Typologie wadliwej integracji postaw w świetle teorii wykolejenia społecznego Czesława Czapówa

Studium teoretyczno-empiryczne

1 opinia

Format:

epub, mobi, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,50

Format: epub, mobi, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce zaprezentowano wyniki badań własnych na temat typologii nieprzystosowania społecznego wśród więźniów. Badania te są kontynuacją i rozwinięciem myśli Czesława Czapówa, jednego z najwybitniejszych polskich pedagogów resocjalizacyjnych. Zastosowanie analizy czynnikowej pozwoliło ujawnić, że typy wykolejenia społecznego wyróżnione przez Czapówa (nihilistyczno-agresywny, nihilistyczno-wycofujący, dogmatyczno-ekspansyjny oraz dogmatyczno-restrykcyjny) nie są homogeniczne, ale w obrębie każdego z nich funkcjonują poszczególne podtypy.


The author presents the results of his own research concerned with a typology of social maladjustment among prisoners. The social maladjustment theory developed by Czesław Czapów constitutes the theoretical foundation of the author’s research. Applying factor analysis revealed that the types of social maladjustment distinguished by Czapów (nihilist-aggressive, nihilist-withdrawn, dogmatic-expansive and dogmatic-restrictive) are not homogenous and there are subtypes within each type. The analysis has also uncovered the group structure of prisoners determined by the intensity of the different types of social maladjustment.


Liczba stron374
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3711-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    11
  CZĘŚĆ TEORETYCZNA
  Rozdział 1. Wykolejenie społeczne w ujęciu Czesława Czapówa. . . . . .    19
  1.1. Manifestacje wykolejenia społecznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19
  1.2. Nastawienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24
  1.3. Integracja postaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    29
  1.4. Typy wadliwej integracji postaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    30
  1.5. Geneza wykolejenia społecznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    33
  1.6. Weryfikacja empiryczna teorii wykolejenia społecznego Czesława Czapówa: aktualny stan badań i uwagi krytyczne. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    35
  Rozdział 2. Resocjalizacja osób nieprzystosowanych/wykolejonych
  społecznie – wybrane zagadnienia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    39
  2.1. Różnorodność znaczeniowa pojęcia resocjalizacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    40
  2.2. Resocjalizacja w ujęciu pedagogicznym. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    41
  2.2.1. Przedmiot i zakres pedagogiki resocjalizacyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    42
  2.2.2. Struktura pedagogiki resocjalizacyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    43
  2.2.2.1. Aksjologia i teleologia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    43
  2.2.2.2. Teoria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    44
  2.2.2.3. Metodyka. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    45
  Rozdział 3. Teoria wykolejenia społecznego Czapówa, a koncepcje
  i typologie zachowań problemowych w naukach społecznych i medycznych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    46
  3.1. Koncepcje i typologie zachowań problemowych w pedagogice. . . . . . . . . . . . . . .    46
  3.1.1. Koncepcja niedostosowania społecznego i jego typologia w ujęciu Jana
  Konopnickiego i Denisa H. Stotta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    46
  3.1.2. Nieprzystosowanie społeczne i jego typologia w ujęciu Lesława Pytki. . .    50
  3.1.3. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    51
  3.2. Koncepcje i typologie zachowań problemowych w psychologii i psychiatrii. . . .    53
  3.2.1. Wczesne typologie zachowań problemowych uzyskane przy zastosowaniu
  analizy czynnikowej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    53
  3.2.2. Typologia nieprzystosowania społecznego w koncepcji Sullivana, Granta
  i Granta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    54
  3.2.3. Koncepcja Ułomnej Regulacji Osobowości Asocjalnej (UROA) Jana
  M. Stanika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    60
  3.2.4. Typologie zaburzeń zachowania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    64
  3.2.4.1. Zaburzenia niszczycielskie, kontroli impulsów i zachowania jako
  przykład opisu zaburzeń zachowania w paradygmacie DSM. . . . .    66
  3.2.4.2. Zaburzenia zachowania w koncepcji Thomasa Achenbacha jako
  przykład opisu zaburzeń zachowania w paradygmacie opartym na
  empirii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    71
  3.2.5. Antyspołeczne zaburzenia osobowości i psychopatia jako kategorie skrajnego nieprzystosowania społecznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    72
  3.2.5.1.Antyspołeczne zaburzenia osobowości. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    73
  3.2.5.2.Psychopatia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    76
  3.2.5.2.1. Wybrane definicje psychopatii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    76
  3.2.5.2.2. Podstawowa typologia psychopatii: psychopatia pierwotna
  i wtórna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    77
  3.2.5.2.3. Model medyczny versus model operacyjny jako przykłady
  współczesnych koncepcji opisu psychopatii. . . . . . . . . . . . . . . . .    81
  3.2.6. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    91
  3.3. Koncepcje i typologie zachowań problemowych w socjologii i kryminologii. . .    92
  3.3.1. Kryminologiczne koncepcje i typologie zachowań problemowych. . . . . . .    93
  3.3.2. Typologie nieprzystosowania społecznego związane z podkulturą więzienną    95
  3.3.3. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    100
  CZĘŚĆ EMPIRYCZNA
  Rozdział 4. Metodologia badań własnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    105
  4.1. Podstawowe założenia i plan badań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    105
  4.2. Cel badań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    106
  4.3. Problemy badawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    106
  4.4. Hipotezy badawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    107
  4.5. Narzędzia badawcze. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    109
  4.5.1. Całościowy Inwentarz Zachowań Nieprawidłowych Paulhusa w modyfikacji Skowrońskiego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    110
  4.5.2. Kwestionariusz BPQA Bussa i Perry’ego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    111
  4.5.3. Inwentarz asocjalności Jesnessa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    112
  4.5.4. Kwestionariusz Impulsywności, Skłonności do Ryzyka i Empatii Eysencka i współpracowników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    115
  4.5.5. Skala Mach IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    117
  4.5.6. Warszawski Inwentarz Zachowań Antyspołecznych Skowrońskiego. . . . .    118
  4.5.7. Kwestionariusz ankiety. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    118
  4.6. Zasady doboru próby i charakterystyka badanych grup. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    119
  4.7. Sposób przeprowadzenia badań. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    126
  4.8. Metody statystyczne zastosowane w badaniach. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    127
  4.8.1. Analiza czynnikowa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    128
  4.8.2. Analiza skupień. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    129
  Rozdział 5. Struktura typów wadliwej integracji postaw w świetle wyników badań własnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    130
  5.1. Warszawski Inwentarz Zachowań Antyspołecznych Skowrońskiego – nowe narzędzie diagnozy nieprzystosowania społecznego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    130
  5.1.1. Podstawy teoretyczne i procedura konstrukcji Warszawskiego Inwentarza Zachowań Antyspołecznych (WIZA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    130
  5.1.2. Właściwości psychometryczne Warszawskiego Inwentarza Zachowań
  Antyspołecznych (WIZA). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    141
  5.1.2.1. Skala Zachowań Antyspołecznych (SZANT). . . . . . . . . . . . . . . . . .    141
  5.1.2.1.1. Moc dyskryminacyjna pozycji skali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    141
  5.1.2.1.2. Trafność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    141
  5.1.2.1.3. Rzetelność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    186
  5.1.2.1.4. Charakterystyka uzyskanych wyników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    189
  5.1.2.2. Skala Zachowań Aspołecznych (SZASP). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    191
  5.1.2.2.1. Moc dyskryminacyjna pozycji skali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    191
  5.1.2.2.2. Trafność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    192
  5.1.2.2.3. Rzetelność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    205
  5.1.2.2.4. Charakterystyka uzyskanych wyników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    208
  5.1.2.3. Skala zachowań dogmatyczno-dyssocjalnych (SZDD). . . . . . . . . .    209
  5.1.2.3.1. Moc dyskryminacyjna pozycji skali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    209
  5.1.2.3.2. Trafność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    210
  5.1.2.3.3. Rzetelność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    230
  5.1.2.3.4. Charakterystyka uzyskanych wyników. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    233
  5.2. Struktura typów wadliwej integracji – synteza wyników badań. . . . . . . . . . . . . . .    236
  Rozdział 6. Zróżnicowanie grupowe więźniów w zależności od stopnia nasilenia typów/podtypów wadliwej integracji postaw
  w świetle wyników badań własnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    241
  6.1. Struktura grupowa więźniów w zależności od podtypów zachowań nihilistyczno-agresywnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    242
  6.2. Struktura grupowa więźniów w zależności od podtypów zachowań nihilistyczno-wycofujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    247
  6.3. Struktura grupowa więźniów w zależności od podtypów zachowań dogmatyczno-dyssocjalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    249
  6.4. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    252
  Rozdział 7. Zależności między podtypami wadliwej integracji postaw    256
  7.1. Zależności między podtypami zachowań nihilistyczno-agresywnych a podtypami zachowań nihilistyczno-wycofujących. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    256
  7.2. Zależności między podtypami zachowań nihilistyczno-agresywnych a podtypami zachowań dogmatyczno-dyssocjalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    257
  7.3. Zależności między podtypami zachowań nihilistyczno-wycofujących a podtypami zachowań dogmatyczno-dyssocjalnych. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    260
  7.4. Podsumowanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    262
  Wnioski końcowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    265
  Zakończenie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    271
  Bibliografia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    274
  Aneks. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    287
  Spis tabel, rycin i wykresów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    368
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia