Zarządzanie Strategiczne

Zarządzanie Strategiczne

1 opinia

Wydawca:

PWSZ Kalisz

Format:

ibuk

Zarządzanie strategiczne jest podręcznikiem skierowanym przede wszystkim do studentów studiów licencjackich i magisterskich, ale także podyplomowych. Z podręcznika korzystać mogą z powodzeniem właści-ciele małych przedsiębiorstw, działających w różnych branżach, nieposia-dający menedżerskiego przygotowania, a także menedżerowie. Opracowa-nie wyposaża czytelników w koncepcje, ramy i techniki potrzebne do po-dejmowania efektywniejszych decyzji strategicznych.


WydawcaPWSZ Kalisz
ISBN-13978-83-65872-06-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  WSTĘP    5
  CZĘŚĆ I WYKŁADY
  ROZDZIAŁ 1. TEORETYCZNE PODSTAWY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO    7
  1.1. POJĘCIE I CELE STRATEGII. ISTOTA SKUTECZNEJ STRATEGII. POJĘCIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO.    7
  1.2. POWTARZAJĄCE SIĘ PROBLEMY W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM    14
  1.3. GŁÓWNE ELEMENTY STRATEGII    15
  1.4. STRATEGICZNA KULTURA ZARZĄDZANIA    17
  1.5. ZNACZENIE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO    17
  ROZDZIAŁ 2. EWOLUCJA KONCEPCJI ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO    19
  2.1. EWOLUCYJNY CHARAKTER FORMUŁOWANIA STRATEGII    19
  2.2. SZKOŁY I KONCEPCJE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO    19
  2.3. NOWOCZESNOŚĆ I POSTMODERNIZM W ZARZĄDZANIU STRATEGICZNYM    23
  ROZDZIAŁ 3. ORGANIZACJE, ELEMENTY SKŁADOWE, ZASOBY ORAZ OTOCZENIE WEWNĘTRZNE    25
  3.1. PODZIAŁ ORGANIZACJI ZE WZGLĘDU NA TYP DZIAŁALNOŚCI    25
  3.2. PODSYSTEMY (ELEMENTY) ORGANIZACJI    25
  3.3 OTOCZENIE WEWNĘTRZNE ORGANIZACJI    29
  ROZDZIAŁ 4. UWARUNKOWANIA ZEWNĘTRZNE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO    33
  4.1 OTOCZENIE ORGANIZACJI I JEGO CECHY    33
  4.2. OTOCZENIE OGÓLNE (MAKROOTOCZENIE, DALSZE OTOCZENIE)    36
  4.3. MIKROOTOCZENIE ORGANIZACJI (BLIŻSZE, CELOWE, KONKURENCYJNE) I JEGO SKŁADNIKI    38
  ROZDZIAŁ 5. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE    45
  5.1. POZIOMY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO    45
  5.2. PROCES PROJEKTOWANIA STRATEGII    47
  5.3. ZASADY PROJEKTOWANIA STRATEGII    49
  5.4. ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE    50
  5.5. FUNKCJE ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO    52
  5.6. ZASADY ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO    57
  5.7. ISTOTA ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO    59
  5.8. OCENA STRATEGII ZARZĄDZANIA    59
  5.9. WYBÓR STRATEGII – TYPOWE BŁĘDY    60
  ROZDZIAŁ 6. STRATEGIE ZARZĄDZANIA    63
  6.1. TYPOLOGIA STRATEGII    63
  6.2. STRATEGIA OFENSYWNA    64
  6.3. STRATEGIA DEFENSYWNA    67
  6.4. STRATEGIE STABILIZACYJNE I RESTRUKTURYZACYJNE    69
  ROZDZIAŁ 7. DYWERSYFIKACJA    71
  7.1. POJĘCIE I CELE STRATEGII DYWERSYFIKACJI    71
  7.2. RODZAJE DYWERSYFIKACJI (WEDŁUG H. I. ANSOFFA)    72
  7.3. DROGI DYWERSYFIKACJI    74
  ROZDZIAŁ 8. ALIANSE STRATEGICZNE    75
  8.1. POJĘCIE I CELE ALIANSÓW    75
  8.2. CELE TWORZENIA ALIANSÓW    75
  8.3. OBSZARY I FORMY PRAWNE ALIANSÓW    76
  8.4. FORMY ORGANIZACYJNO-PRAWNE I RODZAJE ALIANSÓW 77 8.5. FAZY PRZYGOTOWANIA ALIANSU    79
  CZĘŚĆ II ĆWICZENIA
  ROZDZIAŁ 9. WPROWADZENIE DO ANALIZY STRATEGICZNEJ    83
  ROZDZIAŁ 10. ANALIZA MAKROOTOCZENIA    85
  10.1. ANALIZA PEST    85
  10.2. METODA EKSTRAPOLACJI TRENDÓW    88
  10.3. METODA DELFICKA    88
  10.4. METODA ANALIZY LUKI STRATEGICZNEJ    89
  10.5. METODY SCENARIUSZOWE    91
  10.6. BURZA MÓZGÓW    101
  ROZDZIAŁ 11. ANALIZA MIKROOTOCZENIA ORGANIZACJI    103
  11.1. METODA PIĘCIU SIŁ PORTERA    103
  11.2. PUNKTOWA OCENA ATRAKCYJNOŚCI SEKTORA    109
  11.3. MAPY GRUP STRATEGICZNYCH    112
  ROZDZIAŁ 12. ANALIZA POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA    117
  12.1. ANALIZA KLUCZOWYCH CZYNNIKÓW SUKCESU    118
  12.2. BILANS STRATEGICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA    119
  12.3. ANALIZA ŁAŃCUCHA WARTOŚCI    121
  12.4. CYKL ŻYCIA PRODUKTU I TECHNOLOGII    124
  12.5. METODY PORTFELOWE    129
  ROZDZIAŁ 13. ANALIZA POZYCJI STRATEGICZNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA – METODA SWOT/TOWS    141
  PODSUMOWANIE    149
  SPIS SCHEMATÓW I TABEL    151
  LITERATURA
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia