Bazgrota w twórczości plastycznej dziecka

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

64,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

64,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W publikacji przedstawiono założenia, badania i ich wynik nad bazgrotą dzieci 2, 3-letnich. Celem badań była próba wyjaśnienia genezy bazgroty dziecięcej i jej przemiany przez stymulację percepcji wzrokowej. Bazgrotę dziecięcą można traktować jako rodzaj specyficznego doświadczenia dziecka. Najbardziej właściwe dla tej fazy rozwoju ekspresji plastycznej dziecka jest spojrzenie na tę aktywność poprzez dynamikę kształtowania się doświadczenia dziecka w toku przeprowadzonego przeze Autorkę eksperymentu.


Praca składa się z trzech głównych rozdziałów i trzech obszernych aneksów. Zagadnienie bazgroty w rozwoju ekspresji plastycznej dziecka zostało omówione w pierwszym rozdziale pracy, odnosząc się do koncepcji rozwoju twórczości plastycznej i percepcji wzrokowej szczególnie Rudolfa Arnheima i Victora Lowenfelda oraz innych badaczy. Opisano również rozwój wartości wizualno-plastycznych w bazgrocie dziecięcej, jak: linię, plamę barwną, koło i bryłę. Bazgrota dziecięca była inspiracją dla wielu artystów, dlatego omówiono ten wątek w tym rozdziale. Szukając odpowiedzi na te problemy Autorka zestawiła wybrane przykłady bazgrot dziecięcych i dzieł sztuki.


W rozdziale drugim pracy przedstawiono założenia badań, problemy badawcze, przyjęte hipotezy, charakterystykę grupy, procedurę badań, zmienne i wskaźniki. Do ich weryfikacji Autorka przyjęła metodę eksperymentu naturalnego pedagogicznego, technikę grup równoległych. Badania przeprowadzono w dwóch grupach eksperymentalnych i dwóch grupach kontrolnych w grupie dzieci przedszkolnych 2 i 3-letnich. W ramach badań przeprowadzono 15 ćwiczeń eksperymentalnych z dziećmi w oparciu o jakości wizualno-plastyczne (wzory percepcyjne). W rozdziale trzecim pracy została przedstawiona analiza ilościowa i jakościowa wyników badań, której materiał prezentuje Aneks 1 (analiza ilościowa), Aneks 2 (analiza jakościowa) i Aneks 3 ilustruje wyniki badań – prace plastyczne dzieci z przeprowadzonego eksperymentu. Całość pracy zamykają wnioski z badań jak i wnioski dla praktyki pedagogicznej.


Praca jest skierowana do nauczycieli, rodziców, opiekunów, artystów i osób zainteresowanych najwcześniejszym rozwojem twórczości plastycznej dziecka, jakim jest bazgrota i jej znaczenia dla dalszego rozwoju twórczości plastycznej dziecka.


Liczba stron250
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3648-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    7
  
  Rozdział    1
  Fenomen bazgroty /    13
  1.1. Cechy formalne pracy plastycznej /    28
  1.1.1. Linia i plama barwna /    28
  1.1.2. Forma koła /    31
  1.1.3. Bryła /    35
  1.2. Znaczenie bazgroty w rozwoju psychicznym dziecka /    36
  1.3. Percepcja wzrokowa i działanie plastyczne dziecka w okresie bazgroty /    44
  1.4. Semantyczność bazgroty /    71
  1.5. Pedagogiczny aspekt rozwoju twórczości plastycznej dziecka /    82
  1.6. Bazgrota w kontekście wybranych teorii rozwoju psychicznego i plastycznego dziecka /    91
  1.7. Twórczość plastyczna wybranych twórców w kontekście bazgroty /    100
  
  Rozdział    2
  Badania własne /    121
  2.1. Cel i przedmiot badań /    123
  2.2. Problemy badawcze i hipotezy /    125
  2.3. Metoda badań /    126
  2.4. Zmienne w eksperymencie /    131
  2.5. Wskaźniki /    133
  2.6. Charakterystyka badanej grupy /    146
  2.7. Program eksperymentu /    147
  2.8. Procedura badawcza /    150
  
  Rozdział    3
  Analiza wyników badań /    155
  3.1. Analiza ilościowa wyników badań /    155
  3.2. Analiza jakościowa wyników badań /    159
  3.3. Analiza wyników jakościowych w oparciu o matryce /    190
  3.4. Dyskusja /    205
  3.5. Wnioski dla praktyki pedagogicznej /    211
  Zakończenie /    213
  Bibliografia /    217
  Indeks nazwisk /    233
  Indeks rzeczowy /    241
  Summary /    245
  Zusammenfassung /    247
  
  Płyta CD
  
  Aneksy – dokumentacja badań
  Aneks    1
  Wyniki analizy ilościowej
  1. Wyniki surowe uzyskane w grupach eksperymentalnych i kontrolnych
  2. Średnia liczba jakości wizualnych w pracach plastycznych dzieci w ćwiczeniach (ćw. 5)
  3. Rozkład hipotetycznych wyników i rozkłady skumulowanych proporcji wyników w badanych próbach*
  4. Tabele obliczeniowe dla testu Kołmogorowa-Smirnowa
  5. Wartość krytyczna KD uzyskana w rezultacie analizy wyników badań testem Kołmogorowa-Smirnowa
  Aneks    2
  Wskaźniki do analizy prac dzieci
  Wyniki analizy jakościowej
  1. Rysunki swobodne – wyniki analizy jakościowej
  2. Prace eksperymentalne – wyniki analizy jakościowej
  3. Matryce – Bazgrota – „matryca pojęciowa”
  Aneks    3
  Przykłady prac plastycznych dzieci z badań
  
  * W tabelach 9–11 zamiast próba 3 [X(2)] i 4 [Y(2)] podano błędnie próba 1 [X(2)] i próba 2 [Y(2)].
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia