Historia Norwegii XIX i XX wieku

1 opinia

Wydawca:

PIW

Format:

mobi, epub

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

56,32  64,00

Format: mobi, epub

56,3264,00

cena zawiera podatek VAT

W tej syntezie dziejów Norwegii nacisk świadomie został położony na historię niepolityczną. […]Podanie dziejów Norwegii z naciskiem na pojedyncze wydarzenia nie pozwala – naszym zdaniem – zrozumieć, w jaki sposób kraj ten przekształcił się z ubogiej prowincji na peryferiach Europy z najbogatsze państwo świata. Wyjaśniają to natomiast procesy społeczne i kulturowe, które współtworzyły dojrzałe i odpowiedzialne społeczeństwo obywatelskie – norweską wspólnotę o dużym zaufaniu społecznym […].


Przyjęte cezury to rok 1814 – data uchwalenia konstytucji 17 maja, utworzenia niepodległej Norwegii, a następnie unii ze Szwecją; rok 1905 – moment zerwania unii i proklamowania niepodległego Królestwa Norwegii; a opis ostatniego wieku został doprowadzony do końca milenium.


Rok wydania2019
Liczba stron747
KategoriaHistoria powszechna
WydawcaPIW
ISBN-13978-83-8196-003-8
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  

Spis ilustracji

  

Wstęp

  

CZĘŚĆ PIERWSZA, CZYLI WPROWADZENIE:NORWEGIA W CZASACH NOWOŻYTNYCH (XVI–XVIII WIEK)

  

I. Geografia historyczna – krainy, wyspy, fiordy

  

II. Średniowiecze

  

III. Wiek XVI i XVII – czasy unii z Danią

  

1. Status duńskiej prowincji

  

2. Czasy magnackiej oligarchii

  

3. Absolutyzm

  

a) Struktury państwa

  

b) Kultura i oświata

  

c) Norwegia w nowym systemie

  

d) Procesy gospodarcze

  

e) Wieś, rolnictwo, chłopi

  

f) Szlachta, mieszczaństwo i stan urzędniczy

  

4. Początki separatyzmu

  

IV. Rekonstrukcja XVIII-wieczna

  

1. Monarchia się zmienia

  

2. Pietyzm

  

3. Oświata

  

4. Sądownictwo

  

V. Społeczeństwo norweskie w XVIII wieku i na początku XIX wieku

  

1. Ludność

  

2. Zróżnicowane chłopstwo, zmieniająca się wieś

  

3. Miasta i mieszczaństwo

  

4. Przebudzenie religijne

  

5. Kwestia Samów

  

VI. Gospodarka na przełomie XVIII i XIX wieku

  

1. Rolnictwo

  

2. Połowy ryb

  

3. Rzemiosło i produkcja przemysłowa

  

4. Handel. Import, eksport

  

VII. Ruch narodowy i program niepodległościowy

  

1. Aktywność elit

  

2. Polityczny wymiar sprawy norweskiej

  

3. Patriotyczne koncepcje i inicjatywy

  

4. Międzynarodowa polityka na pierwszym planie

  

 

  

CZĘŚĆ DRUGA:NORWEGIA W XIX WIEKU

  

I. Rozpad unii Danii i Norwegii (1807–1814)

  

1. Dania-Norwegia w latach 1807–1809: czas wojen napoleońskich

  

2. Początki samodzielności Norwegów

  

3. Norwegia pod presją wojny i głodu (lata 1808–1810)

  

4. Towarzystwo Wspierania Pomyślności Norwegii i sprawa uniwersytetu

  

5. Zmiana sojuszy politycznych po roku 1810

  

6. Trudny rok 1812

  

7. Nowy statholder, Chrystian Fryderyk

  

II. Annus mirabilis – 1814

  

1. Traktat w Kilonii

  

2. Coraz bliżej niepodległości

  

3. Wybory do Konstytuanty

  

4. Nowy norweski parlamentaryzm

  

5. Patriotyczna gorączka

  

6. Sprawa norweska na forum europejskim

  

7. Norwegowie wobec agresji

  

8. Kompromisowa unia ze Szwecją

  

III. Państwo urzędników – trudne początki

  

1. Ustrój państwa

  

2. Pierwsze lata unii ze Szwecją

  

3. Uniwersytet w Christianii

  

4. Urzędnicy i chłopi

  

5. Patriotyzm i nacjonalizm w okresie 1815–1830

  

6. Relacje norwesko-szwedzkie

  

7. Flaga, barwy, hymn

  

IV. Norwegia u progu wielkich przemian modernizacyjnych (1815–1870)

  

1. Norweskie społeczeństwo

  

2. Zdrowie i opieka medyczna

  

3. Urbanizacja

  

4. Samorząd i administracja

  

5. Stan szkolnictwa i reforma edukacji

  

6. Religia i Kościół

  

7. Alkohol jako problem społeczny

  

8. Sytuacja kobiet

  

9. Odbudowa gospodarki w nowej unii (1814–1830)

  

10. Liberalizacja gospodarki norweskiej (1830–1870)

  

11. Rewolucja w transporcie i komunikacji – „system norweski”

  

12. Gospodarka wczesnej modernizacji

  

V. Przemiany kulturowe w Norwegii w pierwszej połowie XIX wieku

  

1. Walka o kulturę – „patrioci” kontra „inteligenci”

  

2. Narodowy przełom

  

a) Historiografia

  

b) Baśnie

  

c) Muzyka

  

d) Sztuki plastyczne

  

e) Język

  

f) Literatura i teatr

  

g) Nauka

  

3. Skandynawizm

  

VI. Państwo urzędników – w stronę demokracji

  

1. Aktywizacja chłopów na tle życia politycznego po 1830 roku

  

2. Ruch Marcusa Thrane

  

3. Nowe podziały polityczne

  

4. Stosunki w unii, polityka zagraniczna

  

5. Skandynawizm polityczny

  

VII. Czasy wielkich przemian

  

1. Gospodarka czasów przełomu

  

2. Społeczeństwo

  

a) Emigracja, imigracja

  

b) Urbanizacja i jej skutki

  

c) Klasa średnia – struktura i położenie

  

d) Walka o prawa kobiet

  

e) Ruchy społeczno-religijne

  

f) Reforma systemu szkolnego

  

g) „Norweskość” i walka o język narodowy

  

h) Polityka norwegizacji

  

3. Literatura i sztuka wobec nowoczesnego przełomu

  

VIII. Zmiany systemu – od państwa urzędników do demokracji parlamentarneji emancypacji społecznej

  

1. Wprowadzenie parlamentaryzmu, przemiany sceny politycznej

  

2. Nowe spory polityczne

  

3. Kwestia socjalna i narodziny ruchu robotniczego

  

4. Powstanie socjaldemokracji

  

5. Postępy emancypacji społecznej

  

IX. Zerwanie unii norwesko-szwedzkiej

  

1. Przyczyny zerwania

  

2. Sekwencja wydarzeń

  

3. Rozstrzygnięcie

  

 

  

CZĘŚĆ TRZECIA:NORWEGIA W XX WIEKU

  

I. Norwegia 1905–1914: polityka, gospodarka, społeczeństwo

  

1. Monarchia parlamentarna

  

2. Spory na nowej scenie politycznej

  

3. Polityka zagraniczna

  

4. Gospodarka i przemiany społeczne na początku XX wieku

  

a) Modernizacja w rolnictwie, rybołówstwie i przemyśle

  

b) Struktura społeczeństwa

  

c) Zatrudnienie kobiet

  

d) Interwencjonizm państwowy

  

II. Norwegia wobec I wojny światowej

  

1. Trudna neutralność

  

2. Gospodarka i prawo pod ciśnieniem sytuacji wojennej

  

3. Zmiana nastrojów społecznych

  

III. Gospodarka dwudziestolecia międzywojennego

  

1. Gospodarcze kryzysy międzywojnia

  

2. Przemysł, rolnictwo i handel – przemiany w dobie kryzysów

  

3. Handel zagraniczny

  

IV. Społeczeństwo norweskie w pierwszej połowie XX wieku (1905–1940)

  

1. Lata 1905–1920

  

2. Dwudziestolecie międzywojenne

  

3. Szkolnictwo podstawowe, średnie i wyższe

  

4. Norweska nauka, życie codzienne i sport

  

5. Ciemna strona troski o kraj

  

6. Rozwarstwienie i napięcia społeczne

  

7. Kobiety: dyskryminacja i emancypacja

  

8. Religia, kościoły, antyklerykalizm

  

9. Spór o język norweski

  

V. Kultura i sztuka w pierwszej połowie XX wieku

  

1. Literatura

  

2. Architektura i sztuki plastyczne

  

3. Film

  

VI. Scena polityczna w dobie kryzysów

  

1. Koalicje i rozłamy

  

2. Sytuacja ekonomiczna i społeczna w latach 20.

  

3. Wielka Depresja i wyjście z kryzysu

  

4. Polityka zagraniczna między wojnami

  

a) Reforma Ministerstwa Spraw Zagranicznych

  

b) Norwegia na forum Ligi Narodów

  

c) Stosunki z państwami skandynawskimi

  

d) Polityka morska

  

e) Ekspansja terytorialna

  

f) W obliczu napięć i konfliktów lat 30.

  

g) Polityka obronna

  

h) Norweska działalność humanitarna

  

i) Pokojowa Nagroda Nobla

  

j) Stosunki norwesko-polskie

  

VII. Lata II wojny światowej

  

1. Historiografia: interpretacje i sporne problemy

  

2. Geneza wojny

  

3. Kampania norweska

  

4. Norwegia w składzie Wielkiej Koalicji

  

5. Początek okupacji

  

6. Kolaboracja: narzędzia i mechanizmy

  

7. Narzucony porządek: nazyfikacja

  

8. Prześladowania, terror

  

9. Los norweskich Żydów

  

10. Gospodarka

  

11. Okupacja a życie codzienne

  

12. Ruch oporu

  

a) Norweska specyfika

  

b) Struktury

  

c) Cywilny ruch oporu

  

d) Opór Kościoła i szkół

  

e) Zbrojny ruch oporu

  

f) Wywiad, dywersja, sabotaż

  

g) Komunistyczny ruch oporu

  

13. Koniec wojny

  

VIII. Czas rozliczeń i odbudowy (1945–1950)

  

1. Rozprawa z kolaborantami

  

2. Czas odrodzenia

  

IX. Norwegia i świat doby zimnej wojny

  

1. Polityka zagraniczna po 1945 roku

  

2. Apogeum zimnej wojny

  

3. Droga do NATO

  

4. W strukturach NATO, na forum ONZ

  

5. Archipelag Svalbard (1945–1991)

  

X. Rządy socjaldemokratów i otwarcie na świat (1950–1970)

  

1. Demokratyzacja systemu wyborczego

  

2. „Modernizacja na zewnątrz”

  

3. Program unowocześnienia gospodarki

  

4. Plan Marshalla

  

5. Państwo jako przedsiębiorca w programie industrializacji

  

6. Unowocześnienie rolnictwa, rybołówstwa, wielorybnictwa

  

XI. Ład wewnętrzny i bezpieczeństwo zewnętrzne

  

1. Rozbudowa systemu państwa opiekuńczego

  

a) Idea bezpieczeństwa socjalnego

  

b) Ubezpieczenia, system emerytalny

  

c) Służba zdrowia

  

d) Budownictwo mieszkaniowe

  

e) Oświata

  

f) Nauka

  

2. Polityka zagraniczna

  

a) Współpraca z państwami skandynawskimi

  

b) Początki norweskiej polityki pokojowej

  

c) Kwestia wód przybrzeżnych

  

d) Integracja europejska

  

e) Udział w operacjach pokojowych

  

f) Norweska polityka pokojowa

  

g) Akcje pomocy humanitarnej

  

h) Energetyka i ochrona środowiska

  

i) Nobel dla Wałęsy

  

XII. Ostatnie dekady XX stulecia – najbogatsze społeczeństwo świata

  

1. Lata 70.

  

2. Partie i ich polityka

  

3. Ropa naftowa i gaz

  

4. Lata 80.

  

5. Lata 90.

  

6. Po upadku komunizmu

  

XIII. Społeczeństwo i kultura drugiej połowy XX wieku – nowe zjawiska i tendencje

  

1. Urbanizacja

  

2. Imigranci, uchodźcy, gastarbeiterzy

  

3. Romowie, Samowie, Kwenowie

  

4. Praca i płaca

  

5. Kultura popularna. Film

  

6. Literatura

  

7. Sztuki plastyczne. Muzyka

  

8. Kwestia językowa

  

9. Kościół państwowy i inne kościoły

  

10. Media i nowe środki komunikacji

  

 

  

Nota bibliograficzna

  

Zdjęcia

  

Mapy

  

Przypisy

  

 

RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia