Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się

Efektywność terapii pedagogicznej dzieci z trudnościami w uczeniu się

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,80

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podnoszony w książce problem specjalistycznej pomocy uczniom z trudnościami w uczeniu się jest bardzo istotny z punktu widzenia zarówno dobra społecznego, jakim jest właściwy poziom edukacji społeczeństwa, jak i z punktu widzenia jednostki - dziecka doznającego niepowodzeń szkolnych i jego rodziny, która musi udzielić mu właściwego wsparcia. Pomimo ponad 40 lat prowadzenia różnych form wspierania dzieci z niepowodzeniami w uczeniu się nie wykazano, jakie efekty przynosi terapia pedagogiczna. Dotychczas głównie ukazywano, jakie konsekwencje ma nieobjęcie specjalistyczną pomocą uczniów z dysleksją. Rezultaty prowadzonych badań są ogromnie ciekawe, bo z jednej strony potwierdzają spodziewane i sformułowane na wstępie hipotezy, z drugiej zaś strony autorka otrzymała dane zaskakujące na tle dotychczas publikowanych i znacznie ciekawsze. Dotyczą one oceny pozaintelektualnych obszarów zachowania i rozwoju emocjonalno-społecznego, narastania zaburzeń zachowania już u tzw. małych dzieci, za jakie niesłusznie uważa się uczniów klas drugich i trzecich.


Liczba stron192
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
ISBN-13978-83-227-2956-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  Trudności w uczeniu się     12
    1. Pojęcie trudności w uczeniu się     12
    2. Koncepcje wyjaśniające genezę trudności w uczeniu się     17
      2.1. Teorie rozwojowe     17
      2.2. Teorie biologiczne (genetyczne i organiczne)     19
      2.3. Teorie wielowymiarowe (polietiologiczne)     24
    3. Fenomenologia trudności w uczeniu się     26
    4. Diagnoza trudności w uczeniu się     31
  Trudności w uczeniu się a funkcjonowanie psychospołeczne dzieci     36
    1. Przystosowanie, zaburzenia przystosowawcze i funkcjonowanie psychospołeczne – rozważania terminologiczne     36
    2. Zaburzenia rozwojowe będące przyczyną niepowodzeń szkolnych     38
      2.1. Inteligencja niższa niż przeciętna     38
      2.2. Trudności w nauce czytania i pisania     42
      2.3. Zaburzenia zdolności matematycznych     45
      2.4. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z zaburzeniami koncentracji uwagi     51
    3. Wybrane sfery funkcjonowania psychospołecznego dzieci z trudnościami w uczeniu się     54
      3.1. Motywacja do nauki szkolnej     54
      3.2. Uspołecznienie i zaburzenia zachowania u dzieci z trudnościami w uczeniu się     57
  Terapia pedagogiczna     61
    1. Ustalenia terminologiczne dotyczące pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się     61
    2. Organizacja pracy terapeutycznej     64
    3. Zasady terapii pedagogicznej     67
    4. Programy i metody terapii pedagogicznej     69
      4.1. Programy usprawniania funkcji percepcyjno-motorycznych     70
      4.2. Kinezjologia edukacyjna     73
      4.3. Programy usprawniania funkcji językowych     76
      4.4. Programy usprawniające czytanie, pisanie i umiejętności matematyczne     77
      4.5. Programy usprawniania pamięci i uwagi     79
      4.6. Programy uwzględniające oddziaływania psychoterapeutyczne     81
  Założenia metodologiczne     84
    1. Problemy i hipotezy ……     84
    2. Model badań, metody i techniki badawcze     86
      2.1. „Krótka Skala Inteligencji” M. Choynowskiego     88
      2.2. „Arkusz Zachowania się Ucznia” B. Markowskiej     89
      2.3. Kwestionariusz CBI (Children’s Behavior Inventory) E. Schaefera i M. Aaronsona     90
      2.4. Test umiejętności szkolnych     92
      2.5. Analiza dokumentacji poradnianej i szkolnej ucznia     94
    3. Teren i przebieg badań     94
    4. Charakterystyka badanych grup     95
    5. Planowanie i realizacja zajęć z zakresu terapii pedagogicznej     97
  Ustępowanie trudności w uczeniu się     101
    1. Zmiany w zakresie umiejętności czytania     101
      1.1. Technika czytania     102
      1.2. Tempo czytania     103
      1.3. Liczba i rodzaje błędów popełnianych przez uczniów w czytaniu     106
      1.4. Czytanie ze zrozumieniem     108
    2. Ocena poziomu pisania     110
      2.1. Przepisywanie tekstu     110
      2.2. Pisanie z pamięci     112
      2.3. Pisanie ze słuchu     113
      2.4. Graficzna ocena pisma     115
    3. Podstawowe wiadomości i umiejętności matematyczne     117
  Zmiany w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci z trudnościami w uczeniu się w wyniku terapii pedagogicznej     121
    1. Funkcjonowanie intelektualne badanych uczniów     121
    2. Zaburzenia w zachowaniu u dzieci z trudnościami w uczeniu się     124
      2.1. Motywacja do nauki szkolnej     124
      2.2. Zachowania antyspołeczne     126
      2.3. Zachowania przyhamowane     128
      2.4. Uspołecznienie     130
    3. Zmiany przystosowania do warunków grupy i placówki szkolnej badanych uczniów     133
      3.1. Szkolne funkcjonowanie w zakresie skal tworzących wymiar: ekstrawersja – introwersja     133
      3.2. Szkolne funkcjonowanie w zakresie skal tworzących wymiar: pozytywne – negatywne zachowanie     136
      3.3. Szkolne funkcjonowanie w zakresie skal tworzących wymiar: pozytywne – negatywne nastawienie do zadań     139
      3.4. Trzy wymiary szkolnego przystosowania się     141
      3.5. Poziom przystosowania szkolnego badanych uczniów     144
  Podsumowanie i wnioski     147
  Bibliografia 155
  Spis schematów i tabel     171
  Aneksy     172
    1. Ramowy program terapii pedagogicznej     172
    2. Ustępowanie trudności w uczeniu się – tabele     176
    3. Zmiany w funkcjonowaniu psychospołecznym dzieci z trudnościami w uczeniu się w wyniku terapii pedagogicznej – tabele     182
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia