Pielęgniarstwo neurologiczne

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

83,30  119,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

83,30119,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

II wydanie cenionego podręcznika, w którym całościowo omówiono zagadnienia teoretyczne i praktyczne neuropielęgniarstwa. Dzięki doświadczeniu, zarówno klinicznemu, jak i dydaktycznemu, znanych oraz cenionych specjalistów z wiodących ośrodków w Polsce powstała nowoczesna i aktualna publikacja, której treści zgodne są z obowiązującymi standardami kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia.
Publikacja składa się z trzech części, w których omówiono następujące zagadnienia:
Część I – podstawowe wiadomości z anatomii i fizjologii układu nerwowego, stanowiące podstawę do zrozumienia zaburzeń czynności układu nerwowego.
Część II – metody i procedury badania układu nerwowego.
Część III – podstawy kliniczne i zakres opieki pielęgniarskiej w chorobach oraz zespołach neurologicznych.
W obecnym wydaniu wszystkie rozdziały zostały uaktualnione zgodnie z postępem wiedzy medycznej i zmianami w praktyce klinicznej. Wprowadzono również nowe rozdziały poświęcone nerwom czaszkowym, zawrotom głowy oraz diagnozie i opiece nad chorym leczonym na oddziale intensywnej opieki medycznej.
Podręcznik jest przeznaczony głównie dla studentów pielęgniarstwa, uczestników kursów podyplomowych i szkoleń specjalizacyjnych w tym zakresie, a także pielęgniarek pracujących na oddziałach neurologicznych i neurochirurgicznych. Mogą z niego korzystać również studenci innych kierunków medycznych.


Liczba stron620
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5921-2
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I. Podstawy neuroanatomii 1
  1. Rozwój i podział układu nerwowego – Janusz Moryś 3
    1.1. Rozwój rdzenia kręgowego    3
    1.2. Rozwój mózgowia    4
    1.3. Rdzeniomózgowie    4
    1.4. Rozwój tyłomózgowia wtórnego    5
    1.5. Rozwój śródmózgowia    6
    1.6. Rozwój międzymózgowia    6
    1.7. Rozwój kresomózgowia    6
  2. Kości czaszki i kręgosłupa – Janusz Moryś    7
  3. Opony i przestrzenie międzyoponowe – Janusz Moryś 17
  4. Płyn mózgowo-rdzeniowy – Janusz Moryś 23
  5. Unaczynienie mózgowia i bariera krew–mózg – Janusz Moryś 25
    5.1. Tętnica szyjna wewnętrzna    25
    5.2. Układ kręgowo-podstawny    25
    5.3. Koło tętnicze mózgu (Willisa)    27
    5.4. Tętnice przodomózgowia    28
    5.5. Tętnice móżdżku i pnia mózgowia    29
    5.6. Żyły mózgowia    29
    5.7. Bariera krew–mózgowie. Narządy okołokomorowe    30
  6. Budowa piętrowa mózgowia – Janusz Moryś 33
    6.1. Kresomózgowie    34
    6.2. Międzymózgowie    43
    6.3. Śródmózgowie    46
    6.4. Tyłomózgowie wtórne    48
    6.5. Rdzeniomózgowie    52
    6.6. Układy czynnościowe mózgowia    53
    6.7. Układ siatkowaty    62
    6.8. Układ limbiczny    64
    6.9. Układ komorowy    69
  7. Rdzeń kręgowy i nerwy rdzeniowe – Janusz Moryś    73
    7.1. Nerw rdzeniowy    77
  8. Nerwy czaszkowe – Ilona Klejbor    81
    8.1. Nerw węchowy    82
    8.2. Nerw wzrokowy    83
    8.3. Nerw okoruchowy    83
    8.4. Nerw bloczkowy    84
    8.5. Nerw trójdzielny    84
    8.6. Nerw odwodzący    89
    8.7. Nerw twarzowy    89
    8.8. Nerw przedsionkowo-ślimakowy    91
    8.9. Nerw językowo-gardłowy    92
    8.10. Nerw błędny    92
    8.11. Nerw dodatkowy    94
    8.12. Nerw podjęzykowy    94
  9. Układ autonomiczny – Janusz Moryś    97
    9.1. Układ współczulny    97
    9.2. Układ przywspółczulny    99
  Część II. Badanie układu nerwowego i pielęgniarska ocena pacjenta z chorobą układu nerwowego 103
  10. Badanie neurologiczne i neuropsychologiczne 105
    10.1. Podstawy badania neurologicznego – Radosław Kaźmierski, Adam Niezgoda    106
    10.2. Podstawy i zastosowanie kliniczne badania neuropsychologicznego – Anna Kocwa-Karnaś    140
  11. Badania pracowniane w chorobach układu nerwowego 149
    11.1. Badania neuroobrazowe strukturalne i funkcjonalne mózgu – Mikołaj Pawlak, Hanna Napierała    149
    11.2. Badania obrazowe naczyń mózgowych – Radosław Kaźmierski, Hanna Napierała    156
    11.3. Badania elektrofizjologiczne – Adam Niezgoda, Hanna Napierała    165
    11.4. Badanie płynu mózgowo-rdzeniowego – Sławomir Michalak, Hanna Napierała    169
    11.5. Badania krwi i moczu – Sławomir Michalak    176
  12. Pielęgniarska ocena neurologiczna – Krystyna Jaracz 183
    12.1. Pielęgniarska baza danych o chorym i procesie pielęgnowania    183
    12.2. Cele pielęgniarskiej oceny neurologicznej    185
    12.3. Komponenty pielęgniarskiej oceny neurologicznej    186
    12.4. Podsumowanie    203
  Część III. Podstawy kliniczne i opieka pielęgniarska w chorobach układu nerwowego 213
  13. Podstawy teoretyczne procesu pielęgnowania – Dorota Talarska 215
    13.1. Proces pielęgnowania i diagnoza pielęgniarska    215
  14. Choroby naczyniowe mózgu. Udar mózgu    223
    14.1. Podstawy kliniczne – Radosław Kaźmierski    223
    14.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym po udarze mózgu – Kazimiera Adamczyk, Barbara Grabowska-Fudala, Anna Smelkowska    257
  15. Choroby demielinizacyjne. Stwardnienie rozsiane    279
    15.1. Podstawy kliniczne – Anna Pietrzak, Alicja Kalinowska    279
    15.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym – Maria Wilkiewicz, Krystyna Jaracz    294
  16. Choroby układu pozapiramidowego. Choroba Parkinsona 309
    16.1. Podstawy kliniczne – Jarosław Sławek    309
    16.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Parkinsona – Regina Lorencowicz    321
  17. Zespoły otępienne: choroba Alzheimera, otępienie naczyniopochodne, otępienie czołowo-skroniowe, otępienie z ciałami Lewy’ego 339
    17.1. Podstawy kliniczne – Małgorzata Gaweł    339
    17.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą Alzheimera – Krystyna Górna    350
  18. Choroby nerwowo-mięśniowe. Miastenia 365
    18.1. Podstawy kliniczne – Anna Łusakowska    366
    18.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z miastenią – Robert Ślusarz    378
  19. Neuropatie obwodowe i wybrane choroby nerwów czaszkowych    391
    19.1. Podstawy kliniczne – Hanna Drac    391
    19.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z zespołem Guillaina-Barrégo – Maria Wilkiewicz, Krystyna Jaracz    398
    19.3. Podstawy kliniczne wybranych chorób nerwów czaszkowych – Wojciech Kozubski    404
    19.4. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z chorobą nerwów czaszkowych – Krystyna Jaracz    410
  20. Padaczka    417
    20.1. Podstawy kliniczne – Joanna Jędrzejczak    417
    20.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad pacjentem z padaczką – Dorota Talarska    432
  21. Wybrane choroby infekcyjne układu nerwowego 439
    21.1. Podstawy kliniczne – Małgorzata Gaweł    439
    21.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z ostrą infekcją ośrodkowego układu nerwowego (zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych/mózgu) – Hanna Napierała    455
  22. Zespoły bólowe kręgosłupa    463
    22.1. Podstawy kliniczne – Dariusz J. Jaskólski    463
    22.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z objawami zespołu bólowego kręgosłupa – Kazimiera Adamczyk, Krystyna Jaracz    467
  23. Bóle głowy 473
    23.1. Podstawy kliniczne – Izabela Domitrz    473
    23.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z samoistnym bólem głowy – Regina Lorencowicz    480
  24. Zawroty głowy 487
    24.1. Podstawy kliniczne – Anna Pietrzak, Alicja Kalinowska    487
    24.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z zawrotami głowy – Krystyna Jaracz    497
  25. Choroba neuronu ruchowego. Stwardnienie zanikowe boczne 501
    25.1. Podstawy kliniczne – Sławomir Michalak    501
    25.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze stwardnieniem zanikowym bocznym – Robert Ślusarz    504
  26. Guzy mózgu i zespół wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego 515
    26.1. Podstawy kliniczne – Dariusz J. Jaskólski    515
    26.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z zespołem wzmożonego ciśnienia wewnątrzczaszkowego – Krystyna Jaracz    528
    26.3. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z guzem mózgu – Danuta Garczyk, Aleksandra Dorożko, Krystyna Jaracz    532
  27. Urazy czaszkowo-mózgowe 539
    27.1. Podstawy kliniczne – Dariusz J. Jaskólski    539
    27.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z urazem czaszkowo‑mózgowym – Danuta Garczyk, Daria Melka, Krystyna Jaracz    548
  28. Urazy kręgosłupa i rdzenia kręgowego 557
    28.1. Podstawy kliniczne – Roman Jankowski    557
    28.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym z urazem kręgosłupa i rdzenia kręgowego – Danuta Garczyk    562
  29. Intensywna terapia w chorobach układu nerwowego 571
    29.1. Podstawy kliniczne – Sławomir Michalak    571
    29.2. Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym leczonym na oddziale intensywnej opieki – Danuta Dyk    582
  Skorowidz    595
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia