Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś

-25%

Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,25  31,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,2531,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Celem niniejszej pracy jest próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego kapitał okazuje się niezbędną kategorią analityczną, bez której nie da się uchwycić ani opisać struktury, funkcji i logiki współczesnej gospodarki w procesie jej stawania się. Niniejsza wieloautorska monografia naukowa Dyskusje o kapitale wczoraj i dziś składa się z trzech części. Część pierwsza (rozdziały I-VII) dotyczy kategorii kapitału w teoriach ekonomicznych, część druga (rozdziały VIII-XII) – kategorii kapitału w teoriach społecznych, a cześć trzecia (rozdziały XIII-XV) – kategorii kapitału w naukach stosowanych. Układ wewnętrzny pracy, pod względem merytorycznym taki sam w ramach trzech części, wydawał się przy opracowaniu tematu najbardziej celowy. Praca ma charakter syntetyczny, co zadecydowało o doborze literatury. Niniejsze studium zawiera także Zakończenie, bibliografię, spisy rysunków i tabel, a także streszczenia w języku angielskim oraz indeks nazwisk.


Liczba stron344
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
ISBN-13978-83-7875-571-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP – Grażyna Musiał    17
  CZĘŚĆ PIERWSZA: KATEGORIA KAPITAŁU W TEORIACH EKONOMICZNYCH
  I. KAPITAŁ JAKO KATEGORIA EKONOMICZNA. KONTROWERSJE CAMBRIDGE KONTRA CAMBRIDGE (Grażyna Musiał)    29
  1. Sformułowanie problemu    29
  2. Metafizyka kapitału    30
  3. Przyczyny kontrowersji między brytyjskim i amerykańskim Cambridge    33
  3.1. Poglądy Joan Violet Robinson    34
  4. Przebieg dyskusji Cambridge kontra Cambridge    37
  5. Podsumowanie    42
  Aneks 1: Joan Violet Robinson, Dzieła zebrane [Collected Works], tomy 1-5    43
  Aneks 2: Friedrich August von Hayek na temat Johna Maynarda Keynesa    44
  II. PROCESY GLOBALIZACJI A PROBLEM WSPÓŁCZESNEJ AKUMULACJI KAPITAŁU (Eugeniusz Kośmicki)    45
  1. Wprowadzenie    45
  2. Historyczne aspekty procesów globalizacji    46
  3. Ogólna charakterystyka współczesnego etapu rozwoju kapitalizmu    50
  4. Problem akumulacji kapitału w warunkach globalizacji    53
  5. Próba ogólnej oceny współczesnych struktur i warunków globalnej regulacji    62
  6. Podsumowanie    67
  III. SKUTKI KAPITAŁOWE STRATEGII ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU (Ignacy Henryk Chrzanowski)    69
  1. Wprowadzenie    69
  2. Czym jest w istocie rozwój zrównoważony?    70
  3. Cele zrównoważonego rozwoju (SDGs)    72
  4. Finansowanie celów rozwoju zrównoważonego    75
  4.1. “The Guardian” o finansowaniu dodatkowej infrastruktury    76
  5. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne jako jedna z dróg do osiągnięcia SDGs    78
  6. Najwięksi odbiorcy bezpośrednich inwestycji zagranicznych (FDI) w latach 2016/2017    80
  7. Podsumowanie    82
  IV. THOMAS PIKETTY O PROBLEMIE KAPITAŁU W XXI WIEKU (Grażyna Musiał, Mirosław Lubszczyk)    83
  1. Wprowadzenie    83
  2. Metodologiczny kontekst powstania dzieła Thomasa Piketty’ego o kapitale, nierównościach i innych kategoriach ekonomicznych    83
  3. Stosunek dochodu do kapitału w długiej perspektywie w ujęciu Thomasa Piketty’ego    85
  4. Podsumowanie    96
  Aneks    97
  V. O AKTUALNOŚCI TEORII EKONOMICZNEJ MARKSA (Włodzimierz Luty)    99
  1. O Marksie: „pamięć polska” versus „pamięć świata”    99
  2. Intelektualna porażka ekonomii głównego nurtu    101
  3. What would Marx think?    107
  4. Dorobek Marksa nie wystarczy    113
  5. A jednak warto czytać    116
  VI. KONTROWERSJE WOKÓŁ KAPITAŁU I SPOSOBU JEGO POMIARU (Maria Smejda)    118
  1. Wprowadzenie    118
  2. Kategoria kapitału – skapitalizowanie pracy ludzkiej    119
  3. Przebudowa systemu pomiarowego – czy dozwolona?    124
  4. Konsekwencje nowego podejścia do pomiaru kapitału – czy oczekiwane?    129
  5. Podsumowanie: ontologiczny błąd ekonomii    133
  VII. WPŁYW BEZPOŚREDNICH INWESTYCJI ZAGRANICZNYCH NA PKB REGIONALNYCH WSPÓLNOT GOSPODARCZYCH W AFRYCE (Krystyna Mitręga-Niestrój, Blandyna Puszer, Łukasz Szewczyk)    135
  1. Wprowadzenie    135
  2. Skutki napływu bezpośrednich inwestycji zagranicznych do państw goszczących    136
  3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne a produkt krajowy brutto (PKB)    140
  4. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w regionalnych wspólnotach gospodarczych w Afryce – zarys problemu    143
  5. Ocena zależności między bezpośrednimi inwestycjami zagranicznymi a poziomem PKB na przykładzie regionalnych wspólnot gospodarczych w Afryce    145
  6. Podsumowanie    148
  CZĘŚĆ DRUGA: KATEGORIA KAPITAŁU W TEORIACH SPOŁECZNYCH
  VIII. KAPITAŁ SPOŁECZNY W OBRĘBIE KATEGORII POLSKICH MENEDŻERÓW (Sławomir Banaszak)    153
  1. Wprowadzenie    153
  2. Pojęcie menedżera    154
  3. Menedżerowie jako klasa społeczna    158
  4. Klasy menedżerskie w perspektywie ekonomiczno-socjologicznej teorii własności    159
  4.1. Własność środków produkcji    160
  4.2. Własność ergodynamis    161
  5. Menedżerskie makro- i mikroklasy    162
  6. Makroklasa menedżerów a klasy i stany kierownicze    163
  6.1. Kapitał społeczny jako koncept i jako praktyczny regulator życia społecznego    163
  6.2. Kapitał społeczny jako zasób osób trzecich    165
  6.3. Kapitał społeczny a społeczna wymiana    167
  7. Kapitał społeczny w dyskursie publicznym i w sferze rodzinnej własności    168
  8. Podsumowanie    170
  IX. RELACJE KONTRAKTOWE JAKO KAPITAŁ PRZEDSIĘBIORSTWA W PERSPEKTYWIE TEORII SYSTEMU SPOŁECZNEGO TALCOTTA PARSONSA (Przemysław Wechta)    173
  1. Wprowadzenie    173
  2. Turbokapitalizm a teorie kapitałów    175
  3. Relacje kontraktowe w przedsiębiorstwie w ujęciu Talcotta Parsonsa    178
  4. Środki wymiany w relacjach kontraktowych w ujęciu Talcotta Parsonsa a typy kapitałów    180
  5. Rodzaje funkcji systemu społecznego według Talcotta Parsonsa a możliwości generowania różnych typów kapitałów w przedsiębiorstwie    182
  6. Podsumowanie    190
  X. THE ROLE OF SHARE CAPITAL IN A CONTEMPORARY COMPANY (Aleksander Jerzy Witosz)    192
  1. Introduction    192
  2. The essence and functions of share capital    192
  3. The guarantee function of share capital    194
  4. Discussion about share capital and its value    195
  5. Shares of a Simple Joint-Stock Company    198
  6. Solvency test    200
  7. Conclusions    202
  XI. KAPITAŁ W UBEZPIECZENIACH SPOŁECZNYCH (Radosław Pacud)    203
  1. Wprowadzenie    203
  2. Znaczenie kapitału w obszarze ubezpieczeń społecznych    204
  3. Rezerwy pieniężne w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych    208
  4. Kapitały gospodarcze płatników składek na ubezpieczenia społeczne    210
  5. Fundusze kapitałowe w systemie polskich ubezpieczeń społecznych    215
  6. Podsumowanie    218
  XII. PERSPEKTYWA FINANSOWANIA UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Z KAPITAŁÓW GOSPODARKI CYFROWEJ (Radosław Pacud)    221
  1. Wprowadzenie     221
  2. O podnoszeniu składek na ubezpieczenia społeczne w warunkach rozwoju gospodarki cyfrowej    222
  3. Zmiany technologiczne i gospodarcze w XXI wieku. Zagrożenia czy szanse dla ubezpieczeń społecznych?    225
  4. Podatek cyfrowy czy składki emerytalne finansowane przez kapitały gospodarki cyfrowej?    231
  5. Koncepcja wykorzystania kapitałów gospodarki cyfrowej na cele ubezpieczeń społecznych    237
  6. Podsumowanie    242
  CZĘŚĆ TRZECIA: KATEGORIA KAPITAŁU W NAUKACH STOSOWANYCH
  XIII. FINANSOWA KONCEPCJA KAPITAŁU WŁASNEGO W SYSTEMIE RACHUNKOWOŚCI (Józef Pfaff)    247
  1. Wprowadzenie    247
  2. Pojęcie kapitału własnego w teorii rachunkowości    248
  3. Koncepcje zachowania kapitału    249
  4. Kapitał własny w ujęciu prawa bilansowego    254
  5. Prezentacja kapitału własnego w sprawozdaniu finansowym    256
  6. Podsumowanie    258
  XIV. WYKORZYSTANIE CREDIT DEFAULT SWAP W UTRZYMANIU WYMAGANEGO POZIOMU KAPITAŁU REGULACYJNEGO W INSTYTUCJACH BANKOWYCH (Maria Czech)    260
  1. Wprowadzenie    260
  2. Kapitał regulacyjny w instytucjach bankowych    261
  3. Wykorzystanie kontraktów credit default swap jako narzędzi zarządzania poziomem współczynnika adekwatności kapitałowej    266
  4. Przesłanki prawne do wykorzystania kontraktów credit default swap jako narzędzi zarządzania poziomem adekwatności    269
  5. Zaangażowanie instytucji bankowych na rynku credit default swap    271
  6. Podsumowanie    274
  XV. KAPITAŁ W TEORII I REGULACJACH RACHUNKOWOŚCI (Lucyna Poniatowska)    276
  1. Wprowadzenie    276
  2. Definicje kapitału teorii ekonomii    276
  3. Istota i rozumienie kapitału w rachunkowości    279
  4. Koncepcje kapitału w teorii rachunkowości    282
  5. Sposób ujęcia kapitału w regulacjach prawnych rachunkowości    285
  6. Podsumowanie    287
  ZAKOŃCZENIE – Grażyna Musiał    289
  BIBLIOGRAFIA    295
  STRESZCZENIA W JĘZYKU ANGIELSKIM (SUMMARIES)    321
  SPIS RYSUNKÓW    329
  SPIS TABEL    331
  INDEKS NAZWISK    333
  INFORMACJA O AUTORACH    341
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia