Drodzy Klienci!

Ze względu na problemy techniczne centralki telefonicznej zachęcamy do kontaktu mailowego - pomoc@ibuk.pl.
Ewentualny kontakt telefoniczny z BOK jest możliwy pod numerem telefonu 512 876 991, może być jednak utrudniony.

Przepraszamy za niedogodności!


Funkcje kontrolna i kreacyjna Sejmu w kształtowaniu polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1997-2004

2 oceny

Format:

epub, mobi, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

22,50

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

22,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autor podejmuje problematykę wykonywania przez Sejm funkcji kontrolnej i kreacyjnej w procesie kształtowania polskiej polityki zagranicznej, w kluczowym w historii III RP okresie 1997–2004 r. W tych latach Polska – ze znaczącym udziałem Sejmu – zrealizowała dwa główne cele polityczne sformułowane po zmianach w 1989 r.: członkostwo w NATO i w Unii Europejskiej. Autor bada możliwość wpływu parlamentu (w tym także opozycji) na politykę zagraniczną realizowaną przez rząd demokratycznego państwa.


The author addresses the issues of the Sejm performing scrutiny and formation functions in the process of shaping Polish foreign policy in the years 1997–2004, especially with regard to the involvement of the Sejm in achieving the two main political objectives formulated after the transformation of 1989: joining NATO and the European Union.


Liczba stron436
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3958-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów i skrótowców . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    7
  Wstęp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    9
  Rozdział I. Instytucjonalno-prawne podstawy procesu kształtowania polityki zagranicznej RP w latach 1997–2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35
  Zasady ustroju politycznego RP w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. . . . . . . .    36
  System organów władzy państwowej III RP w świetle Konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. i jego oddziaływanie na politykę zagraniczną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    39
  Sejm i Senat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    40
  Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    49
  Rada Ministrów i administracja rządowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    55
  Władza sądownicza. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    64
  Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    65
  Rozdział II. Rzeczpospolita Polska i jej środowisko międzynarodowe w latach 1997–2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    67
  Wewnątrzpolityczne aspekty sytuacji Polski w latach 1997–2004 i ich wpływ na politykę zagraniczną. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    68
  Kwestie polityki zagranicznej w programach partii politycznych w wyborach w 1997 r. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    69
  Rzeczpospolita Polska za rządów Jerzego Buzka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    73
  Wybory parlamentarne w 2001 r. i programy wyborcze partii. . . . . . . . . . . . . . . .    81
  Rzeczpospolita Polska za rządów Leszka Millera. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    92
  Środowisko międzynarodowe Polski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    98
  Globalizacja kapitalizmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    101
  Hegemonia Stanów Zjednoczonych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    102
  Rosja – mocarstwo w kryzysie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    108
  Postęp przebiegu integracji Europy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    111
  Polityka zagraniczna Polski w latach 1997–2004. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    117
  Stosunki z Unią Europejską. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    118
  Polska w NATO. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    122
  Stosunki polsko-amerykańskie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    123
  Stosunki z Niemcami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    125
  Stosunki z Francją i innymi państwami Europy Zachodniej. . . . . . . . . . . . . . . . . .    127
  Nowy regionalizm. Stosunki Polski z państwami środkowoeuropejskimi. . . . . . .    129
  Polska polityka wschodnia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    130
  Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    131
  Rozdział III. Funkcja kontrolna Sejmu RP w latach 1997–2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    133
  Kontrola parlamentarna w pełnym składzie Sejmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    135
  Kontrola kompleksowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    135
  Kontrola wycinkowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    142
  Wnioski o wotum nieufności i wotum zaufania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    206
  Uchwały Sejmu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    212
  Informacje bieżące. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    228
  Kontrola parlamentarna realizowana przez komisje sejmowe. . . . . . . . . . . . . . . . . .    231
  Informacje przedstawiane komisjom przez rząd. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    235
  Dezyderaty i opinie komisji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    278
  Współpraca komisji z NIK. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    288
  Wykonywanie funkcji kontrolnej przez podkomisje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    290
  Kontrola parlamentarna realizowana indywidualnie przez posłów. . . . . . . . . . . . . .    292
  Podstawy prawne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    293
  Praktyka stosowania przez posłów indywidualnych form realizacji funkcji kontrolnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    295
  Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    319
  Rozdział IV. Funkcja kreacyjna Sejmu RP w latach 1997–2004 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    323
  Udział Sejmu w powoływaniu Rady Ministrów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    326
  Udział Sejmu w powoływaniu na stanowiska ambasadorów. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    346
  Udział Sejmu w powoływaniu konsulów generalnych RP w okręgach z dużymi skupiskami ludności polskiej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    375
  Opiniowanie kandydatów na stanowiska w organach Unii Europejskiej. . . . . . . . . . .    380
  Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    391
  Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    393
  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    397
  Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    424
  Indeks nazwisk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    425
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia