Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej (badania z regionu łódzkiego)

Rozpoznawanie szans edukacyjnych dzieci niesłyszących na progu szkoły podstawowej (badania z regionu łódzkiego)

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

21,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Problematyka szans edukacyjnych uczniów niesłyszących wiąże się z szerszym zagadnieniem szans i barier w edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami i stanowi podstawę rozważań naukowych oraz poszukiwania rozwiązań praktycznych w ramach systemów kształcenia na całym świecie. Współcześnie wyznaczają je tendencje przeciwdziałania marginalizacji (lub wykluczenia edukacyjnego) jakiejkolwiek z grup uczniów w perspektywie analogicznego procesu związanego z uczestnictwem społecznym. Zmiany w przepisach oświatowych, większa świadomość rodziców, a przede wszystkim kluczowe decyzje kształtujące edukację osób z uszkodzonym słuchem implikują wzrost liczebności tej grupy dzieci w edukacji włączającej i integracyjnej. Coraz większe możliwości wynikające z różnego rodzaju czynników kontekstowych, dotyczących m.in. dynamicznego rozwoju technologii wspomagającej słyszenie, technologii informatycznych, wprowadzeniu przesiewowych badań słuchu oraz badania nad językiem migowym, wymagają stosowania nowych rozwiązań systemowych. W przeprowadzonych badaniach skoncentrowano się na opisie fenomenów zobrazowanych jako profile kompetencji językowych i funkcjonowania psychomotorycznego dzieci niesłyszących, kończących edukację przedszkolną w trzech rodzajach placówek: ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej; a także na rekonstrukcji szans edukacyjnych dzieci niesłyszących z perspektywy doświadczeń diagnostyczno-rehabilitacyjnych oraz preferencji edukacyjnych ich słyszących i niesłyszących rodziców oraz opinii nauczycieli.


Liczba stron306
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3474-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp 9
  1. Wybrane teoretyczne koncepcje rozwoju człowieka a rozpoznawanie uwarunkowań szans edukacyjnych uczniów 15
    1.1. Model transakcyjny Arnolda J. Sameroffa    16
    1.2. Teoria systemów ekologicznych Urie Bronfenbrennera    18
    1.3. Koncepcja systemów dynamicznych Lindy B. Smith i Esther Thelen    23
    1.4. Model kontekstualnego rozwoju człowieka Richarda M. Lernera    24
    1.5. Koncepcja wzajemnej socjalizacji H. Rudolpha Schaffera    25
    1.6. Socjolingwistyczna teoria Basila Bernsteina w rozpoznawaniu szans edukacyjnych dzieci niesłyszących    27
  2. Znaczenie głuchoty dla szans edukacyjnych dzieci niesłyszących    33
    2.1. Poznawcze uwarunkowania szans edukacyjnych dzieci niesłyszących    38
      2.1.1. Spostrzeganie    38
      2.1.2. Uwaga    47
      2.1.3. Pamięć i procesy pamięciowe    49
      2.1.4. Myślenie i rozwiązywanie problemów    57
    2.2. Uwarunkowania procesu przyswajania języka przez dziecko z uszkodzonym słuchem    63
      2.2.1. Etapy rozwoju mowy dziecka z uszkodzonym słuchem – próba charakterystyki    73
      2.2.2. Język jako czynnik rozwoju teorii umysłu    75
    2.3. Gotowość szkolna dzieci z uszkodzonym słuchem    81
      2.3.1. Pojęcie gotowości szkolnej – ustalenia definicyjne    81
      2.3.2. Interakcyjny model gotowości szkolnej Anny Brzezińskiej    89
    2.4. Uwarunkowania rodzinne szans edukacyjnych dzieci niesłyszących    91
      2.4.1. Diagnoza i rehabilitacja    92
      2.4.2. Wsparcie instytucjonalne i pozainstytucjonalne    97
      2.4.3. Dylematy i wybory edukacyjne rodziców    100
    2.5. Uwarunkowania szkolne szans edukacyjnych dzieci niesłyszących    103
      2.5.1. Kompetencje nauczycieli    104
      2.5.2. Relacje rówieśnicze    107
    2.6. Dziecko niesłyszące w różnych typach szkół – szanse i bariery    111
      2.6.1. Kształcenie specjalne dzieci niesłyszących    112
      2.6.2. Kształcenie integracyjne dzieci niesłyszących    114
      2.6.3. Kształcenie włączające dzieci niesłyszących    116
  3. Założenia metodologiczne badań własnych    119
    3.1. Problematyka badawcza    119
    3.2. Cel i problem badawczy    124
    3.3. Perspektywa badawcza. Metodologiczne założenia gromadzenia i interpretacji materiału badawczego    128
    3.4. Zastosowane narzędzia badawcze    140
    3.5. Teren, organizacja i charakterystyka badanych    148
  4. Postrzeganie szans edukacyjnych dzieci o rożnych profilach rozwojowych przez ich rodziców i nauczycieli 155
    4.1. Charakterystyka dzieci uczestniczących w badaniach: profile kompetencji językowych i funkcjonowania psychomotorycznego    155
    4.2. Zobiektywizowane i subiektywne szanse edukacyjne badanych dzieci: profile rozwojowe i ocena gotowości szkolnej a perspektywa rodziców i nauczycieli    220
    4.3. Między klasyfikacją a typologią: od „przypadku diagnostycznego” do fenomenu jednostkowych historii edukacyjnych    248
  Zakończenie 275
  Załączniki 279
  Bibliografia 281
  Spis tabel 301
  Spis rysunków 303
  Summary (Recognition of educational opportunities for deaf children at the beginning of primary school (research from the Lodz region)    305
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia