X

  I. Wstęp 12
    1. Człowiek i jego pokarm (Jan Gawęcki) 13
    2. Historia nauki o żywieniu (Stanisław Berger) 22
    3. Cele i zadania nauki o żywieniu (Stanisław Berger) 30
    4. Problemy żywieniowe Polski i świata. Organizacje międzynarodowe (Stanisław Berger, Ewa Świstak) 35
      4.1. Sytuacja w zakresie wyżywienia świata 35
      4.2. Problemy żywieniowe Polski 40
      4.3. Organizacje międzynarodowe zajmujące się problemami wyżywienia ludzi 47
  II. Elementy fizjologii żywienia 57
    5. Budowa układów związanych z przyswajaniem pokarmu (Marian Grzymisławski) 57
      5.1. Układ pokarmowy 57
      5.2. Układy zapewniające transport składników odżywczych i usuwanie produktów przemiany materii 70
    6. Spożywanie pokarmu – mechanizmy regulacyjne (Jan Gawęcki) 74
      6.1. Głód i sytość 75
      6.2. Apetyt 82
    7. Trawienie i wchłanianie (Jan Gawęcki) 88
      7.1. Trawienie 88
      7.2. Wchłanianie 93
      7.3. Regulacja procesów trawiennych 97
      7.4. Mikroflora przewodu pokarmowego i jej rola regulacyjna 98
      7.5. Strawność i biodostępność 101
    8. Katabolizm i anabolizm (Janusz Stanisław Keller) 108
      8.1. Podstawowe cechy katabolizmu i anabolizmu 108
      8.2. Katabolizm węglowodanów 110
      8.3. Katabolizm tłuszczów 114
      8.4. Katabolizm białek 117
      8.5. Anabolizm węglowodanów 121
      8.6. Anabolizm tłuszczów 123
      8.7. Anabolizm białek 126
  III. Energia i składniki odżywcze 133
    9. Energia (Jan Jeszka) 133
      9.1. Potrzeby energetyczne organizmu 133
      9.2. Wartość energetyczna pożywienia 146
      9.3. Bilans energii – kontrola masy ciała 150
    10. Węglowodany (Roman Cichon, Lidia Wądołowska) 155
      10.1. Charakterystyka chemiczna i metody oznaczania 155
      10.2. Źródła węglowodanów w żywieniu 163
      10.3. Główne funkcje i przemiany węglowodanów w organizmie 166
      10.4. Spożycie węglowodanów a zdrowie 170
      10.5. Zapotrzebowanie organizmu na węglowodany 177
    11. Tłuszcze (Światosław Ziemlański , Jan Gawęcki) 181
      11.1. Charakterystyka chemiczna i metody oznaczania 181
      11.2. Źródła tłuszczów w żywieniu 186
      11.3. Główne funkcje i przemiany tłuszczów w organizmie 189
      11.4. Spożycie tłuszczów a zdrowie 195
      11.5. Zapotrzebowanie organizmu na tłuszcze 200
    12. Białka (Lech Hryniewiecki , Wojciech Roszkowski) 204
      12.1. Charakterystyka chemiczna i metody oznaczania 204
      12.2. Główne funkcje i przemiany białek w organizmie 207
      12.3. Wartość odżywcza białek 210
      12.4. Źródła białka w żywieniu 215
      12.5. Spożycie białka a zdrowie 217
      12.6. Zapotrzebowanie organizmu na białko 219
    13. Składniki mineralne (Anna Brzozowska) 223
      13.1. Makroelementy 228
      13.2. Mikroelementy 240
      13.3. Woda 255
      13.4. Równowaga kwasowo-zasadowa 263
    14. Witaminy (Maria Wartanowicz, Anna Gronowska-Senger) 268
      14.1. Witaminy rozpuszczalne w wodzie 271
      14.2. Witaminy rozpuszczalne w tłuszczach 309
  IV. Żywność – wartość odżywcza i bezpieczeństwo 339
    15. Produkty spożywcze jako źródło składników odżywczych (Jan Gawęcki, Małgorzata Woźniewicz) 339
      15.1. Wprowadzenie 339
      15.2. Pieczywo i produkty zbożowe 340
      15.3. Mleko i produkty mleczne 342
      15.4. Mięso i przetwory mięsne 345
      15.5. Ryby, przetwory rybne i owoce morza 347
      15.6. Jaja 349
      15.7. Tłuszcze jadalne 350
      15.8. Ziemniaki 353
      15.9. Warzywa i grzyby 354
      15.10. Suche nasiona strączkowych 356
      15.11. Owoce 357
      15.12. Cukier i wyroby cukiernicze 359
      15.13. Żywność specjalnego przeznaczenia żywieniowego 360
      15.14. Napoje bezalkoholowe 362
      15.15. Napoje alkoholowe 364
      15.16. Herbata i kawa 366
    16. Wskaźniki charakteryzujące wartość odżywczą żywności (Jan Gawęcki, Wojciech Roszkowski) 368
      16.1. Wprowadzenie 368
      16.2. Wskaźniki wartości odżywczej produktów spożywczych i złożonych z nich racji pokarmowych 370
      16.3. Wskaźniki wartości odżywczej produktów spożywczych oparte na profilach żywieniowych 375
      16.4. Wskaźniki wartościowania produktów spożywczych ułatwiające bilansowanie diety na podstawie kryteriów fizjologicznych 382
    17. Zmiany wartości odżywczej podczas przechowywania i przetwarzania żywności (Roman Cichon, Lidia Wądołowska). 387
    18. Wzbogacanie żywności (Jan Gawęcki) 401
      18.1. Czynniki decydujące o efektywności wzbogacania żywności 404
      18.2. Przykłady fortyfikacji i jej skutki zdrowotne 414
    19. Tabele składu i wartości odżywczych żywności oraz informacja żywieniowa na opakowaniu (Hanna Kunachowicz, Jan Gawęcki, Małgorzata Woźniewicz) 418
      19.1. Tabele składu i wartości odżywczych produktów spożywczych 418
      19.2. Znakowanie żywności wartością odżywczą 424
    20. Dodatki do żywności (Henryk Gertig) 435
      20.1. Wprowadzenie 435
      20.2. Klasyfikacja dodatków do żywności 436
      20.3. Barwniki 438
      20.4. Substancje konserwujące 441
      20.5. Przeciwutleniacze 443
      20.6. Substancje słodzące 444
      20.7. Aromaty oraz substancje wzmacniające smak i zapach 446
      20.8. Niektóre inne substancje dodawane ze względów technologicznych 448
    21. Substancje zanieczyszczające i antyodżywcze (Henryk Gertig) 450
      21.1. Wprowadzenie 450
      21.2. Metale 451
      21.3. Azotany 452
      21.4. Pestycydy 453
      21.5. Inne zanieczyszczenia chemiczne 457
      21.6. Zanieczyszczenia fizyczne 460
      21.7. Zanieczyszczenia pochodzenia biologicznego 462
      21.8. Substancje antyodżywcze 464
  V. Racjonalizacja i ocena żywienia ludności 473
    22. Żywienie a informacja genetyczna człowieka (Krzysztof Szyfter) 473
      22.1. Podstawowe wiadomości z dziedziny genetyki człowieka 473
      22.2. Genetyczna determinacja zapachu i smaku 474
      22.3. Genetyczne uwarunkowanie przyswajania pokarmu 476
      22.4. Genetyczne podłoże tolerancji na szkodliwe czynniki mutagenne i kancerogenne 479
      22.5. Genetyczne zróżnicowanie potrzeb pokarmowych 481
    23. Normy żywieniowe (Wojciech Roszkowski) 485
      23.1. Wprowadzenie 485
      23.2. Określenie zapotrzebowania organizmu na składniki odżywcze i energię 486
      23.3. Rodzaje norm żywieniowych 488
      23.4. Normy żywieniowe stosowane w Polsce 490
      23.5. Zastosowanie norm 494
    24. Planowanie żywienia (Jan Jeszka, Anna Kołłajtis-Dołowy) 501
    25. Ocena wyżywienia (Anna Gronowska-Senger) 514
      25.1. Wprowadzenie 514
      25.2. Metodyka badań spożycia żywności 516
      25.3. Metodyka oceny sposobu żywienia 519
    26. Ocena stanu odżywienia (Jadwiga Charzewska) 529
      26.1. Wywiad i badanie ogólnolekarskie 530
      26.2. Badania antropometryczne 534
      26.3. Badania biochemiczne 543
  Skorowidz 549
Żywienie człowieka, t. 1

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

448

Kategoria

Żywienie

ISBN-13

978-83-01-16320-4

Numer wydania

3

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Jan Gawęcki
5.0 / 5 (1 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Żywienie człowieka to seria podręczników stanowiących wyczerpujące kompendia wiedzy z zakresu współczesnej nauki o żywieniu, dietetyki i zdrowia publicznego.


Autorzy omówili:- cele i zadania tej dziedziny nauki oraz historię jej rozwoju;
- fizjologię trawienia i przyswajania pożywienia;
- potrzeby energetyczne organizmu i ich zaspokajanie;
- składniki pokarmowe oraz wartość odżywczą i bezpieczeństwo produktów spożywczych;
- normy żywieniowe i planowanie żywienia;
- ocenę sposobu żywienia i stanu odżywienia. Książka została tak napisana, aby pomóc czytelnikowi:
- zdobyć podstawową wiedzą o żywieniu i żywności oraz jej dotychczasowym rozwoju,
- właściwie rozumieć potrzeby pokarmowe własnego organizmu i racjonalnie je zaspokajać,
- nauczyć się, jak żywić innych i oceniać efektywność tych działań.

W obecnym trzecim już wydaniu uwzględniono wyniki badań naukowych, które przyczyniły się do istotnego wzrostu wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych w ostatnich kilkunastu latach, weryfikując i zmieniając poglądy na niektóre ważne problemy żywieniowe. Zagadnienia wykraczające poza podstawy nauki o żywieniu przeniesiono i omówiono bardziej szczegółowo w książce Żywienie człowieka a zdrowie publiczne, t. 3 (WN PWN, 2009); dokonano także drobnych zmian w strukturze poszczególnych części podręcznika, poprzedzając je krótkimi wprowadzeniami.


Kontynuację publikacji stanowi tom II poświęcony żywieniu człowieka zdrowego i chorego oraz tom trzeci traktujący o związkach żywienia ze zdrowiem rozpatrywanych na poziomie populacji, a uzupełnia je Słownik terminologiczny.


Książka przeznaczona dla studentów uczelni przyrodniczych, medycznych, uniwersytetów i innych, a także żywieniowców, dietetyków, lekarzy i organizatorów turystyki.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 1 )
1
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!