Życie i ewolucja biosfery

Podręcznik ekologii ogólnej

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

74,25  99,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

74,2599,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka przedstawia główne zagadnienia współczesnej ekologii, rozumianej jako program badawczy biologii, ze szczególnym uwzględnieniem biosfery – ekosystemu Ziemi, którego częścią jest populacja gatunku Homo sapiens. Nowatorstwo tego opracowania polega na przedstawieniu zjawiska życia jako procesu globalnego, realizowanego przez całą biosferę, na którą składają się lokalne ekosystemy, populacje pojedynczych organizmów, połączonych wieloma interakcjami. Proces ten trwa od miliardów lat, podlegając prawom termodynamiki i doboru naturalnego. Są to problemy najbardziej aktualne, wciąż mało rozwijane w innych podręcznikach.


Nacisk położono na specyficzną metodologię przyrodniczych nauk eksperymentalnych i naukowy krytycyzm, które gwarantują bezkonkurencyjną wiarygodność ustaleń współczesnej ekologii i biologii ewolucyjnej. Jest to szczególnie ważne w obecnym okresie zagrożeń cywilizacji, wynikających z antropogenicznych zmian w funkcjonowaniu biosfery. Praktyka ochrony środowiska naturalnego człowieka, a także ochrony przyrody jako wartości autotelicznej, muszą się opierać na wynikach badań naukowych, jednak warunkiem realizacji tych celów jest zaufanie do nauk przyrodniczych.


Kolejne, trzecie wydanie, jest gruntownie unowocześnione, uwzględnia najnowsze zdobycze naukowej ekologii i ewolucjonizmu, dotyczące zagadnień o fundamentalnym znaczeniu dla nauk biologicznych oraz dla praktycznej ochrony przyrody i środowiska człowieka. Przedstawiony jest bilans węgla w biosferze i jego związki ze zmianami klimatu, nowe dane na temat bioróżnorodności, jej zmian i znaczenia dla funkcjonowania ekosystemów, a także najnowsze hipotezy o pochodzeniu życia. Przedstawiono nowoczesne narzędzia badań ekologicznych, w tym metody molekularne, stechiometrię ekologiczną, dane satelitarne i statystyczną metaanalizę danych.


Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla studentów biologii i ochrony środowiska wszystkich uczelni w Polsce, na których jest wykładana ekologia, a także dla doktorantów i pracowników naukowych.


Liczba stron720
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21137-0
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rozdział     1
  Wstęp     1
    1.1. Czego czytelnik powinien się spodziewać po tej książce?     1
    1.2. O metodzie naukowej     3
    1.3. Ekologia współczesna     12
    Literatura uzupełniająca     18
  Rozdział 2     23
  Życie biosfery     23
    2.1. Żywy organizm     23
    2.2. Żywa biosfera     24
    2.3. Ekologia jako program badawczy biologii     25
    2.4. Planeta Ziemia     26
      2.4.1. Ziemia we wszechświecie     26
      2.4.2. Planety Układu Słonecznego     29
      2.4.3. Środowisko kosmiczne     31
      2.4.4. Ruch Ziemi wokół Słońca, pory roku     33
      2.4.5. Ruch obrotowy Ziemi wokół osi     34
      2.4.6. Magnetosfera Ziemi     34
      2.4.7. Hipoteza Milankoviča     35
    2.5. Ziemia pod nogami     38
      2.5.1. Co jest w środku     38
      2.5.2. „A jednak się rusza”     39
    2.6. Cyrkulacja atmosferyczna i cykl hydrologiczny     44
    Literatura uzupełniająca     48
  Rozdział 3     49
  Biogeneza i historia biosfery     49
    3.1. Powstanie życia na Ziemi     49
      3.1.1. Co to jest: życie     49
      3.1.2. Hipotezy o powstaniu życia na Ziemi     51
      3.1.3. „Od dołu”: badania geologiczne i paleontologiczne     53
      3.1.4. „Od góry”: badania porównawcze współczesnych organizmów     58
      3.1.5. Hipotezy i eksperymenty „tu i teraz”     61
      3.1.6. Od minerałów do praorganizmu     62
      3.1.7. Świat RNA     68
      3.1.8. Powstanie współczesnych form życiowych     70
    3.2. Prehistoria życia i paleoekologia     71
    3.3. Wielkie wymierania     74
      3.3.1. Dokumenty paleontologiczne     75
      3.3.2. Przyczyny katastrof     81
      3.3.3. Zderzenia z meteorytami     81
      3.3.4. Okresowość wymierań?     84
      3.3.5. Wulkanizm i inne konkurencyjne hipotezy     85
    Literatura uzupełniająca     87
  Rozdział 4     89
  Metabolizm biosfery     89
    4.1. Cykl redoks     89
    4.2. Heterotrofia     95
    4.3. Autotrofia     96
    4.4. Pobieranie azotu i siarki     100
    4.5. Oddychanie     101
    4.6. Ewolucja systemów metabolicznych     105
      4.6.1. Ekosystemy cieplic głębinowych     105
      4.6.2. Głęboka biosfera     108
      4.6.3. Ewolucja fotosyntezy     109
    Literatura uzupełniająca     112
  Rozdział 5     113
  Produkcja pierwotna biosfery     113
    5.1. Energetyka produkcji biomasy     113
    5.2. Metody pomiaru produkcji pierwotnej     117
      5.2.1. Metody żniwne     119
      5.2.2. Pomiary fizjologiczne     121
      5.2.3. Metoda kowariancji wirów     122
      5.2.4. Metody pośrednie     123
    5.3. Od czego zależy tempo produkcji pierwotnej?     129
    5.4. Produkcja pierwotna w oceanach     131
    5.5. Produkcja pierwotna na lądach     134
    5.6. Bilans energetyczny biosfery     139
    Literatura uzupełniająca     143
  Rozdział 6     145
  Dekompozycja, czyli rozkład biomasy     145
    6.1. Istota procesu     145
    6.2. Dekompozycja dokonywana przez rośliny     147
    6.3. Dekompozycja dokonywana przez konsumentów     147
    6.4. Destruenci, detrytusożercy, saprofagi, „reducenci”     148
    6.5. Procesy dekompozycji w wodach     149
    6.6. Procesy dekompozycji na lądach     151
    6.7. Od czego zależy tempo dekompozycji i jak się je mierzy?     152
    6.8. Niedomknięte bilanse: deponowanie materii organicznej     164
    Literatura uzupełniająca     165
  Rozdział 7     167
  Cykle biogeochemiczne     167
    7.1. Krążenie pierwiastków w biosferze     167
    7.2. Cykl węgla     169
    7.3. Bilans węgla a klimat globalny     183
      7.3.1. Klimat się zmienia     183
      7.3.2. Przyczyny zmian klimatu     185
      7.3.3. Gazy cieplarniane     188
      7.3.4. Spodziewane skutki wzrostu zawartości CO2 w atmosferze     192
    7.4. Cykl azotu     195
    7.5. Cykl siarki     202
    7.6. Cykl fosforu     208
    7.7. Żelazo     210
    Literatura uzupełniająca     211
  Rozdział 8     213
  Ekosystem     213
    8.1. Warunki życia w oceanie i na lądzie     213
    8.2. Biomy Ziemi     216
      8.2.1. Zróżnicowanie biosfery     216
      8.2.2. Gleba     218
    8.3. Biosfera, biom, ekosystem     222
    8.4. Pojęcie ekosystemu: problemy terminologiczne     231
    8.5. Struktura troficzna ekosystemu     235
    8.6. Modele ekosystemów     240
    8.7. Bioenergetyka ekologiczna     244
    Literatura uzupełniająca     247
  Rozdział 9     249
  Jezioro, las, step, ocean     249
    9.1. Cztery przykłady     249
    9.2. Jezioro     250
    9.3. Las strefy umiarkowanej     264
      9.3.1. Badania ekosystemów leśnych     264
      9.3.2. Lasy Puszczy Niepołomickiej     265
      9.3.3. Lasy naturalne i lasy użytkowe     277
    9.4. Step     288
      9.4.1. Ekosystem trawiasty     288
      9.4.2. Suchy step karaganowo-ostnicowy w Mongolii     290
      9.4.3. Wpływ gryzoni na obieg materii i produktywność stepu     292
    9.5. Ocean     295
      9.5.1. Ekosystem globalny     295
      9.5.2. Biomy morskie     296
      9.5.3. Prądy wstępujące (upwellingi)     297
      9.5.4. El Niño     299
    Literatura uzupełniająca     302
  Rozdział 10     303
  Funkcjonowanie ekosystemów — w poszukiwaniu ogólnych zasad     303
    10.1. Struktura sieci troficznej i przepływ energii w ekosystemach     303
    10.2. Przepływ energii i materii między poziomami troficznymi     308
    10.3. Analiza sieci troficznych     324
    10.4. Od czego zależy długość łańcuchów troficznych     327
    10.5. Regulacja ekosystemu: „z góry” czy „z dołu”?     329
    10.6. Jak powstaje ekosystem     331
    10.7. Stabilność ekosystemów     335
    10.8. Trwałość biosfery     347
    Literatura uzupełniająca     355
  Rozdział 11     357
  Różnorodność biosfery     357
    11.1. Zagadka różnorodności biosfery     357
    11.2. Zróżnicowanie form życiowych     360
      11.2.1. Źródła zmienności organizmów żywych     360
      11.2.2. Każdy organizm jest unikatem     361
      11.2.3. Różnorodność gatunkowa     363
      11.2.4. Różnorodność prebiotyczna i wczesna ewolucja form życiowych     364
      11.2.5. Nieciągłość zmienności     365
    11.3. Zmiany liczby gatunków w historii biosfery     366
    11.4. Ile gatunków żyje obecnie na Ziemi?     374
      11.4.1. Stan znajomości współczesnej flory i fauny     374
      11.4.2. Próby oszacowania rzeczywistej liczby gatunków     378
    11.5. Przestrzenna zmienność różnorodności gatunkowej w biosferze     386
      11.5.1. Geograficzne wzorce różnorodności gatunkowej     386
      11.5.2. Przyczyny geograficznego zróżnicowania liczby gatunków     393
      11.5.3. Zależność liczby gatunków od wielkości areału     405
    11.6. Znaczenie globalnej różnorodności gatunkowej i jej zagrożenia     409
      11.6.1. Wymierania plejstoceńskie i współczesne     409
      11.6.2. Pożytki z różnorodności biologicznej     418
    Literatura uzupełniająca     421
  Rozdział 12     423
  Organizm wśród organizmów     423
    12.1. Środowisko biotyczne     423
    12.2. Ewolucja interakcji międzygatunkowych     424
    12.3. Konkurencja     429
      12.3.1. Model konkurencji     429
      12.3.2. Eksperymentalne badania nad konkurencją     439
      12.3.3. Znaczenie konkurencji międzygatunkowej dla różnorodności biosfery     450
    12.4. Eksploatacja     451
      12.4.1. Niesymetryczne interakcje międzygatunkowe     451
      12.4.2. Pasożytnictwo     451
      12.4.3. Drapieżnictwo     457
      12.4.4. Roślinożerność     471
    12.5. Mutualizm     476
      12.5.1. Symbiozy metaboliczne     476
      12.5.2. Zoogamia i zoochoria     487
      12.5.3. Przymierze obronne     496
      12.5.4. Komensalizm     497
      12.5.5. Znaczenie mutualizmu dla różnorodności biosfery     498
    Literatura uzupełniająca     500
  Rozdział 13     501
  Różnorodność gatunkowa w skali lokalnej     501
    13.1. Struktura różnorodności     501
      13.1.1. Składowe różnorodności gatunkowej     501
      13.1.2. Powtarzalność składu gatunkowego     506
    13.2. Zespół i biocenoza     507
      13.2.1. Czy to, czym zajmuje się ekologia, w ogóle istnieje?     507
      13.2.2. Burzliwe dzieje kilku pojęć     511
      13.2.3. Wzorce i mechanizmy     515
    13.3. Powtarzalne wzorce w strukturze zespołów     515
      13.3.1. Wzorzec I: Redundancja biocenoz. Gatunków jest zawsze „za dużo”, o wiele więcej niż kategorii troficznych realizujących funkcje ekosystemu     515
      13.3.2. Wzorzec II: Wielkość populacji gatunków wchodzących w skład zespołów ma charakterystyczny rozkład: mało dużych, dużo małych     519
      13.3.3. Wzorzec III: Wielkości ciała gatunków wchodzących w skład zespołów mają charakterystyczne rozkłady: mało dużych, dużo małych     526
      13.3.4. Wzorzec IV: Gatunki wchodzące w skład zespołu w sposób charakterystyczny różnią się od siebie („zasada ograniczonego podobieństwa”)     534
      13.3.5. Wzorzec V: Z danej puli gatunków w podobnych warunkach mogą się tworzyć różne zespoły, ale ich skład nie jest przypadkowy     541
      13.3.6. Wzorzec VI: Konwergencja zespołów     544
      13.3.7. Co wynika z analizy powtarzalnych wzorców w strukturze zespołów?     548
    13.4. Dynamika biocenoz     551
      13.4.1. Wzorce zmian struktury biocenozy w czasie: sukcesja     551
      13.4.2. Sukcesja: proces deterministyczny czy losowy?     558
      13.4.3. Równowaga w biocenozie     562
      13.4.4. Mechanizm zrównoważenia liczby gatunków w zespole — model biogeografii wysp     562
    13.5. Znaczenie lokalnej różnorodności gatunkowej     565
      13.5.1. Czy różnorodność gwarantuje stabilność? Rozważania teoretyczne     565
      13.5.2. Potwierdzenia eksperymentalne     568
      13.5.3. Czy różnorodność jest dobra dla ekosystemu?     571
    Literatura uzupełniająca     572
  Rozdział 14     573
  Ekologia gatunku     573
    14.1. Populacja jednogatunkowa     573
      14.1.1. Poziomy organizacji życia     573
      14.1.2. Dynamika populacji     575
      14.1.3. Wpływ czynników niezależnych od zagęszczenia na dynamikę populacji     577
    14.2. Regulacja liczebności populacji     579
      14.2.1. Czynniki zależne od zagęszczenia     579
      14.2.2. Konkurencja wewnątrzgatunkowa — podział zasobów     587
      14.2.3. Samoprzerzedzenie     588
      14.2.4. Terytorializm     592
      14.2.5. Stabilizujący wpływ zmienności indywidualnej     594
      14.2.6. Warunki przetrwania gatunku     597
      14.2.7. Populacja populacji, czyli metapopulacja     599
    14.3. Demografia     604
      14.3.1. Losy poszczególnych osobników     604
      14.3.2. Wskaźnik zastępowania     605
      14.3.3. Tabela życia dla kohorty     607
      14.3.4. Macierz projekcji     622
      14.3.5. Związki między współczynnikami dynamiki populacji     626
    14.4. Strategie ewolucyjne gatunków     628
      14.4.1. Historie życiowe     628
      14.4.2. Kształtowanie strategii życiowej przez dobór naturalny     631
      14.4.3. Organizm w środowisku — bioenergetyka ekologiczna     635
    Literatura uzupełniająca     646
    Epilog     649
  Dodatek 1     653
  Zastosowanie badań satelitarnych w ekologii     653
    D1.1. Satelity do użytku codziennego: GPS     653
    D1.2. Radiotelemetria satelitarna     656
    D1.3. Metody teledetekcji satelitarnej     658
    D1.4. Dostęp do danych satelitarnych     671
    D1.5. Lotem trutnia     672
    Literatura uzupełniająca     673
  Dodatek 2 675
  Przewodnik po metodach statystyki wielowymiarowej     675
    Przykłady zastosowań statystyki wielowymiarowej w ekologii     686
    Literatura uzupełniająca     687
  Dodatek 3    689
  Metody molekularne w ekologii     689
    D3.1. „Ekologia molekularna”     689
    D3.2. Markery genetyczne     691
    D3.3. Warsztat molekularny w ekologii     692
    D3.4. Wybrane przykłady zastosowań metod molekularnych w różnych obszarach ekologii     696
      D3.4.1. Struktura i funkcjonowanie ekosystemów     696
      D3.4.2. Ekologia gatunku, populacji i osobnika     700
    Literatura uzupełniająca     703
  Słownik wybranych pojęć z zakresu ekologii     705
  Źródła ilustracji     757
  Indeks rzeczowy     765
  Indeks nazw organizmów     785
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia