Chemia analityczna. Podejście praktyczne

1 opinia

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

59,25  79,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

59,2579,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Chemia analityczna. Podejście praktyczne to podręcznik dla początkujących lub praktykujących chemików analityków. Zawiera przegląd różnych dostępnych technik analizy chemicznej i ich zastosowań w praktyce.


W każdym rozdziale umieszczono trzy elementy, które mają pomóc w lepszym zrozumieniu tematu:


Przykłady - liczne przykłady obrazują, jak omawiane zagadnienia wyglądają w praktyce.
Ćwiczenia - dzięki nim sprawdzisz, zrozumiesz i zastosujesz to, czego się właśnie nauczyłeś. Uwagi do ćwiczeń znajdują się na końcu każdego rozdziału.
Problemy - są to dodatkowe ćwiczenia i rozszerzenia scenariuszy, które można użyć do sprawdzenia toku rozumowania, zastosować to, co zostało omówione w danym rozdziale i rozwinąć swoje umiejętności w rozwiązywaniu problemów. Uwagi do problemów znajdują się na końcu każdego rozdziału.


Liczba stron264
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-21077-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa IX
  O książce X
  O zasobach online XI
  Podziękowanie XII
  Wykaz skrótów XIII
  1. Podejście analityczne – definiowanie problemu 1
    1.1. Wprowadzenie    1
    1.2. Sześć kroków do uzyskania rozwiązania    2
      1.2.1. Krok pierwszy – zdefiniowanie problemu    2
      1.2.2. Krok drugi – pobieranie próbki    3
      1.2.3. Krok trzeci – przygotowanie próbki    5
      1.2.4. Krok czwarty – pomiary    6
      1.2.5. Krok piąty – ewaluacja    7
      1.2.6. Informacja analityczna    7
    1.3. Pytania, pytania, pytania!    8
  Uwagi do ćwiczeń i problemów    12
  2. Pobieranie próbek 17
    2.1. Wprowadzenie    17
    2.2. Plan pobierania próbek    18
    2.3. Miejsce pobierania próbek    20
      2.3.1. Losowe lub selektywne pobieranie próbek?    20
      2.3.2. Pobieranie próbek złożonych    22
      2.3.3. Selektywne pobieranie próbek    23
      2.3.4. Warstwowe pobieranie próbek    25
    2.4. Częstotliwość pobierania próbek    26
    2.5. Metodologia pobierania próbek    28
      2.5.1. Pobieranie próbek stałych    28
      2.5.2. Pobieranie próbek ciekłych    30
      2.5.3. Pobieranie próbek gazowych    30
    2.6. Zabezpieczenie próbek    32
  Uwagi do ćwiczeń i problemów    36
  3. Przygotowanie próbki 39
    3.1. Wprowadzenie    39
    3.2. Czynniki brane pod uwagę przed przygotowaniem próbki    39
    3.3. Próbki stałe    42
      3.3.1. Suszenie    43
      3.3.2. Redukcja wielkości    43
        3.3.2.1. Zanieczyszczenie    45
        3.3.2.2. Przesianie    47
      3.3.3. Rozpuszczanie    48
        3.3.3.1. Proste rozpuszczanie rozpuszczalnikiem    50
        3.3.3.2. Suche spopielanie    50
        3.3.3.3. Mineralizacja    50
    3.4. Próbki ciekłe    56
      3.4.1. Stabilizacja próbki    56
      3.4.2. Mineralizacja cieczy    56
      3.4.3. Suszenie    56
    3.5. Próbki gazowe    56
    3.6. Separacja i ekstrakcja    57
      3.6.1. Techniki rozdzielania    57
        3.6.1.1. Filtracja    57
        3.6.1.2. Wirowanie    57
      3.6.2. Wstępne zatężanie    57
        3.6.2.1. Ekstrakcja rozpuszczalnikiem    59
        3.6.2.2. Ekstrakcja do fazy stałej    61
  Rozwiązania ćwiczeń i problemów    62
  4. Instrumentalne techniki pomiarowe 69
    4.1. Wprowadzenie    69
    4.2. Jakie są etapy pomiaru?    69
    4.3. Podstawowa klasyfikacja technik analitycznych    70
      4.3.1. Techniki chemiczne    70
      4.3.2. Techniki biochemiczne    72
      4.3.3. Techniki elektrochemiczne    72
      4.3.4. Techniki termiczne    73
      4.3.5. Techniki spektroskopowe (elektromagnetyczne) molekularne    74
      4.3.6. Spektroskopia (elektromagnetyczna) atomowa    75
      4.3.7. Spektroskopia (elektromagnetyczna) strukturalna    76
      4.3.8. Spektrometria (mas)    76
      4.3.9. Spektroskopia (magnetyczna)    77
      4.3.10. Technika elementarna    77
      4.3.11. Rozdzielanie    78
    4.4. Szczegółowe opisy wybranych technik    79
      4.4.1. Spektrometria atomowa    79
        4.4.1.1. Absorpcyjna spektrometria atomowa z atomizacją w płomieniu (FAAS)    79
        4.4.1.2. E misyjna spektroskopia atomowa z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-AES)    80
      4.4.2. Spektroskopia molekularna    82
        4.4.2.1. Spektroskopia UV-vis    82
        4.4.2.2. Spektrometria fluorescencyjna    83
      4.4.3. Chromatografia    85
        4.4.3.1. Chromatografia gazowa (GC)    85
        4.4.3.2. Wysokosprawna chromatografia cieczowa    88
    4.5. Klasyfikacja technik analitycznych    90
    4.6. Wybór właściwej techniki    92
      4.6.1. Zakres roboczy    96
      4.6.2. Selektywność    99
  Odpowiedzi do ćwiczeń i problemów    111
  5. Kalibracja i analiza ilościowa 121
    5.1. Wprowadzenie    121
    5.2. Analiza jakościowa czy ilościowa?    121
    5.3. Jednostki    123
    5.4. Kalibracja przyrządu    123
      5.4.1. Przygotowanie roztworów roboczych    124
      5.4.2. Przygotowanie krzywej kalibracyjnej    126
        5.4.2.1. Regresja liniowa    126
      5.4.3. Dodatek wzorca    130
    5.5. Analiza ilościowa    131
      5.5.1. Korzystanie z kalibracji    131
    5.6. Źródła błędu    132
      5.6.1. Pobieranie i przygotowanie próbki    132
        5.6.1.1. Homogeniczność próbki    132
        5.6.1.2. Zanieczyszczenia i straty    133
        5.6.1.3. Niestabilność chemiczna    134
      5.6.2. Błędy instrumentalne    134
        5.6.2.1. Zakłócenia niespektroskopowe    134
        5.6.2.2. Zakłócenia spektroskopowe    137
  Uwagi do ćwiczeń i problemów    139
  6. Materiały odniesienia i normy 151
    6.1. Czym są materiały odniesienia?    151
    6.2. Spójność pomiarowa (identyfikowalność)    152
    6.3. Zastosowanie materiałów odniesienia    152
      6.3.1. Dostępność materiałów odniesienia    155
      6.3.2. Wybór materiałów odniesienia    155
  Uwagi do ćwiczeń i problemów    158
  7. Podstawy statystyki 161
    7.1. Wprowadzenie    161
    7.2. Wizualizacja danych    162
      7.2.1. Wykres blob    162
      7.2.2. Histogram    162
      7.2.3. Wykres pudełkowy (ramka-wąsy)    163
    7.3. Obliczenia statystyczne    166
      7.3.1. Populacja i próba    166
      7.3.2. Średnia    166
      7.3.3. Wariancja    167
      7.3.4. Odchylenie standardowe    167
      7.3.5. Względne odchylenie standardowe    168
      7.3.6. Błąd standardowy średniej    169
      7.3.7. Stopnie swobody    169
    7.4. Testy statystyczne    169
      7.4.1. t-Test    170
      7.4.2. F-test    176
  Uwagi do ćwiczeń i problemów    179
  8. Błąd pobierania próbek    187
    8.1. Wprowadzenie    187
    8.2. Co to jest błąd pobierania próbek?    187
      8.2.1. Wielkość błędu    189
    8.3. Pobieranie próbek dla określonego poziomu precyzji    193
      8.3.1. Jaka wielkość próbki?    193
      8.3.2. Ile próbek?    195
  Uwagi do ćwiczeń    197
  9. Walidacja metody i zapewnienie jakości    201
    9.1. Wprowadzenie    201
    9.2. Charakterystyka jakości (spójności)    202
      9.2.1. Granica wykrywalności    203
      9.2.2. Poprawność    206
      9.2.3. Współczynnik odzysku    207
      9.2.4. Zakres liniowy    208
      9.2.5. Precyzja    209
      9.2.6. Selektywność    209
      9.2.7. Elastyczność, wytrzymałość, odporność    211
    9.3. Zarządzanie jakością    214
      9.3.1. Zapewnienie jakości    214
        9.3.1.1. Standardowa procedura operacyjna    214
        9.3.1.2. Zapisy laboratoryjne    215
        9.3.1.3. Przykładowy rejestr    215
        9.3.1.4. Arkusz testowy    216
        9.3.1.5. Archiwum    216
        9.3.1.6. Harmonogram kalibracji    216
      9.3.2. Kontrola jakości    216
        9.3.2.1. Wzbogacone próbki    216
        9.3.2.2. Karta Shewharta    217
        9.3.2.3. Wykres przedziałów ruchomych    218
  Uwagi do ćwiczeń i problemów    223
  Dodatek A    235
  Słownik    243
  Indeks    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia