Różne kraje – ta sama rachunkowość?

VII Ogólnopolska Konferencja Naukowa Sigma Maraton

1 opinia

Format:

ibuk

Współczesna rachunkowość zmienia się wraz z rozwojem rzeczywistości gospodarczej, a jej metody i rozwiązania odzwierciedlają nowe potrzeby ekonomiczne i informacyjne otoczenia społeczno-gospodarczego. Nowa rzeczywistość gospodarcza XXI w. spowodowała ewolucję potrzeb kadry zarządzającej, a wzrost przejrzystości i jakościowo poprawnej zawartości informacyjnej raportów jest dziś przedmiotem badań oraz intensywnych prac organizacji międzynarodowych odpowiedzialnych za tworzenie globalnych standardów raportowania informacji finansowej i niefinansowej.
Od lat między rachunkowością a jej otoczeniem obserwuje się rodzaj sprzężenia zwrotnego – rachunkowość aktywnie uczestniczy w kreowaniu otaczającej przedsiębiorstwa rzeczywistości gospodarczej i jednocześnie tę rzeczywistość odwzorowuje. Wpływa ona na otoczenie (kształtuje je), a zarazem silnie reaguje na zachodzące w nim modyfikacje (pozostaje pod wpływem otoczenia, w którym jest stosowana). Zmiany w regulacjach prawnych w krajach Unii Europejskiej, w tym również Polski oraz całego świata, idą w kierunku rozszerzenia oraz ujednolicenia zakresu informacji generowanych i raportowanych przez systemy rachunkowości.
Niniejsza publikacja stanowi głos w dyskusji nad kierunkami i perspektywami rozwoju współczesnej rachunkowości. Przedstawione w niej zagadnienia ukazują niezwykle szeroki zakres i wagę problemów oraz obszarów rozwoju współczesnej rachunkowości. Nie wyczerpują one jednak poruszanej tematyki, lecz jedynie identyfikują wyzwania stojące przed współczesną rachunkowością.


Liczba stron186
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-796-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne    7
  
  Część I. Szczególne obszary harmonizacji rachunkowości    11
  Ewa Śnieżek, Joanna Piłacik – Wiele krajów – jedna rachunkowość. Przykład sprawozdawczości przepływów pieniężnych    11
  Sylwia Doroba, Milena Sikorska – Rozbieżności w regulacjach krajowych i międzynarodowych rachunkowości na przykładzie ujęcia i klasyfikacji wartości niematerialnych i prawnych    35
  Mateusz Górecki, Grzegorz Wacławiak – Idea odroczonego podatku dochodowego w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości    55
  
  Część II. Czynniki kulturowe w rozwoju i harmonizacji rachunkowości    69
  Wioleta Bartniak, Marta Głowacka – Wpływ czynników kulturowych na system rachunkowości kraju    69
  Wioleta Czech, Monika Słowik – Harmonizacja rachunkowości konwencjonalnej wobec wyzwań stawianych przez rachunkowość islamską    83
  Paulina Szymanek, Maksymilian Cemel – Wpływ zasad religijnych islamu i kultury islamskiej na ukształtowanie rachunkowości oraz sprawozdawczości finansowej w krajach muzułmaskich    93
  Joanna Parysek, Błażej Karolewicz – Wpływ czynników kulturowych na ukształtowanie systemów rachunkowości na świecie na przykładzie rachunkowości chińskiej    103
  
  Część III. Sprawozdawczość wobec wyzwań XXI wieku    113
  Emilia Martyka, Julia Sienkiewicz – Sprawozdanie finansowe w świetle międzynarodowych i polskich regulacji bilansowych    113
  Paulina Graczyk, Agata Myszkowska – Bilans bilansowi nierówny czyli MSSF a US GAAP na przykładzie sektora paliwowego    123
  Marlena Pabian, Daniel Pauluk – Wady i zalety informacji niefinansowej w sprawozdawczości organizacji    133
  Daria Bodek, Katarzyna Hajdo – Przyszłość modelu sprawozdawczego w dobie globalizacji    143
  
  Część IV. Niektóre aspekty rozwoju współczesnej rachunkowości    151
  Katarzyna Olak, Chrystian Musiał – Systemy nadzoru korporacyjnego w Polsce i w Niemczech – analiza porównawcza    151
  Adrianna Gołdyn, Joanna Guziwelakis – Transgraniczne łączenie się spółek kapitałowych a problematyka sporządzania sprawozdania finansowego spółki powstałej w wyniku połączenia metodą nabycia    165
  Beata Bronka, Dominika Kowalczyk – Kodeks etyki zawodowej w rachunkowości jako przykład zbioru zasad etycznego postępowania w zawodzie księgowego    177
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia