Medycyna sądowa tom 1

Tanatologia i traumatologia sądowa

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

209,30  299,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

209,30299,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka jest wspólnym dziełem całego polskiego środowiska ekspertów z medycyny sądowej i nauk pokrewnych. W gronie autorskim znaleźli się przedstawiciele wszystkich akademickich katedr i zakładów medycyny sądowej wyższych uczelni medycznych w Polsce, Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. dra Jana Sehna w Krakowie, jak również ośrodków pozauniwersyteckich. Wszyscy autorzy podręcznika są czynni zawodowo, pełnią funkcje biegłych sądowych oraz specjalizują się w obszarach wiedzy i opiniowania, które podjęli się opracować.
Jednym z podstawowych zadań postawionych przed zespołem autorskim była krytyczna analiza aktualnego piśmiennictwa w danej dziedzinie, w tym treści analogicznych rozdziałów w innych podręcznikach zagranicznych wybranych jako obowiązkowy punkt odniesienia.


Podręcznik zawiera szeroki przekrój współczesnej wiedzy medyczno-sądowej zgodnie z zasadami przedstawiania ustaleń opartych wyłącznie na faktach, z unikaniem niezweryfikowanych teorii, hipotez, odniesień historycznych lub osobistych poglądów.


Założeniem było podkreślenie praktycznej strony opiniowania medyczno-sądowego, głęboko osadzonego w realiach aktualnych problemów z rodzimej praktyki opiniodawczej. Wybór zagadnień oraz układ podręcznika odnoszą się wprost do problemów spotykanych w rutynowej działalności eksperckiej, w celu ułatwienia wykorzystywania wiedzy medycznej dla potrzeb organów stosowania prawa.


Książka została zaplanowana jako kompendium tematyczne i praktyczny przewodnik dostosowany do aktualnych możliwości diagnostycznych.


Celem podręcznika jest przygotowanie lekarza do partnerskiej współpracy z organami stosowania prawa, korpusem medyczno-sądowym i obszarem diagnostyki sądowej. Skierowana jest zatem zarówno do studentów kierunków medycznych, lekarzy w trakcie szkolenia podyplomowego (nie tylko z zakresu medycyny sądowej), jak również specjalistów z dziedzin klinicznych i diagnostycznych (w tym diagnostów laboratoryjnych).


Krąg odbiorców książki nie ogranicza się jedynie do lekarzy, którzy mogą znaleźć się w sytuacji wymagającej współpracy z organami i decydentami procesowymi. Naturalnym adresatem są również specjaliści z różnych dziedzin kryminalistyki oraz szerokiego obszaru nauk sądowych (nierzadko kooperujący z medykami sądowymi), jak również prawnicy stykający się z problemami oceny okoliczności przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu oraz ich skutków w roli prokuratora, sędziego, radcy prawnego czy adwokata.


Oddawany do rąk Czytelników pierwszy tom podręcznika „Medycyna sądowa” obejmuje tematy szeroko rozumianej tanatologii oraz traumatologii sądowej, czyli problematykę weryfikacji okoliczności zgonu oraz różnicowania przyczyn zarówno tzw. śmierci gwałtownej (spowodowanej następstwami szeroko rozumianego urazu – mechanicznego, fizycznego, chemicznego itd.), jak i diagnostyki przypadków nagłej, nieoczekiwanej śmierci z różnorodnych przyczyn chorobowych. Zagadnienia związane z tematyką traumatologii ogólnej i szczegółowej dotyczą zarówno mechanizmów powstawania obrażeń nieprzeżyciowych, jak i takich, które nie zakończyły się śmiercią ofiary.


Kwestie obejmujące obszar szeroko rozumianej diagnostyki sądowej (toksykologicznej, genetycznej, obrazowej) i zagadnienia opiniowania sądowo-lekarskiego oraz tzw. klinicznej medycyny sądowej (oceny stanu zdrowia osób żyjących) będą opisane w następnych tomach.


Liczba stron1104
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5878-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Rekomendacja Barbara Świątek XIX
  Od Redaktora Naukowego Grzegorz Teresiński XXI
  WPROWADZENIE 1
  001 Obszar działania medycyny sądowej Jarosław Berent    3
  002 Geneza medycyny sądowej jako odrębnej dziedziny Grzegorz Teresiński, Wojciech Chagowski    9
  003 Zakres pojęciowy nazwy „medycyna sądowa” Grzegorz Teresiński    21
  004 Medycyna sądowa a „patologia” Grzegorz Teresiński    24
  005 Zadania i działy nauk sądowych Grzegorz Teresiński    28
  006 Kierunki badań naukowych we współczesnej medycynie sądowej Aleksandra Borowska-Solonynko    31
  007 Systemy akademicki i koronerski Monika Ćwiklińska-Gorczyca, Ewa Wolska, Grzegorz Teresiński    35
  008 Historia i obecny stan medycyny sądowej w Polsce Wojciech Chagowski, Grzegorz Teresiński    44
  009 Harmonizacja krajowa i międzynarodowa Grzegorz Teresiński    49
  010 Europejska Rada Medycyny Sądowej (ECLM) Krzysztof Maksymowcz    54
  011 Systemy nadzoru i kontroli jakości Grzegorz Teresiński    56
  012 Akredytacja w laboratorium sądowym Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz    62
  013 Prognozy WHO na temat głównych przyczyn zgonów i kalectw Grzegorz Teresiński    69
  ŚMIERĆ I OCENA OKOLICZNOŚCI ZGONU 73
  014 Definicja i klasyfikacja śmierci, stwierdzanie zgonu Michał Szeremeta    75
  015 Przebieg procesu umierania Michał Szeremeta    80
  016 Stwierdzanie zgonu – podstawy prawne Radosław Drozd    85
  017 Dokumenty związane ze stwierdzeniem zgonu Radosław Drozd    95
  018 Oględziny miejsca ujawnienia zwłok Wojciech Kwietniewski, Łukasz Szleszkowski    105
  019 Oględziny zwłok na miejscu ich ujawnienia Łukasz Szleszkowski, Wojciech Kwietniewski, Agnieszka Dąbkowska    110
  020 Oględziny zwłok zeszkieletowanych na miejscu ich ujawnienia Agnieszka Dąbkowska, Wojciech Kwietniewski, Łukasz Szleszkowski    114
  021 Behawioralne reakcje terminalne Anna Niemcunowicz-Janica, Grzegorz Teresiński    116
  022 Znamiona śmierci i reakcje interletalne Anna Niemcunowicz-Janica    118
  023 Procesy rozkładowe i zmiany utrwalające Anna Niemcunowicz-Janica    127
  024 Artefakty pośmiertne Tomasz Konopka    132
  025 Pośmiertne podbiegnięcia i wylewy krwawe Dorota Pieśniak    136
  026 Krwotok pośmiertny Grzegorz Teresiński    138
  027 Pośmiertna koagulacja krwi Grzegorz Teresiński    139
  028 Uszkodzenia zwłok spowodowane przez zwierzęta Tomasz Konopka    143
  029 Metody ustalania czasu zgonu Michał Kaliszan, Grzegorz Teresiński    148
  030 Sposób użycia nomogramu Henssgego Grzegorz Teresiński, Michał Kaliszan    157
  031 Czas przebywania szczątków od zgonu do ujawnienia Łukasz Szleszkowski, Agata Thannhäuser    162
  032 Ocena tempa procesów rozkładowych Grzegorz Teresiński    164
  033 Tempo procesów rozkładowych w środowisku wodnym i w glebie Grzegorz Teresiński    171
  034 Entomologiczne metody szacowania czasu śmierci Szymon Matuszewski, Rafał Skowronek    175
  035 Szacowanie czasu przebywania kości w ziemi Łukasz Szleszkowski    181
  036 Różnicowanie złamań zażyciowych i pośmiertnych Łukasz Szleszkowski    184
  037 Antropologia, tafonomia i odontologia sądowa Agata Thannhäuser, Łukasz Szleszkowski, Katarzyna Wochna    187
  038 Identyfikacja nieznanych zwłok i szczątków ‒ metody Łukasz Szleszkowski, Katarzyna Wochna    190
  039 Ocena płci nieznanych szczątków ludzkich Agata Thannhäuser, Dorota Lorkiewcz-Muszyńska    200
  040 Ocena wieku dziecka i dorosłej osoby Agata Thannhäuser, Dorota Lorkiewcz-Muszyńska    204
  041 Ocena wieku na podstawie uzębienia Katarzyna Wochna    214
  042 Szacowanie wysokości i masy ciała Agata Thannhäuser, Dorota Lorkiewcz-Muszyńska    218
  043 Różnicowanie odmian ludzkich Łukasz Szleszkowski    220
  044 Interpretacja znaczenia popularnych tatuaży Wojciech Sadowski    221
  045 Sekcja zwłok – cel, rodzaje badań pośmiertnych Radosław Drozd, Marcin Fudalej    225
  046 Wyposażenie sali sekcyjnej Marcin Fudalej    232
  047 Procedury i modyfikacje technik sekcyjnych Marcin Fudalej    235
  048 Warunki obligatoryjnego poszerzenia autopsji Marcin Fudalej    239
  049 Powtórne badanie pośmiertne Marcin Fudalej    247
  050 Religijne i kulturowe aspekty badań pośmiertnych Marcin Fudalej, Małgorzata Brzozowska, Sylwia Tarka    248
  051 Ryzyko biologiczne podczas badań pośmiertnych Marta Rorat, Tomasz Jurek    251
  052 Postępowanie w razie kontaktu z materiałem zakaźnym Marta Rorat    256
  053 Badania dodatkowe – algorytm wyboru, wskazania Marcin Fudalej    258
  054 Alternatywne media badawcze – algorytm wyboru Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz    260
  055 Zabezpieczanie materiału z przeobrażonych zwłok Grzegorz Teresiński    264
  056 Owady jako źródło materiału toksykologicznego oraz genetycznego Rafał Skowronek, Szymon Matuszewski    267
  057 Zabezpieczanie i przechowywanie materiału do badań Marcin Fudalej    269
  058 Pobieranie materiału do transplantacji i badań naukowych Jacek Masełko    277
  059 Badanie ekshumowanych szczątków i grobów masowych Łukasz Szleszkowski, Agata Thannhäuser    283
  060 Metodologia poszukiwania grobów i podejmowania szczątków Łukasz Szleszkowski, Agata Thannhäuser, Jan Jagiełło    288
  061 Medyczno-sądowe aspekty oceny skutków katastrof Aleksandra Borowska-Solonynko    291
  062 Taktyka i cele badania ofiar zdarzeń masowych Aleksandra Borowska-Solonynko    293
  063 Disaster Victim Identification (DVI) według protokołu Interpolu Katarzyna Wochna, Anna Smędra    298
  064 Badanie miejsca i ofiar zamachów terrorystycznych Aleksandra Borowska-Solonynko, Krzysztof Maksymowicz, Wojciech Tunikowski    302
  TRAUMATOLOGIA SĄDOWA – ZAGADNIENIA OGÓLNE 309
  065 Uraz a obrażenie, określenia kliniczne Grzegorz Teresiński    311
  066 Sposoby powstawania obrażeń mechanicznych Grzegorz Teresiński, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Krzysztof Maksymowicz    313
  067 Czynny i bierny mechanizm powstania obrażeń Grzegorz Teresiński    316
  068 Pierwotne i wtórne następstwa urazu mechanicznego Grzegorz Teresiński, Iwona Ptaszyńska-Sarosiek    319
  069 Podstawowe następstwa urazu mechanicznego Grzegorz Teresiński, Iwona Ptaszyńska -Sarosiarosiek    321
  070 Zaczerwienienie i obrzęk Iwona Ptaszyńska -Sarosiek, Grzegorz Teresiński    323
  071 Rodzaje i mechanizmy powstawania otarć naskórka Iwona Ptaszyńska-Sarosiek    324
  072 Ewolucja i datowanie otarć naskórka Iwona Ptaszyńska-Sarosiek, Rafał Skowronek    327
  073 Właściwości podbiegnięć krwawych Ewa Ewa Wolska, Dorota Pieśniak    329
  074 Ewolucja i datowanie podbiegnięć krwawych Ewa Ewa Wolska, Dorota Pieśniak, Grzegorz Teresiński    333
  075 Klasyfikacja ran – narzędzia i mechanizmy działania Dorota Samojłowcz, Łukasz Szleszkowski, Magdalena Kwiatkowska    336
  076 Typologia narzędzi twardych Zbigniew Gąszczyk-Ożarowski    343
  077 Identyfikacja szerokogrupowa i indywidualna narzędzia, które wywołało obrażenia Krzysztof Maksymowicz    346
  078 Weryfikacja okoliczności i siły urazu Dorota Samojłowicz, Łukasz Szleszkowski, Mieszko Olczak, Grzegorz Teresiński    349
  079 Obrażenia „bokserskie”, defensywne i asekuracyjne Grzegorz Teresiński    355
  080 Weryfikacja wersji nadziania się ofiary na narzędzie Tomasz Konopka    360
  081.Ustalanie prawo- bądź leworęczności sprawcy lub ofiary Dorota Pieśniak    363
  082 Gojenie ran i ocena czasu ich powstania Piotr iotr Brzeziński, Rafał Skowronek, Artur Pałasz    365
  083 Ocena zażyciowości obrażeń Piotr iotr Brzeziński, Rafał Skowronek    369
  084 Ocena czasu powstania obrażeń wewnętrznych Dorota Pieśniak    372
  085 Obrażenia poresuscytacyjne Łukasz Szleszkowski, Dorota Samojłowicz, Łukasz Szydłowski    374
  086 Procesy gojenia złamań kości Grzegorz Teresiński    378
  087 Następstwa i powikłania urazów Piotr Kowalski    381
  088 Wpływ alkoholu na ciężkość obrażeń i ryzyko powikłań Grzegorz Teresiński    385
  089 Mechanizmy śmierci w zgonach gwałtownych Rafał Skowronek, Mariusz Kobek    389
  090 Rodzaje i diagnostyka pośmiertna wstrząsu Piotr iotr Brzeziński, Mariusz Kobek, Rafał Skowronek    391
  091 Zespół pozmiażdżeniowy Wojciech Kwietniewski    396
  092 Zator gazowy (powietrzny) Łukasz Szleszkowski    399
  093 Powikłania zapalne i sepsa – definicje Marta Rorat    402
  094 Pourazowe powikłania zakrzepowo-zatorowe Rafał Skowronek, Piotr Brzeziński    404
  095 Różnicowanie zabójstw, samobójstw i nieszczęśliwych wypadków Jakub Trnka    407
  096 Samobójstwa poagresyjne (rozszerzone) i kombinowane Filip Bolechała, Paweł Kaliszczak    412
  097 Zabójstwa seryjne, mnogie i rytualne Paweł Kaliszczak, Filip Bolechała    417
  098 Rozkawałkowania zwłok defensywne i ofensywne Tomasz Konopka    424
  099 Czas przeżycia i aktywności po doznaniu obrażeń Piotrr Engelgardt    427
  100 Samouszkodzenia i obrażenia obronne Ewa Wolska    431
  101 Metody skalowania obrażeń ciała Grzegorz Teresiński    434
  TRAUMATOLOGIA SZCZEGÓŁOWA 439
  102 Podstawy biomechaniki Grzegorz Teresiński    441
  103 Mechanizmy złamań kości długich Grzegorz Teresiński    444
  104 Mechanizmy obrażeń stawów kończyn dolnych Grzegorz Teresiński    453
  105 Mechanizmy obrażeń kręgosłupa Grzegorz Teresiński    468
  106 Dystorsja szyjnego odcinka kręgosłupa Grzegorz Teresiński    474
  107 Mechanizmy obrażeń klatki piersiowej Grzegorz Teresiński    481
  108 Mechanizmy obrażeń miednicy i stawów biodrowych Grzegorz Teresiński    484
  109 Mechanizmy obrażeń narządów wewnętrznych Grzegorz Teresiński    489
  110 Ocena wartości dowodowej zespołów obrażeń (markerów biologicznych) Grzegorz Teresiński    495
  111 Neurotraumatologia Grzegorz Teresiński    499
  112 Rodzaje miejscowych i rozlanych obrażeń głowy Grzegorz Teresiński    505
  113 Zmiany pierwotne i wtórne po urazach głowy Grzegorz Teresiński    510
  114 Zespół ciasnoty śródczaszkowej Sylwia Tarka    513
  115 Wgłobienia i tzw. stłuczenie pnia mózgu Sylwia Tarka, Grzegorz Teresiński    515
  116 Uraz bezpośredni, inercyjny i siły ścinające Grzegorz Teresiński    518
  117 Zespół rozsianego uszkodzenia aksonalnego Mieszko Olczak, Grzegorz Teresiński    523
  118 Różnicowanie etiologii krwawień śródczaszkowych Grzegorz Teresiński, Sylwia Tarka    526
  119 Postacie i mechanizmy złamań twarzoczaszki Grzegorz Teresiński    532
  120 Postacie i mechanizmy złamań mózgoczaszki Grzegorz Teresiński    535
  121 Ustalanie miejsc zadziałania narzędzia Grzegorz Teresiński    541
  122 Ocena czasu wystąpienia urazu głowy Grzegorz Teresiński, Aleksandra Borowska-Solonynko    548
  123 Ewolucja obrzęku i krwiaków w obrazie TK i MR Grzegorz Teresiński, Aleksandra Borowska-Solonynko    552
  124 Ewolucja ognisk stłuczenia mózgu i rozlanego uszkodzenia aksonalnego w badaniu histopatologicznym Rafał Skowronek    555
  125 Dokrwawienie do przewlekłego krwiaka Grzegorz Teresiński, Aleksandra Borowska-Solonynko    559
  126 Pourazowe zaburzenia świadomości i okres przejaśnienia Grzegorz Teresiński    561
  127 Ocena liczby i kolejności urazów głowy Grzegorz Teresiński    563
  128 Różnicowanie czynnych i biernych urazów głowy Grzegorz Teresiński    566
  129 Skutki uderzenia butelką w głowę Grzegorz Teresiński    569
  130 Neuroprotekcyjne działanie alkoholu Grzegorz Teresiński    570
  131 Balistyka sądowo-lekarska Anna Smędra, Grzegorz Teresiński    572
  132 Budowa podstawowych typów broni palnej Piotr Litwin, Wojciech Chagowski    574
  133 Amunicja do strzeleckiej broni palnej Piotr Litwin, Wojciech Chagowski    580
  134 Skutki postrzałów z broni palnej Wojciech Chagowski, Anna Smędra, Grzegorz Teresiński    588
  135 Postrzały z nietypowych rodzajów broni Piotr Litwin, Wojciech Chagowski, Anna Smędra    599
  136 Ocena okoliczności postrzałów Anna Smędra, Wojciech Chagowski, Grzegorz Teresiński    605
  137 Różnicowanie zabójstw, samobójstw i wypadków z użyciem broni Anna Smędra    615
  138 Skutki działania materiałów wybuchowych Wojciech Kwietniewski    618
  139 Wypadki komunikacyjne Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    626
  140 Zagadnienia ogólne – potrzeba rekonstrukcji Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    630
  141 Późne zgony powypadkowe Grzegorz Teresiński    635
  142 Oględziny miejsca zdarzenia i powypadkowe badanie pojazdu Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    637
  143 Zabezpieczenia bierne i ocena skutków ich działania Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    645
  144 Ustalanie stanu zapięcia pasów bezpieczeństwa Grzegorz Teresiński    650
  145 Ocena skuteczności pasów bezpieczeństwa Grzegorz Teresiński    658
  146 Bezpieczeństwo ciężarnych i płodów w kolizji drogowej Grzegorz Teresiński    664
  147 Obrażenia powodowane przez poduszki powietrzne Grzegorz Teresiński    667
  148 Problem „out of position” Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    669
  149 Okoliczności wyrzucenia ofiary z kabiny pojazdu Grzegorz Teresiński    673
  150 Specyfika wypadków typu rollover Grzegorz Teresiński    679
  151 Różnicowanie kierowcy i pasażera samochodu Grzegorz Teresiński    684
  152 Kinematyka i skutki wypadków motocyklowych Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    695
  153 Wypadki z udziałem niezmotoryzowanych ofiar Grzegorz Teresiński    701
  154 Ustalanie pozycji ciała ofiary – różnicowanie przejechania i potrącenia stojącej ofiary Grzegorz Teresiński    710
  155 Odtwarzanie kierunku potrącenia Grzegorz Teresiński    718
  156 Techniczne markery kierunku potrącenia pieszego Grzegorz Teresiński    729
  157 Ocena fazy ruchu i prędkości poruszania się pieszego Grzegorz Teresiński    734
  158 Ocena hamowania pojazdu przed potrąceniem Grzegorz Teresiński    739
  159 Identyfikacja pojazdu w wypadkach typu „hit and run” Grzegorz Teresiński    742
  160 Różnicowanie pieszego i rowerzysty Grzegorz Teresiński    749
  161 Szacunkowa ocena prędkości kolizyjnej Grzegorz Teresiński    757
  162 Kryteria prawdopodobieństwa obrażeń Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    764
  163 Wypadki pojazdów szynowych Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    772
  164 Wypadki i katastrofy lotnicze Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    777
  165 Upadki z wysokości Grzegorz Teresiński    789
  166 Kinematyka spadania z wysokości Grzegorz Teresiński, Jan Unarski, Wojciech Wach    796
  167 Ocena wysokości upadku Grzegorz Teresiński    806
  168 Różnicowanie samobójstw, zabójstw i przypadkowych upadków z wysokości Grzegorz Teresiński    810
  169 Upadek z własnej wysokości Tomasz Konopka    816
  DIAGNOSTYKA INNYCH RODZAJÓW ŚMIERCI 821
  170 Uduszenie gwałtowne Tomasz Konopka    823
  171 Patofizjologia i fazy duszenia Tomasz Konopka    825
  172 Patofizjologia i diagnostyka utonięcia Tomasz Konopka    830
  173 Barotrauma, zgony podczas nurkowania Wojciech Chagowski    838
  174 Czas wypływania zwłok na powierzchnię Łukasz Szleszkowski    840
  175 Zmiany związane z przebywaniem zwłok w wodzie Tomasz Konopka    843
  176 Różnicowanie okoliczności zagardleń Tomasz Konopka, Wojciech Chagowski    847
  177 Powieszenie Tomasz Konopka, Wojciech Chagowski    850
  178 Zadzierzgnięcie Tomasz Konopka    856
  179 Zadławienie Tomasz Konopka    861
  180 Zamknięcie dróg oddechowych Tomasz Konopka    867
  181 Unieruchomienie klatki piersiowej Tomasz Konopka    871
  182 Asfiksja pozycyjna i restrykcyjna, pobudzenie majaczeniowe Tomasz Konopka, Grzegorz Teresiński    874
  183 Anoksemia i gazy toksyczne, samobójstwa inhalacyjne Tomasz Konopka, Aleksandra Borowska-Solonynko    879
  184 Zgony w trakcie czynności seksualnych i asfiksjofilia Magdalena Okłota-Horba Horba    884
  185 Następstwa porażenia prądem i wyładowań atmosferycznych Marcin Fudalej    887
  186 Zgony w następstwie użycia paralizatorów Wojciech Kwietniewski    896
  187 Skutki działania gorąca i otwartego płomienia Grzegorz Teresiński    900
  188 Hipertermia i zgony w zamkniętej kabinie samochodu Grzegorz Teresiński, Łukasz Szleszkowski    906
  189 Diagnostyka śmierci w następstwie pożaru Grzegorz Teresiński    909
  190 Różnicowanie zażyciowości oparzeń Piotr Brzeziński Rafał Skowronek, Mariusz Kobek    914
  191 Następstwa działania zimna Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz    918
  192 Diagnostyka zgonów w wyniku hipotermii Grzegorz Teresiński    923
  193 Wpływ alkoholu na działanie zimna Grzegorz Teresiński, Grzegorz Buszewicz    928
  194 Sekcyjna diagnostyka uzależnienia od alkoholu Grzegorz Teresiński    931
  195 Mechanizmy śmierci w ostrym i przewlekłym zatruciu alkoholem Grzegorz Teresiński    935
  196 Oparzenia substancjami żrącymi Marek Wiergowski, Agnieszka Siwińska, Piotriotr Brzeziński    938
  197 Weryfikacja podejrzeń aborcji lub dzieciobójstwa Grzegorz Teresiński    943
  198 Różnicowanie zgonów przed-, około- i poporodowych Aleksandra Borowska-Solonynko, Magdalena Czuba    947
  199 Utopienie noworodka tuż po porodzie Aleksandra Borowska-Solonynko    953
  200 Ocena czasu przeżycia noworodka po porodzie Aleksandra Borowska-Solonynko, Magdalena Czuba    955
  201 Zespół bitego, potrząsanego i maltretowanego dziecka Maciej Krzyżanowski    957
  202 Różnicowanie użycia przemocy fizycznej oraz przypadkowego upuszczenia dziecka Grzegorz Teresiński    960
  203 Różnicowanie skutków kopania i uderzeń przedmiotami Rafał Skowronek    965
  204 Sporty walki – zespół drugiego urazu, wstrząśnienie serca Magdalenaa Okłota - Horba    969
  205 Zgony nagłe z przyczyn chorobowych Mariusz Kobek, Rafał Skowronek, Piotr Brzeziński    971
  206 Diagnostyka nagłych zgonów sercowych Mariusz Kobek, Rafał Skowronek, Piotr Brzeziński    974
  207 Patologie układu bodźcoprzewodzącego i wady serca Rafał Skowronek, Piotr Brzeziński, Mariusz Kobek    982
  208 Odmienności rozwojowe – mostki mięśniowe Grzegorz Teresiński    985
  209 Malformacje naczyń i choroby tkanki łącznej Rafał Skowronek, Mariusz Kobek, Piotr Brzeziński    988
  210 Pęknięcie tętniaka aorty Grzegorz Teresiński    994
  211 Nieurazowe zgony noworodków i niemowląt Aleksandra Borowska-Solonynko, Maciej Krzyżanowski    998
  212 Zespół nagłej śmierci niemowląt Agnieszka Nowak    1003
  213 Zgon w przebiegu chorób infekcyjnych Marta Rorat, Tomasz Jurek    1008
  214 Zgon w przebiegu zapalenia płuc Marta Rorat, Tomasz Jurek    1011
  215 Zgon w przebiegu infekcyjnego zapalenia wsierdzia Marta Rorat, Tomasz Jurek    1014
  216 Zgon w przebiegu zakażenia przewodu pokarmowego Marta Rorat, Tomasz Jurek    1016
  217 Zgon w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych i mózgu Marta Rorat, Tomasz Jurek    1018
  218 Zgon w przebiegu sepsy Marta Rorat, Tomasz Jurek    1021
  219 Śródmiąższowe zapalenie płuc lub mięśnia sercowego Mariusz Kobek, Rafał Skowronek    1024
  220 Wstrząs anafilaktyczny i odczyn idiosynkratyczny Mariusz Kobek, Rafał Skowronek    1028
  221 Zgony w cukrzycy i innych schorzeniach endokrynologicznych Magdalena Okłota-Horba    1030
  222 Przypadkowe i intencjonalne przedawkowanie insuliny Rafał Skowronek    1033
  223 Niedrożność i krwawienia z przewodu pokarmowego Piotr Kowalski, Rafał Skowronek    1035
  224 Zgony w ciąży i w połogu Piotr Kowalski, Rafał Skowronek    1038
  225 Nagły zgon chorego na padaczkę lub astmę Grzegorz Teresiński    1041
  226 Inne czynnościowe mechanizmy zgonu Rafał Skowronek, Mariusz Kobek    1044
  227 Śmierć z wyczerpania fizycznego Łukasz Szleszkowski    1046
  228 Zgony związane z nadmiernym wysiłkiem i w sporcie Łukasz Szleszkowski    1048
  229 Anoreksja, wyniszczenie, odwodnienie, zaniedbanie Piotr Kowalski    1051
  230 Obrażenia i zgony na tle seksualnym Ewa Wolska, Magdalena Okłota-Horba    1053
  Skorowidz 1055
  Źródło rycin 1065
  Wybrane publikacje książkowe w obszarze medycyny sądowej i nauk pokrewnych 1069
  Podstawa prawna
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia