Wpływ unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski

1 opinia

Format:

ibuk

Podstawowym celem monografii jest ocena wpływu unijnej polityki regionalnej na zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski. W publikacji podjęto problematykę rozwoju regionalnego oraz opisano zadania polityki regionalnej Unii Europejskiej w niwelowaniu dysproporcji w rozwoju poszczególnych regionów. Następnie omówiono zagadnienia związane ze współpracą transgraniczną i rolą euroregionów w rozwoju peryferyjnych obszarów transgranicznych. Końcowe rozważania dotyczą statystycznej oceny wpływu funduszy unijnych na zrównoważony rozwój euroregionów. W tym celu stworzono wskaźnik zrównoważonego rozwoju euroregionów, a także przeprowadzono statystyczną analizę wpływu zmiennych cząstkowych na jego poziom z wykorzystaniem wskaźnika korelacji Pearsona i statystycznej analizy regresji.


Liczba stron214
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-8088-650-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Rozdział 1. Problematyka rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej    13
  1.1. Uwagi wstępne    13
  1.2. Region, regionalizm, regionalizacja – konceptualizacja pojęć    13
  1.3. Istota rozwoju regionalnego    21
  1.4. Rozwój zrównoważony – nowe podejście do problematyki regionalnej    23
  1.5. Teoretyczne koncepcje źródeł zróżnicowania regionalnego    27
  1.6. Regiony w Unii Europejskiej    34
  1.6.1. Procesy kształtowania się regionów w Unii Europejskiej    35
  1.6.2. Przestrzenne zróżnicowanie poziomu rozwoju regionalnego w Unii Europejskiej    36
  1.6.3. Współczesne uwarunkowania rozwoju regionalnego    37
  1.7. Uwagi końcowe    39
  
  Rozdział 2. Instrumenty finansowe unijnej polityki regionalnej dla rozwoju regionów    41
  2.1. Uwagi wstępne    41
  2.2. Polityka regionalna Unii Europejskiej – rys historyczny, uwarunkowania, implikacje    41
  2.2.1. Geneza i rozwój polityki regionalnej – wczoraj i dziś    42
  2.2.2. Strategia Europa 2020    47
  2.2.3. Polityka regionalna Unii Europejskiej na lata 2014–2020    49
  2.2.4. Zasady polityki regionalnej    51
  2.3. Instrumenty finansowe polityki regionalnej    52
  2.3.1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)    53
  2.3.2. Europejski Fundusz Społeczny    54
  2.3.3. Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej    55
  2.3.4. Finansowy Instrument Orientacji Rybołówstwa    55
  2.3.5. Fundusz Spójności    56
  2.4. Inicjatywy Wspólnotowe jako narzędzie dla zrównoważonego rozwoju euroregionów    57
  2.4. Rola polityki regionalnej Unii Europejskiej w niwelowaniu różnic rozwojowych    60
  2.5. Uwagi końcowe    61
  
  Rozdział 3. Euroregion jako szczególna forma współpracy transgranicznej    63
  3.1. Uwagi wstępne    63
  3.2. Współpraca transgraniczna – pojęcie, cele, zakres    63
  3.2.1. Konceptualizacja pojęcia współpraca transgraniczna    64
  3.2.2. Geneza i podstawy prawne europejskiej współpracy transgranicznej    67
  3.2.3. Formy współpracy transgranicznej    70
  3.3. Euroregion, euroregionalizacja – ujęcie teoretyczne    71
  3.3.1. Euroregion – definicja, cele, struktura organizacyjna    71
  3.3.2. Uwarunkowania rozwoju euroregionów    75
  3.3.3. Finansowanie działania euroregionów    77
  3.3.4. Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju regionów    79
  3.4. Współpraca transgraniczna jako wyznacznik rozwoju regionów    81
  3.5. Uwagi końcowe    83
  
  Rozdział 4. Implementacja idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w euroregionach    85
  4.1. Uwagi wstępne    85
  4.2. Geneza euroregionów    85
  4.3. Euroregionalizacja w Europie Środkowo-Wschodniej – specyfika tworzenia i funkcjonowania    87
  4.4. Euroregionalizacja w Polsce    89
  4.5. Realizacja koncepcji rozwoju zrównoważonego w polskich euroregionach – warunki, efekty    93
  4.5.1. Efekty współpracy euroregionalnej na pograniczu zachodnim    94
  4.5.2. Efekty współpracy euroregionalnej na pograniczu południowym    99
  4.5.3. Efekty współpracy euroregionalnej na pograniczu wschodnim i północnym    104
  4.6. Uwagi końcowe    107
  
  Rozdział 5. Uwarunkowania wdrażania koncepcji zrównoważonego rozwoju w euroregionach na zachodniej granicy Polski    109
  5.1. Uwagi wstępne    109
  5.2. Euroregiony na pograniczu zachodnim – geneza, struktura    109
  5.3. Diagnoza sytuacji gospodarczej, społecznej i ochrony środowiska naturalnego    113
  5.3.1. Położenie euroregionów    113
  5.3.2. Środowisko naturalne    114
  5.3.3. Potencjał ludzki i warunki życia mieszkańców    116
  5.3.4. Instrastruktura i przemysł    126
  5.3.5. Rolnictwo i turystyka    128
  5.4. Wybrane inicjatywy euroregionów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i klastrów na zachodniej granicy Polski    132
  5.5. Uwagi końcowe    136
  
  Rozdział 6. Potencjał i cele ekorozwoju w euroregionach na zachodnim pograniczu Polski    137
  6.1. Uwagi wstępne    137
  6.2. Cele euroregionów    137
  6.2.1. Kohezja gospodarcza, społeczna i ekologiczna    139
  6.2.2. Edukacja i świadomość ekologiczna    140
  6.2.3. Rozwój przedsiębiorczości    141
  6.2.4. Racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego    143
  6.3. Analiza potencjału rozwojowego euroregionów    144
  6.4. Ocena spójności społecznej, gospodarczej i ekologicznej w euroregionach    146
  6.5. Doświadczenia euroregionów na zachodniej granicy Polski    154
  6.6. Uwagi końcowe    159
  
  Rozdział 7. Analiza wpływu funduszy unijnych na zrównoważony rozwój euroregionów    161
  7.1. Uwagi wstępne    161
  7.2. Instrumenty finansowe Unii Europejskiej wspierające zrównoważony rozwój euroregionów zachodniego pogranicza Polski    161
  7.3. Statystyczna ocena wpływu unijnych funduszy regionalnych na zrównoważony rozwój euroregionów    163
  7.3.1. Metodyka badań    164
  7.3.2. Wyniki badań    169
  7.4. Uwagi końcowe    185
  
  Zakończenie    187
  Bibliografia    191
  Spis schematów    209
  Spis tabel    211
  Spis wykresów    213
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia