Wzorzec miejskiej przestrzeni publicznej w konfrontacji z podmiejską rzeczywistością

Przykład podwarszawskich suburbiów

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

19,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Autorka konfrontuje podmiejskie przestrzenie rekreacyjne ze wzorcem miejskiej przestrzeni publicznej, opartym na trzech wartościach: różnorodności, dostępności dla wszystkich oraz publicznej kontroli. Podstawą konfrontacji są wyniki badań ankietowych, obserwacje zachowań użytkowników przestrzeni oraz analizy polityk przestrzennych wybranych gmin podwarszawskich. Wartość użytkowa przestrzeni rekreacyjnych oceniana jest przez pomiar ich prospołecznego charakteru. Badaniom towarzyszy refleksja nad społeczną koncepcją przestrzeni, współczesną teorią miejsca oraz przestrzeni publicznej.


Zdaniem Autorki tworzenie suburbialnych przestrzeni rekreacji odpowiadających ich miejskiemu wzorcowi jest utrudnione (o ile w ogóle możliwe) ze względu na typowe dla polskich suburbiów niesprzyjające uwarunkowania przestrzenne, prawno-planistyczne, ale przede wszystkim społeczne.


Publikacja jest adresowana zarówno do środowisk akademickich, głównie geografów społecznych, socjologów, specjalistów od planowania przestrzennego, architektów i urbanistów, jak i praktyków: samorządowców i urbanistów pracujących nad kształtowaniem przestrzeni publicznych, a także do przedstawicieli społeczności lokalnych.


Badania zaprezentowane w niniejszym opracowaniu są częścią grantu nr 2016/23/D/HS6/02949, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki.


The author confronts suburban recreational spaces with the model of urban public space, which is founded on three values: diversity, accessibility and public control. The basis for this confrontation is formed by the results of a survey study, observations of the behaviours of the users of the space and an analysis of spatial policies of selected suburban municipalities of Warsaw. The functional value of recreational spaces is assessed by measuring their prosocial character. The research is accompanied by a reflection on the social concept of space, the contemporary theory of place and public space.


Liczba stron252
WydawcaUniwersytet Warszawski
ISBN-13978-83-235-3615-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  Ucieczka „z miasta” czy „od miasta”?    7
  Założenia, cele oraz hipotezy badawcze    11
  Metody oraz zakres przestrzenny badań    15
  1. Przestrzeń publiczna w ujęciu teoretycznym    21
  1.1. Problemy definicyjne    21
   1.1.1. Modele dostarczania przestrzeni publicznych    24
   1.1.2. (Nie)ograniczona dostępność    26
   1.1.3. Sprzyjanie interakcjom    28
   1.1.4. Centrum – manifestacja miejskości    32
  1.2. Od definicji do kategoryzacji    33
  1.3. Determinizm contra społeczna koncepcja przestrzeni    37
  1.4. Przestrzeń publiczna a miejsce    39
  1.5. W poszukiwaniu wymiarów upublicznienia przestrzeni    46
  2. Od wymiarów do pomiaru – modele pomiarowe
  w badaniach przestrzeni publicznej    52
  2.1. Przegląd modeli oceny stopnia upublicznienia przestrzeni    52
  2.2. Matrycowy model oceny stopnia upublicznienia ogólnodostępnych przestrzeni o funkcjach rekreacyjnych    57
  2.3. W stronę nowej typologii przestrzeni publicznych    65
  2.4. Wartość użytkowa przestrzeni publicznej – definicja i próba oszacowania    76
  3. Współczesne procesy kształtujące przestrzeń publiczną    85
  3.1. Przestrzeń publiczna w socjalistycznej i postsocjalistycznej rzeczywistości    85
  3.2. Suburbanizacja – od globalnych trendów do specyfiki polskiej    90
  3.3. (Nie)istniejące przestrzenie publiczne oraz lokalne centra w polskich suburbiach    95
  4. Czynniki warunkujące kształtowanie i korzystanie
  z podmiejskich przestrzeni publicznych    98
  4.1. Czynniki prawno-planistyczne    98
   4.1.1. Regulacje prawne i ich konsekwencje    98
   4.1.2. Przestrzenie publiczne w świetle polityki przestrzennej podwarszawskich gmin    102
  4.2. Czynniki przestrzenne    111
   4.2.1. Nowe podejście do kategoryzacji suburbiów    111
   4.2.2. Typy suburbiów w kontekście warunków sprzyjających tworzeniu przestrzeni publicznych    118
  4.3. Czynniki społeczne    130
   4.3.1. Suburbia jako przestrzeń spędzania czasu wolnego    130
   4.3.2. Otwartość na interakcje w podmiejskich przestrzeniach publicznych    139
   4.3.3. Rola wyposażenia oraz programu funkcjonalnego miejsca    145
   4.3.4. Znaczenie dostępności    147
   4.3.5. Model zarządzania    151
   4.3.6. Wymiary upublicznienia przestrzeni a ulubione miejsca spędzania czasu wolnego    156
   4.3.7. (Nie)potrzebne centrum    159
   4.3.8. Przestrzeń publiczna w kontekście lokalnego życia społecznego    161
   4.3.9. Rodzaje przestrzeni publicznych preferowane w suburbiach    167
  5. Użyteczność podmiejskich przestrzeni rekreacji    172
   5.1. Charakterystyka badanych przestrzeni    172
   5.2. Stopień upublicznienia przestrzeni rekreacji a ich wartość użytkowa    194
   5.3. Najbardziej użyteczne podmiejskie przestrzenie rekreacyjne – studia przypadków    204
  Podsumowanie    209
  Literatura    218
  Spis tabel    233
  Spis rycin    235
  Aneks    239
  Indeks nazwisk    247
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia