Linguarum silva. T. 7: Między przeszłością a teraźniejszością. Rozważania o języku i tekście

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

19,64  23,10 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 13,86 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Siódmy tom Linguarum silva stanowi kolejną część serii wydawniczej ukazującej się od 2012 roku pod patronatem Instytutu Języka Polskiego im. Ireny Bajerowej Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Jego tytuł – Między przeszłością a teraźniejszością. Rozważania o języku i tekście – wskazuje na dwie istotne, a zarazem charakterystyczne dla tego rocznika, cechy. Pierwszą z nich jest szeroka perspektywa czasowa umożliwiająca autorom artykułów stawianie pytań zarówno o historyczne, jak i współczesne aspekty poruszanych zagadnień. Natomiast druga cecha wskazuje na przedmiot naukowej refleksji, czyli „język” i/lub „tekst”. Tak zarysowane granice analizy i interpretacji faktów językowych oraz szeroko rozumianych tekstów dają możliwość zaprezentowania wielu inspirujących, ważnych i ciekawych tematów, będących wynikiem – a zarazem świadectwem – zainteresowań badawczych autorów.


W tomie opublikowano 11 artykułów poświęconych różnorodnym zagadnieniom z zakresu językoznawstwa. Prace te wpisują się w m.in. w nurt językoznawstwa historycznego, językoznawstwa kognitywnego, onomastyki, stylistyki oraz socjo- i pragmalingwistyki. Tom podzielony jest na trzy części ze względu na przedmiot badawczy usytuowany w „przeszłości” (Rozważania o języku w ujęciu historycznym oraz dawnym tekście), w „teraźniejszości” (Współczesne problemy języka i tekstu) lub „między” nimi (Rozważania o języku i tekście w ujęciu przekrojowym i porównawczym). Wśród artykułów znalazły się opracowania poświęcone są m.in. antroponimom w poezji Jana Lechonia, recenzji muzycznej, perswazji w reklamach charytatywnych, mikrotoponimii Warszawy oraz tematyce bilingwizmu.


Rok wydania2018
Liczba stron192
KategoriaJęzykoznawstwo
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3551-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Od redakcji /    9
  
  Rozważania o języku w ujęciu historycznym oraz dawnym tekście
  
  Małgorzata Broszko: Leksemy motywowane przez rzec. O zmianach znaczeń, leksykalizacji i zanikaniu wyrazów /    17
  Beata Kiszka-Pytel: Między Homerem a św. Antonim – poezja Jana Lechonia przez pryzmat antroponimów czytana /    33
  Magdalena Czarnecka-Barcik: Janina Ipohorska – język i styl, czyli specyfika porad Jana Kamyczka /    53
  
  Współczesne problemy języka i tekstu
  
  Anna Wójciuk: Perswazja w reklamach charytatywnych /    67
  Julia Piotrowska: Mówienie o miłości w świecie technologii XXI wieku. Analiza tekstu piosenki Więcej niż Google Julii Marcell /    85
  Urszula Majdańska-Wachowicz: Analiza tekstu utworu jako składnik recenzji muzycznej (na materiale czasopisma muzycznego „Teraz Rock”) /    97
  Joanna Botwin: Języki w relacji dialogu czy języki w konflikcie? /    111
  
  Rozważania o języku i tekście w ujęciu przekrojowym i porównawczym
  
  Aleksandra Koenig: Niepotrzebne, zbędne, cuchnące. Językowo-kulturowy obraz śmieci w polszczyźnie /    125
  Urszula Nosek: Przystanki komunikacji miejskiej w przestrzeni Warszawy i okolic – analiza semantyczna ich nazw /    135
  Julia Racz-Padewska: Orędzia noworoczne prezydentów Federacji Rosyjskiej w analizie semiotycznej /    155
  Caterina Salomoni-Bobrowska: Między narracją a obiektywnością: specjalistyczny język turystyki włoskich przewodników Touring Club Italia /    175
RozwińZwiń