Logistyka akcji ratowniczych

Logistyka akcji ratowniczych

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

24,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zasadniczym zadaniem prezentowanej publikacji jest zapewnienie jednolitej interpretacji definicji, pojęć i terminów z zakresu logistyki akcji ratowniczych stosowanych w praktyce dydaktycznej na studiach na kierunku bezpieczeństwo narodowe, bezpieczeństwo wewnętrzne, bezpieczeństwo publiczne. Jest ono przeznaczone dla nauczycieli akademickich oraz studentów studiów dziennych i niestacjonarnych.


Liczba stron220
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-011-9873-2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     11
  Rozdział 1. Eugeniusz Nowak 14
  Ewolucja zadań logistyki, czyli od logistyki wojskowej do logistyki akcji ratowniczych     14
    1.1. Prekursorzy logistyki akcji ratowniczych     14
      1.1.1. Misja i zadania logistyki wojskowej    14
      1.1.2. Misja i zadania logistyki biznesu     23
      1.1.3. Misja i zadania logistyki kryzysowej     28
    1.2. Misja i zadania logistyki akcji ratowniczych     33
  Rozdział 2. Eugeniusz Nowak 38
  Potrzeby logistyczne i medyczne podmiotów ratowniczych     38
    2.1. Zapotrzebowanie podmiotów ratowniczych na dostawy środków zaopatrzenia    38
    2.2. Zapotrzebowanie podmiotów ratowniczych na usługi logistyczne     39
    2.3. Zapotrzebowanie podmiotów ratowniczych na usługi medyczne (pomoc medyczną)    41
    2.4. Gradacja i pilność realizacji potrzeb logistycznych i medycznych podmiotom ratowniczym     43
  Rozdział 3. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik 46
  Procedury organizacji zabezpieczenia logistycznego i medycznego podmiotów ratowniczych     46
    3.1. Uwarunkowania ogólne procesu organizacji zabezpieczenia logistycznego i medycznego podmiotów ratowniczych     46
    3.2. Potencjał logistyczny wykorzystywany do zabezpieczenia logistycznego i medycznego podmiotów ratowniczych     48
    3.3. Specyfika organizacji zabezpieczenia logistycznego i medycznego podmiotów ratowniczych     54
    3.4. Organizacja dostaw środków zaopatrzenia dla podmiotów ratowniczych     56
    3.5. Organizacja usług logistycznych dla podmiotów ratowniczych     58
    3.6. Organizacja pomocy medycznej dla podmiotów ratowniczych     60
  Rozdział 4. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik 61
  Zarządzanie zasobami logistycznymi w długotrwałych, wielopodmiotowych akcjach ratowniczych 61
    4.1. Uwarunkowania zarządzania zasobami logistycznymi w długotrwałych, wielopodmiotowych akcjach ratowniczych    61
    4.2. Udział organów logistycznych w procesie zarządzania długotrwałą, wielopodmiotową akcją ratowniczą     62
      4.2.1. Właściwości ogólne organizacji procesu decyzyjnego przez KDR     62
      4.2.2. Udział organów logistycznych w procesie decyzyjnym KDR    64
      4.2.3. Dokumentacja do zarządzania zasobami logistycznymi i medycznymi w akcjach ratowniczych     70
      4.2.4. Informacje logistyczne zamieszczane w dokumentach zarządzania akcją ratowniczą     71
    4.3. Właściwości wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi w długotrwałych, wielopodmiotowych akcjach ratowniczych     71
      4.3.1. Funkcjonowanie systemu wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi w długotrwałych, wielopodmiotowych akcjach ratowniczych     71
      4.3.2. Funkcje realizowane przez system wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi w wielopodmiotowych, długotrwałych akcjach ratowniczych     73
      4.3.3. Funkcjonalności systemu wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi w wielopodmiotowych, długotrwałych akcjach ratowniczych     74
      4.3.4. Warunki technologiczne działania systemu wsparcia teleinformatycznego procesu zarządzania zasobami logistycznymi     80
  Rozdział 5. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik 82
  Realizacja zadań logistycznych i medycznych w akcjach ratowniczych na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych     82
    5.1. Potrzeby logistyczne i medyczne ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych     82
      5.1.1. Ogólne właściwości określania potrzeb logistycznych i medycznych ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych     82
      5.1.2. Zapotrzebowanie na dostawy wody    84
      5.1.3. Zapotrzebowanie na dostawy żywności     87
      5.1.4. Zapotrzebowanie na dostawy artykułów powszechnego użytku     96
      5.1.5. Zapotrzebowanie na dostawy innych rodzajów zaopatrzenia     97
    5.2. Usługi logistyczne świadczone ludności poszkodowanej     97
      5.2.1. Usługi specjalistyczne     97
      5.2.2. Usługi gospodarczo-bytowe     98
      5.2.3. Inne usługi     99
    5.3. Usługi (pomoc) medyczne świadczone ludności poszkodowanej     99
      5.3.1. Pierwsza pomoc     99
      5.3.2. Kwalifikowana pierwsza pomoc     100
      5.3.3. Medyczne czynności ratunkowe     100
      5.3.4. Pomoc lekarska     101
    5.4. Specyfika realizacji zabezpieczenia logistycznego ludności poszkodowanej     101
    5.5. Realizacja dostaw środków zaopatrzenia dla ludności poszkodowanej    104
      5.5.1. Dostawy wody     104
      5.5.2. Dostawy żywności     106
      5.5.3. Dostawy artykułów powszechnego użytku     108
      5.5.4. Dostawy innych rodzajów zaopatrzenia     108
    5.6. Realizacja usług logistycznych dla ludności poszkodowanej    109
      5.6.1. Usługi transportowe     109
      5.6.2. Organizacja usług remontowych    117
      5.6.3. Organizacja usług gospodarczo-bytowych     117
      5.6.4. Organizacja innych usług logistycznych     120
    5.7. Procedury realizacji usług (pomocy) medycznych dla ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych     122
      5.7.1. Zasady świadczenia usług medycznych dla ludności poszkodowanej     122
      5.7.2. Właściwości udzielania pomocy medycznej rannym i chorym w sytuacjach kryzysowych     123
      5.7.3. Organizacja przedsięwzięć leczniczo-ewakuacyjnych    124
      5.7.4. Organizacja przedsięwzięć sanitarnohigienicznych     127
      5.7.5. Organizacja przedsięwzięć przeciwepidemicznych     130
  Załącznik 1. Eugeniusz Nowak    132
  Przykłady opracowania dokumentów do zarządzania zasobami logistycznymi w długotrwałej akcji ratowniczej (na przykładzie akcji powodziowej) 132
    A. Dokumenty planistyczne     133
      1. Plan zaopatrzenia podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej    133
      2. Plan świadczenia usług logistycznych dla podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej     134
      3. Plan świadczenia pomocy medycznej dla podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej     135
    B. Dokumenty dyrektywne     136
      1. Aneks logistyczny do Zarządzenia bojowego KDR w akcji powodziowej     136
      2. Punkt logistyczny do Zarządzenia bojowego KDR w akcji powodziowej     138
    C. Dokumenty pomocnicze     139
      1. Wykaz norm zaopatrzenia podmiotów ratowniczych w podstawowe środki zaopatrzenia w długotrwałej akcji powodziowej     139
      2. Wykaz potrzeb zaopatrzeniowych podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej     140
      3. Wykaz zapotrzebowania podmiotów ratowniczych na usługi logistyczne w długotrwałej akcji powodziowej     141
      4. Wykaz potrzeb podmiotów ratowniczych na pomoc medyczną w długotrwałej akcji powodziowej     142
      5. Wykaz źródeł zaopatrzenia podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej     143
      6. Wykaz usługodawców świadczących usługi logistyczne i pomoc medyczną dla podmiotów ratowniczych w długotrwałej akcji powodziowej     144
      7. Wykaz zasobów logistycznych i medycznych w dyspozycji KDR w długotrwałej akcji powodziowej     146
      8. Meldunek danych logistycznych i medycznych do zamiaru KDR na prowadzenie długotrwałej akcji powodziowej     148
  Załącznik 2. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik 150
  Przykłady opracowania dokumentów planistycznych do realizacji zadań logistycznych na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych (na przykładzie akcji powodziowej) 150
      1. Plan zaopatrzenia mieszkańców Gminy Komorów w akcji powodziowej    151
      2. Plan świadczenia usług logistycznych mieszkańcom Gminy Komorów w akcji powodziowej     152
      3. Plan świadczenia pomocy medycznej mieszkańcom Gminy Komorów w akcji powodziowej     153
      4. Plan ewakuacji mieszkańców Gminy Komorów do tymczasowych miejsc zakwaterowania     154
      5. Plan organizacji tymczasowych miejsc zakwaterowania dla mieszkańców Gminy Komorów     155
  Załącznik 3. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik 157
  Materiały do treningów sztabowych z logistyki akcji ratowniczych     157
      1. Założenia do treningów sztabowych z logistyki akcji ratowniczych     157
      2. Trening sztabowy nr 1     162
      3. Trening sztabowy nr 2     162
      4. Trening sztabowy nr 3     163
      5. Trening sztabowy nr 4     163
      6. Trening sztabowy nr 5     163
  Załącznik 4. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik    164
  Materiały do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi     164
      1. Założenie do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”     164
      2. Zamiar Starosty Nyskiego – Szefa PZZK NYSA na prowadzenie akcji ratowniczych na terenie Powiatu Nyskiego     167
      3. Wytyczne do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”     171
      4. Materiały źródłowe do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”     183
      5. Zestawienie map do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”     198
      6. Znaki operacyjne do ćwiczenia sztabowego na mapach z zespołami logistycznymi stanowisk kierowania kierujących działaniami ratowniczymi pk. „SEMTEX 2016”     199
  Załącznik 5. Eugeniusz Nowak, Marek Walancik    204
  Ćwiczenia z realizacji zadań na rzecz ludności poszkodowanej w sytuacjach kryzysowych 204
      1. Dostawa środków zaopatrzenia     204
      2. Usługi logistyczne i medyczne     210
  Literatura     219
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia