączki     616
    Przyczyny braku miesiączki u dziewcząt     618
    Krwawienia młodocianych     620
      Wprowadzenie     620
      Diagnostyka     621
      Leczenie     624
      AUB o łagodnym nasileniu     624
      AUB o umiarkowanym nasileniu     625
      AUB o ciężkim nasileniu     626
    Postępowanie terapeutyczne u dziewcząt z hipogonadyzmem     628
      Piśmiennictwo     630
  Rozdział 10. Zaburzenia odżywiania     631
    Mechanizmy regulujące równowagę energetyczną organizmu – Jacek Tabarkiewicz, Artur Mazur     631
      Wprowadzenie     631
      Rola podwzgórza i ośrodkowego układu nerwowego w regulacji homeostazy energetycznej ustroju     632
      Rola autonomicznego układu nerwowego w regulacji gospodarki energetycznej     635
      Neuroprzekaźniki jako czynniki regulujące gospodarkę energetyczną     636
      Wpływ enterohormonów na regulację apetytu     636
      Rola układu endokanabinoidowego w regulacji gospodarki energetycznej     637
    Rola czynników genetycznych w powstawaniu otyłości u dzieci – Katarzyna Jakubek -Kipa, Jacek Tabarkiewicz, Artur Mazur     639
      Wprowadzenie     639
      Otyłość uwarunkowana jednogenowo     641
      Otyłość wchodząca w skład zespołu genetycznego     644
      Otyłość uwarunkowana wielogenowo     645
      Mechanizmy epigenetyczne w rozwoju otyłości     647
      Podsumowanie     648
    Epidemiologia otyłości, czynniki ryzyka rozwoju otyłości, tkanka tłuszczowa – Beata Pyrżak, Agnieszka Rudzka -Kocjan, Bogda Skowrońska, Elżbieta Niechciał, Piotr Fichna     649
      Epidemiologia     649
      Czynniki ryzyka rozwoju otyłości     650
      Tkanka tłuszczowa     654
    Wtórne zaburzenia hormonalne w otyłości u dzieci i młodzieży – Bogda Skowrońska, Anna Gertig -Kolasa, Izabela Krzyśko -Pieczka, Elżbieta Niechciał, Beata Pyrżak, Piotr Fichna     674
      Wprowadzenie     674
      Hormonalna oś wzrostowa w otyłości u dzieci i młodzieży     674
      Oś tarczycowa w otyłości     677
      Zmiany osi nadnerczowej w otyłości     681
      Osie gonadalne w otyłości     685
      Uwagi końcowe – podsumowanie     687
    Następstwa metaboliczne otyłości u dzieci – Barbara Głowińska- -Olszewska, Bogda Skowrońska, Elżbieta Niechciał     688
      Wprowadzenie     688
      Zaburzenia przemiany lipidowej     689
      Kliniczna manifestacja oporności na insulinę w otyłości     696
      Leczenie powikłań otyłości u dzieci     703
    Diagnostyka i leczenie otyłości – Agnieszka Domin, Jacek Tabarkiewicz, Artur Mazur     706
      Wywiad     708
      Badanie fizykalne     709
      Diagnostyka     710
      Profilaktyka i leczenie     712
    Jadłowstręt psychiczny – Katarzyna Ziora     726
      Rys historyczny     726
      Definicja     727
      Rozpowszechnienie     727
      Kryteria rozpoznania     728
      Etiopatogeneza     731
      Objawy kliniczne     736
      Powikłania i rokowanie     739
      Leczenie     739
      Piśmiennictwo     741
  Rozdział 11. Zaburzenia rozwoju płci – Anna M. Kucharska, Maria Szarras -Czapnik, Jolanta Słowikowska -Hilczer     747
    Różnicowanie płci – fizjologia     747
      Różnicowanie gonad     748
      Różnicowanie wewnętrznych narządów płciowych     752
      Różnicowanie zewnętrznych narządów płciowych     753
      Różnicowanie płciowe ośrodków mózgowych     755
    Charakterystyka zaburzeń rozwoju płci     755
      Definicja     755
      Objawy sugerujące zaburzenie rozwoju płci     757
      Chromosomalne zaburzenia rozwoju płci     757
      Nieprawidłowe różnicowanie gonad w życiu płodowym     760
      Zaburzenia w biosyntezie i działaniu androgenów     769
      Defekty w biosyntezie i działaniu AMH     774
      Zaburzenie rozwoju płci z kariotypem 46,XX     774
      Niesklasyfikowane zaburzenia rozwoju narządów płciowych     776
      Postępowanie diagnostyczne u dziecka z zaburzonym rozwojem narządów płciowych     778
      Postępowanie terapeutyczne     782
      Piśmiennictwo     786
  Rozdział 12. Zaburzenia gospodarki wapniowo -fosforanowej     787
    Homeostaza wapniowo -fosforanowa – Beata Pyrżak     787
      Wprowadzenie, działanie głównych pierwiastków     787
      Zaburzenia homeostazy wapniowo -fosforanowej     800
    Choroby przytarczyc – Maria A. Kalina     806
      Wprowadzenie     806
      Niedoczynność przytarczyc     807
      Nadczynność przytarczyc     816
    Witamina D – Paweł Płudowski     819
      Wprowadzenie     819
      Witamina D – chemia     821
      Epidemiologia niedoboru witaminy D     821
      Źródła witaminy D     821
      Metabolizm witaminy D     825
      Działanie plejotropowe     828
      Suplementacja witaminy D     836
      Maksymalne dopuszczalne dobowe dawki witaminy D dla populacji osób zdrowych     837
      Wskazania do oznaczania witaminy D     838
    Krzywice – Beata Pyrżak     840
      Wprowadzenie     840
      Krzywice hipokalcemiczne     841
      Krzywice hipofosfatemiczne     846
    Wybrane zagadnienia zaburzeń układu chrzęstno -kostnego – Beata Pyrżak, Aleksandra Kowalska     849
      Wprowadzenie     849
      Objawy kliniczne     852
      Rozpoznanie     854
      Wybrane jednostki chorobowe związane z niskim wzrostem     855
    Hipofosfatazja – Aneta Gawlik     872
      Piśmiennictwo     878
  Rozdział 13. Diagnostyka laboratoryjna i genetyczna     883
    Diagnostyka laboratoryjna w endokrynologii – Olga Ciepiela, Małgorzata Dobosz, Urszula Demkow     883
      Przygotowanie pacjenta i pobieranie materiału do badań     883
      Metody laboratoryjne stosowane w diagnostyce endokrynologicznej     884
      Laboratoryjne oznaczanie stężenia poszczególnych hormonów     889
      Oznaczanie profilu steroidowego w moczu     893
      Witamina D     896
      Metody stosowane w diagnostyce i monitorowaniu leczenia chorób tarczycy     897
      Oznaczanie hormonów płciowych     900
      Inne parametry     903
      Badania genetyczne w chorobach wydzielania dokrewnego – Krystyna H. Chrzanowska     905
    Wprowadzenie     905
      Podstawy genetyki – krótkie repetytorium     906
      Wybrane techniki badań genetycznych     909
      Wyniki badań genetycznych – zasady analizy, opisu i interpretacji     916
      Współpraca endokrynologa z genetykiem klinicznym     921
      Diagnostyka chorób genetycznych w praktyce klinicznej endokrynologa     922
      Poradnictwo genetyczne i genomowe     927
      Piśmiennictwo     930
  Rozdział 14. Pacjent po leczeniu przeciwnowotworowym – odległe następstwa endokrynologiczne – Ewa Barg, Dorota Birkholz -Walerzak     931
    Wprowadzenie     931
    Zaburzenia funkcji tarczycy     933
      Niedoczynność/nadczynność tarczycy     933
      Choroba guzkowa tarczycy     934
    Zaburzenia osi podwzgórzowo -przysadkowej     935
      Moczówka prosta centralna     935
      Niewydolność przedniego płata przysadki     935
    Zaburzenia funkcji gonad     939
    Zaburzenia metaboliczne     943
    Zaburzenia gospodarki mineralnej i gęstości kości     945
    Prowadzenie pacjentów po leczeniu hematoonkologicznym według jednostek chorobowych     946
      Guzy mózgu     946
      Chłoniaki     948
      Guz Wilmsa     950
      Piśmiennictwo     950
  Rozdział 15. Antropologiczne metody oceny rozwoju fizycznego – Anna Majcher, Beata Pyrżak     953
    Wprowadzenie     953
    Metodyka badań antropologicznych     954
      Podstawowe pomiary antropometryczne     954
      Interpretacja pomiarów antropometrycznych     957
      Wskaźniki ilorazowe     970
    Obserwacja długofalowa rozwoju fizycznego dziecka     972
      Ocena antropometryczna dziecka po urodzeniu     972
      Badania bilansowe     973
    Piśmiennictwo     975
  Skorowidz     977
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia