Podstawy nauki mikroekonomii

-25%

Podstawy nauki mikroekonomii

Podręcznik dla studiów pierwszego stopnia

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,50  18,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,5018,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku zaprezentowano podejście funkcjonalne do poznania procesów mikroekonomicznych. Procesy te rozważa się przez pryzmat łączących je zależności o charakterze funkcjonalnym. Stan równowagi zapewnia optymalne wykorzystanie zasobów ekonomicznych. Ujęcie funkcjonalne eksponuje, oprócz wyżej wymienionych pojęć (równowagi, optymalizacji), także takie pojęcia, jak wybór, ograniczenia, użyteczność, substytucja, wokół których są zorganizowane rozważania w niniejszej książce. Podręcznik dostarcza ogólnej orientacji co do teoretycznych podstaw nauki mikroekonomii, zapoznaje z osobliwościami myślenia ekonomicznego, zachowuje równowagę między nadmiernym upraszczaniem i zbytnim komplikowaniem materiału.


Liczba stron197
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-510-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  Rozdział I
  WPROWADZENIE DO PODSTAWOWYCH POJĘĆ    11
  1. Przedmiot i zakres badań ekonomii    11
  1.1. Rozwój poglądów na przedmiot badań ekonomii    11
  1.2. Definicja przedmiotu ekonomii    16
  1.3. Zakres badania ekonomii    17
  1.4. Ekonomia pozytywna i normatywna    18
  1.5. Mikroekonomia i makroekonomia    19
  1.6. Ekonomia a inne nauki    20
  2. Wybór ekonomiczny i problem racjonalnego gospodarowania    24
  2.1. Istota procesu gospodarowania    24
  2.2. Klasyfikacja potrzeb ludzkich    27
  2.3. Rola paradygmatu racjonalności w ekonomii    30
  2.4. Wybór ekonomiczny i rachunek ekonomiczny    34
  2.5. Jednostkowy i systemowy wymiar racjonalności    36
  3. Problem możliwości produkcyjnych na tle ograniczonych rozmiarów zasobów ekonomicznych    38
  3.1. Rodzaje czynników produkcji i problem rzadkości    39
  3.2. Warunki racjonalnego użytkowania ograniczonych zasobów ekonomicznych    40
  3.3. Zagadnienie kosztu alternatywnego    42
  3.4. Granica możliwości produkcyjnych    44
  3.5. Alokacyjna funkcja wolnych rynków    48
  4. Myślenie ekonomiczne    50
  4.1. Narzędzia analizy ekonomicznej    50
  4.2. Etapy analizy ekonomicznej    52
  4.3. Schemat powstawania wiedzy ekonomicznej    54
  4.4. Mierzenie zmian wielkości ekonomicznych    56
  Rozdział II
  FUNKCJONOWANIE RYNKU    58
  1. Popyt, podaż i rynek    58
  1.1. Pojęcie, klasyfikacja i rodzaje rynku    58
  1.2. Pojęcie popytu i krzywa popytu    61
  1.3. Pojęcie podaży i krzywa podaży    63
  1.4. Funkcje cen    66
  1.5. Wolny rynek i kontrola cen    68
  2. Elastyczność popytu i podaży    70
  2.1. Czynniki kształtujące popyt    70
  2.2. Reakcje popytu na zmiany cen    75
  2.3. Dochodowa elastyczność popytu    78
  2.4. Cenowa elastyczność podaży    82
  3. Teoria wyboru konsumenta    85
  3.1. Linia ograniczenia budżetowego konsumenta    86
  3.2. Systematyzacja gustów konsumenta    88
  3.3. Krzywe obojętności i mapa obojętności    91
  3.4. Maksymalizacja użyteczności a wybór konsumenta    93
  3.5. Dostosowanie do zmian dochodu    94
  4. Decyzje producenta na rynku i koszty    101
  4.1. Określenie przedsiębiorstwa    101
  4.2. Funkcja produkcji, technika i technologia produkcji    103
  4.3. Rachunki przedsiębiorstwa: utarg, koszty, zysk    105
  4.4. Decyzje produkcyjne przedsiębiorstwa a koszty    111
  4.5. Korzyści skali produkcji    113
  Rozdział III
  STRUKTURY RYNKU    117
  1. Konkurencja doskonała i czysty monopol    117
  1.1. Pojęcie struktury rynku    117
  1.2. Charakterystyka rynku konkurencji doskonałej    118
  1.3. Decyzje przedsiębiorstwa w doskonałej konkurencji w krótkim i długim okresie    120
  1.4. Czysty monopol jako skrajna struktura rynku    125
  1.5. Równowaga w monopolu    128
  1.6. Zróżnicowanie cenowe w monopolu    130
  1.7. Ustawodawstwo antymonopolowe w USA    131
  2. Formy konkurencji niedoskonałej: konkurencja monopolistyczna i oligopolistyczna    132
  2.1. Charakterystyka konkurencji monopolistycznej    133
  2.2. Konkurencja oligopolistyczna  założenia i właściwości    138
  2.3. Model złamanej krzywej popytu    139
  2.4. Teoria gier i równowaga Nasha    142
  Rozdział IV
  RYNKI CZYNNIKÓW WYTWÓRCZYCH    145
  1. Rynek pracy i płace    145
  1.1. Popyt przedsiębiorstwa na pracę    146
  1.2. Podaż pracy i jej specyfika    147
  1.3. Równowaga na rynku pracy    150
  1.4. Efekt dochodowy i substytucyjny wzrostu płac    152
  1.5. Pojęcie stawki płac i czynniki różnicowania płac    153
  1.6. Dyskryminacja na rynku pracy i jej przejawy    155
  1.7. Zagadnienie płacy minimalnej    156
  2. Kapitał i ziemia jako czynniki produkcji     158
  2.1. Ceny czynników produkcji    158
  2.2. Popyt na czynniki produkcji    158
  2.3. Kapitał fizyczny i kapitał finansowy    162
  2.4. Stopy procentowe, rodzaje i funkcje    163
  2.5. Ziemia i renta gruntowa    168
  2.6. Rynki ziemi o różnych zastosowaniach. Cena ziemi    171
  Rozdział V
  PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH NIEPEWNOŚCI    174
  1. Ryzyko i informacja    174
  1.1. Charakterystyka niepewności oraz ryzyka    174
  1.2. Postawy wobec ryzyka    175
  1.3. Łączenie i dzielenie ryzyka    176
  1.4. Zmienność preferencji wobec ryzyka    178
  1.5. Zysk oczekiwany a ryzykowność    182
  2. Gospodarka oparta na informacji    183
  2.1. Cechy produktów informacyjnych    184
  2.2. Struktura kosztów e-produktów    186
  2.3. Różnicowanie jakości. Zagadnienie sprzedaży łącznej    187
  2.4. Efekty zewnętrzne sieci    188
  BIBLIOGRAFIA    192
  SPIS DIAGRAMÓW    195
  SPIS RYSUNKÓW    195
  SPIS TABEL    197
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia