Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego

-10%

Systemy gospodarcze i ich ewolucja w kierunku jednolitego europejskiego obszaru walutowego

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

0,90  1,00

Format: pdf

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

0,901,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza książka jest kolejną publikacją z cyklu „Systemy gospodarcze i ich ewolucja” przygotowaną przez Zakład Systemów Gospodarczych Katedry Ekonomii Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. We wcześniejszych opracowaniach zajmowaliśmy się systemami gospodarczymi i ich ewolucją w ogóle, a następnie systemami gospodarczymi krajów Unii Europejskiej, w tym Polski i innych krajów postsocjalistycznych (w kontekście transformacji systemowej oraz ich członkostwa w UE) . Przedmiotem naszych rozważań były między innymi doświadczenia pierwszych lat członkostwa oraz ewolucja ich systemów gospodarczych w kierunku modelu unijnego. Obecna problematyka jest więc w pewnym stopniu kontynuacją wcześniejszego dorobku. Powstanie i rozwój jednolitego europejskiego obszaru walutowego (strefy euro) ma bowiem istotny wpływ na systemy gospodarcze krajów członkowskich.


Liczba stron478
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7246-585-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP    9
  CZĘŚĆ I. POLSKA A EURO    13
  Katarzyna Żukrowska: POLSKA STRATEGIA A METODY DOCHODZENIA DO JEDNOLITEGO OBSZARU WALUTOWEGO    15
  Jan Borowiec: KORZYŚCI I KOSZTY ZWIĄZANE Z PRZYSTĄPIENIEM NOWYCH PAŃSTW CZŁONKOWSKICH DO UGW A KRYTERIA OPTYMALNYCH OBSZARÓW WALUTOWYCH    35
  Wiktor Adamus: PERSPEKTYWY WEJŚCIA POLSKI DO UGW    49
  Zbigniew Binek: KOSZTY WPROWADZENIA EURO W POLSCE W KRÓTKIM I DŁUGIM OKRESIE    79
  Katarzyna Włodarczyk-Śpiewak: POLSKA W STREFIE EURO – ZAGROŻENIE CZY SZANSA DLA SPOŁECZEŃSTWA?    87
  Eryk Łon: SPORY WOKÓŁ KONCEPCJI WSPÓLNEJ WALUTY EURO    99
  CZĘŚĆ II. JEDNOLITY OBSZAR WALUTOWY – TEORIA I PRAKTYKA    109
  Magdalena Kinga Stawicka: DROGA PAŃSTW EUROPEJSKICH DO STWORZENIA JEDNOLITEGO OBSZARU WALUTOWEGO    111
  Elżbieta Soszyńska: REALNA KONWERGENCJA W RAMACH INTEGRACJI REGIONALNEJ, JEJ UWARUNKOWANIA I KANAŁY TRANSMISJI – PRZYKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ    123
  Julia Włodarczyk: MIARY ENTROPII I ICH ZASTOSOWANIE W ANALIZIE PROCESÓW KONWERGENCJI NA PRZYKŁADZIE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ    139
  Jacek Pietrucha: RAMY INSTYTUCJONALNE POLITYKI PIENIĘŻNEJ EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO    151
  GrzegorzPaluszak: ZNACZENIE KOORDYNACJI POLITYKI PIENIĘŻNEJ I POLITYKI FISKALNEJ WOBEC ASYMETRYCZNYCH WSTRZĄSÓW GOSPODARCZYCH W EUROOBSZARZE    165
  AgnieszkaDomańska: SYNCHRONIZACJA CYKLI KONIUNKTURALNYCH JAKO KRYTERIUM WEJŚCIA DO OPTYMALNEGO OBSZARU WALUTOWEGO    177
  MagdalenaTusińska: KREACJA HANDLU W TEORII I PRAKTYCE UNII WALUTOWEJ    191
  Paweł Młodkowski: WSPÓLNY OBSZAR MONETARNY JAKO PRZYKŁAD UNII WALUTOWEJ BEZ KONWERGENCJI FISKALNEJ     205
  CZĘŚĆ III. WPŁYW JEDNOLITEGO OBSZARU
  WALUTOWEGO NA WYBRANE ASPEKTY ŻYCIA SPOŁECZNO-GOSPODARCZEGO    217
  Maria Piotrowska: ROZWÓJ EKONOMICZNY KRAJÓW STREFY EURO A NIERÓWNOŚĆ DOCHODÓW    219
  Izabela Ostoj: DETERMINANTY PROCESÓW DOSTOSOWAWCZYCH NA RYNKU PRACY W WARUNKACH UCZEST-NICTWA KRAJU W STREFIE EURO    231
  Jarosław Poteralski: RYNEK PRACY W POLSCE ORAZ W STREFIE EURO    245
  Marcin Kalinowski: EKSPOZYCJA POLSKICH FIRM NA RYZYKO WALUTOWE WOBEC WEJŚCIA POLSKI DO STREFY EURO    259
  CZĘŚĆ IV. KRAJE CZŁONKOWSKIE UNII EUROPEJSKIEJ A EURO. WNIOSKI DLA POLSKI    273
  Joanna Czech-Rogosz: OD MARKI NIEMIECKIEJ DO EURO – W 60-LECIE SPOŁECZNEJ GOSPODARKI RYNKOWEJ    275
  SebastianPłóciennik: PORZĄDEK MONETARNY A INSTYTUCJONALNA PRZEWAGA KOMPARATYWNA. PRZYKŁAD NIEMIEC    289
  EwaDziwok: ZAGROŻENIA INFLACYJNE W OKRESIE PRZED I POAKCESYJNYM. WNIOSKI DLA POLSKI WYNIKAJĄCE Z DOŚWIADCZEŃ SŁOWENII    301
  Sonia Rozmus: STANOWISKO WIELKIEJ BRYTANII WOBEC UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ    309
  Sławomir Czech: EUROOUTSIDER Z WYBORU. PRZYCZYNY I NASTĘPSTWA ODRZUCENIA EURO PRZEZ SZWECJĘ    323
  Tomasz Sobczak: O MARCE POLSKIEJ W KONTEKŚCIE EURO – KILKA REFLEKSJI    337
  CZĘŚĆ V. PROCESY DOSTOSOWAWCZE NA DRODZE POLSKI DO UNII GOSPODARCZO-WALUTOWEJ    345
  Maciej Muczyński: INSTYTUCJE A POLITYKA MAKROEKONOMICZNA W PROCESIE KONWERGENCJI SYSTEMOWEJ    347
  Wojciech Zembura: POLITYKA PIENIĘŻNA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO A CZŁONKOSTWO POLSKI W UNII GOSPODARCZEJ I WALUTOWEJ    363
  Paweł Marszałek: WYPEŁNIANIE FISKALNYCH KRYTERIÓW KONWERGENCJI W NOWYCH KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE    379
  Bernadeta Baran: UWARUNKOWANIA DEFICYTU BUDŻETOWEGO W WYBRANYCH KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ    393
  Artur Borcuch: SYSTEM PŁATNICZY W POLSCE W WARUNKACH ROZSZERZANIA I POGŁĘBIANIA INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ    407
  Dušan Bogdanov: INFORMATYCZNE ASPEKTY WPROWADZENIA EURO W POLSCE    419
  Renata Jasonek: GLOBALIZACJA A SEKTOR BANKOWY W POLSCE    427
  CZĘŚĆ VI. O SYSTEMACH GOSPODARCZYCH I ICH EWOLUCJI    439
  Jan Wiśniewski: SYSTEMY EKONOMICZNE KRAJÓW UNII EUROPEJSKIEJ. PRZYCZYNEK DO CHARAKTERYSTYKI    441
  Artur Kozłowski: ALTERLIBERALIZM WE WSPÓŁCZESNYCH SYSTEMACH SPOŁECZNO-GOSPODARCZYCH    451
  Tomasz Bernat: ZMIANA SYSTEMÓW GOSPODARCZYCH A RYNKI SKONCENTROWANE    465
  Informacje o autorach    477
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia