Źródła, natura i funkcje emocji

Studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego

1 opinia

Format:

mobi, epub, pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,50

Format: mobi, epub, pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem rozprawy jest analiza i ocena koncepcji emocji Leona Petrażyckiego, jednego z najwybitniejszych polskich naukowców przełomu XIX i XX wieku. Refleksja nad emocjami była mu potrzebna do wytłumaczenia natury prawa. Jego ambicje były jednak większe – chciał wyjaśnić emocje w ogóle, czemu miało służyć naukowe opracowanie psychologicznej teorii tych zjawisk.


Projekt Petrażyckiego został w prezentowanej książce ujęty w szerszej perspektywie – historyczno-filozoficznej i psychologicznej, jak również w kontekście teorii prawa. W rozdziale pierwszym autor omawia wybrane poglądy na temat emocji w historii filozofii. Rozdział ten stanowi niezbędne tło dalszych rozważań i dostarcza odpowiedniego materiału do oceny projektu Petrażyckiego.


W rozdziale drugim badacz przedstawia motywacje badawcze Petrażyckiego i jego założenia metodologiczne, które zawierają uniwersalne postulaty odnoszące się do wszystkich nauk. Dotyczą one poprawnego tworzenia pojęć, twierdzeń i teorii naukowych. Ta część obejmuje też odpowiednie metody badania zjawisk psychicznych, w tym emocji.


W rozdziale trzecim Autor analizuje różne propozycje klasyfikacji zjawisk psychicznych, krytyczne uwagi Petrażyckiego odnośnie do tych podziałów oraz jego własną propozycję klasyfikacji. Dzieli on wszystkie zjawiska psychiczne na dwie główne klasy: 1) zjawiska dwustronne, bierno-czynne, do których należą impulsje/emocje, oraz 2) zjawiska jednostronne; te ostatnie dzielą się na dodatkowe podklasy: a) jednostronnie bierne (przeżycia poznawcze i przeżycia uczuciowe) oraz b) jednostronnie czynne (przeżycia woli).


W rozdziale czwartym Dąbrowski osadza teorię Petrażyckiego we współczesnej psychologii emocji, a częściowo też neuropsychologii. Zdaniem badacza emocje pełnią ważną funkcję ewolucyjną – przystosowują organizm do warunków życia. Stanowią też pierwotną podstawę rozwoju psychiki. Emocje wpływają na przebieg procesów neurofizjologicznych i różne formy myślenia. Najbardziej specyficzną cechą tak rozumianych emocji jest jednak motywacja – emocje motywują do działania.


W ostatnim rozdziale – piątym – autor ukazuje związek między emocjami i prawem. Według Petrażyckiego źródłem prawa i moralności jest psychika człowieka. Wśród norm etycznych wyróżnił Petrażycki normy moralne i normy prawne. Te pierwsze mają charakter zobowiązujący, podczas gdy normy prawne – charakter zobowiązujący i uprawniający (imperatywno-atrybutywny).


An analysis and evaluation of Leon Petrażycki’s concept of emotions from the perspective of history, philosophy, psychology and in the context of law theory. The book discusses the motives behind Petrażycki’s research, his methodology and the classification of psychic phenomena created by him, as well as its contextualization in the modern psychology of emotions.


Liczba stron272
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3832-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp .............................................................    7
  1. Kategoria emocji w historii filozofii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    15
  Starożytność. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    17
  Średniowiecze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    24
  Nowożytność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    31
  Wiek XIX. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50
  2. Petrażyckiego uzasadnienie potrzeby badań w zakresie psychologii
  emocji oraz kwestie metodologiczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    63
  Tworzenie pojęć klasowych i teorii adekwatnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    70
  Metody badań zjawisk psychicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    78
  Kilka uwag o dalszym rozwoju metod w psychologii emocji . . . . . . . . .    86
  3. Klasyfikacje zjawisk psychicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    92
  Klasyfikacje zjawisk psychicznych w dziejach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    93
  Petrażyckiego rekonstrukcja i krytyka klasyfikacji poznanie–uczucia–
  wola. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    100
  Poznanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    101
  Uczucia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    105
  Wola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    110
  Petrażyckiego klasyfikacja zjawisk psychicznych . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    117
  Kilka uwag w sprawie klasyfikacji Petrażyckiego i klasyfikowania
  zjawisk psychicznych w ogóle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    121
  4. Impulsje i ich oddziaływanie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    129
  Rodzaje impulsji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    130
  Głód-apetyt jako paradygmatyczny przykład impulsji . . . . . . . . . . . . . . .    133
  Motywacyjny charakter impulsji . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    139
  Impulsje a myślenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    140
  Zjawisko emocjonalnego zarażania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    142
  Dyskusja: impulsje w kontekście współczesnych rozwiązań . . . . . . . . . .    144
  Doznawczo-popędowy charakter emocji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    151
  Emocja jako podstawowa forma motywacji. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    161
  Emocje w perspektywie ewolucyjnej. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    169
  Ewolucja układu nerwowego a emocje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    172
  Działanie emocji w systemie umysł–mózg–ciało . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    180
  Prymat emocji wobec poznania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    192
  Wpływ emocji na procesy poznawcze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    206
  5. Charakterystyka przeżyć etycznych oraz norm moralnych
  i prawnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    210
  Klasyfikacja mechanizmów motywacyjnych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    210
  Struktura przeżycia emocjonalnego. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    213
  Obowiązki oraz normy moralne i prawne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    217
  Motywacyjno-wychowawczy charakter norm. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    222
  Dyskusja wokół Petrażyckiego koncepcji moralności i prawa . . . . . . . .    225
  Zakończenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    236
  Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    243
  Summary . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    264
  Indeks osobowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    267
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia