Julian Przyboś Pisma rozproszone

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

34,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Julian Przyboś, wybitny poeta dwudziestego wieku, jest autorem wielu tekstów publicystycznych. Część z nich zamieszczona została w zbiorach „Linia i gwar”, „Sens poetycki”, „Czytając Mickiewicza” oraz „Zapiski bez daty”, jednak wiele pozostawało w rozproszeniu. W książce zamieszczono artykuły ze „Zwrotnicy” i „Linii”, powojenne teksty z tygodnika „Odrodzenie”, recenzje publikowane w „Przeglądzie Kulturalnym” i „Życiu Warszawy”, często nieco zapomniane, choć ważne dla obrazu życia kulturalnego dwudziestolecia międzywojennego i lat powojennych. Wśród nich można znaleźć m.in. najsłynniejsze wystąpienia przeciw młodopolszczyźnie, głosy na temat sztuki nowoczesnej, wypowiedzi zaangażowane politycznie, polemiki dotyczące młodej poezji oraz twórczość krytycznoliteracką, w której Przyboś omawia nie tylko tomiki poetyckie (np. debiuty Wisławy Szymborskiej i Urszuli Kozioł), ale także beletrystykę (choćby mikropowieści Kornela Filipowicza), przekłady oraz książki naukowe i popularnonaukowe (także prace Marii Janion, Artura Sandauera, Kazimierza Wyki, Wacława Kubackiego). W „Dodatku” zamieszczono najciekawsze teksty z Domowego Archiwum Juliana Przybosia – m.in. niepublikowany dotąd list do Libuszy Halasovej oraz korespondencję o interwencyjnym charakterze. Poruszanie się po chronologicznie uporządkowanych publikacjach ułatwia wstęp, w którym przedstawiono problematykę dominującą w artykułach Przybosia w kolejnych dekadach.


Liczba stron958
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3523-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp 17
    Młodopolszczyzna – stylizacja – ludowość    19
    O społecznym zaangażowaniu literatury    22
    Kataryniarze i rytm unistyczny    23
    Irzykowski i inni    26
    Po wojnie – wobec systemu    30
    Po Październiku – ku różnorodności    32
    Dyskusja o (nie tylko młodej) poezji    34
    Krótki żywot beletrystyki    37
    O przekładzie literackim    38
    Wobec literatury naukowej    39
    Nota edytorska    40
  Dwudziestolecie międzywojenne 43
    Poezja „Zwrotnicy”    43
    Chamuły poezji    44
    Zaścianek z naszej literatury    47
    Poeci żywiołu. Sergiusz Jesienin i Bolesław Leśmian    48
    „Biały Paw”    50
    „Głos Prawdy”    51
    Jedno rozumne słowo    52
    Zaraza walki z wpływologią    52
    Demaskować!    55
    Artysta a rewolucja    61
    A jednak    61
    Profesor Sinko    62
    „Skamander” nr 47–48    62
    Przekład Pugaczowa Jesienina    63
    Odpowiedź panu Millerowi. Do redaktora „Wiadomości Literackich”    63
    Juliusz Kaden-Bandrowski W cieniu zapomnianej olszyny    65
    Juliusz Kaden-Bandrowski Europa zbiera siano    67
    Anatol Stern Bieg do Bieguna    68
    Przeciw frazesom w poetyce    70
    Ze stanowiska „Zwrotnicy”    72
    Poezja uspołeczniona    74
    Prymitywizm a twórczość ludowa    78
    Koniunktura literacka na Śląsku    80
    Terminus a quo…    83
    Komunikat grupy „a.r.” nr 1. Grupa „a.r.” podejmuje walkę o sztukę nowoczesną w Polsce    84
    Na odcinku poetyckim    86
    Kataryniarze i strofkarze    88
    Stefan Kołaczkowski o współczesnej literaturze polskiej (w uzupełnieniu literatury Feldmana)    93
    Co to znaczy „urbanizm”?    94
    Przeciw stylizacji    95
    „Ludowość” w poezji    95
    Jesienin i naśladowcy    95
    Rytm i rym    96
    Unizm    97
    Hucuły sztuki    99
    Poezja proletariacka w praktyce    102
    W sprawie poezji proletariackiej    105
    Na marginesie artykułu Czernika    109
    Dwa chwyty    111
    Jeszcze raz trzy    114
    Uwagi o nowej liryce    117
    Wymiana poglądów. Odpowiedź na ankietę „Okolicy Poetów”    124
    Jak powstaje wiersz    126
    Odpowiedź na ankietę redakcji „Wiadomości Literackich”. Jak się uczyli współcześni wybitni pisarze polscy    129
    Linie i gwar    133
    Do źródeł liryzmu    137
    Tezy    142
    Nie o autentyzmie, lecz do autentystów    143
    Lautréamont    147
  1947 149
    Pierwsze słowa wyzwolonej literatury    149
    Rozmowa z Julianem Przybosiem    154
  1952 161
    O poezji ludowej    161
  1953 169
    Prof. Karol Badecki. Wspomnienie pośmiertne    169
    Pisarze o śmierci Stalina    172
    Co sądzić o polskiej pieśni ludowej?    172
    Śpiew Jasia i Kasi    178
  1954    181
    „Linią powietrzną najbliżej ze wspomnienia do wspomnienia wrócić”    181
    W rożnickiej świetlicy    182
    Greń o Marii Dąbrowskiej    189
    Z bajki Andersena    191
    Balony do przekłucia    192
    Jeszcze w sprawie etapów    194
    Głos w dyskusji o poezji Różewicza    196
    Drogowskaz historii    197
    Lubelska wiosna poezji    198
  1955 201
    Ton gawędy    201
    Rysunki Adama Marczyńskiego    203
    O młode malarstwo młodych    204
    Spór, ale nie o Czechowicza    211
    Wobec największego    215
    Prapremiera pięciu poetów. Bohdan Drozdowski    219
  1956 221
    O malarstwie i liryce    221
    W pracowniach pisarzy    228
    Heroje brzydoty    229
    Z powodu Wierszy wybranych Bronisławy Ostrowskiej    231
    Co więc czynić należy    233
    W sprawie czystych rąk    237
    W Łodzi i Stalinogrodzie    239
    Kara śmierci i deklamacja    249
    Dyskusja o Związku Literatów    253
    Dlaczego poezja ludowa czaruje poetów wyrafinowanych?    260
    Do poczucia humoru Stanisława Pietraszki    263
    Prawda całego narodu    265
    Prawda, wolność i socjalizm    265
    O całą prawdę w literaturze    267
    Ostatnie utwory Pawlikowskiej    271
    Po VIII Plenum    275
    Głos na Zjeździe pisarzy    276
  1957 281
    O nową socjalistyczną sztukę    281
    Szczęśliwy debiut    285
    Wiersze literackie    287
    Co dzisiaj znaczy „awangarda”?    288
  1958 301
    Sześć rozmów z członkami Komisji Kultury KC PZPR. Rozmowa z tow. Julianem Przybosiem    301
    Rozprawy Henryka Markiewicza    303
    U Denise René. Galeria malarstwa w Paryżu    305
    Wiersze Bratnego    309
    Opowiadania Jana Józefa Szczepańskiego    311
    Skąd się bierze mała poczytność literatury polskiej?    314
    „Rocznik Literacki”    319
    Henryk Wiciński    324
    Moralność a sztuka. Rozmowa przy mikrofonie    325
    Wyspiański żywy    328
    Za obszerna antologia    330
    Przeciw łatwiźnie    332
    Monografia filologa o Mickiewiczu    333
    Czernik o epice ludowej    334
    Filologiczny wdzięk i powab    336
    Contra plures    337
    O więcej pytań    339
    O malarstwie pozaabstrakcyjnym    342
    Na I Zjeździe Pisarzy Ziem Zachodnich w Dusznikach    345
  1959 349
    Ksiądz a nie szewc    349
    Przeciw przesądowi    352
    Namiętny podręcznik    355
    Baudelaire po polsku    356
    Słowo przedrzeźnione    357
    Co wiemy o Stańczyku    359
    Malte Rilkego    362
    Niezwykłe dzieło    364
    Człowiek niezwykły, ale poeta?    365
    Na temat Teorii widzenia    367
    Ankieta o Teatrze Nowym    370
    Najmłodsi    370
    Patri patriae    372
    Pantuny po polsku    375
    Żelazne strofy futurysty    376
    Słówko o sztuce abstrakcyjnej    378
    O mówieniu wierszy    381
    Najlepsza książka?    383
    Czy kres sztuki abstrakcyjnej?    385
    Ku sztuce nowego realizmu    387
    Legenda o papieżycy    390
    Jak możliwy jest liryzm    393
    Międzynarodowe Biennale Poezji    396
    Kazimierz Wyka o poezji    398
    Na siedemdziesiąte urodziny Marii Dąbrowskiej    400
    Sobowtóry Pilniaka    403
    Nowy talent    404
    Na piętnastolecie    406
    Festiwal młodej poezji w Poznaniu    407
  1960 409
    Z taryfą ulgową    409
    Liryka Grochowiaka    411
    Szczerozłoty samorodek    412
    Problemy liryki    414
    Hikmet po polsku    416
    Dlaczego wyjechałem z Krakowa    417
    Pisarze mówią o literaturze    418
    Pola. (Z podróży przez Węgry i Jugosławię)    419
    Dyskusja o literaturze    421
    Jeden z zagniewanych młodych    426
    O przedwojennej lewicy w sztuce    428
    Ku czci Konopnickiej    430
    Arcydzieło przekładu    433
    Rozmowa o poezji    435
    Próba autobiografii poetyckiej    437
    Przypomnienie poezji Brunona Jasieńskiego    439
    Znak przedsłowny    441
    Chwila nieuwagi    443
  1961 445
    Fantazja i myśl    445
    Dekoracja    447
    Wnętrze literatury    448
    Przypomnienie Lecha Piwowara    452
    Poezja polska po francusku    454
    Po Zjeździe Rzeszowskim. Dywagacje    455
    Szkice czy ballady?    458
    Do Janusza Koniusza. Zamiast recenzji ze Śladu przelotu    459
    Pisarze o temacie współczesnym    461
  1962 463
    Niezrozumialstwo i nowa sztuka. Dyskusja przy redakcyjnym stole z Julianem Przybosiem i Arturem Sandauerem    463
    Inspiracja czy plagiat?    470
    Nowa książka Jasienicy    471
    Pieśń    475
    Gdzie drogowskaz? (Po wystawach plastyki)    476
    Biblioteka człowieka współczesnego    478
    „Rzecz poetycka – Tygiel”    479
    Święto książki    481
    Stanisław Czernik i jego „Okolica poetów”    483
    O prozie Marii Dąbrowskiej    484
    O wierszu Beniowskiego    488
    Teoria wiersza    490
    Nieubłagany nakaz nowatorstwa    493
    Janion o Krasińskim    503
    Szymborska    505
    Masowe wierszomówienie    506
    Pisma Leśmiana    509
    O marzeniu    511
    O Starym złocie słów kilka    512
    Przed Zjazdem Pisarzy    515
    Nie minąć    518
  1963 519
    Mój wiersz    519
    Władysław Strzemiński (w dziesięciolecie śmierci 28 XII 1952)    521
    *** [inc. Zapowiadana od dawna antologia poezji polskiej…]    523
    Ankieta w sprawie polskich klasyków    525
    Wiersze Flukowskiego    526
    Z powodu przekładu    528
    Awangardowy Lublin    529
    Rilke po polsku    531
    Henryk Wiciński    532
    O roli wychowawczej konkursu recytatorskiego    533
    Wolny ruch twórczej mowy    536
    Mój Belzebub    540
    *** [inc. Mnożą się wspomnienia…]    541
    Chodzi mi o to, aby język giętki…    543
    Książka o Lorce    545
    O Maryli Wolskiej    547
    Ogniste koła    548
    Słowo wstępne (na jubileuszu „Współczesności” z okazji 150 numeru)    550
  1964 553
    Wiersze o Chopinie    553
    W pracowniach    556
    Listy Krasińskiego    556
    Kubacki eseista    558
    Książka o Leśmianie    560
    Poezja dla dzieci    562
    Cały Czechowicz    569
    „Życie” i laury. Wypowiedzi laureatów nagród państwowych    572
    Pociecho ty, książeczko    573
    Rosnące jutro    575
    Juliana Przybosia wspomnienia o roku ’44    580
    By polonista był czarodziejem    585
  1965 589
    Przykład ludowości poetyckiej    589
    Heydenreich Iwaszkiewicza    598
    Proza Kuśniewicza    601
    Nie czytajmy sieczki…    602
    Pisarze polscy we Włoszech    603
    Powieść Hikmeta    606
    Dygat humorysta    609
    À propos przekładów. Do Witolda Wirpszy tudzież do redaktora działu recenzji w „Twórczości”    611
    Pełnia Ozgi-Michalskiego    614
    O poezji przyjaciół rozmowa    615
    Wolny ruch twórczej mowy    621
    Opowiadania Lema    624
    Po lekturze Łastika    627
    Skarga pokiereszowanego, czyli o diable drukarskim    629
    O poezji, malarstwie i krytyce    632
    Źle o miłości    637
    Poetka prawdziwa    638
  1966 641
    Opowiadania Worcella    641
    Nowa powieść Filipowicza    643
    Dzieło Czesława Hernasa    645
    Estetyka koloru    648
    Z powodu Było i było Mirona Białoszewskiego    650
    Jan Salamon    652
    Opowiadania Andricia    653
    Uwagi o ruchu recytatorskim    655
    Poemat satyryczny Peipera    658
    Tęgi talent    667
    Jeszcze o Białoszewskim komentowanym przez Witolda Wirpszę, czyli: nie dajmy się zwariować!    669
    O Mieczysławie Szczuce    672
    Osobliwa proza    674
    Na temat Sonetu I Sępa Szarzyńskiego    677
    Nowy Newerly    681
    Przed Kongresem    682
    Kultura masowa – wtórna i prawdziwa    684
    Racja Sandauera    686
    Słowem każdym jak perłą. (De gustibus est disputandum?)    688
    Dzieła, które cenią najwyżej. Kongresowe 6x naj…    691
    Wyobraźnia wyzwolona    693
    Sztuka to doskonała praca    695
    Karczmarz i Kozacy    698
    Elementaryzm w sztuce    701
    Tradycja czy nowatorstwo?    703
  1967 709
    Norwid – Gomulickiego    709
    Pożytek społeczny poezji    712
    Jeszcze o Sonecie I Szarzyńskiego    721
    Mężczyzna jak dziecko    722
    Nowa proza Brychta    725
    Sojusz sztuki z pracą    727
    Na dziesięciolecie „Tygodnika Kulturalnego”    731
    Wprowadzenie do Chorążuka    732
    Nowa powieść Bratnego    733
    O „umarłym poecie”    736
    Czarująca lektura    737
    Małowierni Putramenta    740
    Szczęściarz Żukrowskiego    743
    W rocznicę Rewolucji    745
    Nowatorstwo a nowatorszczyzna, klasycyzm a małpiarstwo    747
    Podwojony Tristan    751
    Ficowski o Schulzu    753
    Koszmar nocy    755
    Obecność poezji    758
  1968 763
    Najważniejsze    763
    Wielka zabawa    764
    Początki Bołdyna    767
    Poezja Szymborskiej    769
    Książka J.S. Sity    773
    Krzyżanowski o Tetmajerze    776
    Niezwyczajny debiut    779
    Krzyżanowskiemu w hołdzie    782
    Gilgamesz    784
    Nowy tom Iwaszkiewicza    786
    Myśli Leca    789
    Desperacjonizm, czyli kult rozpaczy    791
    Pracujące słowa    796
    Powieść Szczepańskiego    802
    Jak Polskę budować    805
    Estetyka Tatarkiewicza    809
    Monografia o Peiperze    812
    Ostatnia książka Pigonia    816
  1969 819
    Eseje Sandauera    819
    Na XVII Zjeździe ZLP    822
    Wdrażanie ludzi do wielkości    823
    25 lat PRL    826
    Pyszny ironista    828
    Kaukaz Kubackiego    830
    Czy sztalugi są przeżytkiem?    833
    Wniosek z doświadczenia    834
    Bołdyn Putramenta    838
    Rozmowy z Julianem Przybosiem    840
    Szkice polonistyczne Wyki    842
    Sekretarz Mickiewicza    844
    Co się dzieje z malarstwem?    847
    Białe gołębie nad Dworem Artusa    852
    W sprawie Gajcego    856
    Mówią pisarze. O planach twórczych    858
  1970 859
    Reportaże Wańkowicza    859
    Przekład Ulissesa    862
    Rocznik Literacki    864
    Druga powieść Dąbrowskiej    866
    Chaos i rygor    869
    Kubacki o artyście    874
    Wiązanka historycznoliteracka    877
    Smak spraw minionych    879
    Rimbaud po polsku    882
    Długo i szczęśliwie    884
    Ronsard i Rimbaud    886
    Historia koloru    890
    Folklor rzeszowski    894
    Czechowicz    898
    Światło i słowo    900
  1971 907
    Uwagi o projekcie programu nauczania języka polskiego    907
    Listy Juliana Przybosia do „Profilów”    911
    Aneks. Z Domowego Archiwum Juliana Przybosia    919
    Do Konstantego Régameya    919
    Współczesna poezja polska…    920
    Do Libuszy Halasovej    921
    Do Jana Przybosia    923
    Błędy w Antologii satyry    923
    Do kierownika pralni    925
    Do „Życia Warszawy”    926
    Do Komitetu Blokowego    927
    Testament    928
    Arcyludzkie    929
    Słówko o języku krytyki malarskiej    929
    Jak wyrazić uczucia    931
  Indeks nazwisk    937
  Summary Julian Przyboś, Diffuse writings    957
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia