Marketing Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku

Marketing Wiedza ekonomiczna i aktywność na rynku

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Praca prezentuje interdyscyplinarne spojrzenie na kwestie marketingu zarówno z punktu widzenia ekonomii, jak i zarządzania. W zaprezentowanym przez autorów ujęciu marketing to nie tylko wiedza o technikach, narzędziach i sposobach oddziaływania na rynek, ale również teoria i praktyka gospodarowania, rozpatrywane na tle zagadnień ekonomii i konsumpcji. Jest to nowatorskie podejście stosunkowo rzadko spotykane w literaturze przedmiotu. Wyróżniającą cechą opracowania jest przedstawienie całokształtu złożonej problematyki marketingu w logiczny i sekwencyjnie uporządkowany sposób. Celem publikacji jest próba odpowiedzi na pytania dotyczące najważniejszych reguł i zasad postępowania marketingowego, które są podstawą zarządzania organizacjami i osiągania przewagi konkurencyjnej w zmieniającym się otoczeniu rynkowym. Jest adresowana zarówno do studentów kierunków ekonomicznych, jak i praktyków gospodarczych.
Dr hab. Jarosław Gołębiewski, prof. SGGW
The book written by Anna Mazurkiewicz-Pizło and Wojciech Pizło focuses on a current marketing theory with a selection of practical consequences and with the stress on economic relations. Presently, there is no offer in the market within the framework of a highly competitive environment that could be successfully applied without a systematic, continuous, planned and objectives-oriented approach within the marketing management process. Although marketing issues are presented by a wide range of publications of domestic (Polish) as well as foreign origin, each new publication, espe-cially if it respects the current marketing trends and is written in a professional style with a high-quality approach, can certainly find its place in the market. These are the reasons why the topic of the reviewed book can be considered as innovative and up-to-date. As stated in the introduction of the book, every one of us at some point has to deal with marketing activities of companies, political parties, non-profit companies, governments or other organisations and thus the publication can be very helpful, as it is important to decode the core marketing concept influencing our everyday life (...). The book has a strong application potential, as it can satisfy the marketing knowledge needs not only of marketing professionals, but also students of management, marketing and/or economics as well as their teachers and, finally, the wider public interested in the core nature and spirit of marketing.
Prof. Peter Štarchoň, Comenius University in Bratislava


Liczba stron270
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-011-9624-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  1. Istota marketingu we współczesnej gospodarce     13
  Wprowadzenie     13
    1.1. Ewolucja definiowania marketingu     16
    1.2. Istota marketingu społecznego     19
    1.3. Stopień zaangażowania organizacji w działalność społeczną     22
    1.3. Orientacje rynkowe organizacji     24
      1.3.1. Orientacja produkcyjna i produktowa     24
      1.3.2. Orientacja sprzedażowa     25
      1.3.3. Orientacja marketingowa     27
      1.3.4. Orientacja na indywidualnego klienta     28
      1.3.5. Orientacja holistyczna     28
    1.4. Instrumenty marketingu     29
  2. Otoczenie organizacji     33
  Wprowadzenie     33
    2.1. Otoczenie instytucjonalne     34
      2.1.1. Instytucje z punktu widzenia marketingu     34
      2.1.2. Instytucje w przestrzeni społecznej     39
    2.2. Makrootoczenie (otoczenie dalsze)     40
      2.2.1. Wymiar ekonomiczny     41
      2.2.2. Wymiar społeczny     43
      2.2.3. Wymiar technologiczny     46
      2.2.4. Wymiar kulturowy     47
      2.2.5. Wymiar prawny     50
      2.2.6. Analiza makrootoczenia – PEST     51
    2.3. Mikrootoczenie (otoczenie bliższe, konkurencyjne)     52
      2.3.1. Oddziaływanie konkurencji na rynkowe otoczenie     55
      2.3.2. Otoczenie konkurencyjne – Analiza Pięciu Sił Portera     59
      2.3.3. Analiza udziału w rynku     62
      2.3.4. Analiza pojemności rynku     63
      2.3.5. Analiza chłonności rynku     64
    2.4. Modele zarządzania w zmiennych warunkach otoczenia     67
  3. Badania marketingowe w życiu gospodarczym     69
    3.1. Wprowadzenie     69
    3.2. Ewolucja systemów zbierania informacji marketingowej     73
    3.3. Rodzaje badań marketingowych     74
    3.4. Źródła informacji w badaniach marketingowych     78
    3.5. Proces badań marketingowych     79
    3.6. Metody badań marketingowych     80
      3.6.1. Innowacyjne techniki wykorzystywane w badaniach marketingowych     81
      3.6.2. Nowoczesne technologie – przykłady wykorzystania w badaniach rynkowych     83
      3.6.3. Internet jako środowisko badań marketingowych     84
  4. Rynkowe zachowania konsumentów     87
  Wprowadzenie     87
    4.1. Gospodarstwo domowe jako jednostka gospodarująca     88
    4.2. Zachowania konsumentów indywidualnych na rynku     92
    4.3. Wybrane teorie motywacji człowieka     95
      4.3.1. Potrzeby według Abrahama Maslowa     95
      4.3.2. Potrzeby według Zygmunta Freuda     95
      4.3.3. Potrzeby według Bronisława Malinowskiego     97
    4.4. Osobowość jako determinanta zachowań konsumenta     98
    4.5. Styl życia – wyrażanie siebie przez konsumenta     102
    4.6. Wybrane prawidłowości dotyczące konsumpcji w gospodarstwach domowych     104
      4.6.1. Teoria użyteczności – prawo Gossena     104
      4.6.2. Prawo Engla     105
      4.6.3. Hipoteza dochodu absolutnego J.M. Keynesa     108
      4.6.4. Hipoteza dochodu stałego M. Friedmana     110
      4.6.5. Hipoteza cyklu życia F. Modiglianiego i A. Ando     111
      4.6.6. Hipoteza dochodu relatywnego i nieodwracalności konsumpcji J.S. Duesenberry’ego     111
    4.7. Rola członków gospodarstwa domowego w podejmowaniu decyzji zakupu     112
      4.7.1. Cykl życia rodziny     117
      4.7.2. Główne rodzaje decyzji zakupu     117
      4.7.3. Zakupy oparte o decyzje na podstawie kraju pochodzenia     120
      4.7.4. Proces dokonywania zakupu     121
      4.7.5. Typologia konsumentów – wybrane rynki     127
      4.7.6. Typologia konsumentów ze względu na racjonalność zachowań     127
      4.7.7. Typologia konsumentów w ujęciu międzynarodowym     127
  5. Analiza strategiczna organizacji     133
  Wprowadzenie     133
    5.1. Analiza SWOT     134
    5.2. Analiza Portfolio – macierz Boston Consulting Group (BCG)     138
      5.2.1. Definicja rodzajów działalności (grup produktów) w macierzy BCG     141
      5.2.2. Ograniczenia stosowania macierzy BCG     143
      5.2.3. Wyznaczanie macierzy BCG     145
    5.3. Macierz Ansoffa – narzędzie analizy rynków i produktów     147
  6. Produkt w koncepcji marketingu     149
  Wprowadzenie     149
    6.1. Marketingowa interpretacja produktu     149
    6.2. Istota produktu w interpretacji teorii dóbr publicznych     152
    6.3. Nowy paradygmat produktu     154
    6.4. Koncepcja cyklu życia produktu     157
    6.5. Cykl innowacyjny a cykl życia produktu     162
    6.6. Łańcuch wartości przedsiębiorstwa w koncepcji produktu     163
    6.7. Opakowanie jako atrybut produktu     164
    6.8. Opakowanie w odniesieniu do instrumentów marketingu     167
    6.9. Pojęcie i klasyfikacja nowych produktów     169
    6.10. Marka produktu     172
    6.11. Produkt jako przedmiot analizy marketingowej     173
      6.11.1. Analiza korzyści z produktu     173
      6.11.2. Wybrane metody kwantyfikacji jakości produktu     174
  7. Cena w koncepcji marketingowej     177
  Wprowadzenie     177
    7.1. Związek ceny i użyteczności     177
    7.2. Polityka cenowa dla produktów istniejących na rynku     180
    7.3. Jakość jako kryterium wyznaczenia ceny     182
    7.4. Postrzeganie ceny produktu przez pryzmat jego wartości     183
    7.5. Określenie wysokości cen dla produktów     184
    7.6. Cenowa elastyczność popytu     186
    7.7. Analiza punktu krytycznego (punktu rentowności)     190
    7.8. Zarządzanie ceną a zależność pomiędzy innymi instrumentami     193
  8. Dystrybucja jako element koncepcji marketingu     195
  Wprowadzenie     195
    8.1. Dystrybucja w działaniach marketingowych     196
    8.2. Pojęcie kanału dystrybucji     198
      8.2.1. Typy kanałów dystrybucji     199
      8.2.2. Funkcje realizowane w kanałach logistyczno-dystrybucyjnych     204
    8.3. Wybór kanałów dystrybucji     207
    8.4. Optymalizacja kosztów dystrybucji     209
    8.5. Relacja między dystrybucją a obsługą klienta w koncepcji marketingu     210
    8.6. Wybrane wskaźniki oceny systemu dystrybucji     212
      8.6.1. Wskaźnik trendu sprzedaży     212
      8.6.2. Dystrybucja numeryczna     212
      8.6.3. Prawo grawitacji Reilly’ego     213
    8.7. Dystrybucja w Internecie     214
  9. Promocja jako element koncepcji marketingu mix     217
  Wprowadzenie     217
    9.1. Cele i znaczenie promocji     220
    9.2. Instrumenty promocji     223
      9.2.1. Reklama     228
      9.2.2. Promocja dodatkowa     232
      9.2.3. Public relations     236
      9.2.4. Sprzedaż osobista     238
      9.2.5. Marketing bezpośredni     239
    9.3. Wykorzystanie Internetu w celach promocyjnych     240
      9.3.1. Reklama w Internecie     241
      9.3.2. Strona WWW organizacji     243
      9.3.3. Promocja dodatkowa (uzupełniająca) w sieci     246
      9.3.4. Public Relations (PR) w Internecie     246
      9.3.5. Marketing bezpośredni w Internecie     246
      9.3.6. Poczta elektroniczna     247
    9.4. Metody oceny efektów działań promocyjnych     248
      9.4.1. Wskaźnik zasięgu reklamy     249
      9.4.2. Wskaźnik częstotliwości reklamy     249
      9.4.3. Wskaźnik penetracji reklamy (intensywności reklamy)     250
      9.4.4. Wskaźnik efektywnej częstotliwości reklamy (intensywności reklamy)     251
      9.4.5. Wskaźnik opportunity to see/opportunity to hear     252
      9.4.6. Wskaźnik skuteczności reklamy     252
  Zakończenie     255
  Bibliografia     257
  O Autorach     269
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia