Modernizacja elektrowni

Efektywność energetyczna i ekonomiczna

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wydawnictwo PWN przedstawia kolejną książkę z serii poświęconej analizie efektywności energetycznej i ekonomicznej budowy i modernizacji elektrowni i elektrociepłowni w polskim systemie elektroenergetycznym.


Obecna pozycja dotyczy problematyki modernizacji elektrowni, a więc tematyki, która jest bardzo aktualna. Publikacja pozwoli Czytelnikom na zaznajomienie się z trudnymi zagadnieniami związanymi z energetyczną i ekonomiczną opłacalnością pracy modyfikowanych bloków energetycznych.


W publikacji Czytelnik znajdzie analizy dotyczące:
• efektywności energetycznej i ekonomicznej całorocznej quasi-nieustalonej pracy elektrowni nadbudowanych turbozespołem gazowym w tzw. układzie równoległym, który stanowi bardzo duży potencjał modernizacyjny dla już istniejących bloków węglowych.
Praca quasi-nieustalona elektrowni to praca ze zmienną w czasie mocą wynikającą z konieczności dostosowywania produkcji energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym do jej chwilowego zapotrzebowania;


• efektywności energetycznej i ekonomicznej całorocznej quasi-nieustalonej pracy elektrowni przystosowanych do kogeneracji.


Publikację kierujemy do studentów i pracowników naukowych uczelni technicznych na kierunkach: ENERGETYKA, ELEKTROTECHNIKA, INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, MECHANIKA I BUDOWA MASZYN.


Wydawnictwo poleca ją również inżynierom zajmującym się planowaniem, budową oraz eksploatacją elektrowni i elektrociepłowni, pracownikom energetyki zawodowej, a także inwestorom elektrowni i elektrociepłowni gazowo-parowych.


Liczba stron240
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20814-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz ważniejszych oznaczeń i symboli     11
  Analiza termodynamiczna i ekonomiczna quasi-nieustalonej pracy bloku energetycznego nadbudowanego turbozespołem gazowym 13
  1. Wprowadzenie 15
    Bibliografia    21
  2. Model matematyczny bloku energetycznego o znamionowej mocy elektrycznej 370 MW nadbudowanego turbozespołem gazowym i kotłem odzyskowym 23
    2.1. Wprowadzenie    23
    2.2. Równania bilansów masy i energii    25
      2.2.1. Kocioł parowy    27
      2.2.2. Turbozespół parowy    28
      2.2.3. Skraplacz    30
      2.2.4. Wymienniki regeneracji niskoprężnej oraz chłodnica pary z uszczelnień turbiny    33
      2.2.5. Zbiornik wody zasilającej, odgazowywacz, główna pompa zasilająca, skraplacz turbiny pomocniczej    36
      2.2.6. Wymienniki regeneracji wysokoprężnej     37
      2.2.7. Turbozespół gazowy i kocioł odzyskowy     38
    2.3. Statyczne charakterystyki energetyczne podstawowych urządzeń bloku 370 MW opisujące ich pracę    41
      2.3.1. Kocioł parowy    41
      2.3.2. Turbozespół parowy    43
      2.3.3. Regeneracja nisko- i wysokoprężna     44
      2.3.4. Rurociągi zasilające turbinę pomocniczą i odgazowywacz     46
      2.3.5. Główna pompa wody zasilającej     47
      2.3.6. Skraplacze turbiny głównej i pomocniczej     47
      2.3.7. Turbozespół gazowy    48
    2.4. Obliczenia testujące model matematyczny     50
      2.4.1. Porównanie wielkości zmierzonych i obliczonych    50
    Bibliografia    56
  3. Analiza termodynamiczna pracy bloku o znamionowej mocy elektrycznej 370 MW nadbudowanego turbozespołem gazowym i kotłem odzyskowym jedno-, dwui trójciśnieniowym     57
    3.1. Wprowadzenie    57
    3.2. Termodynamiczna analiza pracy bloku 370 MW dla maksymalnego strumienia pary świeżej dopływającego do turbiny parowej i z mocą znamionową turbozespołu gazowego     58
    3.3. Termodynamiczna analiza pracy bloku 370 MW dla minimalnej wydajności kotła parowego BP-1150 i pracy turbiny gazowej z mocą znamionową     72
    3.4. Termodynamiczna analiza pracy bloku 370 MW dla minimalnej wydajności kotła parowego BP-1150 i pracy turbiny gazowej z 60% obciążeniem    81
    3.5. Podsumowanie    90
    Bibliografia    92
  4. Praca bloku 370 MW w układzie regulacji mocy i częstotliwości w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym     93
    4.1. Wprowadzenie    93
    4.2. Dyskusja i analiza wyników termodynamicznych obliczeń    94
      4.2.1. Układ z kotłem jednociśnieniowym     95
      4.2.2. Układ z kotłem dwuciśnieniowym     101
      4.2.3. Układ z kotłem trójciśnieniowym     107
    4.3. Podsumowanie i wnioski końcowe    112
    Bibliografia    114
  5. Analiza ekonomiczna całorocznej quasi-nieustalonej pracy bloku 370 MW nadbudowanego turbozespołem gazowym w układzie równoległym     115
    5.1. Wprowadzenie    115
    5.2. Algorytm obliczeń optymalnej mocy turbozespołu gazowego i struktury kotła odzyskowego do bloku energetycznego o znamionowej mocy elektrycznej 370 MW     119
    5.3. Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej quasi-nieustalonej pracy bloku 370 MW ze stałą mocą turbozespołu gazowego     122
    5.4. Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej quasi-nieustalonej pracy bloku 370 MW ze zmienną mocą turbozespołu gazowego     125
    5.5. Jednostkowy koszt produkcji energii elektrycznej quasi-nieustalonej pracy bloku 370 MW z wyłączonym turbozespołem gazowym w czasie doliny nocnej    127
    5.6. Analiza wrażliwości     129
    5.7. Podsumowanie    131
    Bibliografia    133
  6. Podsumowanie i wnioski końcowe     134
    Bibliografia    137
  Analiza termodynamiczna i ekonomiczna quasi-nieustalonej pracy skojarzonej elektrowni zawodowych     139
  7. Wprowadzenie     141
    Bibliografia     144
  8. Model matematyczny obiegu wodno-parowego bloku energetycznego o znamionowej mocy elektrycznej 370 MW przystosowanego do pracy skojarzonej     145
    8.1. Schemat bloku     145
    8.2. Równania bilansów masy i energii    146
      8.2.1. Kocioł parowy BP-1150     146
      8.2.2. Turbozespół parowy 18K3370    147
      8.2.3. Skraplacz KQ1    148
      8.2.4. Wymienniki ciepła regeneracji niskoprężnej XN1, XN2, XN3, XN4, CT1     149
      8.2.5. Zbiornik wody zasilającej, odgazowywacz, główna pompa zasilająca, skraplacz KQ2     151
      8.2.6. Wymienniki regeneracji wysokoprężnej XW1/2, XW3/4     153
      8.2.7. Wymienniki ciepłownicze XC2, XC3, XC4, XC5    154
  9. Skojarzona praca elektrowni zawodowej z blokami o znamionowych mocach 370 MW pracującymi w układzie regulacji mocy i częstotliwości w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym    156
    9.1. Termodynamiczna analiza możliwości przystosowania bloku energetycznego 370 MW do quasi-nieustalonej skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła    157
      9.1.1. Wyprowadzenie mocy cieplnej przy pracy bloku z mocą elektryczną maksymalną trwałą 380 MW     160
      9.1.2. Wyprowadzenie mocy cieplnej przy pracy bloku z mocą elektryczną minimalną trwałą 180 MW    161
      9.1.3. Podsumowanie     162
    9.2. Termodynamiczna analiza całorocznej quasi-nieustalonej skojarzonej pracy bloku 370 MW dla rzeczywistych, godzinowych przebiegów mocy elektrycznej i cieplnej    163
      9.2.1. Termodynamiczna analiza quasi-nieustalonej skojarzonej pracy pojedynczego bloku o znamionowej mocy 370 MW     164
      9.2.2. Podsumowanie    173
    9.3. Analiza termodynamiczna quasi-nieustalonej skojarzonej pracy bloku energetycznego 370 MW dla różnych konfiguracji wymienników ciepłowniczych     174
      9.3.1. Podsumowanie     184
    9.4. Analiza termodynamiczna quasi-nieustalonej skojarzonej pracy dwóch bloków 370 MW zasilających równolegle wymienniki ciepłownicze     185
      9.4.1. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla pracy dwóch bloków energetycznych z mocą 180 MW     187
      9.4.2. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla pracy dwóch bloków energetycznych z mocą 380 MW     189
      9.4.3. Sprawność energetyczna uciepłownionych bloków energetycznych    191
      9.4.4. Podsumowanie    194
    9.5. Porównawcza analiza termodynamiczna quasi-nieustalonej skojarzonej pracy jednego i dwóch bloków 370 MW    194
      9.5.1. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla pracy bloku z mocą 180 MW     195
      9.5.2. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla pracy bloku z mocą 380 MW     198
      9.5.3. Porównanie efektywności termodynamicznej dla jedno i dwublokowego zasilania wymienników ciepłowniczych     200
      9.5.4. Podsumowanie    203
    9.6. Analiza termodynamiczna quasi-nieustalonej skojarzonej pracy bloku energetycznego 370 MW zasilającego sieć ciepłowniczą o parametrach termicznych wody sieciowej 110/70°C     203
      9.6.1. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla pracy bloku z mocą 180 MW     205
      9.6.2. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla pracy bloku z mocą 380 MW     207
      9.6.3. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla całorocznej pracy bloku     209
      9.6.4. Podsumowanie    210
    9.7. Porównawcza analiza termodynamiczna quasi-nieustalonej skojarzonej pracy bloku energetycznego 370 MW zasilającego sieć ciepłowniczą o parametrach termicznych wody sieciowej 135/70°C oraz 110/70°C    211
      9.7.1. Założenia przyjęte do porównawczych termodynamicznych obliczeń     211
      9.7.2. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla pracy bloku z mocą 180 MW     212
      9.7.3. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla pracy bloku z mocą 380 MW     214
      9.7.4. Wyniki obliczeń termodynamicznych dla całorocznej quasi-nieustalonej skojarzonej pracy bloku    216
      9.7.5. Podsumowanie    217
    Bibliografia    218
  10. Analiza ekonomiczna quasi-nieustalonej skojarzonej pracy elektrowni zawodowej z blokami 370 MW 219
    10.1. Praca skojarzona pojedynczego bloku 370 MW     221
      10.1.1. Jednostkowy koszt produkcji ciepła     222
      10.1.2. Dyskontowe mierniki oceny efektywności ekonomicznej pracy skojarzonej     223
      10.1.3. Analiza wrażliwości    225
    10.2. Praca skojarzona dwóch bloków 370 MW     227
      10.2.1. Jednostkowy koszt produkcji ciepła     227
      10.2.2. Dyskontowe mierniki oceny efektywności ekonomicznej pracy skojarzonej     229
      10.2.3. Analiza wrażliwości    230
    10.3. Podsumowanie    232
    Bibliografia    234
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia