Kodeks postępowania karnego. Zestawienie nowelizacji z wprowadzeniem

-20%

Kodeks postępowania karnego. Zestawienie nowelizacji z wprowadzeniem

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

Opracowanie zawiera czytelne - w formie tabel - porównanie nowego, wynikającego z tzw. dużej reformy procesu karnego z 2015r., brzmienia k.p.k. z dotychczasową regulacją.


Korzystanie z publikacji ułatwia użycie różnych kolorów w przypadku przepisów wprowadzonych przez poszczególne nowelizacje, w tym wchodzących w życie:


od 11 stycznia 2015 r.
od 8 kwietnia 2015 r.
od 1 lipca 2015 r.
Odrębnym kolorem zaznaczono regulacje, które nie uległy zmianie.


Autorskie wprowadzenie - uwagi o reformie doświadczonego praktyka "pierwszej linii" stosowania prawa, oceniające nadzieje i zagrożenia reformy m.in. z punktu widzenia doświadczeń prokuratorskich - będzie pomocne w interpretacji nowych przepisów.


Do kogo publikacja jest adresowana?


Publikacja jest przeznaczona dla wszystkich praktyków prawa: sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych. Będzie przydatna także dla aplikantów powyższych zawodów, a studentom prawa pomoże w nauce do egzaminu z procedury karnej.


Liczba stron412
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9704-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie | str.    29
  
  Objaśnienia | str.    50
  
  Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego | str.    53
  
  DZIAŁ I. PRZEPISY WSTĘPNE | str.    55
  
  Art. 1 | str.    55
  Art. 2 | str.    55
  Art. 3 | str.    56
  Art. 4 | str.    56
  Art. 5 | str.    56
  Art. 6 | str.    56
  Art. 7 | str.    56
  Art. 8 | str.    56
  Art. 9 | str.    56
  Art. 10 | str.    57
  Art. 11 | str.    57
  Art. 13 | str.    58
  Art. 14 | str.    58
  Art. 15 | str.    58
  Art. 16 | str.    59
  Art. 17 | str.    59
  Art. 18 | str.    60
  Art. 19 | str.    60
  Art. 20 | str.    60
  Art. 21 | str.    61
  Art. 22 | str.    61
  Art. 23 | str.    61
  Art. 23a | str.    62
  Art. 23b | str.    63
  
  DZIAŁ II. SĄD | str.    64
  
  Rozdział 1. Właściwość i skład sądu | str.    64
  Art. 25 | str.    64
  Art. 26 | str.    65
  Art. 27 | str.    65
  Art. 28 | str.    65
  Art. 29 | str.    65
  Art. 30 | str.    66
  Art. 31 | str.    66
  Art. 32 | str.    66
  Art. 33 | str.    66
  Art. 34 | str.    67
  Art. 35 | str.    67
  Art. 36 | str.    67
  Art. 37 | str.    67
  Art. 38 | str.    67
  Art. 39 | str.    67
  
  Rozdział 2. Wyłączenie sędziego | str.    68
  Art. 40 | str.    68
  Art. 41 | str.    68
  Art. 42 | str.    69
  Art. 43 | str.    69
  Art. 44 | str.    69
  
  DZIAŁ III. STRONY, OBROŃCY, PEŁNOMOCNICY, PRZEDSTAWICIEL SPOŁECZNY | str.    70
  
  Rozdział 3. Oskarżyciel publiczny | str.    70
  Art. 45 | str.    70
  Art. 46 | str.    70
  Art. 47 | str.    70
  Art. 48 | str.    71
  
  Rozdział 4. Pokrzywdzony | str.    71
  Art. 49 | str.    71
  Art. 49a | str.    72
  Art. 50 | str.    72
  Art. 51 | str.    72
  Art. 52 | str.    73
  
  Rozdział 5. Oskarżyciel posiłkowy | str.    73
  Art. 53 | str.    73
  Art. 54 | str.    73
  Art. 55 | str.    74
  Art. 56 | str.    74
  Art. 56a | str.    75
  Art. 57 | str.    75
  Art. 58 | str.    76
  
  Rozdział 6. Oskarżyciel prywatny | str.    76
  Art. 59 | str.    76
  Art. 60 | str.    76
  Art. 60a | str.    77
  Art. 61 | str.    77
  
  Rozdział 7. (uchylony) | str.    78
  Art. 62. (uchylony) | str.    78
  Art. 63. (uchylony) | str.    78
  Art. 64. (uchylony) | str.    78
  Art. 65. (uchylony) | str.    79
  Art. 66. (uchylony) | str.    79
  Art. 67. (uchylony) | str.    80
  Art. 68. (uchylony) | str.    80
  Art. 69. (uchylony) | str.    80
  Art. 69a. (uchylony) | str.    81
  Art. 70. (uchylony) | str.    81
  
  Rozdział 8. Oskarżony | str.    81
  Art. 71 | str.    81
  Art. 72 | str.    82
  Art. 73 | str.    82
  Art. 74 | str.    82
  Art. 75 | str.    83
  Art. 76 | str.    83
  Art. 77 | str.    84
  Art. 78 | str.    84
  Art. 79 | str.    84
  Art. 80 | str.    85
  Art. 80a | str.    85
  Art. 81 | str.    86
  Art. 81a | str.    86
  
  Rozdział 9. Obrońcy i pełnomocnicy | str.    87
  Art. 82 | str.    87
  Art. 83 | str.    87
  Art. 84 | str.    87
  Art. 85 | str.    88
  Art. 86 | str.    88
  Art. 87 | str.    88
  Art. 87a | str.    89
  Art. 88 | str.    89
  Art. | str.    89
  
  Rozdział 10. Przedstawiciel społeczny | str.    90
  Art. | str.    90
  Art. 91 | str.    90
  
  DZIAŁ IV. CZYNNOŚCI PROCESOWE | str.    91
  
  Rozdział 11. Orzeczenia, zarządzenia i polecenia | str.    91
  Art. 92 | str.    91
  Art. 93 | str.    91
  Art. 93a | str.    91
  Art. 94 | str.    92
  Art. 95 | str.    92
  Art. 95a | str.    92
  Art. 95b | str.    93
  Art. 96 | str.    93
  Art. 97 | str.    93
  Art. 98 | str.    93
  Art. 99 | str.    94
  Art. 100 | str.    94
  Art. 101-104. (uchylone) | str.    95
  Art. 105 | str.    95
  Art. 106 | str.    95
  Art. 107 | str.    95
  
  Rozdział 12. Narada i głosowanie | str.    96
  Art. 108 | str.    96
  Art. 109 | str.    96
  Art. 110 | str.    97
  Art. 111 | str.    97
  Art. 112 | str.    97
  Art. 113 | str.    97
  Art. 114 | str.    97
  Art. 115 | str.    98
  
  Rozdział 13. Porządek czynności procesowych | str.    98
  Art. 116 | str.    98
  Art. 117 | str.    98
  Art. 117a | str.    99
  Art. 118 | str.    99
  Art. 119 | str.    99
  Art. 120 | str.    100
  Art. 121 | str.    100
  
  Rozdział 14. Terminy | str.    100
  Art. 122 | str.    100
  Art. 123 | str.    101
  Art. 124 | str.    101
  Art. 125 | str.    101
  Art. 126 | str.    101
  Art. 127 | str.    101
  Art. 127a | str.    102
  Art. 127b | str.    102
  Art. 127c | str.    102
  
  Rozdział 15. Doręczenia | str.    102
  Art. 128 | str.    102
  Art. 129 | str.    103
  Art. 130 | str.    103
  Art. 131 | str.    103
  Art. 132 | str.    103
  Art. 133 | str.    104
  Art. 134 | str.    105
  Art. 135 | str.    105
  Art. 136 | str.    105
  Art. 137 | str.    105
  Art. 138 | str.    105
  Art. 139 | str.    106
  Art. 140 | str.    106
  Art. 141 | str.    106
  Art. 142 | str.    106
  
  Rozdział 16. Protokoły | str.    107
  Art. 143 | str.    107
  Art. 144 | str.    108
  Art. 145 | str.    108
  Art. 146 | str.    108
  Art. 147 | str.    108
  Art. 148 | str.    109
  Art. 149 | str.    110
  Art. 150 | str.    111
  Art. 151 | str.    111
  Art. 152 | str.    111
  Art. 153 | str.    111
  Art. 154 | str.    111
  Art. 155 | str.    111
  
  Rozdział 17. Przeglądanie akt i sporządzanie odpisów | str.    112
  Art. 156 | str.    112
  Art. 156a | str.    113
  Art. 157 | str.    114
  Art. 158 | str.    114
  Art. 159 | str.    114
  
  Rozdział 18. Odtworzenie zaginionych lub zniszczonych akt | str.    115
  Art. 160 | str.    115
  Art. 161 | str.    115
  Art. 162 | str.    115
  Art. 163 | str.    115
  Art. 164 | str.    116
  Art. 165 | str.    116
  Art. 166 | str.    116
  
  DZIAŁ V. DOWODY | str.    117
  
  Rozdział 19. Przepisy ogólne | str.    117
  Art. 167 | str.    117
  Art. 168 | str.    117
  Art. 168a | str.    118
  Art. 169 | str.    118
  Art. 170 | str.    118
  Art. 171 | str.    118
  Art. 172 | str.    119
  Art. 173 | str.    120
  Art. 174 | str.    120
  
  Rozdział 20. Wyjaśnienia oskarżonego | str.    120
  Art. 175 | str.    120
  Art. 176 | str.    120
  
  Rozdział 21. Świadkowie | str.    121
  Art. 177 | str.    121
  Art. 178 | str.    121
  Art. 178a | str.    121
  Art. 179 | str.    122
  Art. 180 | str.    122
  Art. 181 | str.    123
  Art. 182 | str.    123
  Art. 183 | str.    124
  Art. 184 | str.    124
  Art. 185 | str.    125
  Art. 185a | str.    125
  Art. 185b | str.    126
  Art. 185c | str.    126
  Art. 185d | str.    127
  Art. 186 | str.    127
  Art. 187 | str.    127
  Art. 188 | str.    127
  Art. 189 | str.    128
  Art. 190 | str.    128
  Art. 191 | str.    128
  Art. 192 | str.    129
  Art. 192a | str.    129
  
  Rozdział 22. Biegli, tłumacze, specjaliści | str.    129
  Art. 193 | str.    129
  Art. 194 | str.    130
  Art. 195 | str.    130
  Art. 196 | str.    130
  Art. 197 | str.    130
  Art. 198 | str.    131
  Art. 199 | str.    131
  Art. 199a | str.    131
  Art. 200 | str.    132
  Art. 201 | str.    132
  Art. 202 | str.    132
  Art. 203 | str.    133
  Art. 204 | str.    134
  Art. 205 | str.    135
  Art. 206 | str.    135
  
  Rozdział 23. Oględziny. Otwarcie zwłok. Eksperyment procesowy | str.    135
  Art. 207 | str.    135
  Art. 208 | str.    135
  Art. 209 | str.    136
  Art. 210 | str.    136
  Art. 211 | str.    136
  Art. 212 | str.    136
  
  Rozdział 24. Wywiad środowiskowy i badanie osoby oskarżonego | str.    137
  Art. 213 | str.    137
  Art. 214 | str.    138
  Art. 215 | str.    139
  Art. 216 | str.    139
  
  Rozdział 25. Zatrzymanie rzeczy. Przeszukanie | str.    140
  Art. 217 | str.    140
  Art. 218 | str.    141
  Art. 218a | str.    141
  Art. 218b | str.    141
  Art. 219 | str.    142
  Art. 220 | str.    142
  Art. 221 | str.    142
  Art. 222 | str.    142
  Art. 223 | str.    142
  Art. 224 | str.    143
  Art. 225 | str.    143
  Art. 226 | str.    143
  Art. 227 | str.    144
  Art. 228 | str.    144
  Art. 229 | str.    144
  Art. 230 | str.    144
  Art. 231 | str.    145
  Art. 232 | str.    145
  Art. 232a | str.    145
  Art. 233 | str.    146
  Art. 234 | str.    147
  Art. 235 | str.    147
  Art. 236 | str.    147
  Art. 236a | str.    147
  
  Rozdział 26. Kontrola i utrwalanie rozmów | str.    147
  Art. 237 | str.    147
  Art. 237a | str.    149
  Art. 237b | str.    149
  Art. 238 | str.    149
  Art. 239 | str.    150
  Art. 240 | str.    150
  Art. 241 | str.    150
  Art. 242 | str.    151
  
  DZIAŁ VI. ŚRODKI PRZYMUSU | str.    152
  
  Rozdział 27. Zatrzymanie | str.    152
  Art. 243 | str.    152
  Art. 244 | str.    152
  Art. 245 | str.    154
  Art. 246 | str.    155
  Art. 247 | str.    155
  Art. 248 | str.    156
  
  Rozdział 28. Środki zapobiegawcze | str.    156
  Art. 249 | str.    156
  Art. 249a | str.    157
  Art. 250 | str.    158
  Art. 251 | str.    159
  Art. 252 | str.    160
  Art. 253 | str.    160
  Art. 254 | str.    161
  Art. 255 | str.    161
  Art. 256 | str.    161
  Art. 257 | str.    161
  Art. 258 | str.    162
  Art. 259 | str.    163
  Art. 260 | str.    164
  Art. 261 | str.    165
  Art. 262 | str.    165
  Art. 263 | str.    166
  Art. 264 | str.    168
  Art. 265 | str.    169
  Art. 266 | str.    169
  Art. 267 | str.    169
  Art. 268 | str.    169
  Art. 269 | str.    170
  Art. 270 | str.    170
  Art. 271 | str.    170
  Art. 272 | str.    171
  Art. 273 | str.    171
  Art. 274 | str.    171
  Art. 275 | str.    171
  Art. 275a | str.    173
  Art. 276 | str.    174
  Art. 277 | str.    174
  
  Rozdział 29. Poszukiwanie oskarżonego i list gończy | str.    174
  Art. 278 | str.    174
  Art. 279 | str.    174
  Art. 280 | str.    175
  
  Rozdział 30. List żelazny | str.    175
  Art. 281 | str.    175
  Art. 282 | str.    176
  Art. 283 | str.    176
  Art. 284. (uchylony) | str.    176
  
  Rozdział 31. Kary porządkowe | str.    176
  Art. 285 | str.    176
  Art. 286 | str.    177
  Art. 287 | str.    177
  Art. 288 | str.    178
  Art. 289 | str.    178
  Art. 290 | str.    178
  
  Rozdział 32. Zabezpieczenie majątkowe | str.    179
  Art. 291 | str.    179
  Art. 292 | str.    180
  Art. 293 | str.    180
  Art. 294 | str.    182
  Art. 295 | str.    182
  Art. 296. (uchylony) | str.    182
  
  DZIAŁ VII. POSTĘPOWANIE PRZYGOTOWAWCZE | str.    183
  
  Rozdział 33. Przepisy ogólne | str.    183
  Art. 297 | str.    183
  Art. 298 | str.    183
  Art. 299 | str.    184
  Art. 299a | str.    184
  Art. 300 | str.    184
  Art. 301 | str.    186
  Art. 302 | str.    186
  
  Rozdział 34. Wszczęcie śledztwa | str.    186
  Art. 303 | str.    186
  Art. 304 | str.    186
  Art. 304a | str.    187
  Art. 305 | str.    187
  Art. 306 | str.    188
  Art. 307 | str.    188
  Art. 308 | str.    189
  
  Rozdział 35. Przebieg śledztwa | str.    190
  Art. 309 | str.    190
  Art. 310 | str.    190
  Art. 311 | str.    190
  Art. 312 | str.    191
  Art. 313 | str.    192
  Art. 314 | str.    192
  Art. 315 | str.    192
  Art. 316 | str.    193
  Art. 317 | str.    193
  Art. 318 | str.    193
  Art. 319-320. (uchylone) | str.    193
  
  Rozdział 36. Zamknięcie śledztwa | str.    194
  Art. 321 | str.    194
  Art. 322 | str.    196
  Art. 323 | str.    196
  Art. 324 | str.    197
  Art. 325 | str.    197
  
  Rozdział 36a. Dochodzenie | str.    197
  Art. 325a | str.    197
  Art. 325b | str.    198
  Art. 325c. (uchylony) | str.    199
  Art. 325d | str.    199
  Art. 325e | str.    200
  Art. 325f | str.    201
  Art. 325g | str.    201
  Art. 325h | str.    201
  Art. 325i | str.    202
  
  Rozdział 37. Nadzór prokuratora nad postępowaniem przygotowawczym | str.    202
  Art. 326 | str.    202
  Art. 327 | str.    203
  Art. 328 | str.    203
  
  Rozdział 38. Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym | str.    203
  Art. 329 | str.    203
  Art. 330 | str.    204
  
  Rozdział 39. Akt oskarżenia | str.    204
  Art. 331 | str.    204
  Art. 332 | str.    205
  Art. 333 | str.    206
  Art. 334 | str.    207
  Art. 335 | str.    208
  Art. 336 | str.    210
  
  DZIAŁ VIII. POSTĘPOWANIE PRZED SĄDEM PIERWSZEJ INSTANCJI | str.    211
  
  Rozdział 40. Wstępna kontrola oskarżenia | str.    211
  Art. 337 | str.    211
  Art. 338 | str.    212
  Art. 338a | str.    213
  Art. 339 | str.    213
  Art. 340 | str.    215
  Art. 341 | str.    215
  Art. 342 | str.    216
  Art. 343 | str.    217
  Art. 343a | str.    218
  Art. 344 | str.    218
  Art. 345. (uchylony) | str.    218
  Art. 346. (uchylony) | str.    219
  Art. 347 | str.    219
  
  Rozdział 41. Przygotowanie do rozprawy głównej | str.    219
  Art. 348 | str.    219
  Art. 349 | str.    219
  Art. 350 | str.    221
  Art. 351 | str.    221
  Art. 352 | str.    222
  Art. 353 | str.    222
  Art. 354 | str.    223
  Art. 354a | str.    224
  
  Rozdział 42. Jawność rozprawy głównej | str.    224
  Art. 355 | str.    224
  Art. 356 | str.    225
  Art. 357 | str.    225
  Art. 358 | str.    225
  Art. 359 | str.    225
  Art. 360 | str.    225
  Art. 361 | str.    226
  Art. 362 | str.    226
  Art. 363 | str.    226
  Art. 364 | str.    226
  
  Rozdział 43. Przepisy ogólne o rozprawie głównej | str.    226
  Art. 365 | str.    226
  Art. 366 | str.    227
  Art. 367 | str.    227
  Art. 367a | str.    227
  Art. 368 | str.    227
  Art. 369 | str.    227
  Art. 370 | str.    228
  Art. 371 | str.    228
  Art. 372 | str.    228
  Art. 373 | str.    228
  Art. 374 | str.    229
  Art. 375 | str.    229
  Art. 376 | str.    229
  Art. 377 | str.    230
  Art. 378 | str.    231
  Art. 379 | str.    232
  Art. 380 | str.    232
  
  Rozdział 44. Rozpoczęcie rozprawy głównej | str.    232
  Art. 381 | str.    232
  Art. 382 | str.    232
  Art. 383. (uchylony) | str.    233
  Art. 384 | str.    233
  
  Rozdział 45. Przewód sądowy | str.    233
  Art. 385 | str.    233
  Art. 386 | str.    234
  Art. 387 | str.    234
  Art. 388 | str.    235
  Art. 389 | str.    235
  Art. 390 | str.    237
  Art. 391 | str.    237
  Art. 392 | str.    239
  Art. 393 | str.    239
  Art. 393a | str.    240
  Art. 394 | str.    240
  Art. 395 | str.    240
  Art. 396 | str.    240
  Art. 397. (uchylony) | str.    241
  Art. 398 | str.    241
  Art. 399 | str.    241
  Art. 400 | str.    242
  Art. 401 | str.    242
  Art. 402 | str.    242
  Art. 403 | str.    242
  Art. 404 | str.    243
  Art. 404a | str.    243
  Art. 405 | str.    243
  
  Rozdział 46. Głosy stron | str.    243
  Art. 406 | str.    243
  Art. 407. (uchylony) | str.    244
  
  Rozdział 47. Wyrokowanie | str.    244
  Art. 408 | str.    244
  Art. 409 | str.    244
  Art. 410 | str.    244
  Art. 411 | str.    244
  Art. 412 | str.    244
  Art. 413 | str.    245
  Art. 414 | str.    245
  Art. 415 | str.    246
  Art. 416. (uchylony) | str.    247
  Art. 417 | str.    248
  Art. 418 | str.    248
  Art. 418a | str.    248
  Art. 419 | str.    249
  Art. 420 | str.    249
  Art. 421 | str.    249
  Art. 422 | str.    249
  Art. 423 | str.    250
  Art. 424 | str.    251
  
  DZIAŁ IX. POSTĘPOWANIE ODWOŁAWCZE | str.    252
  
  Rozdział 48. Przepisy ogólne | str.    252
  Art. 425 | str.    252
  Art. 426 | str.    252
  Art. 427 | str.    253
  Art. 428 | str.    253
  Art. 429 | str.    253
  Art. 430 | str.    254
  Art. 431 | str.    254
  Art. 432 | str.    254
  Art. 433 | str.    254
  Art. 434 | str.    255
  Art. 435 | str.    255
  Art. 436 | str.    256
  Art. 437 | str.    256
  Art. 438 | str.    256
  Art. 439 | str.    257
  Art. 439a | str.    258
  Art. 440 | str.    258
  Art. 441 | str.    258
  Art. 442 | str.    258
  Art. 443 | str.    259
  
  Rozdział 49. Apelacja | str.    259
  Art. 444 | str.    259
  Art. 445 | str.    260
  Art. 446 | str.    260
  Art. 447 | str.    260
  Art. 448 | str.    261
  Art. 449 | str.    261
  Art. 449a | str.    261
  Art. 450 | str.    262
  Art. 451 | str.    262
  Art. 452. (uchylony) | str.    262
  Art. 453 | str.    263
  Art. 454 | str.    263
  Art. 455 | str.    263
  Art. 455a | str.    263
  Art. 456 | str.    263
  Art. 457 | str.    264
  Art. 458 | str.    264
  
  Rozdział 50. Zażalenie i sprzeciw | str.    264
  Art. 459 | str.    264
  Art. 460 | str.    265
  Art. 461 | str.    265
  Art. 462 | str.    265
  Art. 463 | str.    265
  Art. 464 | str.    266
  Art. 465 | str.    266
  Art. 466 | str.    266
  Art. 467 | str.    266
  
  DZIAŁ X. POSTĘPOWANIA SZCZEGÓLNE | str.    267
  
  Rozdział 51. (uchylony)
  Art. 468-484. (uchylone) | str.    267
  
  Rozdział 52. Postępowanie w sprawach z oskarżenia prywatnego | str.    267
  Art. 485 | str.    267
  Art. 486. (uchylony) | str.    267
  Art. 487 | str.    267
  Art. 488 | str.    268
  Art. 489 | str.    268
  Art. 490 | str.    268
  Art. 491 | str.    268
  Art. 492 | str.    268
  Art. 493 | str.    269
  Art. 494 | str.    269
  Art. 495 | str.    269
  Art. 496 | str.    269
  Art. 497 | str.    269
  Art. 498 | str.    270
  Art. 499 | str.    270
  
  Rozdział 53. Postępowanie nakazowe | str.    270
  Art. 500 | str.    270
  Art. 501 | str.    271
  Art. 502 | str.    271
  Art. 503. (uchylony) | str.    271
  Art. 504 | str.    272
  Art. 505 | str.    272
  Art. 506 | str.    272
  Art. 507 | str.    273
  
  Rozdział 54. (skreślony) | str.    273
  Art. 508-517. (skreślone) | str.    273
  
  Rozdział 54a. Postępowanie przyspieszone | str.    273
  Art. 517a | str.    273
  Art. 517b | str.    274
  Art. 517c | str.    275
  Art. 517d | str.    276
  Art. 517e | str.    277
  Art. 517ea | str.    278
  Art. 517f | str.    279
  Art. 517g | str.    279
  Art. 517ga | str.    280
  Art. 517h | str.    280
  Art. 517i | str.    281
  Art. 517j | str.    281
  
  DZIAŁ XI. NADZWYCZAJNE ŚRODKI ZASKARŻENIA | str.    282
  
  Rozdział 55. Kasacja | str.    282
  Art. 518 | str.    282
  Art. 519 | str.    282
  Art. 520 | str.    282
  Art. 521 | str.    283
  Art. 522 | str.    283
  Art. 523 | str.    283
  Art. 524 | str.    284
  Art. 525 | str.    284
  Art. 526 | str.    284
  Art. 527 | str.    285
  Art. 528 | str.    285
  Art. 529 | str.    285
  Art. 530 | str.    285
  Art. 531 | str.    286
  Art. 532 | str.    286
  Art. 533 | str.    286
  Art. 534 | str.    286
  Art. 535 | str.    287
  Art. 536 | str.    287
  Art. 537 | str.    287
  Art. 538 | str.    287
  Art. 539 | str.    288
  
  Rozdział 56. Wznowienie postępowania | str.    288
  Art. 540 | str.    288
  Art. 540a | str.    289
  Art. 540b | str.    289
  Art. 541 | str.    290
  Art. 542 | str.    290
  Art. 543. (uchylony) | str.    291
  Art. 544 | str.    291
  Art. 545 | str.    291
  Art. 546 | str.    292
  Art. 547 | str.    292
  Art. 548 | str.    292
  
  DZIAŁ XII. POSTĘPOWANIE PO UPRAWOMOCNIENIU SIĘ ORZECZENIA | str.    293
  
  Rozdział 57. Podjęcie postępowania warunkowo umorzonego | str.    293
  Art. 549 | str.    293
  Art. 550 | str.    293
  Art. 551 | str.    293
  
  Rozdział 58. Odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie oraz niesłuszne stosowanie środków przymusu | str.    294
  Art. 552 | str.    294
  Art. 552a | str.    295
  Art. 552b | str.    296
  Art. 553 | str.    296
  Art. 553a | str.    297
  Art. 554 | str.    297
  Art. 555 | str.    298
  Art. 556 | str.    298
  Art. 557 | str.    299
  Art. 558 | str.    299
  Art. 559. (uchylony) | str.    299
  
  Rozdział 59. Ułaskawienie | str.    300
  Art. 560 | str.    300
  Art. 561 | str.    300
  Art. 562 | str.    300
  Art. 563 | str.    300
  Art. 564 | str.    300
  Art. 565 | str.    301
  Art. 566 | str.    301
  Art. 567 | str.    301
  Art. 568 | str.    301
  
  Rozdział 60. Orzekanie kary łącznej | str.    302
  Art. 568a | str.    302
  Art. 569 | str.    302
  Art. 570 | str.    302
  Art. 571 | str.    303
  Art. 572 | str.    303
  Art. 573 | str.    303
  Art. 574 | str.    303
  Art. 575 | str.    304
  Art. 576 | str.    304
  Art. 577 | str.    304
  
  DZIAŁ XIII. POSTĘPOWANIE W SPRAWACH KARNYCH ZE STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH | str.    305
  
  Rozdział 61. Immunitety osób należących do przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych | str.    305
  Art. 578 | str.    305
  Art. 579 | str.    305
  Art. 580 | str.    306
  Art. 581 | str.    306
  Art. 582 | str.    306
  Art. 583 | str.    306
  Art. 584 | str.    306
  
  Rozdział 62. Pomoc prawna i doręczenia w sprawach karnych | str.    307
  Art. 585 | str.    307
  Art. 586 | str.    307
  Art. 587 | str.    307
  Art. 588 | str.    308
  Art. 589 | str.    308
  Art. 589a | str.    309
  Art. 589b | str.    309
  Art. 589c | str.    310
  Art. 589d | str.    311
  Art. 589e | str.    311
  Art. 589f | str.    311
  
  Rozdział 62a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie postanowienia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str.    312
  Art. 589g | str.    312
  Art. 589h | str.    313
  Art. 589i | str.    313
  Art. 589j | str.    313
  Art. 589k | str.    313
  
  Rozdział 62b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o zatrzymaniu dowodów lub mającego na celu zabezpieczenie mienia | str.    313
  Art. 589l | str.    313
  Art. 589m | str.    314
  Art. 589n | str.    315
  Art. 589o | str.    315
  Art. 589p | str.    316
  Art. 589r | str.    316
  Art. 589s | str.    316
  Art. 589t | str.    317
  Art. 589u | str.    317
  
  Rozdział 63. Przejęcie i przekazanie ścigania karnego | str.    318
  Art. 590 | str.    318
  Art. 591 | str.    318
  Art. 592 | str.    319
  Art. 592a | str.    320
  Art. 592b | str.    320
  Art. 592c | str.    320
  Art. 592d | str.    321
  Art. 592e | str.    321
  Art. 592f | str.    321
  
  Rozdział 64. Wystąpienie o wydanie lub przewóz osób ściganych lub skazanych przebywających za granicą oraz o wydanie przedmiotów | str.    321
  Art. 593 | str.    321
  Art. 594 | str.    321
  Art. 595 | str.    322
  Art. 596 | str.    322
  Art. 597 | str.    322
  Art. 598 | str.    322
  Art. 599 | str.    322
  Art. 600 | str.    322
  Art. 601 | str.    322
  
  Rozdział 65. Wydanie oraz przewóz osób ściganych albo skazanych lub wydanie przedmiotów na wniosek państw obcych | str.    323
  Art. 602. (uchylony) | str.    323
  Art. 603 | str.    323
  Art. 603a | str.    324
  Art. 604 | str.    324
  Art. 605 | str.    325
  Art. 605a | str.    326
  Art. 606 | str.    326
  Art. 607 | str.    326
  
  Rozdział 65a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str.    326
  Art. 607a | str.    326
  Art. 607b | str.    327
  Art. 607c | str.    327
  Art. 607d | str.    328
  Art. 607e | str.    328
  Art. 607f | str.    329
  Art. 607g | str.    329
  Art. 607h | str.    329
  Art. 607i | str.    330
  Art. 607j | str.    330
  
  Rozdział 65b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o przekazanie osoby ściganej na podstawie europejskiego nakazu aresztowania | str.    331
  Art. 607k | str.    331
  Art. 607l | str.    332
  Art. 607m | str.    333
  Art. 607n | str.    334
  Art. 607o | str.    334
  Art. 607p | str.    334
  Art. 607r | str.    335
  Art. 607s | str.    336
  Art. 607t | str.    337
  Art. 607u | str.    337
  Art. 607w | str.    337
  Art. 607wa | str.    339
  Art. 607x | str.    339
  Art. 607y | str.    339
  Art. 607z | str.    340
  Art. 607za | str.    340
  Art. 607zb | str.    340
  Art. 607zc | str.    341
  
  Rozdział 65c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie środka zapobiegawczego | str.    341
  Art. 607zd | str.    341
  Art. 607ze | str.    342
  Art. 607zf | str.    342
  Art. 607zg | str.    342
  
  Rozdział 65d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia wydanego w celu zapewnienia prawidłowego toku postępowania | str.    343
  Art. 607zh | str.    343
  Art. 607zi | str.    344
  Art. 607zj | str.    345
  Art. 607zk | str.    345
  Art. 607zl | str.    347
  Art. 607zm | str.    347
  Art. 607zn | str.    348
  
  Rozdział 66. Przejęcie i przekazanie orzeczeń do wykonania | str.    348
  Art. 608 | str.    348
  Art. 609 | str.    349
  Art. 610 | str.    349
  Art. 611 | str.    350
  Art. 611a | str.    350
  Art. 611b | str.    351
  Art. 611c | str.    351
  Art. 611d | str.    352
  Art. 611e | str.    352
  Art. 611f | str.    352
  
  Rozdział 66a. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia dotyczącego grzywny, nawiązki, świadczenia pieniężnego lub orzeczenia zasądzającego od sprawcy koszty procesu | str.    352
  Art. 611fa | str.    352
  Art. 611fb | str.    354
  Art. 611fc | str.    354
  Art. 611fd | str.    354
  Art. 611fe | str.    355
  
  Rozdział 66b. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia o karach o charakterze pieniężnym | str.    355
  Art. 611ff | str.    355
  Art. 611fg | str.    356
  Art. 611fh | str.    357
  Art. 611fi | str.    358
  Art. 611fj | str.    358
  Art. 611fk | str.    358
  Art. 611fl | str.    358
  Art. 611fm | str.    358
  
  Rozdział 66c. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str.    359
  Art. 611fn | str.    359
  Art. 611fo | str.    360
  Art. 611fp | str.    360
  Art. 611fr | str.    360
  Art. 611fs | str.    361
  Art. 611ft | str.    361
  
  Rozdział 66d. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia przepadku | str.    361
  Art. 611fu | str.    361
  Art. 611fw | str.    362
  Art. 611fx | str.    363
  Art. 611fy | str.    364
  Art. 611fz | str.    364
  Art. 611fza | str.    364
  Art. 611fzb | str.    365
  Art. 611fzc | str.    365
  Art. 611fzd | str.    365
  Art. 611fze | str.    366
  
  Rozdział 66e. Współpraca z Międzynarodowym Trybunałem Karnym | str.    366
  Art. 611g | str.    366
  Art. 611h | str.    366
  Art. 611i | str.    367
  Art. 611j | str.    367
  Art. 611k | str.    367
  Art. 611l | str.    367
  Art. 611m | str.    367
  Art. 611n | str.    368
  Art. 611o | str.    368
  Art. 611p | str.    368
  Art. 611r | str.    368
  Art. 611s | str.    368
  
  Rozdział 66f. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str.    369
  Art. 611t | str.    369
  Art. 611ta | str.    370
  Art. 611tb | str.    370
  Art. 611tc | str.    371
  Art. 611td | str.    371
  Art. 611te | str.    372
  Art. 611tf | str.    372
  
  Rozdział 66g. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie kary pozbawienia wolności | str.    373
  Art. 611tg | str.    373
  Art. 611th | str.    373
  Art. 611ti | str.    373
  Art. 611tj | str.    374
  Art. 611tk | str.    374
  Art. 611tl | str.    376
  Art. 611tm | str.    376
  Art. 611tn | str.    376
  Art. 611to | str.    376
  Art. 611tp | str.    377
  Art. 611tr | str.    377
  Art. 611ts | str.    377
  
  Rozdział 66h. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia skazującego na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, karę ograniczenia wolności, samoistnie orzeczony środek karny, a także orzeczenia o warunkowym zwolnieniu oraz warunkowym umorzeniu postępowania karnego | str.    378
  Art. 611u | str.    378
  Art. 611ua | str.    380
  Art. 611ub | str.    380
  Art. 611uc | str.    381
  
  Rozdział 66i. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie orzeczenia karnego związanego z poddaniem sprawcy próbie | str.    381
  Art. 611ud | str.    381
  Art. 611ue | str.    382
  Art. 611uf | str.    383
  Art. 611ug | str.    383
  Art. 611uh | str.    384
  Art. 611ui | str.    385
  Art. 611uj | str.    385
  
  Rozdział 66j. Wystąpienie do państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str.    386
  Art. 611w | str.    386
  Art. 611wa | str.    386
  Art. 611wb | str.    387
  Art. 611wc | str.    387
  
  Rozdział 66k. Wystąpienie państwa członkowskiego Unii Europejskiej o wykonanie europejskiego nakazu ochrony | str.    387
  Art. 611wd | str.    387
  Art. 611we | str.    388
  Art. 611wf | str.    388
  Art. 611wg | str.    388
  Art. 611wh | str.    389
  Art. 611wi | str.    389
  Art. 611wj | str.    390
  
  Rozdział 67. Przepisy końcowe | str.    390
  Art. 612 | str.    390
  Art. 613 | str.    391
  Art. 614 | str.    391
  Art. 615 | str.    391
  
  DZIAŁ XIV. KOSZTY PROCESU | str.    392
  
  Rozdział 68. Przepisy ogólne | str.    392
  Art. 616 | str.    392
  Art. 617 | str.    392
  Art. 618 | str.    392
  Art. 618a | str.    394
  Art. 618b | str.    394
  Art. 618c | str.    394
  Art. 618d | str.    395
  Art. 618e | str.    395
  Art. 618f | str.    395
  Art. 618g | str.    395
  Art. 618h | str.    396
  Art. 618i | str.    396
  Art. 618j | str.    396
  Art. 618k | str.    396
  Art. 618l | str.    396
  Art. 619 | str.    397
  Art. 620 | str.    397
  Art. 621 | str.    397
  Art. 622 | str.    397
  
  Rozdział 69. Zwolnienie od kosztów sądowych | str.    398
  Art. 623 | str.    398
  Art. 624 | str.    398
  Art. 625 | str.    398
  
  Rozdział 70. Zasądzenie kosztów procesu | str.    398
  Art. 626 | str.    398
  Art. 626a | str.    399
  Art. 627 | str.    399
  Art. 628 | str.    399
  Art. 629 | str.    399
  Art. 630 | str.    400
  Art. 631 | str.    400
  Art. 632 | str.    400
  Art. 632a | str.    400
  Art. 632b | str.    400
  Art. 633 | str.    401
  Art. 634 | str.    401
  Art. 635 | str.    401
  Art. 636 | str.    401
  Art. 637 | str.    401
  Art. 637a | str.    401
  Art. 638 | str.    402
  Art. 639 | str.    402
  Art. 640 | str.    402
  Art. 641 | str.    402
  
  Rozdział 71. (uchylony) | str.    402
  Art. 642. (uchylony) | str.    402
  Art. 643. (uchylony) | str.    403
  Art. 644. (uchylony) | str.    403
  Art. 645. (uchylony) | str.    403
  
  DZIAŁ XV. POSTĘPOWANIE KARNE W SPRAWACH PODLEGAJĄCYCH ORZECZNICTWU SĄDÓW WOJSKOWYCH | str.    404
  
  Rozdział 72. Przepisy ogólne | str.    404
  Art. 646 | str.    404
  Art. 647 | str.    404
  Art. 648 | str.    405
  Art. 649 | str.    405
  Art. 650 | str.    406
  Art. 651 | str.    406
  Art. 652 | str.    406
  Art. 653 | str.    406
  Art. 654 | str.    407
  Art. 655 | str.    407
  Art. 656 | str.    407
  Art. 657 | str.    408
  Art. 658 | str.    408
  Art. 659 | str.    408
  Art. 660 | str.    408
  Art. 661 | str.    409
  Art. 662 | str.    409
  
  Rozdział 73. Środki przymusu i postępowanie przygotowawcze | str.    409
  Art. 663. (uchylony) | str.    409
  Art. 664 | str.    409
  Art. 665 | str.    410
  Art. 666 | str.    410
  Art. 667 | str.    410
  Art. 668 | str.    410
  
  Rozdział 74. Postępowanie przed sądem | str.    410
  Art. 669 | str.    410
  Art. 670 | str.    411
  Art. 671 | str.    411
  Art. 671a. (uchylony) | str.    411
  Art. 672 | str.    411
  Art. 672a | str.    412
  Art. 673 | str.    412
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia