Przestrzenie przekładu T. 2

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

35,70  42,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

35,7042,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugi tom monografii Przestrzenie przekładu, który oddajemy do Państwa rąk, jest rezultatem konfrontacji różnych metod językoznawczych i literaturoznawczych, stosowanych we współczesnych badaniach przekładoznawczych. W debacie, która dała możliwość ukazania różnorodności tematycznej i wielopłaszczyznowości tych badań oraz nakreślenia pewnych aspektów ich rozwoju, wzięli udział przekładoznawcy z Polski, Rosji, Gruzji, Czech, Kazachstanu i Ukrainy, reprezentujący różne języki, dyscypliny i zainteresowania. W swych artykułach wypowiadają się oni zarówno na tematy ogólne, przedstawiając nowe lub zmodyfikowane propozycje teoretyczne, jak i szczegółowe, dotyczące konkretnych rozwiązań w odniesieniu do różnych par językowych. Interdyscyplinarna dyskusja, której wyniki tu ukazujemy, pokazała, jak ważna i twórcza jest współpraca między specjalistami reprezentującymi różne języki, różne podejścia metodologiczne i wreszcie – różne zainteresowania badawcze. Przekonała nas również, że istnieje potrzeba organizacji przekładoznawczych spotkań naukowych w szerszym gronie. (fragment wstępu)


Liczba stron446
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3128-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Przestrzenie przekładu T. 2

 1. 01_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T3_Gaszyńska-Magiera_Przekład literacki w....pdf »
 2. 02_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Fontański_Z jazyczija na łemkowski....pdf »
 3. 03_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Малыса_Прецедентные имена....pdf »
 4. 04_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Wowro_Humor w przekładzie....pdf »
 5. 05_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Labocha_Ile ekwiwalencji....pdf »
 6. 06_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Warmuzińska-Rogóż_Wokół przekładowej dominanty....pdf »
 7. 07_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Lubocha-Kruglik_Powieść kryminalna jako....pdf »
 8. 08_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Sadowska-Dobrowolska_Świat przedstawiony w....pdf »
 9. 09_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Adamowicz-Pośpiech_Najnowsze przekłady Jądra....pdf »
 10. 10_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Drab_Odniesienia historyczne i kulturowe....pdf »
 11. 11_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Borucki_Versa est in statuam salis....pdf »
 12. 12_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Ślarzyńska_Dacii Maraini Donna....pdf »
 13. 13_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Mamet_Gwóźdź_Wilk_Nieśmiertelny humor....pdf »
 14. 14_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Gliński_O tłumaczeniu nazw własnych....pdf »
 15. 15_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Sztorc_Numer buta, parę złotych....pdf »
 16. 16_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Уржа_Переводческие сноски....pdf »
 17. 17_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Paszkowska-Wilk_Podstawska_Prawo tłumacza....pdf »
 18. 18_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Hampl_Glosa nad tłumaczeniem hebrajskiego....pdf »
 19. 19_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Białek_Translaty nieopisane....pdf »
 20. 20_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Szymczak-Rozlach_Wybrane problemy translacyjne....pdf »
 21. 21_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Сопромадзе_Перевод как способ....pdf »
 22. 22_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Zobek_Sąd arbitrażowy....pdf »
 23. 23_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Delekta_Dokumenty konsumenckie....pdf »
 24. 24_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Gancarz_Formy stadialne przestępstwa....pdf »
 25. 25_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Lambeinová_Tłumaczenie elementów kulturowych....pdf »
 26. 26_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Kizińska_Polskie ekwiwalenty terminów....pdf »
 27. 27_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Хавкина_Терминология сферы.pdf »
 28. 28_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Banaś-Sieradzka_Błąd i jego konsekwencje....pdf »
 29. 29_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Sekuła_Błędy popełniane przez adeptów....pdf »
 30. 30_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Markusik_O błędach tłumaczeniowych....pdf »
 31. 31_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Сидоренко_Посол современной....pdf »
 32. 32_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Нургали_Критики об искусстве....pdf »
 33. 33_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Мревлишвили_Чикваидзе_Проблема переводчика....pdf »
 34. 34_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Наталья Санжаревска-Хмель_Василий Щурат....pdf »
 35. 35_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Borek_O przekładzie rosyjskich predykatów....pdf »
 36. 36_WUS_2017_Przestrzenie przekładu T2_Drzazga_Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe....pdf »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Od redaktorów /    9
  
  Zagadnienia ogólne
  
  Małgorzata Gaszyńska-Magiera. Przekład literacki w przestrzeni symbolicznej /    13
  Henryk Fontański. Z jazyczija na łemkowski. Rewitalizacja językowa klasyki literackiej /    23
  Оксана Малыса. Прецедентные имена в аспекте художественного перевода /    41
  Iwona Wowro. Humor w przekładzie. Pole do popisu i zabawy? /    53
  Maciej Labocha. Ile ekwiwalencji? Czyli od systemu do pragmatyki /    73
  
  Problemy przekładu artystycznego
  
  Joanna Warmuzińska-Rogóż. Wokół przekładowej dominanty. La vie en prose Yolande Villemaire w „Literaturze na Świecie” /    85
  Jolanta Lubocha-Kruglik. Powieść kryminalna jako gatunek „zmącony”. Aleksandra Marinina w polskich przekładach /    99
  Katarzyna Sadowska-Dobrowolska. Świat prze(d)stawiony w tłumaczeniu. O modyfikacjach struktury znaczeniowej tekstu w przekładzie /    111
  Agnieszka Adamowicz-Pośpiech. Najnowsze przekłady Jądra ciemności na XXI w. Analiza kontrastywna /    123
  Ewa Drab. Odniesienia historyczne i kulturowe w literaturze fantasy i jej tłumaczeniu. Propozycje przekładu Les ombres de Wielstadt Pierre’a Pevela z języka francuskiego na polski /    137
  Tadeusz Borucki. Versa est in statuam salis. O rosyjskim tłumaczeniu Żony Lota Wisławy Szymborskiej /    149
  Małgorzata Ślarzyńska. Dacii Maraini Donna in guerra / Wojująca kobieta – granice transgresji /    159
  Piotr Mamet, Grzegorz Gwóźdź, Gabriela Wilk. (Nie)śmiertelny humor Agenta 007 /    169
  Marcin Gliński. O tłumaczeniu nazw własnych przez Mirosławę Czarnocką-Wojs w opowieściach Beatrix Potter /    189
  Weronika Sztorc. Numer buta, parę złotych i spór o morgi. Przekład jednostek miary, wagi i czasu jako elementów kulturowych w poezji Andrzeja Bursy – analiza porównawcza /    201
  Анастасия Уржа. Переводческие сноски как объект семантического исследования /    211
  
  Zagadnienia przekładu specjalistycznego
  
  Anna Paszkowska-Wilk, Anna Podstawska. Prawo tłumacza, czyli język specjalistyczny na szklanym ekranie /    223
  Lubomír Hampl. Glosa nad tłumaczeniem hebrajskiego leksemu אַָ יּה ’ajjâh w czeskich i polskich przekładach Pisma Świętego /    231
  Ewa Białek. Translaty nieopisane – próba definicji i klasyfikacji (na materiale projektu „Dyplomacja i polityka. Rosyjsko-polska sonda słownikowa”) /    247
  Mariola Szymczak-Rozlach. Wybrane problemy translacyjne w tekstach cywilnoprawnych (konfrontacja słowacko-polska) /    259
  Кетеван Сопромадзе. Перевод как способ идентификации термина (на материале маркетинговой терминологии) /    269
  Teresa Zobek. Sąd arbitrażowy, polubowny czy gospodarczy? Dylemat tłumacza /    277
  Ilona Delekta. Dokumenty konsumenckie – wyzwanie dla użytkownika i tłumacza /    287
  Dariusz Gancarz. Formy stadialne przestępstwa oraz odmiany sprawstwa w polskim i rosyjskim prawie karnym – problemy natury terminologicznej i translatorycznej /    299
  Ludmila Lambeinová. Tłumaczenie elementów kulturowych w czeskim przekładzie pracy Andrzeja Chwalby: III Rzeczpospolita. Raport specjalny /    309
  Anna Kizińska. Polskie ekwiwalenty terminów civil partner, civil partnership, decree nisi oraz separation agreement /    319
  Елена Хавкина. Терминология сферы социально-психологической поддержки в переводче-ском аспекте (на материале английского, украинского и русского языков) /    331
  Katarzyna Banaś-Sieradzka. Błąd i jego konsekwencje w przekładzie (na przykładzie tłumaczeń specyfikacji technicznych oświetlenia samochodowego) /    341
  Justyna Sekuła. Błędy popełniane przez adeptów zawodu tłumacza w przekładach niemieckich wyroków sądowych /    351
  Dżulietta Markusik. O błędach tłumaczeniowych w korespondencji handlowej polsko-rosyjskiej /    363
  
  Rzecz o tłumaczach
  
  Сергей Сидоренко. Посол современной украинской литературы в России (переводческая деятельность Елены Мариничевой) /    371
  Кадиша Нургали. Критики об искусстве художественного перевода /    381
  Нана Мревлишвили, Эка Чикваидзе. Проблема переводчика в древней Грузии и основные методологические аспекты исследования вопроса /    391
  Наталья Санжаревска-Хмель. Василий Щурат об украинских переводах поэзии Юлиуша Словацкого /    401
  
  Zjawiska gramatyczne w przekładzie
  
  Małgorzata Borek. O przekładzie rosyjskich predykatów stanu na język polski /    415
  Anna Drzazga. Polskie ekwiwalenty tłumaczeniowe angielskiego aspektu progresywnego – na materiale wybranych współczesnych powieści brytyjskich /    427
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia