Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jako instytucjonalna legitymizacja systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jako instytucjonalna legitymizacja systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej w Polsce

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

18,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Polska transformacja ustrojowa, poprzedzona porozumieniami Okrągłego Stołu, była procesem bezprecedensowym. Jednym z najważniejszych elementów przeobrażania ustroju Polski po 1989 roku były rewolucyjne zmiany obowiązującego prawa, prawa ustanowionego w realiach ustroju niedemokratycznego. Celem książki jest udzielenie odpowiedzi na pytanie, jaką rolę w procesie polskiej transformacji ustrojowej odegrał Trybunał Konstytucyjny. W pracy przedstawione zostały dotychczasowe ustalenia teoretyczne w zakresie wskazanej problematyki. Na tej podstawie sformułowana została definicja modelu instytucjonalnej legitymizacji systemu prawa. Ponadto, w rozprawie dokonano analizy reprezentatywnych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego wydanych w latach 1989-1997. W rezultacie przeprowadzonej analizy stwierdzono, że działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej stanowi egzemplifikację wyróżnionego modelu instytucjonalnej legitymizacji systemu prawa. Na tej podstawie autor formułuje wniosek, że działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji może być rozpatrywana jako specyficzny proces argumentacyjny, w którym sąd konstytucyjny komunikuje się ze społeczeństwem w określonym celu – aby wykazać, że nowy system prawa stanowi realizację potrzeb społecznych i zasługuje na aprobatę.


Liczba stron235
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
ISBN-13978-83-232-3505-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp 9
  Rozdział I 15
  Polska transformacja ustrojowa 15
  1. Podstawowe rozróżnienia pojęciowe    15
    1.1. Pojęcie ustroju państwa    15
      1.1.1. Uwagi wprowadzające    15
      1.1.2. Geneza terminu „państwo”    16
      1.1.3. Wybrane definicje państwa    17
      1.1.4. Ustrój państwa    22
      1.1.5. Ustrój państwa a system polityczny i reżim polityczny    24
    1.2. Pojęcie transformacji ustrojowej    25
      1.2.1. Transformacja ustrojowa a transformacja systemowa    28
  2. Charakterystyka transformacji ustrojowej w Polsce    29
    2.1. Uwagi ogólne    29
      2.1.1. Właściwy okres transformacji ustrojowej    30
    2.2. Początki transformacji ustrojowej – obrady Okrągłego Stołu    32
    2.3. Pierwszy etap transformacji ustrojowej w Polsce    36
      2.3.1. Zmiany ustroju państwa zawarte w noweli kwietniowej    36
      2.3.2. Doniosłość wyborów z dnia 4 czerwca 1989 roku dla procesu transformacji ustrojowej    39
      2.3.3. Zmiany ustroju państwa zawarte w noweli grudniowej    41
      2.3.4. Zmiany ustroju gospodarczego i samorządowego Polski po roku 1989    43
    2.4. Drugi etap transformacji ustrojowej w Polsce    44
      2.4.1. Zmiany ustroju państwa zawarte w Małej Konstytucji z 1992 roku    45
    2.5. Koniec okresu transformacji ustrojowej    49
  Rozdział II 52
  Legitymizacja systemu prawa w państwie transformacji ustrojowej 52
  1. Uwagi wstępne    52
    1.1. Pojęcie systemu prawa    53
    1.2. Ustrój państwa a system prawa    57
    1.3. Obowiązywanie prawa a transformacja systemu prawa    58
      1.3.1. Dwa modele polskiej transformacji ustrojowej    62
  2. Legitymizacja a legitymacja    64
    2.1. Pojęcie legitymizacji    65
      2.1.1. Dyskusje wokół problematyki legitymizacji    67
      2.1.2. Legitymizacja a legalność    70
    2.2. Pojęcie legitymacji    72
    2.3. Legitymizacja jako dążenie do legitymacji    77
      2.3.1. Sposoby badania legitymizacji oraz legitymacji    78
      2.3.2. Legitymacja jako prawowitość    82
  3. Legitymizacja i legitymacja systemu prawa    84
    3.1. Uwagi wstępne    84
    3.2. Legitymizacja systemu prawa    85
    3.3. Legitymacja systemu prawa    90
    3.4. Legitymizacja systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej    94
  4. Wybrane modele i koncepcje legitymizacji systemu prawa    96
    4.1. Modele legitymizacji systemu prawa w typologii G. Skąpskiej i J. Stelmacha    97
    4.2. Filozoficznoprawne koncepcje legitymizacji systemu prawa    100
    4.3. Inne perspektywy badania legitymizacji i legitymacji prawa    110
  Rozdział III 117
  Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej w Polsce 117
  1. Ogólne uwarunkowania procesu legitymizacji systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej w Polsce    117
  2. Prawne podstawy działalności orzeczniczej Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej    123
    2.1. Działalność orzecznicza Trybunału Konstytucyjnego jako działalność instytucji prawnej    125
  3. Legitymacja sądu konstytucyjnego – zarys problematyki    126
    3.1. Uwagi wstępne    126
    3.2. Pojmowanie legitymacji sądu konstytucyjnego    128
    3.3. Legitymacja sądu konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej     136
  4. Czynniki wpływające na działalność orzeczniczą Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej    140
    4.1. Zjawisko „aktywizmu sądowego”    140
    4.2. Rola wykładni w procesie legitymizacji systemu prawa    143
    4.3. Rola dyskursu publicznego w procesie legitymizacji systemu prawa w Polsce    147
      4.3.1. Argumenty prawne    147
      4.3.2. Argumenty aksjologiczne    152
      4.3.3. Argumenty socjotechniczne    156
      4.3.4. Argumenty konsensualne    159
  5. Trybunał Konstytucyjny a władza ustawodawcza w okresie transformacji ustrojowej. Wzajemne relacje    162
    5.1. Podstawa i cel relacji zachodzących pomiędzy władzą ustawodawczą a Trybunałem Konstytucyjnym w okresie transformacji ustrojowej    164
    5.2. Funkcje relacji pomiędzy władzą ustawodawczą a Trybunałem Konstytucyjnym w okresie transformacji ustrojowej    166
  6. Wybrane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w okresie transformacji ustrojowej jako przykład legitymizacji nowego systemu prawa    170
    6.1. Założenia metodologiczne    170
    6.2. Analiza orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego    174
      6.2.1. Orzeczenia odnoszące się do zasad konstytucyjnych    175
      6.2.2. Orzeczenia odnoszące się do cech transformacji ustrojowej    196
      6.2.3. Inne orzeczenia zawierające argumentację legitymizującą nowy system prawa    200
  Rozdział IV 204
  Zakończenie. Model instytucjonalnej legitymizacji systemu prawa 204
  1. Uwagi ogólne    204
  2. Model instytucjonalnej legitymizacji systemu prawa w okresie transformacji ustrojowej    208
  3. Wnioski końcowe    214
  Wykaz literatury przywoływanej w pracy    219
    A. Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego    219
    B. Akty normatywne    221
    C. Publikacje    222
  Summary (The judicial activity of the Constitutional Tribunal as the institutional legitimization of the legal system during the transformation period in the Republic of Poland)    234
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia