Geosyntetyki w budownictwie wodnym

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

55,30  79,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

55,3079,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W budownictwie wodnym geosyntetyki są wykorzystywane zarówno jako warstwy filtracyjne, drenażowe, separacyjne, zbrojeniowe, jak i ochronne. Stanowią powierzchniowe zabezpieczenia przeciwerozyjne i bariery hydrauliczne. Stosuje się je do budowy praktycznie wszystkich rodzajów budowli hydrotechnicznych, m.in. falochronów, sztucznych raf, ostróg, progów podwodnych, tam i zapór.
W niniejszej książce autorka prezentuje aktualny stan wiedzy na temat możliwości wykorzystania geosyntetyków w budownictwie wodnym. Główną uwagę zwraca na zasady projektowania i wykonywania umocnień złożonych z geosyntetycznych elementów, podsumowując przy okazji wyniki kilkuletnich prac prowadzonych na ten temat w Instytucie Budownictwa Wodnego Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku. W publikacji przedstawiono także zasady doboru materiałów i badania, które należy przeprowadzić przed ich zastosowaniem w budownictwie hydrotechnicznym.
"Książka przygotowana przez prof. Krystynę Kazimierowicz-Frankowską jest bardzo wartościową pozycją, która wypełnia lukę jaką w klasycznej literaturze stanowi zastosowanie geosyntetyków w budownictwie morskim i wodnym śródlądowym."
Z recenzji prof. dra hab. inż. Ryszarda Coufala, ZUT


Liczba stron335
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20727-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa IX
  1. Budownictwo wodne w Polsce – osiągnięcia, problemy i plany na przyszłość     1
    1.1. Wprowadzenie    1
    1.2. Budowle hydrotechniczne – podstawowe definicje i kryteria podziału     3
    1.3. Stan i perspektywy budownictwa wodnego w Polsce     5
    1.4. Ochrona brzegów morskich     13
    1.5. Ochrona przeciwpowodziowa     22
    1.6. Wykorzystanie wody do produkcji energii     24
    1.7. Śródlądowe drogi wodne     25
    1.8. Obowiązujące akty prawne i wnioski dotyczące realizacji inwestycji hydrotechnicznych    27
    1.9. Perspektywy dotyczące zastosowań geosyntetyków     33
    1.10. Cel i zakres książki     35
    Bibliografia do rozdziału pierwszego    38
  2. Geosyntetyki w budownictwie hydrotechnicznym     40
    2.1. Krótki rys historyczny     40
    2.2. Rodzaje geosyntetyków stosowanych w budownictwie wodnym     45
    2.3. Funkcje geosyntetyków     53
    2.4. Konstrukcje hydrotechniczne, do których budowy wykorzystuje się geosyntetyki – przegląd    56
    2.5. Prawne aspekty dotyczące zastosowań geosyntetyków     60
    2.6. Parametry decydujące o przydatności geosyntetyków w budownictwie wodnym     62
    2.7. Wymagane badania geosyntetyków     69
    2.8. Kryteria oceny efektywności działania geosyntetycznych konstrukcji ochronnych     74
    2.9. Przykładowa specyfikacja materiałów geosyntetycznych     78
    Bibliografia do rozdziału drugiego     79
  3. Geosyntetyczne elementy używane do budowy konstrukcji ochronnych – charakterystyka, podział, podstawowe funkcje     81
    3.1. Rodzaje geosyntetycznych elementów stosowanych w budownictwie wodnym – wprowadzenie     81
    3.2. Geoworki     83
    3.3. Geotuby    87
    3.4. Geokontenery    91
    3.5. Geomaterace     92
    3.6. Geoelementy wielokomórkowe    93
    Bibliografia do rozdziału trzeciego     95
  4. Podstawowe rodzaje konstrukcji hydrotechnicznych wykonywane z zastosowaniem geosyntetycznych elementów     97
    4.1. Wprowadzenie    97
    4.2. Opaski brzegowe    100
    4.3. Falochrony     103
    4.4. Ostrogi     108
    4.5. Progi podwodne     111
    4.6. Tamy i zapory ziemne    113
    4.7. Wały przeciwpowodziowe     116
    4.8. Inne zastosowania geosyntetyków     118
    Bibliografia do rozdziału czwartego     122
  5. Zasady projektowania konstrukcji ochronnych złożonych z geosyntetycznych elementów     123
    5.1. Etapy procesu projektowego     123
    5.2. Dane wyjściowe do projektowania – charakterystyka     127
    5.3. Wymagania, które muszą spełniać geosyntetyki wykorzystywane do wykonania wielkogabarytowych geopojemników     129
    5.4. Ogólne zasady projektowania umocnień złożonych z geotub    133
    5.5. Metody projektowania     140
    5.6. Zasady uproszczonego sposobu projektowania     145
    5.7. Najważniejsze parametry decydujące o geometrii geotuby     148
    5.8. Mechanizmy utraty stateczności    156
    5.9. Zasady oceny stateczności geotub    160
    5.10. Zasady projektowania geokontenerów     167
    5.11. Wnioski do rozdziału piątego    171
    Bibliografia do rozdziału piątego    172
  6. Zasady wykonywania konstrukcji ochronnych złożonych z geosyntetycznych elementów     174
    6.1. Ogólna charakterystyka procesu wykonawczego     174
    6.2. Budowa konstrukcji złożonych z geosyntetycznych worków    178
    6.3. Geotuby – zasady wykonawstwa: etap I – fabryka     180
    6.4. Geotuby – zasady wykonawstwa: etap II – plac budowy    188
    6.5. Geokontenery: charakterystyka pięciu podstawowych faz wykonania     200
    6.6. Wnioski i aktualne problemy do rozwiązania     207
    Bibliografia do rozdziału szóstego     209
  7. Analiza wybranych przypadków     211
    7.1. Zasady i cele prowadzenia monitoringu konstrukcji     211
    7.2. Wyniki badań konstrukcji złożonych z geoworków     212
    7.3. Przykładowe realizacje budowli ochronnych złożonych z geotub    215
    7.4. Przyczyny zniszczeń konstrukcji złożonych z wielkogabarytowych geoelementów     216
    7.5. Przykłady błędów popełnianych w trakcie wykonywania konstrukcji ochronnych     221
    7.6. Koszty wykonania konstrukcji złożonych z wielkogabarytowych geoelementów     223
    7.7. Przykłady konstrukcji zrealizowanych w Polsce     228
    7.8. Wnioski do rozdziału siódmego    229
    Bibliografia do rozdziału siódmego     229
  8. Geosystemy w budownictwie wodnym śródlądowym     231
    8.1. Wprowadzenie – geosyntetyczne elementy w budownictwie śródlądowym     231
    8.2. Charakterystyka geosyntetycznych materacy stosowanych do ochrony brzegów rzek i kanałów     232
    8.3. Zasady projektowania konstrukcji ochronnych złożonych z geomateracy     235
    8.4. Zasady wykonania zabezpieczeń brzegów przy użyciu geomateracy     239
    8.5. Dotychczasowe doświadczenia realizacyjne     245
    8.6. Geosyntetyki stosowane do budowy zapór i ochrony przeciwpowodziowej    246
    8.7. Zasady projektowania konstrukcji przeciwpowodziowych     250
    8.8. Geosyntetyczne powłoki regulujące poziom wody w rzekach     255
    8.9. Zasady projektowania i wykonawstwa nieprzepuszczalnych warstw geosyntetycznych     256
    8.10. Korzyści związane z zastosowaniem geosyntetyków     259
    Bibliografia do rozdziału ósmego     260
  9. Geosyntetyczne warstwy filtracyjne i drenażowe     262
    9.1. Wprowadzenie    262
    9.2. Geosyntetyczne warstwy filtracyjne – przykłady rozwiązań    266
    9.3. Projektowanie geosyntetycznych warstw filtracyjnych     268
    9.4. Dobór geosyntetyków na warstwy filtracyjne     271
    9.5. Geosyntetyczne warstwy drenażowe – przykłady rozwiązań    272
    9.6. Projektowanie geosyntetycznych warstw drenażowych    275
    9.7. Ocena właściwości geowłókniny filtracyjnej po wielu latach pracy w konstrukcji    278
    9.8. Najczęściej popełniane błędy     281
    9.9. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać geosyntetyki stosowane do odwodnień    282
    Bibliografia do rozdziału dziewiątego    283
  10. Konstrukcje z gruntu zbrojonego w budownictwie wodnym     284
    10.1. Wprowadzenie – charakterystyka konstrukcji z gruntu zbrojonego i ich zastosowań w budownictwie wodnym    284
    10.2. Zasady projektowania konstrukcji z gruntu zbrojonego     289
    10.3. Zalety stosowania konstrukcji z gruntu zbrojonego – na przykładzie przyczółków z gruntu zbrojonego     292
    10.4. Zasady wykonywania konstrukcji z gruntu zbrojonego    298
    10.5. Podsumowanie    302
    Bibliografia do rozdziału dziesiątego    302
  11. Projektowanie geosyntetycznych budowli hydrotechnicznych w skomplikowanych i złożonych warunkach geotechnicznych     304
    11.1. Wprowadzenie – problem obciążeń sejsmicznych     304
    11.2. Metody projektowania konstrukcji narażonych na działanie obciążeń sejsmicznych     306
    11.3. Wpływ drgań sejsmicznych na stateczność konstrukcji ochronnych wykonywanych z zastosowaniem geosyntetyków     315
    11.4. Wpływ drgań sejsmicznych na wymagane parametry geosyntetyków stosowanych do budowy konstrukcji ochronnych     322
    11.5. Zasady wykonywania konstrukcji geosyntetycznych konstrukcji ochronnych narażonych na oddziaływanie obciążeń sejsmicznych    328
    11.6. Wnioski do rozdziału jedenastego    330
    Bibliografia do rozdziału jedenastego    330
  12. Podsumowanie i wnioski     333
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia