Sektor private equity/venture capital w Polsce na tle Europy

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

17,97  29,95

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

17,9729,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacja została poświęcona analizie rozwoju rynku private equity/venture capital w krajach Europy, ze szczególnym uwzględnieniem Polski. Zastosowano w niej metody taksonomiczne, które pozwoliły na określenie wskaźnika poziomu rozwoju rynku PE/VC poprzez zespół określających go zobiektywizowanych cech. Dzięki temu możliwe było wskazanie hierarchii krajów Europy pod względem poziomu rozwoju badanego rynku oraz dokonanie grupowania tych państw. Na podstawie wyników przeprowadzonego badania, analizy licznych raportów dotyczących rynku podwyższonego ryzyka oraz obszernych studiów literaturowych zaprezentowano szczegółową charakterystykę poszczególnych grup rynku PE/VC. Ponadto monografia zawiera omówienie barier prawno-organizacyjnych, społecznych i ekonomicznych rozwoju analizowanego rynku wraz z rekomendacjami dla ograniczenia siły ich działania.
Książka jest adresowana do pracowników naukowych kierunków finansowych i ekonomicznych, a także do praktyków związanych z rynkiem podwyższonego ryzyka, m.in. inwestorów działających w tym obszarze oraz instytucji publicznych odpowiedzialnych za kształtowanie polityki rozwojowej wspierającej działania innowacyjne z wykorzystaniem finansowania PE/VC.


Liczba stron396
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8142-596-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    13
  Rozdział 1. Istota i znaczenie private equity/venture capital w Polsce i Europie    25
  1.1. Pojęcie i przesłanki powstania private equity/venture capital    25
  1.1.1. Rys historyczny private equity/venture capital    25
  1.1.2. Dylematy wokół definicji private equity/venture capital    31
  1.1.3. Pojęcie ryzyka w kontekście inwestycji rynku private equity/venture capital    43
  1.2. Rodzaje inwestorów private equity/venture capital    49
  1.2.1. Potencjalni kapitałodawcy    49
  1.2.1.1. Inwestorzy prywatni oraz duże przedsiębiorstwa    50
  1.2.1.2. Towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i banki    51
  1.2.1.3. Instytucje państwowe    52
  1.2.1.4. Państwowe fundusze majątkowe    54
  1.2.1.5. Fundusze funduszy    56
  1.2.1.6. Pozostałe grupy inwestorów    57
  1.2.2. Inwestorzy nieformalni i formalni    58
  1.3. Rodzaje funduszy private equity/venture capital    66
  1.4. Formy finansowania private equity/venture capital w zależności od fazy rozwoju firmy    69
  1.4.1. Faza zasiewów (seed)    73
  1.4.2. Faza startu (start-up)    74
  1.4.3. Faza późnego (later stage venture)    75
  1.4.4. Faza wzrostu (growth capital)    76
  1.4.5. Faza wsparcia (rescue/turnaround)    77
  1.4.6. Faza refinansowania (replacement capital)    78
  1.4.7. Faza wykupów (buyout)    79
  1.5. Private equity/venture capital jako źródło finansowania projektów wysokiego ryzyka    81
  Rozdział 2. Wyodrębnienie skupień krajów rynku PE/VC w Europie    99
  2.1. Zastosowane metody badawcze    99
  2.2. Wielowymiarowa analiza porównawcza    101
  2.2.1. Pojęcie taksonomii    101
  2.2.2. Analiza taksonomiczna jako sposób oceny poziomu rozwoju sektora private equity/venture capital    106
  2.3. Identyfikacja czynników do analizy poziomu rozwoju rynku private equity/venture
  capital w Europie    108
  2.4. Hierarchizacja krajów Europy pod względem poziomu rozwoju rynku private equity/venture capital – badanie za pomocą metody Hellwiga    117
  2.5. Grupowanie krajów Europy pod względem podobieństwa cech sektora private equity/venture capital – analiza za pomocą metody Warda    146
  2.6. Ogólne wnioski z badania    174
  Rozdział 3. Poziom rozwoju rynku private equity/venture capital w krajach europejskich    177
  3.1. Problem klasyfikacji krajów Europy    177
  3.2. Rozmiary inwestycji private equity/venture capital oraz ich udział w PKB    180
  3.3. Dynamika rynku private equity/venture capital    186
  3.4. Krajowe i obce pochodzenie kapitału private equity/venture capital    189
  3.5. Struktura branżowa rynku private equity/venture capital    192
  3.6. Inwestycje kapitału private equity/ venture capital w wysokie technologie    198
  3.6.1. Analiza udziału inwestycji w high-tech w ogóle inwestycji wysokiego ryzyka    198
  3.6.2. Analiza składu portfeli funduszy private equity/venture capital z perspektywy projektów high-tech    203
  3.6.2.1. Przypadek Finlandii    206
  3.6.2.2. Przypadek Polski    209
  3.6.2.3. Przypadek Węgier    211
  3.6.2.4. Podsumowanie    213
  3.7. Struktura inwestycji PE/VC według etapu rozwoju przedsiębiorstw    215
  3.8. Wpływ spowolnienia gospodarczego na rynek private equity/venture capital    220
  3.9. Ogólna charakterystyka rynku private equity/venture capital w Europie na podstawie wyników badania    226
  Rozdział 4. Rynek PE/VC w Polsce na tle Europy    231
  4.1. Wartość inwestycji private equity/venture capital oraz ich udział w PKB w Polsce    232
  4.2. Krajowe i zagraniczne pochodzenie kapitału private equity/venture capital w Polsce    236
  4.3. Zróżnicowanie branżowe inwestycji private equity/venture capital w Polsce    242
  4.4. Poziom inwestycji kapitału private equity/venture capital w high-tech w Polsce    251
  4.5. Struktura inwestycji private equity/venture capital w zależności od etapu rozwoju przedsiębiorstw w Polsce    255
  4.6. Wpływ kryzysu ogólnoświatowego na polski rynek private equity/venture capital    260
  4.7. Polski rynek private equity/venture capital a rynki krajów o podobnej strukturze    274
  4.8. Ogólna ocena poziomu rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce
  na podstawie wyników badania    278
  Rozdział 5. Bariery oraz perspektywy rozwoju rynku private equity/venture capital w Polsce    285
  5.1. Bariery rozwoju polskiego rynku private equity/venture capital oraz sposoby
  ich ograniczania    285
  5.1.1. Bariery organizacyjno-prawne    286
  5.1.1.1. Ograniczona rola instytucji publicznych    287
  5.1.1.1.1. Niewystarczająca liczba funduszy z kapitałem publicznym    287
  5.1.1.1.2. Nadmierna biurokracja i niezrozumiałość przepisów    293
  5.1.1.1.3. Niewystarczająca działalność edukacyjna w obszarze alternatywnych form finansowania działalności    298
  5.1.1.2. Restrykcje dotyczące inwestowania środków przez wybrane instytucje    301
  5.1.1.2.1. Ograniczenie inwestycji funduszy emerytalnych    302
  5.1.1.2.2. Ograniczenie inwestycji banków w rynek wysokiego ryzyka    304
  5.1.1.3. Bariery o charakterze podatkowym    306
  5.1.2. Bariery ekonomiczne wynikające z niepewności i niestabilności rynku    310
  5.1.3. Bariery społeczno-kulturowe    316
  5.1.3.1. Nieadekwatność edukacji do potrzeb rynkowych    316
  5.1.3.1.1. Pominięcie aspektów biznesowych przez system edukacji    316
  5.1.3.1.2. Niski poziom integracji biznesu z sektorem nauki    321
  5.1.3.2. Brak przygotowania po stronie przedsiębiorcy    330
  5.2. Perspektywy rozwoju sektora private equity/venture capital w Polsce    334
  5.2.1. Możliwe działania na rzecz rozwoju rynku    334
  5.2.2. Prognozy dla rynku private equity/venture capital    340
  
  Zakończenie    347
  Bibliografia    359
  Spis tabel    385
  Spis wykresów    389
  Spis rysunków    395
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia