Vade Nobiscum, tom XX/2019

Studia z historii politycznej i wojskowej

1 opinia

Format:

ibuk

Tom XX – Studia z historii politycznej i wojskowej – z serii Vade Nobiscum stanowi pokłosie XXVI Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów, który odbył się w Łodzi w dniach 17–21 kwietnia 2018 roku. Miejsce tej publikacji w historii serii redagowanej przez członków Studenckiego Koła Naukowego Historyków UŁ jest szczególne, ponieważ pierwszy jej tom powstał jako rezultat XV Ogólnopolskiego Zjazdu Historyków Studentów z 2007 roku, który również odbył się w Łodzi. Dzieje Zjazdów i Vade Nobiscum po latach zatoczyły zatem koło. Tom XX zawiera szesnaście artykułów autorstwa uczestników Zjazdu. Dotyczą one szeroko rozumianej historii politycznej i wojskowej od wczesnego średniowiecza po XX wiek, m.in. zagadnień z zakresu dyplomacji, polityki matrymonialnej czy działań wojennych.


Liczba stron312
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-718-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Piotr Budzyński)     7
  
  Maciej Dawczyk – Narses i Longobardowie     11
  – Narses and the Lombards     26
  Monika Pietranik – Hugo, syn Roberta Pobożnego (1007–1025) jako „rex associatus” w świetle kroniki Rudolfa Glabera     27
  – Hugh, Son of Robert the Pious (1007–1025) as Rex associatus in the Light of Rodulfus’ Glaber Chronicle     49
  Michał Witold Pychowski – Dziwny krzyżowiec Adolf – na marginesie rozważań nad krucjatą północną 1147 roku     51
  – Strange Crusader Adolf – on the Margins of Considerations about the Northern Crusade from 1147     60
  Jan Jeż – Z nieprzyjaciela w wiernego sojusznika, czyli relacje Siemowita IV z Jadwigą Andegaweńską i Władysławem Jagiełłą     61
  – From an Enemy to a Loyal Ally, or the Relationship between Siemowit IV, Duke of Masovia, with Jadwiga of Capetian House of Anjou and Władysław Jagiełło     71
  Katarzyna Walczyk – Miłość i polityka. Małżeństwa Marii Tudor (1496–1533) w świetle źródeł angielskich     73
  – Love and Politics. The Marriages of Mary Tudor (1496–1533) in English Ballads and Chronicles     89
  Magdalena Makówka – Habsburg na tronie Anglii. O pozycji Filipa Habsburga w Anglii w latach 1554–1558     91
  – Habsburg on the Throne of England. The Position of Philip Habsburg in England from 1554 to 1558     112
  Arkadiusz Bożejewicz – Bitwa pod Kamieńcem Podolskim 22 października 1633 roku – próba charakterystyki     113
  – Battle of Kamieniec Podolski 22nd October 1633 – Description Attempt     130
  Michał Balogh – Francusko-austriackie stosunki polityczne od bitwy pod Marengo do traktatu pokojowego w Lunéville     133
  – French-Austrian Politic Relations since Battle of Marengo till Peace Treaty of Lunéville     151
  Radosław Kubus – Ucieczki z twierdzy Wisłoujście w I połowie XIX wieku     153
  – Escapes from Wisłoujście Fortress in the First Half of 19th Century     168
  Oskar Olejnik – Czy Mendelson by coś nie obmyślił? – geneza polskiej partii socjalistycznej zaboru pruskiego w świetle kontaktów z grupą londyńską     169
  – Wouldn’t Mendelson Work Something Out? – Genesis of Polish Socialist Party of the Prussian Partition in the Light of Connections with London’s Socialists     185
  Antonina Pawłowska – Uzbrojenie i wyposażenie sił Irlandzkiej Armii Republikańskiej podczas wojny o niepodległość Irlandii w latach 1919–1921     187
  – Weaponry and Equipment of the Irish Republican Army during the Irish War of Independence (1919–1921)     211
  Jędrzej Bończak – Akt ogłoszenia „Deklaracji ideowo-politycznej” Obozu Zjednoczenia Narodowego w świetle wybranych tytułów prasy narodowej i konserwatywnej     213
  – Act of Announcing the Ideological and Political Declaration Camp of the National Unity in the Face of Selected Titles of the National and Conservative Press     226
  Patryk Basiński – Obława augustowska jako największa nierozliczona zbrodnia dokonana na Polakach po II wojnie światowej     229
  – Augustow Chase as the Largest Unsettled Crime Committed on Poles after World War II     252
  Igor Niewiadomski – Obchody Tygodnia Ziem Odzyskanych i Tygodni Ziem Zachodnich z lat 1946–1948 w świetle ogólnopolskiej prasy komunistycznej     255
  – Celebrations of the Week of Regained Territories and the Weeks of Western Lands between 1946–1948 Based on Nationwide Press Articles     270
  Filip Urbański – Polska Rzeczpospolita Ludowa wobec konfliktu w Biafrze 1967–1970    271
  – Polish People’s Republic towards the Conflict in Biafra 1967–1970     290
  Michał Owczarek – Idea pokoju w wystąpieniach papieża Jana Pawła II na forum ONZ z lat 1979–1995 oraz orędziach na Światowy Dzień Pokoju z lat 1979–1991    291
  – Idea of Peace in the Speeches of Pope John Paul II at the United Nations Forum from 1979–1995 and the Messages for the World Day of Peace from 1979–1991    311
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia