Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży

1 ocena

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

125,30  179,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

125,30179,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży to pierwszy tak obszerny polski podręcznik tej dyscypliny. Do jego stworzenia zaproszono Autorki i Autorów reprezentujących wiodące uczelnie w Polsce, uznanych praktyków klinicznych oraz psychoterapeutów. Podjęli oni trud przekazania najbardziej współczesnej wiedzy teoretycznej i empirycznej w sposób zrozumiały i odnoszący się do działań praktycznych.
Treści podręcznika uporządkowano w sześciu częściach:
• Teoretyczne podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – omówiono tu rys historyczny oraz podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, zdefiniowano tę dziedzinę nauki i określono jej przedmiot, przedstawiono ogólne teorie i modele stosowane do analizy zjawisk zdrowia i zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji oraz wiedzę z psychologii rozwojowej niezbędną do rozumienia nieprawidłowości w rozwoju dzieci i młodzieży.
• Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży – szczególną uwagę poświęcono tu specyfice diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży; omówiono modele diagnozy, postępowanie diagnostyczne dziecięcego psychologa klinicznego oraz stosowane w diagnozie klinicznej dziecka metody, z uwzględnieniem specyfiki diagnozy neuropsychologicznej. W bloku tym znalazł się też rozdział poświęcony etycznym zasadom postępowania psychologia klinicznego dzieci i młodzieży jako badacza i praktyka.
• Psychologia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży – w tej części omówiono psychologii zaburzeń okresu dzieciństwa i adolescencji. Zaprezentowano wiedzę psychologiczną i wyniki badań nad wybranymi zaburzeniami psychicznymi występującymi u dzieci i młodzieży opisanymi w aktualnie obowiązujących systemach klasyfikacyjnych.
• Kliniczne problemy dzieci i młodzieży – w kolejnych rozdziałach specjaliści scharakteryzowali wybrane trudności, które nie spełniają kryteriów zaburzenia psychicznego, ale znacząco wpływają na dyskomfort psychiczny oraz obniżają zdolności do skutecznego funkcjonowania w najważniejszych dziedzinach życia (m.in. agresja, samookaleczenia, otyłość czy przedwczesne macierzyństwo).
• Specjalne obszary zainteresowania psychologii klinicznej dzieci i młodzieży – opisano tu trudności obserwowane u dzieci i młodzieży, które dotyczą m.in. zmagania się dziecka z chorobą, zaburzeń psychicznych rodzica, kryzysów rodzinnych, adopcji i opieki zastępczej oraz cyfryzacji życia.
• Wybrane problemy pomocy psychologicznej – podręcznik kończą zagadnienia związane z różnymi formami praktycznej działalności psychologa klinicznego dzieci i młodzieży. Oprócz omówienia specyfiki pomocy udzielanej dzieciom i ich rodzinom poruszono też zagadnienia profilaktyki, psychoterapii wybranych zaburzeń, wczesnej interwencji i terapii neuropsychologicznej oraz społecznych i środowiskowych form pomocy (np. socjoterapia).
Podręcznik jest adresowany do wszystkich osób zainteresowanych problematyką psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, a zwłaszcza do studentów psychologii, słuchaczy studiów podyplomowych i uczestników kursów specjalizacyjnych. Polecamy go także psychologom praktykom pracującym z dziećmi, młodzieżą i ich rodzinami oraz przedstawicielom zawodów pokrewnych: pedagogom, kuratorom sądowym, lekarzom, socjologom itp. Mogą z niego skorzystać także rodzice, którzy niepokoją się o przebieg rozwoju i wzorce funkcjonowania swoich dzieci. Mamy nadzieję, że prezentowane opracowanie wypełni lukę na rynku wydawniczym i stworzy okazję nie tylko do uzupełnienia wiedzy, ale też do refleksji, przemyśleń, dyskusji i rozwoju zawodowego.


Liczba stron912
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21123-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska, A.R. Borkowska)     17
  Część I. Teoretyczne podstawy psychologii klinicznej dzieci i młodzieży 21
    Rozdział 1. Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży w Polsce (M. Bogdanowicz, A.R. Borkowska)    23
    Rozdział 2. Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży – salutogenetyczne i patogenetyczne modele empiryczne i teoretyczne (L. Cierpiałkowska, I. Grzegorzewska)    31
    Rozdział 3. Rozwój w okresie dzieciństwa i dorastania: środowisko rozwoju, zadania rozwojowe, nabywane kompetencje (A.I. Brzezińska)    61
    Rozdział 4. Psychologiczne i biospołeczne koncepcje zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży (L. Cierpiałkowska, I. Grzegorzewska)    111
    Rozdział 5. Psychopatologia rozwojowa. Integrujące podejście do zdrowia i zaburzeń dzieci i młodzieży (I. Grzegorzewska, L. Cierpiałkowska)    137
  Część II. Psychologiczna diagnoza kliniczna dzieci i młodzieży    163
    Rozdział 6. Podstawy psychologicznej diagnozy klinicznej dzieci i młodzieży w kontekście społecznym (L. Cierpiałkowska, E. Soroko, I. Grzegorzewska)    165
    Rozdział 7. Metody stosowane w psychologicznej diagnozie klinicznej dzieci i młodzieży (E. Soroko)    209
    Rozdział 8. Diagnoza neuropsychologiczna dzieci i młodzieży (A.R. Borkowska, B. Daniluk)    245
    Rozdział 9. Etyczne aspekty diagnozy i pomocy psychologicznej dzieciom i ich rodzicom (M. Winiewska-Toeplitz, Z. Toeplitz)    263
  Część III. Psychologia zaburzeń psychicznych dzieci i młodzieży 279
    Rozdział 10. Zaburzenia rozwoju (E. Zasępa, E. Pisula, I. Omelańczuk, A.R. Borkowska, M. Lipowska, G. Krasowicz-Kupis, M. Bogdanowicz,)    281
    Rozdział 11. Destrukcyjne zaburzenia zachowania i zaburzenia spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych (L. Cierpiałkowska, I. Grzegorzewska)    379
    Rozdział 12. Zaburzenia emocjonalne (internalizacyjne) (W. Radziwiłłowicz)    409
    Rozdział 13. Pozostałe zaburzenia w okresie dzieciństwa i adolescencji (B. Izydorczyk, M. Zielona-Jenek, E. Zdankiewicz-Ścigała)    451
    Rozdział 14. Zaburzenia osobowości – symptomy obserwowane w okresie dzieciństwa i adolescencji (I. Grzegorzewska, A. Frączek, B. Pastwa-Wojciechowska)    523
  Część IV. Kliniczne problemy dzieci i młodzieży 543
    Rozdział 15. Agresja dzieci i młodzieży (M. Farnicka, I. Grzegorzewska)    545
    Rozdział 16. Autoagresja – samobójstwa i samookalecznia (W. Radziwiłowicz)    557
    Rozdział 17. Dzieci jako ofiary przemocy seksualnej (M.Beisert)    569
    Rozdział 18. Nieletni jako sprawcy przestępstw (B. Pastwa-Wojciechowska, I. Grzegorzewska)    589
    Rozdział 19. Rodzicielstwo nastolatków (M. Bidzan)    603
    Rozdział 20. Otyłość dzieci i młodzieży (A. Brytek-Matera)    615
    Rozdział 21. Kliniczne problemy dzieci z zaburzeniami narządów zmysłu (M. Zaorska)    625
  Cześć V. Specjalne obszary zainteresowania psychologii klinicznej dzieci i młodzieży    641
    Rozdział 22. Zmaganie się dziecka z chorobą (J. Miniszewska)    643
    Rozdział 23. Rodzina z dzieckiem z zaburzeniami rozwoju (E. Zasępa)    657
    Rozdział 24. Kryzys w rodzinie – separacja i rozwód (L. Bakiera, K. Appelt)    665
    Rozdział 25. Dzieci w rodzinach adopcyjnych i zastępczych (T. Jadczak-Szumiło )    681
    Rozdział 26. Dziecko w postępowaniu sądowym (M. Zielona-Jenek)    701
    Rozdział 27. Dzieci rodziców z zaburzeniami psychicznymi (I. Grzegorzewska)    711
    Rozdział 28. Dziecko i młody człowiek w obliczu cyfryzacji życia (I. Grzegorzewska, A. Felińska)    721
  Część VI. Wybrane problemy pomocy psychologicznej 735
    Rozdział 29. Specyfika pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci, młodzieży i rodzin (I. Grzegorzewska, A. Cierpiałkowska)    737
    Rozdział 30. Profilaktyka zaburzeń funkcjonowania i rozwoju oraz promocja zdrowia dzieci i młodzieży (A.I. Brzezińska, I. Grzegorzewska)    755
    Rozdział 31. Wczesne wspomaganie rozwoju, wczesna interwencja i rehabilitacja neuropsychologiczna dzieci i młodzieży (A.R. Borkowska)    777
    Rozdział 32. Terapia dzieci i młodzieży – podejście poznawczo-behawioralne (A. Kołakowski)    803
    Rozdział 33. Terapia dzieci i młodzieży – podejście psychoanalityczne (K. Schier)    831
    Rozdział 34. Terapia oparta na podejściu systemowym (A. Słysz, A. Kubiak)    851
    Rozdział 35. Terapia dzieci po urazach psychicznych (I. Grzegorzewska)    869
    Rozdział 36. Psychoterapia indywidualna adolescentów w analizie transakcyjnej (A. Frączek)    879
    Rozdział 37. Socjoterapia dzieci i młodzieży (E. Soroko, B. Jankowiak)    899
  Bibliografia    913
  Indeks nazwisk    1001
  Indeks rzeczowy    1007
  O Autorach    1019
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia