Logistyka akcji ratowniczych

Logistyka akcji ratowniczych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zasadniczym zadaniem prezentowanej publikacji jest zapewnienie jednolitej interpretacji definicji, pojęć i terminów z zakresu logistyki akcji ratowniczych stosowanych w praktyce dydaktycznej na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne. Jest ono przeznaczone dla nauczycieli akademickich oraz studentów studiów dziennych i niestacjonarnych.


Liczba stron220
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-011-9873-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Rozdział 1. Eugeniusz Nowak    14
  Ewolucja zadań logistyki, czyli od logistyki wojskowej do logistyki akcji ratowniczych    14
    1.1. Prekursorzy logistyki akcji ratowniczych    14
      1.1.1. Misja i zadania logistyki wojskowej    14
      1.1.2. Misja i zadania logistyki biznesu    23
      1.1.3. Misja i zadania logistyki kryzysowej    28
    1.2. Misja i zadania logistyki akcji ratowniczych    33
  Rozdział 2. Eugeniusz Nowak    38
  Potrzeby logistyczne i medyczne podmiotów ratowniczych    38
    2.1. Zapotrzebowanie podmiotów ratowniczych na dostawy środków zaopatrzenia    38
    2.2. Zapotrzebowanie podmiotów ratowniczych na usługi logistyczne    39
    2.3. Zapotrzebowanie podmiotów ratowniczych na usługi medyczne (pomoc medyczną)    41
    2.4. Gradacja i pilność realizacji potrzeb logistycznych i medycznych podmiotom ratowniczym    43
  Rozdział 3. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik    46
  Procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego i medycznego podmiotów ratowniczych    46
    3.1. Uwarunkowania ogólne procesu organizacji zabezpieczenia logistycznego i medycznego podmiotów ratowniczych    46
    3.2. Potencjał logistyczny wykorzystywany do zabezpieczenia logistycznego i medycznego podmiotów ratowniczych    48
    3.3. Specyfika organizacji zabezpieczenia logistycznego i medycznego podmiotów ratowniczych    54
    3.4. Organizacja dostaw środków zaopatrzenia dla podmiotów ratowniczych    56
    3.5. Organizacja usług logistycznych dla podmiotów ratowniczych    58
    3.6. Organizacja pomocy medycznej dla podmiotów ratowniczych    60
  Rozdział 4. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik    61
  Zarządzanie zasobami logistycznymi w długotrwałych, wielopodmiotowych akcjach ratowniczych    61
    4.1. Uwarunkowania zarządzania zasobami logistycznymi w długotrwałych, wielopodmiotowych akcjach ratowniczych    61
    4.2. Udział organów logistycznych w procesie zarządzania długotrwałą, wielopodmiotową akcją ratowniczą    62
      4.2.1. Właściwości ogólne organizacji procesu decyzyjnego przez KDR    62
      4.2.2. Udział organów logistycznych w procesie decyzyjnym KDR    64
      4.2.3. Dokumentacja do zarządzania zasobami logistycznymi i medycznymi w akcjach ratowniczych    70
      4.2.4. Informacje logistyczne zamieszczane w dokumentach zarządzania akcją ratowniczą    71
    4.3. Właściwości wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi w długotrwałych, wielopodmiotowych akcjach ratowniczych    71
      4.3.1. Funkcjonowanie systemu wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi w długotrwałych, wielopodmiotowych akcjach ratowniczych    71
      4.3.2. Funkcje realizowane przez system wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi w wielopodmiotowych, długotrwałych akcjach ratowniczych    73
      4.3.3. Funkcjonalności systemu wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi w wielopodmiotowych, długotrwałych akcjach ratowniczych    74
      4.3.4. Warunki technologiczne działania systemu wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi    80
  Rozdział 5. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik    82
  Realizacja zadań logistycznych i medycznych w akcjach ratowniczych na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych    82
    5.1. Potrzeby logistyczne i medyczne ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych    82
      5.1.1. Ogólne właściwości określania potrzeb logistycznych i medycznych ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych    82
      5.1.2. Zapotrzebowanie na dostawy wody    84
      5.1.3. Zapotrzebowanie na dostawy żywności    87
      5.1.4. Zapotrzebowanie na dostawy artykułów powszechnego użytku    96
      5.1.5. Zapotrzebowanie na dostawy innych rodzajów zaopatrzenia    97
    5.2. Usługi logistyczne świadczone ludności poszkodowanej    97
      5.2.1. Usługi specjalistyczne    97
      5.2.2. Usługi gospodarczo-bytowe    98
      5.2.3. Inne usługi    99
    5.3. Usługi (pomoc) medyczne świadczone ludności poszkodowanej    99
      5.3.1. Pierwsza pomoc    99
      5.3.2. Kwalifikowana pierwsza pomoc    100
      5.3.3. Medyczne czynności ratunkowe    100
      5.3.4. Pomoc lekarska    101
    5.4. Specyfika realizacji zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej    101
    5.5. Realizacja dostaw środków zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej    104
      5.5.1. Dostawy wody    104
      5.5.2. Dostawy żywności    106
      5.5.3. Dostawy artykułów powszechnego użytku    108
      5.5.4. Dostawy innych rodzajów zaopatrzenia    108
    5.6. Realizacja usług logistycznych dla ludności poszkodowanej    109
      5.6.1. Usługi transportowe    109
      5.6.2. Organizacja usług remontowych    117
      5.6.3. Organizacja usług gospodarczo-bytowych    117
      5.6.4. Organizacja innych usług logistycznych    120
    5.7. Procedury realizacji usług (pomocy) medycznych dla ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych    122
      5.7.1. Zasady świadczenia usług medycznych dla ludności poszkodowanej    122
      5.7.2. Właściwości udzielania pomocy medycznej rannym i chorym w sytuacjach kryzysowych    123
      5.7.3. Organizacja przedsięwzięć leczniczo-ewakuacyjnych    124
      5.7.4. Organizacja przedsięwzięć sanitarnohigienicznych    127
      5.7.5. Organizacja przedsięwzięć przeciwepidemicznych    130
  Załącznik 1. Eugeniusz Nowak    132
  Przykłady opracowania dokumentów do zarządzania zasobami logistycznymi w długotrwałej akcji ratowniczej (na przykładzie akcji powodziowej)    132
    A. Dokumenty planistyczne    133
      1. Plan zaopatrzenia podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej    133
      2. Plan świadczenia usług logistycznych dla podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej    134
      3. Plan świadczenia pomocy medycznej dla podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej    135
    B. Dokumenty dyrektywne    136
      1. Aneks logistyczny do Zarządzenia bojowego KDR w akcji powodziowej    136
      2. Punkt logistyczny do Zarządzenia bojowego KDR w akcji powodziowej    138
    C. Dokumenty pomocnicze    139
      1. Wykaz norm zaopatrzenia podmiotów ratowniczych w podstawowe środki zaopatrzenia w długotrwałej akcji powodziowej    139
      2. Wykaz potrzeb zaopatrzeniowych podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej    140
      3. Wykaz zapotrzebowania podmiotów ratowniczych na usługi logistyczne w długotrwałej akcji powodziowej    141
      4. Wykaz potrzeb podmiotów ratowniczych na pomoc medyczną w długotrwałej akcji powodziowej    142
      5. Wykaz źródeł zaopatrzenia podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej    143
      6. Wykaz usługodawców świadczących usługi logistyczne i pomoc medyczną dla podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej    144
      7. Wykaz zasobów logistycznych i medycznych w dyspozycji KDR w długotrwałej akcji powodziowej    146
      8. Meldunek danych logistycznych i medycznych do zamiaru KDR na prowadzenie długotrwałej akcji powodziowej    148
  Załącznik 2. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik    150
  Przykłady opracowania dokumentów planistycznych do realizacji zadań logistycznych na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych (na przykładzie akcji powodziowej)    150
      1. Plan zaopatrzenia mieszkańców Gminy Komorów w akcji powodziowej    151
      2. Plan świadczenia usług logistycznych mieszkańcom Gminy Komorów w akcji powodziowej    152
      3. Plan świadczenia pomocy medycznej mieszkańcom Gminy Komorów w akcji powodziowej    153
      4. Plan ewakuacji mieszkańców Gminy Komorów do tymczasowych miejsc zakwaterowania    154
      5. Plan organizacji tymczasowych miejsc zakwaterowania dla mieszkańców Gminy Komorów    155
  Załącznik 3. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik    157
  Materiały do treningów sztabowych z logistyki akcji ratowniczych    157
      1. Założenia do treningów sztabowych z logistyki akcji ratowniczych    157
      2. Trening sztabowy nr 1    162
      3. Trening sztabowy nr 2    162
      4. Trening sztabowy nr 3    163
      5. Trening sztabowy nr 4    163
      6. Trening sztabowy nr 5    163
  Załącznik 4. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik    164
  Materiały do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi    164
      1. Założenie do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”    164
      2. Zamiar Starosty Nyskiego – Szefa PZZK NYSA na prowadzenie akcji ratowniczych na terenie Powiatu Nyskiego    167
      3. Wytyczne do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”    171
      4. Materiały źródłowe do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”    183
      5. Zestawienie map do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”    198
      6. Znaki operacyjne do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”    199
  Załącznik 5. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik    204
  Ćwiczenia z realizacji zadań na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych    204
      1. Dostawa środków zaopatrzenia    204
      2. Usługi logistyczne i medyczne    210
  Literatura    219
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia