MERITUM Postępowanie karne

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

204,80  256,00

Format: pdf

204,80256,00

cena zawiera podatek VAT

MERITUM Postępowanie karne to kompleksowe opracowanie skomplikowanej normatywnie i podlegającej częstym zmianom materii dotyczącej procedury karnej. Podobnie jak wszystkie publikacje tej serii wydawniczej – ma charakter wybitnie praktyczny.


Konstrukcja opracowania odzwierciedla układ materii w Kodeksie postępowania karnego. Sposób jej ujęcia umożliwia Czytelnikowi wygodne korzystanie, zawiera bowiem liczne przykłady, schematy, tabele, a materiał jest podzielony na stosunkowo niewielkie fragmenty opisujące poszczególne instytucje. System numerów bocznych, do którego odwołują się hasła szczegółowego indeksu rzeczowego, również pomaga w szybkim odnajdywaniu interesujących Czytelnika zagadnień.


Wprawdzie publikacja nie koncentruje się na dyskusjach doktrynalnych, to jednak w sytuacjach szczególnych przedstawiane są opinie i stanowiska doktryny, a zwłaszcza judykatury w danej kwestii. Całość jest bogato ilustrowana orzecznictwem.


Publikacja jest dziełem wybitnych prawników praktyków, stąd też pragmatyczne ujęcie tematyki, którą niejednokrotnie widzimy przez pryzmat zawodowych doświadczeń Autorów na sali sądowej.


Książka uwzględnia najnowszą, obszerną i w konsekwencjach daleko idącą nowelizację procedury karnej, uchwaloną przez Sejm 19 lipca 2019 r.


Nowela ta przewiduje m.in.:


odformalizowanie procedur (ale nie na korzyść oskarżonego);
ograniczenie procedury przesłuchania (w sytuacjach, gdy np. sprawa dotyczy kilkuset osób – przy piramidach finansowych czy oszustwach internetowych);
wyeliminowanie konieczności wymienienia na rozprawie lub odczytywania przez sąd wszystkich dokumentów (będących materiałem dowodowym);
sporządzanie uzasadnień wyroków na specjalnym formularzu wedle ściśle określonych zasad;
możliwość uwzględnienia kasacji w całości na posiedzeniu bez udziału stron – w razie jej oczywistej zasadności;
kontrowersyjny zapis art. 378a k.p.k. o możliwości prowadzenia postępowania przez sąd pod nieobecność obrońcy i oskarżonego na rozprawie, nawet mimo należytego usprawiedliwienia ich nieobecności.


Adresaci:
Adresatami publikacji są prawnicy praktycy, aplikanci, studenci wydziałów prawa.


Liczba stron1342
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8187-271-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część ogólna
  
  Rozdział I Zagadnienia ogólne – J. Kasiński
  
  Rozdział II Naczelne zasady procesowe
  
  Zasada prawdy materialnej – Kasiński
  
  Zasada swobodnej oceny dowodów – D. Świecki
  
  Zasada obiektywizmu – Misztal
  
  Zasada bezpośredniości – D. Świecki
  
  Zasada skargowości i zasada postępowania z urzędu – M. Kurowski
  
  Zasada kontradyktoryjności i zasada śledcza – M. Błoński
  
  Zasada równouprawnienia stron – Misztal
  
  Zasada legalizmu – M. Kurowski
  
  Zasada domniemania niewinności – M. Błoński
  
  Zasada in dubio pro reo – M. Błoński
  
  Zasada ciężaru dowodu – D. Świecki
  
  Zasada prawa do obrony – Misztal
  
  Zasada jawności – M. Błoński
  
  Zasada ustności i pisemności – J. Kasiński
  
  Zasada koncentracji – J. Kasiński
  
  Rozdział III Przesłanki procesowe – Misztal
  
  Rozdział IV Organy procesowe
  
  Sąd i referendarz sądowy – M. Błoński
  
  Prokurator i organy nieprokuratorskie – M. Kurowski
  
  Pomocnicy procesowi – M. Błoński
  
  Rozdział V Strony i quasi strony – Misztal
  
  Rozdział VI Przedstawiciele procesowi stron i inni uczestnicy postępowania – Misztal
  
  Rozdział VII Czynności procesowe – J. Kasiński
  
  Rozdział VIII Dowody i postępowanie dowodowe – M. Błoński
  
    Dowód z opinii biegłego – K. Eichstaedt
  
  Rozdział IX Środki przymusu – K. Eichstaedt
  
  Część szczególna
  
  Rozdział X Postępowanie przygotowawcze – M. Kurowski
  
    Czynności sądowe w postępowaniu przygotowawczym – K. Eichstaedt
  
  Rozdział XI Postępowanie przed sądem pierwszej instancji
  
  - Posiedzenia sądowe – M. Błoński
  
  - Rozprawa główna – M. Błoński
  
  - Posiedzenie organizacyjne – J. Kasiński
  
  - Umorzenie postępowania z powodu niepoczytalności sprawcy – K. Eichstaedt
  
  Rozdział XII Postępowanie odwoławcze – D. Świecki
  
  Rozdział XIII Postępowania szczególne – K. Eichstaedt
  
  Rozdział XIV Nadzwyczajne środki zaskarżenia – D. Świecki
  
  Rozdział XV Postępowanie po uprawomocnieniu się wyroku – M. Błoński/B. Augustyniak
  
  Rozdział XVI Postępowanie ze stosunków międzynarodowych – B. Augustyniak
  
  Rozdział XVII Postępowanie w sprawach wojskowych – K. Eichstaedt
  
  Rozdział XVIII Koszty procesu – K. Eichstaedt
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia