Teoria komunikowania masowego. Skrypt dla studentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

19,64  23,10 (-15%)

Najniższa cena z 30 dni: 13,86 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem publikacji jest dostarczenie studentom dziennikarstwa i komunikacji społecznej oraz kierunków pokrewnych (np. public relations, reklama) systematycznej wiedzy ze współczesnej teorii komunikowania masowego. Poszczególne zagadnienia rozpatrywano w wymiarze historycznym (rozwój teorii), personalnym (wybitni przedstawiciele teorii) oraz aktualnym (znaczenie dla praktyki komunikowania masowego). Znajomość teorii jest podstawowym warunkiem właściwego realizowania praktyki, tj. dziennikarstwa i komunikowania publicznego. Publikacja powinna także zainteresować dziennikarzy, wykładowców oraz badaczy procesów komunikowania masowego. Dodatkowej wiedzy może dostarczyć podana po każdym rozdziale literatura uzupełniająca, a weryfikacją zrozumienia poszczególnych problemów powinna być prawidłowa odpowiedź na zawarte w skrypcie pytania kontrolne (egzaminacyjne).


Rok wydania2019
Liczba stron258
KategoriaPolitologia
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-226-3452-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  
  Rozdział    1
  Transdyscyplinarność nauki o mediach i komunikowaniu /    17
  1 1 Tożsamość dyscypliny /    17
  1 2 Metody badawcze /    19
  1 2 1 Metody empiryczne /    21
  1 2 2 Metody hermeneutyczne /    31
  1 3 Formuła Lasswella: przedmiot badań w nauce o mediach i komunikowaniu /    33
  1 3 1 Obszary badawcze /    34
  1 3 2 Dyscypliny składowe /    36
  Pytania kontrolne /    38
  Literatura uzupełniająca /    38
  
  Rozdział    2
  Historyczny rozwój komunikowania i mediów /    39
  2 1 Ery (stadia) rozwoju komunikowania /    39
  2 2 Historia technicyzacji i medializacji /    41
  2 3 Historia wynalazków techniczno-medialnych /    43
  2 3 1 Media drukowane /    43
  2 3 2 Media analogowe /    46
  2 3 3 Media cyfrowe /    48
  2 4 Społeczeństwo medialne /    49
  Pytania kontrolne /    51
  Literatura uzupełniająca /    51
  
  Rozdział    3
  Komunikowanie – komunikowanie masowe – media Analiza pojęć /    53
  3 1 Charakter i funkcje komunikowania (komunikacji) /    53
  3 2 Komunikowanie interpersonalne /    55
  3 3 Komunikowanie masowe /    58
  3 4 Media /    62
  3 5 Funkcje mediów /    63
  3 6 Modele komunikowania masowego /    67
  Pytania kontrolne /    71
  Literatura uzupełniająca /    71
  
  Rozdział    4
  Teorie bazowe /    73
  4 1 Pojęcie teorii /    73
  4 2 Kryteria klasyfikacji teorii komunikowania masowego /    75
  4 2 1 Kryterium zasięgu i stopnia abstrakcyjności /    75
  4 2 2 Kryterium miejsca w modelu Lasswella /    77
  4 3 Klasyfikacja i charakterystyka teorii bazowych /    79
  4 3 1 Teorie technologiczne /    80
  4 3 2 Teorie ekonomiczne – ekonomia polityczna /    80
  4 3 3 Teorie krytyczne /    81
  4 3 4 Teorie semiotyczne /    82
  4 3 5 Teorie konstruktywistyczne /    82
  4 3 6 Teorie kulturowe /    83
  4 3 7 Teorie systemowe /    84
  4 3 8 Teorie feministyczne /    84
  4 3 9 Teorie psychoanalityczne /    85
  4 3 10 Teorie medialno-filozoficzne /    86
  Pytania kontrolne /    87
  Literatura uzupełniająca /    88
  
  Rozdział    5
  Teorie średniego zasięgu /    89
  5 1 Gatekeeping /    91
  5 2 Teoria wartości informacji /    93
  5 3 Framing /    95
  5 4 Agenda-setting /    97
  5 5 Elaboration likelyhood model /    99
  5 6 Uses and gratifications /    101
  5 7 Interakcja paraspołeczna /    103
  5 8 Dyfuzja innowacji /    105
  5 9 Efekt osoby trzeciej /    107
  5 10 Spirala milczenia /    109
  Pytania kontrolne /    111
  Literatura uzupełniająca /    111
  
  Rozdział    6
  Formy komunikowania publicznego Aktorzy i procesy /    113
  6 1 Dziennikarstwo /    113
  6 2 Public relations /    117
  6 3 Reklama /    120
  6 4 Komunikowanie perswazyjne /    124
  6 5 Opinia publiczna jako przestrzeń komunikowania masowego /    131
  6 6 Komunikowanie online /    135
  Pytania kontrolne /    138
  Literatura uzupełniająca /    138
  
  Rozdział    7
  Struktury i konteksty mediów /    139
  7 1 Polityka medialna i komunikacyjna /    139
  7 2 Socjologia mediów /    143
  7 3 Ekonomia mediów /    148
  7 4 Pedagogika medialna /    155
  7 5 Prawo mediów /    159
  Pytania kontrolne /    161
  Literatura uzupełniająca /    161
  
  Rozdział    8
  Zawartość mediów /    163
  8 1 Rzeczywistość medialna /    163
  8 2 Czynniki wpływu na zawartość /    167
  8 3 Aspekty jakości zawartości /    170
  8 4 Rytualizacja i schematyzm /    174
  8 5 Dziennikarskie formy wypowiedzi /    177
  Pytania kontrolne /    182
  Literatura uzupełniająca /    183
  
  Rozdział    9
  Użytkowanie i recepcja mediów /    185
  9 1 Teoretyczne podstawy użytkowania i recepcji /    185
  9 2 Charakter i cechy współczesnej publiczności medialnej /    189
  9 3 Motywy użytkowania mediów /    192
  9 3 1 Motywy kognitywne: informacja /    194
  9 3 2 Motywy afektywne /    198
  9 3 3 Motywy społeczne i tożsamościowe /    203
  9 4 Recepcyjne procesy selekcyjne /    204
  9 5 Indywidualne i społeczne konteksty recepcyjne /    206
  Pytania kontrolne /    210
  Literatura uzupełniająca /    210
  
  Rozdział    10
  Efekty oddziaływania mediów /    211
  10 1 Skuteczność mediów jako przedmiot badawczy nauki o mediach i komunikowaniu – podstawy teoretyczne /    212
  10 2 Klasyczne teorie skuteczności /    216
  10 2 1 Teorie spójności /    216
  10 2 2 Teorie uczenia (się) /    218
  10 3 Konteksty skuteczności mediów /    221
  10 3 1 Kontekst interpersonalny /    221
  10 3 2 Kontekst społeczny /    223
  10 4 Mediatyzacja – efekt mediatyzacyjny /    226
  10 5 Metody badań skuteczności /    229
  Pytania kontrolne /    233
  Literatura uzupełniająca /    234
  Zakończenie /    235
  Najczęściej cytowani autorzy /    239
  Bibliografia /    243
  Spis tabel /    249
  Spis schematów /    251
  Summary /    253
RozwińZwiń