Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się

-25%

Niestabilność równowagi zewnętrznej krajów rozwijających się

1 opinia

Wydawca:

PWE

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

38,40  51,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

38,4051,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce pokazano makroekonomiczne i instytucjonalne uwarunkowania stabilności równowagi bilansu płatniczego grupy wybranych krajów rozwijających się. Autorzy skupili uwagę na sposobach identyfikowania i prognozowania zagrożeń pojawiających się w związku z nierównowagą obrotów bieżących bilansu płatniczego w warunkach postępującej globalizacji. Część teoretyczna książki obejmuje analizę procesu stabilności zewnętrznej krajów rozwijających się. Natomiast w części empirycznej pokazano model, na podstawie którego można diagnozować gwałtowne zmiany sald rachunków bieżących i finansowo-kapitałowych w bilansach płatniczych krajów rozwijających się, co daje możliwość wczesnego wykrywania procesów i trendów będących szansą lub zagrożeniem dla międzynarodowej płynności kraju.


Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów kierunków ekonomicznych wyższych uczelni.


Liczba stron244
WydawcaPWE
ISBN-13978-83-2082-387-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie
  
  
  1. Warunki stabilności zewnętrznej krajów rozwijających się
  1.1. Wzrost roli kapitału międzynarodowego w systemie finansowym kraju
  1.2. Podstawowe sektory gospodarki krajowej w warunkach otwartych rynków finansowych
  1.3. Relacje gospodarki krajowej z otoczeniem międzynarodowym
  1.4. Ośrodki władzy gospodarczej a napływ kapitału globalnego
  1.5. Model stabilności zewnętrznej gospodarki krajowej
  1.6. Uwagi końcowe
  
  
  2. Otoczenie międzynarodowe w perspektywie globalnej
  2.1. Upadek systemu Bretton Woods
  2.2. Fale ekspansji finansowej w gospodarce globalnej
  2.3. Globalna gra na rynkach finansowych
  2.4. W kierunku światowego ładu finansowego
  2.5. Uwagi końcowe
  
  
  3. Teoretyczne koncepcje oceny deficytu obrotów bieżących i analizy jego stabilności
  3.1. Rozwój teorii bilansu płatniczego - rys historyczny
  3.2. Deficyt rachunku bieżącego jako zakłócenie - tradycyjne podejście do oceny nierównowagi obrotów bieżących
  3.2.1. Podejście elastycznościowe
  3.2.2. Podejście absorpcyjne
  3.2.3. Podejście monetarne
  3.3. Deficyt obrotów bieżących jako przejaw optymalizacji konsumpcji podmiotów gospodarczych w długim okresie; międzyokresowe podejście do rachunku bieżącego
  3.3.1. Koncepcja analizy międzyokresowej w teorii bilansu płatniczego
  3.3.2. Doktryna Lawsona jako aplikacja analizy międzyokresowej
  3.4. Koncepcje oceny bezpieczeństwa deficytu obrotów bieżących
  3.4.1. Koncepcja stabilności deficytu obrotów bieżących oparta na wypłacalności gospodarki
  3.4.2. Rozszerzenie koncepcji stabilności nierównowagi obrotów bieżących o aspekty behawioralne
  3.4.3. Koncepcja nadmiernego deficytu obrotów bieżących
  3.5. Uwagi końcowe
  
  
  4. Przegląd wyników badań empirycznych w zakresie zewnętrznej stabilności gospodarki
  4.1. Problematyka zewnętrznej stabilności gospodarki w badaniach empirycznych
  4.2. Badania Milesi-Ferretti i Razina
  4.3. Badania Frankela i Rose'a
  4.4. Badania Eichengreena, Rose'a i Wyplosza
  4.5. Badania Goldsteina, Kaminsky i Reinhart
  4.6. Uwagi końcowe
  
  
  5. Tendencje w bilansie płatniczym i międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1998-2007
  5.1. Zjawisko deficytu obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  5.2. Współzależność przepływów finansowych bilansu płatniczego i zmian międzynarodowej pozycji inwestycyjnej
  5.3. Deficyty obrotów bieżących a źródła ich finansowania w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  5.3.1. Tendencje na rachunku obrotów bieżących
  5.3.2. Tendencje na rachunku finansowym i kapitałowym
  5.4. Deficyty obrotów bieżących a zmiany międzynarodowej pozycji inwestycyjnej krajów Europy Środkowo-Wschodniej
  5.4.1. Struktura i dynamika międzynarodowej pozycji inwestycyjnej netto
  5.4.2. Tendencje w procesie akumulacji aktywów rezerwowych
  5.5. Wskaźniki sektora zewnętrznego w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  5.5.1. Miary zadłużenia i struktury pasywów zagranicznych
  5.5.2. Miary płynności międzynarodowej
  5.6. Uwagi końcowe
  
  
  6. Procedura empirycznej analizy uwarunkowań korekt deficytu obrotów bieżących w krajach rozwijających się
  6.1. Problem oceny bezpieczeństwa deficytu obrotów bieżących
  6.2. Cel badania empirycznego w grupie krajów rozwijających się
  6.3. Zakres próby i źródła badawcze
  6.3.1. Zakres przedmiotowy
  6.3.2. Zakres podmiotowy
  6.3.3. Źródła badawcze
  6.3.4. Korekty bilansu płatniczego włączone do próby
  6.4. Czynniki warunkujące korekty deficytu obrotów bieżących
  6.4.1. Charakterystyka czynników wewnętrznych
  6.4.2. Charakterystyka czynników zewnętrznych
  6.5. Uwagi końcowe
  
  
  7. Empiryczne modele oceny stabilności deficytu obrotów bieżących w krajach rozwijających się i ich aplikacja w krajach Europy Środkowo-Wschodniej
  7.1. Metody analizy empirycznej
  7.2. Determinanty korekt deficytu rachunku bieżącego - wyniki analizy sygnałów
  7.2.1. Kwestie metodyczne
  7.2.2. Zakres zmiennych oraz ich poziomy krytyczne
  7.2.3. Jakość predykcyjna zmiennych
  7.2.4. Estymacja ryzyka korekty rachunku bieżącego w próbie
  7.2.5. Podsumowanie wyników
  7.3. Determinanty korekt deficytu rachunku bieżącego -wyniki regresji logistycznej .
  7.3.1. Kwestie metodyczne .
  7.3.2. Model regresji logistycznej i jego wykorzystanie do estymacji prawdopodobieństwa korekty rachunku bieżącego w próbie
  7.3.3. Podsumowanie wyników
  7.4. Stabilność deficytu bilansu obrotów bieżących w krajach Europy Środkowo-Wschodniej - aplikacja modeli empirycznych
  7.4.1. Zakres oceny
  7.4.2. Ocena stabilności deficytu obrotów bieżących w latach 1998-2007
  7.5. Uwagi końcowe
  
  
  Refleksje podsumowujące
  
  
  Literatura
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia