Status społeczno-ekonomiczny a bezdzietność i rodzicielstwo par

Status społeczno-ekonomiczny a bezdzietność i rodzicielstwo par

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Poznanie uwarunkowań bezdzietności i rodzicielstwa par w społeczeństwach rozwiniętych nabiera dziś szczególnego znaczenia przede wszystkim ze względu na bardzo niski poziom płodności, którego daleko idące konsekwencje, w tym gwałtowne starzenie się populacji, są głównym wyzwaniem polityki społecznej.
Celem pracy jest zbadanie wpływu statusu społeczno-ekonomicznego par na zachowania prokreacyjne, z uwzględnieniem specyfiki zachowań par bezdzietnych i populacji rodziców. Rozważania dotyczą zarówno potomstwa całkowitego i trwałej bezdzietności, jak i zachowań reprodukcyjnych par w kontekście odraczania rodzicielstwa i liczby dotychczas urodzonych dzieci. Status społeczno-ekonomiczny pary jest mierzony poprzez poziom wykształcenia, kierunek wykształcenia oraz zawód obojga partnerów. Analizą objęto cztery kraje europejskie o różnych uwarunkowaniach społecznych, ekonomicznych i kulturowych. Są to Bułgaria, Francja, Norwegia i Polska. W pracy wykorzystano dane pochodzące z międzynarodowego badania Generations and Gender Survey, zaś do łącznego modelowania bezdzietności i rodzicielstwa par wykorzystano nowatorski w demografii płotkowy model typu Poissona z nadwyżką zer.
Jednym z najważniejszych wniosków wynikających z przeprowadzonego badania jest wskazanie konieczności odrębnego ujęcia w analizie płodności dwóch stanów: bezdzietności i rodzicielstwa z uwzględnieniem relacji, które występują przy przechodzeniu od stanu pierwszego do drugiego. Za zróżnicowanym podejściem do tych dwóch stanów przemawiają przede wszystkim niejednakowe ich uwarunkowania. W tym zakresie stwierdzono, że bezdzietność tylko w niewielkim stopniu jest różnicowana przez status społeczno-ekonomiczny pary, podczas gdy rodzicielstwo jest ściśle zależne od poziomu społeczno-ekonomicznych zasobów obojga partnerów.
Wykazano także, że zachowania prokreacyjne par są kształtowane nie tylko przez indywidualny status każdego z partnerów. Zależą one również od tego, czy to kobieta czy mężczyzna ma wyższy status społeczno-ekonomiczny. Okazało się, że pary, w których status mężczyzny jest wyższy od statusu kobiety, wcześniej decydują się na pierwsze i kolejne dziecko oraz zakładają większe rodziny (jednak jedynie wtedy, gdy status mężczyzny jest wysoki) niż pary, w których kobieta ma wyższy status niż jej partner.
Kolejnym ważnym wnioskiem jest stwierdzenie, że zależność liczby potomstwa od poziomu statusu jest wyraźnie zróżnicowana w rozważanych regionach Europy. W krajach postsocjalistycznych reprezentowanych przez Bułgarię i Polskę występuje silny negatywny wpływ poziomu statusu na dzietność, a różnica w liczbie dzieci pomiędzy profilami o najwyższym i najniższym poziomie statusu sięga nawet 1,2 dziecka. Z kolei w Norwegii i Francji liczba dzieci par o wysokim statusie jest porównywalna z liczbą dzieci par o średnim statusie, a różnice w poziomie płodności ze względu na różny poziom społeczno-ekonomicznych zasobów są znacznie mniejsze (średnio 0,5 dziecka).


Liczba stron196
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
ISBN-13978-83-7252-793-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  1. Status społeczno-ekonomiczny a płodność populacji     15
    1.1. Pojęcie statusu społeczno-ekonomicznego i sposoby jego pomiaru     15
    1.2. Społeczne i ekonomiczne uwarunkowania płodności w teoriach demograficznych     21
      1.2.1. Ekonomiczna teoria płodności Beckera     21
      1.2.2. Teoria drugiego przejścia demograficznego     24
      1.2.3. Społeczno-ekonomiczne role płci w teoriach demograficznych     30
    1.3. Status społeczno-ekonomiczny a zachowania prokreacyjne w świetle dotychczasowych badań     33
    1.4. Mechanizmy oddziaływania statusu społeczno-ekonomicznego na zachowania prokreacyjne – ujęcie syntetyczne     38
      1.4.1. Uwagi ogólne     38
      1.4.2. Konkurencyjność kariery edukacyjnej, zawodowej i rodzinnej     39
      1.4.3. Koszty utraconych możliwości     39
      1.4.4. Pozytywny wpływ dochodu na płodność     40
      1.4.5. Inwestycja w rozwój dzieci a liczba potomstwa     40
      1.4.6. Normy społeczne i postawy     41
      1.4.7. Rewolucje płci     41
      1.4.8. Kontekst instytucjonalny     42
      1.4.9. Społeczno-ekonomiczny profil związku     43
  
  2. Zachowania reprodukcyjne na tle społeczno-ekonomicznych i kulturowych przemian w Europie     46
    2.1. Przestrzenny i czasowy zakres analizy     46
    2.2. Przemiany zachowań reprodukcyjnych w Europie     47
      2.2.1. Zmiany poziomu płodności w ujęciu przekrojowym     47
      2.2.2. Średni wiek matek jako miara odroczeń i rekompensat     50
      2.2.3. Zmiany poziomu płodności w ujęciu wzdłużnym     53
      2.2.4. Zmiany poziomu bezdzietności     55
      2.2.5. Zależność między poziomem bezdzietności i poziomem płodności     59
    2.3. Tło społeczno-ekonomiczne i kulturowe przemian zachowań reprodukcyjnych     61
      2.3.1. Modele państwa opiekuńczego     61
      2.3.2. Specyfika europejskiego rynku pracy     63
      2.3.3. Wybrane elementy polityki rodzinnej w Europie     68
      2.3.4. Podział obowiązków opiekuńczych i prac domowych w rodzinie     73
      2.3.5. Warunki zakładania i rozwoju rodziny w krajach wybranych do analizy     76
  
  3. Teoretyczne podstawy bayesowskich modeli typu Poissona     80
    3.1. Podejście bayesowskie we wnioskowaniu statystycznym     80
    3.2. Metody Monte Carlo oparte na łańcuchach Markowa     85
    3.3. Model Poissona z nadwyżką zer w analizie płodności     87
    3.4. Wnioskowanie bayesowskie w modelu Poissona z nadwyżką zer     91
      3.4.1. Bayesowski model Poissona z nadwyżką zer     91
      3.4.2. Aproksymacja rozkładu a posteriori     93
  
  4. Charakterystyka badanych populacji     96
    4.1. Generations and Gender Survey jako źródło informacji o zachowaniach prokreacyjnych     96
    4.2. Wyodrębnienie badanych populacji     98
    4.3. Rozkłady cech społeczno-ekonomicznych     100
    4.4. Rozkłady liczebności potomstwa     112
  
  5. Model bezdzietności i rodzicielstwa par     121
    5.1. Specyfikacja modelu bayesowskiego i potencjalnych zmiennych determinujących płodność par     121
    5.2. Kształtowanie się potomstwa całkowitego     126
      5.2.1. Uwagi ogólne     126
      5.2.2. Czynniki społeczno-ekonomiczne kształtujące bezdzietność i rodzicielstwo par     127
      5.2.3. Płodność par według profili społeczno-ekonomicznych     133
      5.2.4. Dyskusja uwarunkowań bezdzietności i rodzicielstwa     140
    5.3. Zachowania prokreacyjne par pozostających w okresie rozrodczym     146
      5.3.1. Uwagi ogólne     146
      5.3.2. Odraczanie rodzicielstwa i liczba dzieci a społeczno-ekonomiczne charakterystyki pary     147
      5.3.3. Zachowania prokreacyjne par według profili społeczno-ekonomicznych     151
      5.3.4. Dyskusja uwarunkowań kształtowania się wielkości rodziny i odraczania rodzicielstwa     156
    5.4. Analiza wrażliwości uzyskanych wyników     160
      5.4.1. Porównanie modelu z nadwyżką zer ze standardowym modelem Poissona     160
      5.4.2. Wrażliwość wyników na rozkład a priori     162
  
  Zakończenie     166
  
  Literatura     175
  Spis tabel     194
  Spis rysunków     195
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia