Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 544. Lokalny rynek pracy

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 544. Lokalny rynek pracy

1 opinia

Praca zbiorowa

Format:

ibuk

Celem artykułu jest przybliżenie zmian, jakie dokonały się na gruncie pomocy społecznej w latach 2008-2016 na terenie województwa opolskiego. Celem aplikacyjnym jest ukazanie ekonomicznych skutków ewolucji systemu pomocy społecznej na terenie województwa opolskiego w latach 2008-2016. Wykorzystana w pracy metoda badawcza obejmuje zarówno analizę literatury tematu, jak i analizę danych statystycznych. Wykonane badania pozwalają stwierdzić, że ograniczenie niekorzystnych zjawisk, takich jak bezrobocie oraz ubóstwo, wpłynęło na zmianę profilu beneficjenta pomocy społecznej – od osoby bezrobotnej, do osoby niepełnosprawnej, ciężko chorej czy też starszej. Zmiana charakteru pomocy społecznej wiąże się z koniecznością reorganizacji systemu wsparcia na terenie województwa w kierunku rozwoju usług społecznych, przede wszystkim opiekuńczych, pielęgnacyjnych czy też wspomagających, przy równoczesnym zachowaniu pomocy materialnej, zarówno pieniężnej, jak i niepieniężnej.


Liczba stron266
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Ekonomia i finanse    9
  Małgorzata Błażejowska: Spółdzielczość socjalna na obszarach wiejskich na przykładzie województwa małopolskiego    9
  Patrycja Figiel, Małgorzata Wilkos: Ewolucja rozwoju systemu pomocy społecznej w ujęciu ekonomicznym na obszarze województwa opolskiego w latach 2008-2016    18
  Kornel Gajewicz: Lokalny rynek pracy i zmiany regulacji prawnych a pozyskiwanie pracowników – przykład Zakładu Linii Kolejowych w Wałbrzychu    28
  Małgorzata Gajewicz: Aktywność zawodowa kobiet a świadczenie wychowawcze    37
  Karolina Grzyb: Transformacja cyfrowa w przemyśle Unii Europejskiej – ujęcie przestrzenne    45
  Maciej Kamiński: Luka mieszkaniowa – aspekt definicyjny i problem pomiaru na przykładzie Wrocławia    54
  Kinga Karpińska, Anna Protasiewicz: Rola innowacji popytowych i podażowych w zatrudnieniu w przedsiębiorstwach województwa podlaskiego    61
  Artur Myna, Andrzej Matacz: Efektywność kosztowa odbierania i skuteczność recyklingu odpadów komunalnych    70
  Katarzyna Pieczarka: Zróżnicowanie terytorialne podmiotów handlu elektronicznego w Polsce    79
  Mirela Sadowska: Samodzielność finansowa gmin wiejskich województwa lubuskiego    88
  Alina Walenia: Mechanizmy kontroli wykorzystania środków Unii Europejskiej w perspektywie finansowej 2014-2020    95
  Robert Łukasz Wolski: Relacje uczestników klastra turystycznego z jednostkami samorządu terytorialnego – istota, ocena i propozycje usprawnień    103
  Część II. Nauki o zarządzaniu i jakości    115
  Joanna Dyczkowska: Zasada istotności w raportowaniu niefinansowym    115
  Tomasz Dyczkowski, Matthias Eickhoff: Postrzeganie błędów biznesowych w polskich i niemieckich przedsiębiorstwach – studium porównawcze    130
  Zdzisław Kes: Modyfikacje modelu analizy odchyleń kosztów standardowych    146
  Marcin Klinowski: Leasing operacyjny osobowych środków transportu w kontekście zmian podatkowych    159
  Robert Kowalak: Budowa aplikacji wspomagającej rachunek kosztów i rachunkowość zarządczą w zakładzie gospodarowania odpadami    168
  Maria Nieplowicz: Wykorzystanie zrównoważonej karty wyników w ocenie zdolności rozwojowej jednostek samorządu terytorialnego    181
  Edward Nowak: Zastosowanie wielowymiarowej analizy porównawczej do pomiaru dokonań jednostek gospodarczych    191
  Marta Nowak: Normy, wartości i własny obraz zespołów projektowych studentów rachunkowości i auditingu    201
  Michał Poszwa: Ustalanie kosztów uzyskania przychodów w warunkach prowadzenia ksiąg rachunkowych    213
  Dorota Tokarska: Metody pomiaru kapitału ludzkiego w jednostkach samorządu terytorialnego    222
  Lidia Wiatrak: Reforma aparatu skarbowego – utworzenie Krajowej Administracji Skarbowej    233
  Marcin Wierzbiński: System Demand Side Management w zarządzaniu kosztami    251
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia