Chemia medyczna

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

139,30  199,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 199,00 zł (-30%)

Najniższa cena z 30 dni: 139,30 zł  


139,30

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tłumaczenie najnowszej wersji znanego w Polsce i na świecie podręcznika, powszechnie uważanego za wiodący w tej dziedzinie. Książkę cechuje:
• jasny, przejrzysty układ,
• pełne omówienie tematu,
• studia przypadków pomagające powiązać podstawową teorię z jej farmaceutyczną aplikacją,
• liczne pytania i rozwiązania,
• tabele, wypunktowania,
• słownik terminów.


Książka podzielona jest na pięć części:
Część A zawiera pięć rozdziałów obejmujących strukturę i funkcję ważnych celów leków, takich jak receptory, enzymy, i kwasy nukleinowe
• Część B obejmuje farmakodynamikę i farmakokinetykę.
• Część C obejmuje ogólne zasady i strategie w odkrywaniu i projektowaniu nowych leków oraz wprowadzaniu ich na rynek.
• Część D omawia QSAR, syntezę kombinatoryczną oraz projektowanie wspomagane komputerowo.
• Część E to wybór konkretnych tematów z chemii medycznej - środki przeciwbakteryjne, przeciwwirusowe i przeciwnowotworowe, cholinergiczne i antycholinesterazy, adrenergiczne, opioidowe środki przeciwbólowe, przeciwwrzodowe i sercowo-naczyniowe.


Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wydziałów chemicznych i biologicznych uniwersytetów oraz politechnik oraz studentów wydziałów farmaceutycznych.


Rok wydania2019
Liczba stron900
KategoriaChemia ogólna
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-20812-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa V
  Podziękowania VII
  1. Leki i ich działanie 1
    1.1. Co to jest lek?    1
    1.2. Miejsce działania leku    3
      1.2.1. Budowa komórki    3
      1.2.2. Miejsca działania leków na poziomie molekularnym    4
    1.3. Siły wiązania międzycząsteczkowego    5
      1.3.1. Wiązania elektrostatyczne lub jonowe    5
      1.3.2. Wiązania wodorowe    6
      1.3.3. Siły/oddziaływania van der Waalsa    8
      1.3.4. Oddziaływania dipol–dipol i jon–dipol    8
      1.3.5. Siły odpychające    10
      1.3.6. Rola wody i oddziaływań hydrofobowych    10
    1.4. Leki a zagadnienia farmakokinetyczne    11
    1.5. Klasyfikacja leków    11
    1.6. Nazewnictwo leków (Nazewnictwo produktów leczniczych)    12
  CZĘŚĆ A Cele działania leków 15
  2. Struktura i funkcja białek 17
    2.1. Pierwszorzędowa struktura białka    17
    2.2. Drugorzędowa struktura białek    18
      2.2.1. α-Helisa (helisa alfa)    18
      2.2.2. β-Harmonijka (β pofałdowana kartka)    18
      2.2.3. β-Zakręt    18
    2.3. Trzeciorzędowa struktura białek    18
      2.3.1. Wiązania kowalencyjne: wiązania disiarczkowe    21
      2.3.2. Wiązania jonowe lub elektrostatyczne    21
      2.3.3. Wiązania wodorowe    21
      2.3.4. Oddziaływania van der Waalsa i hydrofobowe    21
      2.3.5. Hierarchia znaczenia oddziaływań wiążących    22
      2.3.6. Rola płaskiego wiązania peptydowego    24
    2.4. Czwartorzędowa struktura białek    24
    2.5. Translacyjne i potranslacyjne modyfikacje białek    24
    2.6. Proteomika    25
    2.7. Funkcja białka    26
      2.7.1. Białka strukturalne    26
      2.7.2. Białka transportujące    27
      2.7.3. Enzymy i receptory    27
      2.7.4. Różne białka i interakcje białko–białko    28
  3. Enzymy: struktura i funkcja 31
    3.1. Enzymy jako katalizatory    31
    3.2. W jaki sposób enzymy katalizują reakcje?    32
    3.3. Miejsce aktywne enzymu    32
    3.4. Wiązanie substratu w miejscu aktywnym    33
    3.5. Katalityczna rola enzymów    33
      3.5.1. Oddziaływania wiążące    33
      3.5.2. Kataliza kwasowo-zasadowa    34
      3.5.3. Grupy nukleofilowe    35
      3.5.4. Stabilizacja stanu przejściowego    36
      3.5.5. Kofaktory    36
      3.5.6. Nazewnictwo i klasyfikacja enzymów    37
      3.5.7. Polimorfizm genetyczny i enzymy    38
    3.6. Regulacja enzymów    38
    3.7. Izoenzymy    41
    3.8. Kinetyka enzymatyczna    42
      3.8.1. Równanie Michaelisa–Menten    42
      3.8.2. Wykresy Lineweavera–Burka    43
  4. Receptory: budowa i funkcja 45
    4.1. Rola receptora    45
    4.2. Neuroprzekaźniki i hormony    45
    4.3. Typy i podtypy receptorów    47
    4.4. Aktywacja receptora    48
    4.5. Jak zmienia się kształt miejsca wiążącego?    48
    4.6. Receptory kanału jonowego    50
      4.6.1. Zasady ogólne    50
      4.6.2. Struktura kanałów jonowych    51
      4.6.3. Bramkowanie    52
      4.6.4. Kanały jonowe bramkowane ligandem i napięciem    52
    4.7. Receptory sprzężone z białkiem G    53
      4.7.1. Wiadomości ogólne    53
      4.7.2. Struktura    54
      4.7.3. Rodzina receptorów rodopsynopodobnych sprzężonych z białkiem G    54
      4.7.4. Dimeryzacja receptorów sprzężonych z białkim G    56
    4.8. Receptory związane z kinazą    56
      4.8.1. Wiadomości ogólne    56
      4.8.2. Struktura receptorów kinazy tyrozynowej    57
      4.8.3. Mechanizm aktywacji receptorów kinazy tyrozynowej    57
      4.8.4. Receptory kinazy tyrozynowej jako cel działania nowych leków    58
        4.8.4.1. Rodzina ErbB receptorów kinazy tyrozynowej    58
        4.8.4.2. Receptory czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego    59
        4.8.4.3. Receptor płytkopochodnego czynnika wzrostu    59
        4.8.4.4. Receptor czynnika wzrostu komórek macierzystych    59
        4.8.4.5. Kinaza chłoniaka anaplastycznego (ALK)    59
        4.8.4.6. Receptory RET    59
        4.8.4.7. Receptor czynnika wzrostu hepatocytów lub receptor c-MET    59
    4.9. Receptory wewnątrzkomórkowe    60
    4.10. Regulacja aktywności receptora    60
    4.11. Polimorfizm genetyczny a receptory    61
  5. Receptory i transdukcja sygnału 63
    5.1. Szlaki transdukcji sygnału dla receptorów sprzężonych z białkiem G    63
      5.1.1. Interakcja kompleksu receptor–ligand z białkami G    63
      5.1.2. Szlaki przekaźnictwa sygnału z udziałem podjednostki α    64
    5.2 Szlaki przekaźnictwa sygnału z udziałem białek G i cyklazy adenylanowej    65
      5.2.1. Aktywacja cyklazy adenylanowej przez podjednostkę αs    65
      5.2.2. Aktywacja kinazy białkowej A    65
      5.2.3. Białko Gi    66
      5.2.4. Charakterystyczne cechy kaskady sygnałowej, w której bierze udział cykliczny AMP    67
      5.2.5. Rola dimeru βγ    68
      5.2.6. Fosforylacja    68
    5.3. Przekaźnictwo sygnału z udziałem białek G i fosfolipazy Cβ    69
      5.3.1. Wpływ białka G na fosfolipazę Cβ    69
      5.3.2. Działanie pomocniczego przekaźnika: diacyloglicerolu    69
      5.3.3. Działanie wtórnego przekaźnika informacji: trifosforanu inozytolu    69
      5.3.4. Resynteza difosforanu fosfatydyloinozytolu    71
    5.4. Przekaźnictwo sygnału z udziałem receptorów kinaz    72
      5.4.1. Aktywacja białek sygnałowych i enzymów    72
      5.4.2. Szlak przekazywania sygnału MAPK    72
      5.4.3. Aktywacja cyklazy guanylanowej przez receptory kinazy    74
      5.4.4. Szlak przekazywania sygnału JAK-STAT    74
      5.4.5. Szlak przekazywania sygnału PI3K / Akt / mTOR    75
    5.5. Ścieżka sygnałowa hedgehog    76
  6. Kwasy nukleinowe: struktura i funkcja 79
    6.1. Struktura DNA    79
      6.1.1. Pierwszorzędowa struktura DNA    79
      6.1.2. Struktura drugorzędowa DNA    79
      6.1.3. Struktura trzeciorzędowa DNA    82
      6.1.4. Chromatyny    84
      6.1.5. Polimorfizm genetyczny a medycyna spersonalizowana    84
    6.2. Synteza kwasu rybonukleinowego i białka    84
      6.2.1. Struktura RNA    84
      6.2.2. Transkrypcja i translacja    85
      6.2.3. Mały jądrowy RNA    87
      6.2.4. Regulacyjna rola RNA    87
    6.3. Choroby genetyczne    87
    6.4. Biologia molekularna i inżynieria genetyczna    89
  CZĘŚĆ B Farmakodynamika i farmakokinetyka 93
  7. Enzymy jako cel działania leków    95
    7.1. Inhibitory działające w miejscu aktywnym enzymu    95
      7.1.1. Odwracalne inhibitory    95
      7.1.2. Inhibitory nieodwracalne    97
    7.2. Inhibitory allosteryczne    98
    7.3. Inhibitory akompetycyjne i niekompetycyjne    98
    7.4. Analogi stanu przejściowego: inhibitory reniny    99
    7.5. Substraty samobójcze    100
    7.6. Selektywność inhibitorów izozymu    101
    7.7. Zastosowania lecznicze inhibitorów enzymów    102
      7.7.1. Inhibitory enzymów stosowane przeciwko mikroorganizmom    102
      7.7.2. Inhibitory enzymów stosowane przeciwko wirusom    104
      7.7.3. Inhibitory stosowane przeciwko własnym enzymom organizmu    104
      7.7.4. Modulatory enzymatyczne    105
    7.8. Kinetyka enzymatyczna    106
      7.8.1. Wykresy Lineweavera–Burka    106
      7.8.2. Porównanie inhibitorów    108
  8. Receptory jako cel działania leków 111
    8.1. Wprowadzenie    111
    8.2. Projektowanie agonistów    111
      8.2.1. Grupy wiążące    111
      8.2.2. Położenie grup wiążących    113
      8.2.3. Rozmiar i kształt    114
      8.2.4. Inne strategie projektowania    114
      8.2.5. Farmakodynamika i farmakokinetyka    114
      8.2.6. Przykłady agonistów    115
      8.2.7. Modulatory allosteryczne    115
    8.3. Projektowanie antagonistów    116
      8.3.1. Antagoniści działający w miejscu wiążącym    116
      8.3.2. Antagoniści działający poza miejscem wiązania    119
    8.4. Częściowi agoniści    120
    8.5. Odwrotni agoniści    121
    8.6. „Odwrażliwienie” i „uwrażliwienie” receptora    121
    8.7. Tolerancja i uzależnienie    123
    8.8. Typy i podtypy receptorów    123
    8.9. Powinowactwo, skuteczność i siła działania    126
  9. Kwasy nukleinowe jako cele działania leku 131
    9.1. Interkalatory działające na DNA    131
    9.2. Nieinterkalujące trucizny topoizomerazy    132
    9.3. Środki alkilujące i metalizujące    134
      9.3.1. Iperyty azotowe    135
      9.3.2. Pochodne nitrozomocznika    135
      9.3.3. Busulfan    135
      9.3.4. Cisplatyna    135
      9.3.5. Dakarbazyna i prokarbazyna    137
      9.3.6. Mitomycyna C    138
    9.4. Leki działające przez „cięcie łańcucha”    138
    9.5. Terminatory łańcucha    139
    9.6. Kontrola transkrypcji genów    140
    9.7. Środki działające na RNA    142
      9.7.1. Czynniki wiążące się z rybosomami    142
      9.7.2. Terapia antysensowa    142
  10. Różne cele działania leków    147
    10.1. Białka transportowe jako cele dla leków    147
    10.2. Białka strukturalne jako cele dla leków    147
      10.2.1. Wirusowe białka strukturalne jako cele działania leków    147
      10.2.2. Tubulina jako cel działania leków    148
        10.2.2.1. Leki hamujące polimeryzację tubuliny    148
        10.2.2.2. Leki hamujące depolimeryzację tubuliny    149
    10.3. Biosyntetyczne elementy budulcowe jako cele działania leków    150
    10.4. Procesy biosyntetyczne jako cele działania leków: leki powodujące przedwczesne zakończenie łańcucha podczas translacji (chain terminators)    150
    10.5. Interakcje białko–białko    151
    10.6. Lipidy jako cel działania leków    155
      10.6.1. „Cząsteczki tunelujące”    155
      10.6.2. Nośniki jonów    158
      10.6.3. Łańcuchy i kotwice    159
    10.7. Węglowodany jako cel działania leków    159
      10.7.1. Glikomika    159
      10.7.2. Antygeny i przeciwciała    160
      10.7.3. Cykodekstryny    162
  11. Farmakokinetyka i zagadnienia pokrewne    165
    11.1. Trzy fazy działania leku    165
    11.2. Typowa droga leków podawanych doustnie    165
    11.3. Absorpcja leku    166
    11.4. Dystrybucja leku    168
      11.4.1. Dystrybucja poprzez układ krwionośny    168
      11.4.2. Dystrybucja do tkanek    168
      11.4.3. Dystrybucja leku do komórek    168
      11.4.4. Inne czynniki wpływające na dystrybucję    168
      11.4.5. Bariera krew-mózg    169
      11.4.6. Bariera łożyska    169
      11.4.7. Interakcje lek-lek    169
    11.5. Metabolizm leków    169
      11.5.1. I i II faza metabolizmu    170
      11.5.2. Przemiany I fazy katalizowane przez enzymy cytochromu P450    170
      11.5.3. Przemiany I fazy katalizowane przez monooksygenazy flawinowe    173
      11.5.4. Przemiany I fazy katalizowane przez inne enzymy    173
      11.5.5. Przemiany II fazy    174
      11.5.6. Stabilność metaboliczna    177
      11.5.7. Efekt pierwszego przejścia    179
    11.6. Wydalanie leku    179
    11.7. Drogi podawania leków    180
      11.7.1. Podanie doustne    180
      11.7.2. Absorpcja przez błony śluzowe    180
      11.7.3. Podanie doodbytnicze    181
      11.7.4. Podanie miejscowe    181
      11.7.5. Inhalacje    181
      11.7.6. Iniekcje    181
      11.7.7. Implanty    182
    11.8. Dawkowanie leków    182
      11.8.1. Okres półtrwania leku    183
      11.8.2. Stężenie stacjonarne leku    184
      11.8.3. Tolerancja na lek    184
      11.8.4. Biodostępność    184
    11.9. Formulacja    185
    11.10. Dostarczanie leków    185
  Analiza przypadku 1: Statyny    189
    AP1.1. Cholesterol i choroba wieńcowa serca    189
    AP1.2. Docelowe enzymy    190
    AP1.3. Odkrycie statyn    192
    AP1.4. Mechanizm działania statyn: farmakodynamika    194
    AP1.5. Oddziaływania wiążące statyn    194
    AP1.6. Inne mechanizmy działania statyn    195
    AP1.7. Inne miejsca działania leków obniżających poziom cholesterolu    195
  CZĘŚĆ C Odkrywanie, projektowanie i rozwój leków 197
  12. Poszukiwanie leków: odkrycie struktury wiodącej 199
    12.1. Wybór choroby    199
    12.2. Wybór miejsca działania leku    199
      12.2.1. Miejsca działania leku    199
      12.2.2. Odkrywanie miejsc działania leków    199
      12.2.3. Międzygatunkowa specyficzność i selektywność miejsc działania leków    201
      12.2.4. Specyficzność i selektywność miejsca działania leku w organizmie    201
      12.2.5. Powinowactwo leków do specyficznych narządów i tkanek    202
      12.2.6. Pułapki    202
      12.2.7. Leki aktywne wobec kilku miejsc działania    203
    12.3. Określenie testu biologicznego    204
      12.3.1. Wybór testu biologicznego    204
      12.3.2. Testy in vitro    205
      12.3.3. Testy in vivo    205
      12.3.4. Walidacja testu    206
      12.3.5. Wysokowydajne badania przesiewowe (HTS)    206
      12.3.6. Badania przesiewowe z wykorzystaniem NMR    207
      12.3.7. Badania przesiewowe powinowactwa    207
      12.3.8. Powierzchniowy rezonans plazmonowy    207
      12.3.9. Zbliżeniowy test scyntylacyjny    208
      12.3.10. Izotermiczna kalorymetria miareczkowa    208
      12.3.11. Wirtualne badania przesiewowe    208
    12.4. Poszukiwanie struktury wiodącej    209
      12.4.1. Przegląd związków naturalnych    209
        12.4.1.1. Królestwo roślin    209
        12.4.1.2. Świat mikroorganizmów    210
        12.4.1.3. Świat morza    210
        12.4.1.4. Świat zwierząt    210
        12.4.1.5. Jady i toksyny    211
      12.4.2. Medycyna ludowa    212
      12.4.3. Przegląd związków syntetycznych    212
      12.4.4. Uznane leki    213
        12.4.4.1. Leki „ja też” („me too”) i „ja lepszy” („me better”)    213
        12.4.4.2. Wykorzystanie działań niepożądanych    213
      12.4.5. Naturalne ligandy lub modulatory w projektowaniu leków    214
        12.4.5.1. Naturalne ligandy receptorów    214
        12.4.5.2. Naturalne substraty enzymów    216
        12.4.5.3. Produkty enzymów jako struktury wiodące    216
        12.4.5.4. Naturalne modulatory jako struktury wiodące    216
      12.4.6. Synteza kombinatoryczna i równoległa    216
      12.4.7. Projektowanie struktury wiodącej wspomagane komputerowo    217
      12.4.8. Przypadkowość i bystry umysł    217
      12.4.9. Komputerowe banki danych strukturalnych    217
      12.4.10. Odkrycie fragmentów struktury wiodącej    217
      12.4.11. Właściwości struktur wiodących    220
    12.5. Izolowanie i oczyszczanie    221
    12.6. Określanie struktury    221
    12.7. Leki roślinne    222
  13. Projektowanie leku: optymalizacja zamierzonych oddziaływań 225
    13.1. Zależność budowa chemiczna-działanie    225
      13.1.1. Rola grupy alkoholowej i fenolowej w wiązaniu z miejscem działania    226
      13.1.2. Rola pierścieni aromatycznych w wiązaniu z miejscem działania    227
      13.1.3. Rola alkenów w wiązaniu z miejscem działania    227
      13.1.4. Rola grupy ketonowej i aldehydowej w wiązaniu z miejscem działania    228
      13.1.5. Rola grupy aminowej w wiązaniu z miejscem działania    228
      13.1.6. Rola ugrupowania amidowego w wiązaniu z miejscem działania    229
      13.1.7. Rola czwartorzędowych soli amoniowych w wiązaniu z miejscem działania    230
      13.1.8. Rola kwasów karboksylowych w wiązaniu z miejscem działania    231
      13.1.9. Rola ugrupowania estrowego w wiązaniu z miejscem działania    232
      13.1.10. Rola halogenków alkilowych i arylowych w wiązaniu z miejscem działania    232
      13.1.11. Rola grupy tiolowej i eterowej w wiązaniu z miejscem działania    233
      13.1.12. Rola innych grup funkcyjnych w wiązaniu z miejscem działania    233
      13.1.13. Rola grup alkilowych i szkieletu węglowego w wiązaniu z miejscem wiązania    233
      13.1.14. Rola heterocykli w wiązaniu z miejscem wiązania    233
      13.1.15. Izostery    235
      13.1.16. Procedury badania    236
      13.1.17. SAR w optymalizacji leków    237
    13.2. Identyfikacja farmakoforu    237
    13.3. Optymalizacja leku: strategie w projektowaniu leków    238
      13.3.1. Zmienność podstawników    239
        13.3.1.1. Podstawniki alkilowe    239
        13.3.1.2. Podstawniki pierścieni aromatycznych lub heteroaromatycznych    239
        13.3.1.3. Efekty synergistyczne    240
      13.3.2. Powiększanie cząsteczki    240
      13.3.3. Wydłużanie / skracanie łańcucha    241
      13.3.4. Powiększanie lub zmniejszanie pierścienia    241
      13.3.5. Wymiana pierścieni    242
      13.3.6. Łączenie/kondensacja pierścieni    244
      13.3.7. Izostery i bioizostery    244
      13.3.8. Upraszczanie struktury    246
      13.3.9. Usztywnianie cząsteczki    248
      13.3.10. Blokery konformacyjne    250
      13.3.11. Projektowanie i modelowanie molekularne leków oparte na strukturze    251
      13.3.12. Projektowanie leków za pomocą spektroskopii NMR    252
      13.3.13. Rola przypadku i kreatywności    253
      13.3.14. Projektowanie leków oddziałujących z więcej niż jednym miejscem działania    253
        13.3.14.1. Środki opracowane na podstawie znanych leków    253
        13.3.14.2. Leki opracowane z nieselektywnych związków wiodących    254
  14. Projektowanie leków: optymalizacja dostępu do celu 257
    14.1. Optymalizacja właściwości hydrofilowych/hydrofobowych    257
      14.1.1. Maskowanie polarnych grup funkcyjnych w celu zmniejszenia polarności    258
      14.1.2. Dodawanie lub usuwanie polarnych grup funkcyjnych w celu zmiany polarności    258
      14.1.3. Różnicowanie podstawników hydrofobowych w celu zmiany polarności    258
      14.1.4. Wpływ podstawników N-alkilowych na zmiany pKa    259
      14.1.5. Wpływ podstawników aromatycznych na zmiany pKa    259
      14.1.6. Bioizostery dla grup polarnych    259
    14.2. Projektowanie leków odpornych na rozkład chemiczny i enzymatyczny    260
      14.2.1. Przeszkody steryczne    260
      14.2.2. Efekty elektronowe bioizosterów    260
      14.2.3. Modyfikacje steryczne i elektronowe    261
      14.2.4. Blokery metaboliczne    261
      14.2.5. Usunięcie lub zastąpienie wrażliwych grup metabolicznych    262
      14.2.6. Zmiana położenia podstawników    262
      14.2.7. Zamiana pierścienia i podstawników w pierścieniu    263
    14.3. Otrzymywanie leków mniej odpornych na metabolizm    264
      14.3.1. Wprowadzenie grup podatnych na metabolizm    264
      14.3.2. Leki samodestrukcyjne    264
    14.4. Projektowanie leków    265
      14.4.1. Leki ukierunkowane na komórki nowotworowe: leki „szukaj i niszcz”    265
      14.4.2. Leki ukierunkowane na infekcje przewodu pokarmowego    265
      14.4.3. Leki ukierunkowane na obwodowy układ nerwowy bez wpływu na ośrodkowy układ nerwowy    266
      14.4.4. Wiązanie leku ze strukturami błonowymi    266
    14.5. Zmniejszenie toksyczności    266
    14.6. Proleki    268
      14.6.1. Proleki zwiększające przepuszczalność przez błony    268
        14.6.1.1. Estry jako proleki    268
        14.6.1.2. N-Metylowane proleki    269
        14.6.1.3. Podejście konia trojańskiego do białek transportowych    269
      14.6.2. Proleki przedłużające działanie leku    270
      14.6.3. Proleki maskujące toksyczność leku i działania uboczne    270
      14.6.4. Proleki zmniejszające rozpuszczalność w wodzie    271
      14.6.5. Proleki zwiększające rozpuszczalność w wodzie    272
      14.6.6. Proleki działające w określonym miejscu docelowym    272
      14.6.7. Proleki zwiększające trwałość chemiczną    273
      14.6.8. Proleki aktywowane przez czynniki zewnętrzne (leki utajone)    273
    14.7. Synergizm działania leków    274
      14.7.1. Leki „wartownicy”    274
      14.7.2. Ograniczenie obszaru działania leku    274
      14.7.3. Zwiększenie wchłaniania    274
    14.8. Związki endogenne jako leki    275
      14.8.1. Neuroprzekaźniki    275
      14.8.2. Naturalne hormony, peptydy i białka jako leki    275
      14.8.3. Przeciwciała jako leki    277
    14.9. Peptydy i peptydomimetyki w projektowaniu leków    278
      14.9.1. Peptydomimetyki    278
      14.9.2. Leki peptydowe    280
    14.10. Oligonukleotydy jako leki    281
  15. Wprowadzenie leku na rynek 285
    15.1. Badania przedkliniczne i kliniczne    285
      15.1.1. Badanie toksyczności    285
      15.1.2. Badania metabolizmu leków    285
      15.1.3. Badania farmakologiczne, formulacji i trwałości    287
      15.1.4. Badania kliniczne    288
        15.1.4.1. Badania I fazy    288
        15.1.4.2. Badania II fazy    289
        15.4.1.3. Badania III fazy    289
        15.1.4.4. Badania IV fazy    290
        15.1.4.5. Kwestie etyczne    290
    15.2. Zagadnienia patentowe i prawne    292
      15.2.1. Patenty    292
      15.2.2. Zagadnienia prawne    293
        15.2.2.1. Proces regulacyjny    293
        15.2.2.2. Szybkie ścieżki i leki sieroce    294
        15.2.2.3. Dobra praktyka laboratoryjna, produkcyjna i kliniczna    295
        15.2.2.4. Analiza kosztów i korzyści    295
    15.3. Rozwój chemiczny i proces wytwarzania    296
      15.3.1. Rozwój chemiczny    296
      15.3.2. Rozwój procesu    297
      15.3.3. Wybór kandydata na lek    298
      15.3.4. Produkty naturalne    299
  Analiza przypadku 2: Projektowanie inhibitorów ACE 301
  Analiza przypadku 3: Artemizynina i pokrewne leki przeciwmalaryczne 307
    AP3.1. Wstęp    307
    AP3.2. Artemizynina    307
    AP3.3. Budowa i synteza artemizyniny    308
    AP3.4. Zależność budowa chemiczna – działanie    308
    AP3.5. Mechanizm działania    308
    AP3.6. Projektowanie i rozwój leku    310
  Analiza przypadku 4: Projektowanie oksamnichiny 313
    AP4.1. Wstęp    313
    AP4.2. Od lukantonu do oksamnichiny    313
    AP4.3. Mechanizm działania    316
    AP4.4. Inne leki    317
  CZĘŚĆ D Narzędzia handlu 321
  16. Synteza kombinatoryczna i równoległa 321
    16.1. Synteza kombinatoryczna i równoległa w projektach chemii medycznej    321
    16.2. Techniki syntezy na fazie stałej    321
      16.2.1. Synteza na nośniku    322
      16.2.2. Kotwica/łącznik    323
      16.2.3. Przykłady reakcji na fazie stałej    325
    16.3. Planowanie i projektowanie biblioteki związków    325
      16.3.1. Cząsteczka-pająk    326
      16.3.2. Cząsteczka lekopodobna    326
      16.3.3. Synteza centroidów    326
      16.3.4. Zmiany podstawników    327
      16.3.5. Projektowanie bibliotek związków w celu optymalizacji struktury wiodącej    327
      16.3.6. Biblioteki projektowane komputerowo    327
    16.4. Badanie aktywności    327
      16.4.1. Wysokowydajne badania przesiewowe    327
      16.4.2. Badanie związków wolnych i związanych z nośnikiem    328
    16.5. Synteza równoległa    329
      16.5.1. Ekstrakcja na fazie stałej    330
      16.5.2. Zastosowanie żywic w syntezie w roztworze organicznym    331
      16.5.3. Odczynniki dołączone do stałego nośnika: złap i uwolnij    331
      16.5.4. Technologia mikrofalowa    332
      16.5.5. Mikrociecze w syntezie równoległej    333
    16.6. Synteza kombinatoryczna    335
      16.6.1. Metoda mieszaj i dziel w syntezie kombinatorycznej    335
      16.6.2. Ustalenie struktury aktywnego związku (związków)    336
        16.6.2.1. Znaczniki    336
        16.6.2.2. Fotolitografia    338
      16.6.3. Dynamiczna synteza kombinatoryczna    338
  17. Komputery w chemii medycznej 345
    17.1. Mechanika molekularna i kwantowa    345
      17.1.1. Mechanika molekularna    345
      17.1.2. Mechanika kwantowa    345
      17.1.3. Wybór metody    346
    17.2. Rysowanie związków chemicznych    346
    17.3. Struktury 3D    346
    17.4. Minimalizacja energii    347
    17.5. Podgląd trójwymiarowych cząsteczek    347
    17.6. Wymiary cząsteczki    349
    17.7. Właściwości cząsteczki    349
      17.7.1. Ładunki cząstkowe    349
      17.7.2. Cząsteczkowe potencjały elektrostatyczne    350
      17.7.3. Orbitale molekularne    350
      17.7.4. Przejścia spektroskopowe    351
      17.7.5. Stosowanie siatek w pomiarach właściwości cząsteczki    351
    17.8. Analiza konformacyjna    353
      17.8.1. Lokalne i globalne minima energetyczne    353
      17.8.2. Dynamika molekularna    354
      17.8.3. Stopniowa rotacja wokół wiązania    354
      17.8.4. Metody Monte Carlo i Metropolis    356
      17.8.5. Algorytmy genetyczne i ewolucyjne    357
    17.9. Porównywanie struktur i nakładanie    358
    17.10. Identyfikacja aktywnej konformacji    360
      17.10.1. Krystalografia rentgenowska    360
      17.10.2. Porównywanie ligandów usztywnionych i nieusztywnionych    360
    17.11. Identyfikacja trójwymiarowego (3D) farmakofora    362
      17.11.1. Badania krystalograficzne    362
      17.11.2. Porównanie struktury związków aktywnych    362
      17.11.3. Zautomatyzowane metody identyfikacji farmakoforów    362
    17.12. Proces dokowania    363
      17.12.1. Dokowanie ręczne    363
      17.12.2. Dokowanie automatyczne    364
      17.12.3. Definiowanie powierzchni molekularnej miejsca działania    364
      17.12.4. Sztywne dokowanie poprzez komplementarność kształtu    365
      17.12.5. Stosowanie siatek w programach dokowania    367
      17.12.6. Sztywne dokowanie przez dopasowanie wiązań wodorowych    368
      17.12.7. Sztywne dokowanie giętkich ligandów: program FLOG    368
      17.12.8. Dokowanie elastycznych ligandów: programy kotwica i wzrost (anchor and grow)    368
        17.12.8.1. Programy Directed Dock and Dock 4.0    369
        17.12.8.2. FlexX    369
        17.12.8.3. Program Hammerhead    371
      17.12.9. Dokowanie elastycznego liganda: symulowane algorytmy wyżarzania i algorytmy genetyczne    372
    17.13. Automatyczny przegląd baz danych w poszukiwaniu struktury wiodącej i projektowaniu leków    373
    17.14. Odwzorowanie białek    373
      17.14.1. Budowanie modelu białka: budowanie homologii    373
      17.14.2. Budowanie miejsca wiążącego: hipotetyczne pseudoreceptory    375
    17.15. Projektowanie leków de novo    377
      17.15.1. Ogólne zasady projektowania leków de novo    377
      17.15.2. Zautomatyzowane projektowanie leków de novo    378
        17.15.2.1. LUDI    378
        17.15.2.2. SPROUT (kiełkowanie)    380
        17.15.2.3. LEGEND    383
        17.15.2.4. GROW, ALLEGROW i SYNOPSIS    384
    17.16. Planowanie biblioteki związków    384
    17.17. Obsługa baz danych    386
  18. Ilościowa zależność między budową a działaniem (QSAR) 389
    18.1. Wykresy i równania    389
    18.2. Właściwości fizykochemiczne    390
      18.2.1. Hydrofobowość    391
        18.2.1.1. Współczynnik podziału (P)    391
        18.2.1.2. Stała hydrofobowości podstawników (π)    392
        18.2.1.3. Współczynnik podziału P a stała hydrofobowości π    393
      18.2.2. Efekty elektronowe    394
      18.2.3. Czynniki steryczne    396
        18.3.3.1. Steryczny czynnik Tafta (Es)    396
        18.2.3.2. Refrakcja molowa    397
        18.2.3.3. Steryczny parametr Verloopa    397
      18.3.4. Inne parametry fizykochemiczne    397
    18.3. Równanie Hansha    397
    18.4. Wykres Craiga    399
    18.5. Schemat Toplissa    400
    18.6. Bioizostery    402
    18.7. Podejście Free-Willsona    402
    18.8. Planowanie badań QSAR    403
    18.9. Opis przypadku    403
    18.10. 3D QSAR    406
      18.10.1. Określenie pól sterycznych i elektrostatycznych    406
      18.10.2. Wpływ kształtu cząsteczki i rozkładu elektronów na aktywność biologiczną    406
      18.10.3. Zalety CoMFA w stosunku do tradycyjnej analizy QSAR    407
      18.10.4. Potencjalne problemy związane z CoMFA    408
      18.10.5. Inne metody 3D QSAR    409
      18.10.6. Opis przypadku: inhibitory polimeryzacji tubuliny    409
  Analiza przypadku 5: Projektowanie inhibitorów syntazy tymidylanowej 413
  CZĘŚĆ E Wybrane zagadnienia z chemii medycznej    417
  19. Leki przeciwbakteryjne 419
    19.1. Historia środków przeciwbakteryjnych    419
    19.2. Komórka bakteryjna    420
    19.3. Mechanizmy działania przeciwbakteryjnego    421
    19.4. Środki przeciwbakteryjne zaburzające metabolizm komórkowy (antymetabolity)    422
      19.4.1. Sulfonamidy    422
        19.4.1.1. Historia sulfonamidów    422
        19.4.1.2. Zależność budowa chemiczna-działanie    422
        19.4.1.3. Analogi sulfanilamidu    422
        19.4.1.4. Zastosowania sulfonamidów    423
        19.4.1.5. Mechanizm działania    424
      19.4.2. Przykłady innych antymetabolitów    425
        19.4.2.1. Trimetoprim    425
        19.4.2.2. Sulfony    426
    19.5. Środki przeciwbakteryjne hamujące syntezę ściany komórkowej    426
      19.5.1. Penicyliny    426
        19.5.1.1. Historia penicylin    426
        19.5.1.2. Budowa benzylopenicyliny i fenoksymetylopenicyliny    427
        19.5.1.3. Właściwości benzylopenicyliny    428
        19.5.1.4. Mechanizm działania penicyliny    428
        19.5.1.5. Oporność na penicylinę    430
        19.5.1.6. Metody syntezy analogów penicyliny    433
        19.5.1.7. Zależności budowa chemiczna–działanie penicylin    434
        19.5.1.8. Analogi penicyliny    434
        19.5.1.9. Synergizm penicylin z innymi lekami    441
      19.5.2. Cefalosporyny    441
        19.5.2.1. Cefalosporyna C    441
        19.5.2.2. Synteza analogów cefalosporyn modyfikowanych w pozycji 7    442
        19.5.2.3. Pierwsza generacja cefalosporyn    442
        19.5.2.4. Druga generacja cefalosporyn    444
        19.5.2.5. Trzecia generacja cefalosporyn    445
        19.5.2.6. Czwarta generacja cefalosporyn    445
        19.5.2.7. Piąta generacja cefalosporyn    446
        19.5.2.8. Oporność na cefalosporyny    446
      19.5.3. Inne antybiotyki β-laktamowe    446
        19.5.3.1. Karbapenemy    446
        19.5.3.2. Monobaktamy    448
      19.5.4. Inhibitory β-laktamaz    449
        19.5.4.1. Kwas klawulanowy    449
        19.5.4.2. Pochodne sulfonowe kwasu penicylanowego    450
        19.5.4.3. Kwasy oliwanowe    450
        19.5.4.4. Awibaktam    450
      19.5.5. Inne leki działające na biosyntezę ściany komórki bakteryjnej    451
        19.5.5.1. d-Cykloseryna i bacytracyna    451
        19.5.5.2. Glikopeptydy: wankomycyna i analogi wankomycyny    452
    19.6. Związki przeciwbakteryjne oddziałujące na strukturę błony cytoplazmatycznej    456
      19.6.1. Walinomycyna i gramicydyna A    456
      19.6.2. Polimyksyna B    456
      19.6.3. Zabójcze nanorurki    456
      19.6.4. Cykliczne lipopeptydy    457
    19.7. Środki przeciwbakteryjne zaburzające syntezę białek: translacja    458
      19.7.1. Aminoglikozydy    458
      19.7.2. Tetracykliny    460
      19.7.3. Chloramfenikol    463
      19.7.4. Makrolidy    464
      19.7.5. Linkozamidy    465
      19.7.6. Streptograminy    466
      19.7.7. Oksazolidynony    467
      19.7.8. Pleuromutyliny    467
    19.8. Czynniki oddziałujące na transkrypcję i replikację kwasów nukleinowych    468
      19.8.1. Chinolony i fluorochinolony    468
      19.8.2. Aminoakrydyny    471
      19.8.3. Ryfamycyny    471
      19.8.4. Nitroimidazole i nitrofurantoina    471
      19.8.5. Inhibitory polimerazy RNA bakterii    471
    19.9. Inne związki    472
    19.10. Oporność na leki    474
      19.10.1. Oporność w wyniku mutacji    474
      19.10.2. Oporność lekowa poprzez transfer genetyczny    474
      19.10.3. Inne czynniki wpływające na oporność na leki    475
      19.10.4. Kierunki badań    475
  20. Leki przeciwwirusowe 481
    20.1. Wirusy i choroby wirusowe    481
    20.2. Budowa wirusów    481
    20.3. Cykl rozwojowy wirusów    482
    20.4. Szczepienie    483
    20.5. Leki przeciwwirusowe: zasady ogólne    484
    20.6. Leki przeciwwirusowe stosowane przeciw wirusom DNA    485
      20.6.1. Inhibitory wirusowej polimerazy DNA    485
      20.6.2. Inhibitory polimeryzacji tubulin    488
      20.6.3. Terapia antysensowa    488
    20.7. Leki przeciwwirusowe działające przeciw wirusom RNA: wirus ludzkiego niedoboru odporności    489
      20.7.1. Budowa i cykl rozwojowy HIV    489
      20.7.2. Terapia przeciwwirusowa HIV    490
      20.7.3. Inhibitory wirusowej odwrotnej transkryptazy    491
        20.7.3.1. Nukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy    491
        20.7.3.2. Nienukleozydowe inhibitory odwrotnej transkryptazy    492
      20.7.4. Inhibitory proteazy    494
        20.7.4.1. Proteaza HIV    495
        20.7.4.2. Projektowanie inhibitorów proteazy HIV    496
        20.7.4.3. Sakwinawir    497
        20.7.4.4. Rytonawir i lopinawir    499
        20.7.4.5. Indynawir    502
        20.7.4.6. Nelfinawir    502
        20.7.4.7. Palinawir    504
        20.7.4.8. Amprenawir i darunawir    504
        20.7.4.9. Atazanawir    505
        20.7.4.10. Tipranawir    505
        20.7.4.11. Alternatywne strategie projektowania leków przeciwwirusowych skierowanych przeciwko proteazie HIV    507
      20.7.5. Inhibitory innych celów    507
    20.8. Leki przeciwwirusowe działające przeciw wirusom RNA: wirus grypy    509
      20.8.1. Budowa i cykl rozwojowy wirusa grypy    509
      20.8.2. Zaburzenie czynności kanałów jonowych: adamantany    511
      20.8.3. Inhibitory neuraminidazy    512
        20.8.3.1. Budowa i mechanizm działania neuraminidazy    512
        20.8.3.2. Inhibitory stanu przejściowego: badania rozwojowe zanamiwiru (Relenza)    514
        20.8.3.3. Inhibitory stanu przejściowego: 6-karboksyamidy    516
        20.8.3.4. Analogi karbocykliczne: badania rozwojowe oseltamiwiru (Tamiflu)    517
        20.8.3.5. Inne układy pierścieniowe    518
        20.8.3.6. Badania oporności    519
    20.9. Leki przeciwwirusowe działające przeciw wirusom RNA: wirus przeziębienia    520
    20.10. Leki przeciwwirusowe działające przeciw wirusom RNA: zapalenie wątroby typu C    522
      20.10.1. Inhibitory proteazy HCV NS3-4A    522
        20.10.1.1. Wstęp    522
        20.10.1.2. Projektowanie boceprewiru i telaprewiru    522
        20.10.1.3. Druga generacja inhibitorów proteazy    524
      20.10.2. Inhibitory HCV NS5B RNA-zależnej polimerazy RNA    525
      20.10.3. Inhibitory białka HCV NS5A    525
      20.10.4. Inne cele    528
    20.11. Leki o szerokim spektrum działania przeciwwirusowego    529
      20.11.1. Leki hamujące syntetazę trifosforanu cytydyny    529
      20.11.2. Leki hamujące hydrolazę S-adenozylohomocysteiny    529
      20.11.3. Rybawiryna    530
      20.11.4. Interferony    530
      20.11.5. Przeciwciała i rybozymy    530
    20.12. Bioterroryzm i ospa    531
  21. Leki przeciwnowotworowe 533
    21.1. Rak: wstęp    533
      21.1.1. Definicje    533
      21.1.2. Przyczyny raka    533
      21.1.3. Wady genetyczne prowadzące do raka: protoonkogeny i onkogeny    533
        21.1.3.1. Aktywacja protoonkogenów    533
        21.1.3.2. Inaktywacja genów supresji nowotworów (anty-onkogeny)    534
        21.1.3.3. Konsekwencje defektów genetycznych    534
      21.1.4. Nieprawidłowe szlaki sygnałowe    534
      21.1.5. Niewrażliwość na sygnały hamujące wzrost    535
      21.1.6. Nieprawidłowości w regulacji cyklu komórkowego    535
      21.1.7. Apoptoza i białko p53    536
      21.1.8. Telomery    538
      21.1.9. Angiogeneza    538
      21.1.10. Inwazja tkanek i przerzuty    540
      21.1.11. Leczenie nowotworów    540
      21.1.12. Oporność    541
    21.2. Leki działające bezpośrednio na kwasy nukleinowe    543
      21.2.1. Czynniki interkalujące    543
      21.2.2. Środki nieinterkalujące hamujące działanie topoizomeraz na DNA    544
        21.2.2.1. Podofilotoksyny    544
        21.2.2.2. Kamptotecyny    545
      21.2.3. Środki alkilujące i związki kompleksowe metali    545
        21.2.3.1. Iperyty azotowe    546
        21.2.3.2. Cisplatyna i analogi cisplatyny: związki kompleksowe metali    547
        21.2.3.3. Analogi CC 1065    548
        21.2.3.4. Inne czynniki alkilujące    548
      21.2.4. Środki tnące łańcuchy DNA    549
      21.2.5. Terapia antysensowa    549
    21.3. Leki działające na enzymy: antymetabolity    550
      21.3.1. Inhibitory reduktazy dihydrofolianowej    550
      21.3.2. Inhibitory syntazy tymidylanowej    551
      21.3.3. Inhibitory reduktazy rybonukleotydowej    553
      21.3.4. Inhibitory deaminazy adenozyny    553
      21.3.5. Inhibitory polimeraz DNA    554
      21.3.6. Antagoniści puryn    554
    21.4. Hormonoterapia    556
      21.4.1. Glikokortykoidy, estrogeny, progestyny i androgeny    556
      21.4.2. Agoniści i antagoniści receptora hormonu uwalniającego hormon luteinizujący    556
      21.4.3. Antyestrogeny    557
      21.4.4. Antyandrogeny    557
      21.4.5. Inhibitory aromatazy    558
    21.5. Leki działające na białka strukturalne    561
      21.5.1. Środki hamujące polimeryzację tubuliny    561
      21.5.2. Środki hamujące depolimeryzację tubuliny    562
    21.6. Inhibitory szlaków sygnałowych    564
      21.6.1. Hamowanie farnezylotransferazy i białka Ras    565
      21.6.2. Inhibitory kinazy białkowej    566
        21.6.2.1. Inhibitory kinaz receptora czynnika wzrostu naskórka (EGFR)    568
        21.6.2.2. Inhibitory kinaz kinazy tyrozynowej Abelsona, c-KIT, PDGFR i SRC    572
        21.6.2.3. Inhibitory kinaz zależnych od cyklin (CDK)    576
        21.6.2.4. Inhibitory kinaz szlaku transdukcji sygnału MAPK    577
        21.6.2.5. Inhibitory kinaz szlaku PI3K-PIP3    578
        21.6.2.6. Inhibitory kinaz kinazy anaplastycznego chłoniaka (ALK)    578
        21.6.2.7. Inhibitory kinazy RET i KIF5B-RET    579
        21.6.2.8. Inhibitory kinazy kinaz janusowych    579
        21.6.2.9. Inhibitory kinaz receptora czynnika wzrostu śródbłonka naczyń (VEGFR)    580
        21.6.2.10. Wieloreceptorowe inhibitory kinaz tyrozynowych    580
        21.6.2.11. Hamowanie kinazy obejmujące oddziaływania wiążące białko-białko    583
      21.6.3. Antagoniści receptora szlaku sygnałowego hedgehog    584
    21.7. Inhibitory różnych enzymów    585
      21.7.1. Inhibitory metaloproteinazy macierzy    585
      21.7.2. Inhibitory proteasomu    586
      21.7.3. Inhibitory deacetylazy histonu    589
      21.7.4. Inhibitory polimerazy poli-ADP rybozy    590
      21.7.5. Inne cele enzymów    591
    21.8. Środki wpływające na apoptozę    592
    21.9. Różne środki przeciwnowotworowe    593
      21.9.1. Środki syntetyczne    593
      21.9.2. Produkty naturalne    594
      21.9.3. Terapia białkowa    596
      21.9.4. Modulacja oddziaływań czynnik transkrypcji–koaktywator    596
    21.10. Przeciwciała, koniugaty przeciwciał i terapia genowa    597
      21.10.1. Przeciwciała monoklonalne    597
      21.10.2. Koniugaty przeciwciało-lek    599
      21.10.3. Terapia prolekiem ukierunkowana przez kompleks przeciwciało-enzym (ADEPT)    601
      21.10.4. Terapia prolekiem ukierunkowana przez przeciwciało-abzym (ADAPT)    602
      21.10.5. Terapia prolekiem ukierunkowana genem enzymu (GDEPT)    602
      21.10.6. Inne formy terapii genowej    603
    21.11. Terapia fotodynamiczna    603
    21.12. Terapia wirusowa    604
  22. Leki cholinergiczne, antycholinergiczne i inhibitory acetylocholinoesterazy 609
    22.1. Obwodowy układ nerwowy    609
    22.2. Nerwy ruchowe obwodowego układu nerwowego    609
      22.2.1. Somatyczny motoryczny układ nerwowy    610
      22.2.2. Autonomiczny motoryczny układ nerwowy    610
      22.2.3. Układ nerwowy przewodu pokarmowego (GI)    611
      22.2.4. Zaburzenia przekaźnictwa w neuronach motorycznych    611
    22.3. Układ cholinergiczny    611
      22.3.1. Cholinergiczny system sygnałowy    611
      22.3.2. Presynaptyczne układy kontrolne    612
      22.3.3. Neuroprzekaźniki białkowe    612
    22.4. Agoniści receptorów cholinergicznych    612
    22.5. Acetylocholina – struktura, SAR i wiązanie się z receptorem    613
    22.6. Nietrwałość acetylocholiny    615
    22.7. Projektowanie analogów acetylocholiny    616
      22.7.1. Zawada przestrzenna    616
      22.7.2. Efekty elektronowe    616
      22.7.3. Połączone efekty steryczne i elektronowe    617
    22.8. Zastosowanie kliniczne agonistów cholinergicznych    617
      22.8.1. Agoniści muskarynowi    617
      22.8.2. Agoniści nikotynowi    617
    22.9. Antagoniści muskarynowych receptorów cholinergicznych    618
      22.9.1. Działanie i zastosowanie antagonistów muskarynowych    618
      22.9.2. Antagoniści muskarynowi    618
          22.9.2.1. Atropina i hioscyna    618
          22.9.2.2. Analogi strukturalne atropiny i hioscyny    620
          22.9.2.3. Uproszczone analogi atropiny    620
          22.9.2.4. Antagoniści muskarynowi o budowie chinuklidynowej    622
          22.9.2.5. Pozostali antagoniści muskarynowi    622
    22.10. Antagoniści nikotynowych receptorów cholinergicznych    624
      22.10.1. Zastosowanie antagonistów receptorów nikotynowych    624
      22.10.2. Antagoniści nikotynowi    624
          22.10.2.1. Kurara i tubokuraryna    624
          22.10.2.2. Dekametonium i suksametonium    625
          22.10.2.3. Steroidowe środki blokujące przewodnictwo nerwowo-mięśniowe    626
          22.10.2.4. Atrakurium i miwakurium    626
          22.10.2.5. Inni antagoniści cholinergiczni    627
    22.11. Struktury receptorów    628
    22.12. Inhibitory acetylocholinoesterazy i acetylocholinoesteraza    629
      22.12.1. Działanie inhibitorów acetylocholinoesterazy    629
      22.12.2. Struktura enzymu acetylocholinoesterazy    629
      22.12.3. Miejsce aktywne acetylocholinoesterazy    629
          22.12.3.1. Istotne aminokwasy w miejscu aktywnym    630
          22.12.3.2. Mechanizm hydrolizy    630
    22.13. Inhibitory acetylocholinoesterazy    632
      22.13.1. Karbaminiany    632
          22.13.1.1. Fizostygmina    632
          22.13.1.2. Analogi fizostygminy    633
      22.13.2. Związki fosforoorganiczne    634
          22.13.2.1. Gazy paraliżujące    634
          22.13.2.2. Leki    635
          22.13.2.3. Insektycydy    635
    22.14. Pralidoksym – antidotum przeciw związkom fosforoorganicznym    636
    22.15. Inhibitory acetylocholinoesterazy jako „inteligentne” leki    637
      22.15.1. Inhibitory acetylocholinoesterazy    637
      22.15.2. Związki dwufunkcyjne działające na acetylocholinoesterazę („Podwójne” inhibitory acetylocholinoesterazy)    638
      22.15.3. Związki wielofunkcyjne działające na acetylocholinoesterazę oraz receptory muskarynowe M2    639
  23. Leki działające na adrenergiczny układ nerwowy 643
    23.1. Adrenergiczny układ nerwowy    643
      23.1.1. Obwodowy układ nerwowy    643
      22.1.2. Ośrodkowy układ nerwowy    643
    23.2. Receptory adrenergiczne    643
      23.2.1. Typy receptorów adrenergicznych    643
      23.2.2. Rozmieszczenie receptorów w organizmie    644
    23.3. Endogenni agoniści receptorów adrenergicznych    645
    23.4. Biosynteza amin katecholowych    645
    23.5. Metabolizm katecholoamin    646
    23.6. Przewodnictwo nerwowe (neurotransmisja)    646
      23.6.1. Proces przewodnictwa nerwowego    646
      23.6.2. Neuroprzekaźniki białkowe (neuromodulatory)    646
      23.6.3. Receptory presynaptyczne i kontrola    647
    23.7. Miejsca działania leków    648
    23.8. Adrenergiczne miejsca wiążące    648
    23.9. Zależność struktura–aktywność    649
      23.9.1. Ważne grupy wiążące katecholoamin    649
      23.9.2. Selektywność α-adrenoreceptorów a selektywność β-adrenoreceptorów    650
    23.10. Agoniści adrenergiczni    651
      23.10.1. Ogólni agoniści receptorów adrenergicznych    651
      23.10.2. Agoniści α1-, α2-, β1- i β3-receptorów    651
      23.10.3. β2-Agoniści i leczenie astmy    652
    23.11. Antagoniści receptora adrenergicznego    655
      23.11.1. α- i β-blokery    655
      23.11.2. β-blokery    655
      23.11.3. β-Blokery jako leki sercowo-naczyniowe    656
          23.11.3.1. Pierwsza generacja β-blokerów    656
          23.11.3.2. Zależność struktura–aktywność aryloksypropanoloamin    657
          23.11.3.3. Selektywne β1-blokery (β-blokery drugiej generacji)    658
          23.11.3.4. Krótko działające β-blokery    659
    23.12. Inne leki działające na przewodnictwo adrenergiczne    661
      23.12.1. Leki wpływające na biosyntezę leków adrenergicznych    661
      23.12.2. Leki hamujące wychwytywanie noradrenaliny do pęcherzyków magazynowych    661
      23.12.3. Uwalnianie noradrenaliny z pęcherzyków magazynowych    662
      23.12.4. Inhibitory wychwytu zwrotnego noradrenaliny do neuronów presynaptycznych    662
      23.12.5. Hamowanie enzymów metabolicznych    664
  24. Narkotyczne leki przeciwbólowe 667
    24.1. Historia opium    667
    24.2. Składnik czynny: morfina    667
      24.2.1. Wyodrębnienie morfiny    667
      24.2.2. Budowa i właściwości    668
    24.3. Zależność struktura–działanie    668
    24.4. Cel molekularny morfiny: receptory opioidowe    670
    24.5. Morfina: farmakodynamika i farmakokinetyka    671
    24.6. Analogi morfiny    673
      24.6.1. Zmiana podstawników    673
      24.6.2. Powiększenie cząsteczki leku    673
      24.6.3. Uproszczenie struktury lub fragmentacja leku    675
          24.6.3.1. Usunięcie pierścienia E    675
          24.6.3.2. Usunięcie pierścienia D    675
          24.6.3.3. Usunięcie pierścienia C i D    676
          24.6.3.4. Usunięcie pierścienia B, C i D    677
          24.6.3.5. Usunięcie pierścienia B, C, D i E    678
      24.6.4. Usztywnienie struktury    679
    24.7. Agoniści i antagoniści    682
    24.8. Endogenne peptydy opioidowe i opioidy    684
      24.8.1. Endogenne peptydy opioidowe    684
      24.8.2. Analogi enkefalin i δ-selektywnych opioidów    685
      24.8.3. Teorie wiążące enkefalin    686
      24.8.4. Inhibitory peptydaz    688
      24.8.5. Endogenna morfina    688
    24.9. Przyszłość    688
      24.9.1. Koncepcja wiadomość-adres    688
      24.9.2. Dimery receptorów    689
      24.9.3. Selektywni agoniści opioidowi a wielofunkcyjne opioidy    690
      24.9.4. Opioidy o działaniu obwodowym    690
    24.10. Studium przypadku: projektowanie nalfurafiny    690
  25. Związki przeciwwrzodowe 695
    25.1. Wrzody trawienne    695
      25.1.1. Definicja    695
      25.1.2. Przyczyny    695
      25.1.3. Leczenie    695
      25.1.4. Uwalnianie kwasu żołądkowego    695
    25.2. Antagoniści receptora H2    696
      25.2.1. Histamina i receptory histaminowe    697
      25.2.2. Poszukiwanie struktury wiodącej    698
        25.2.2.1. Histamina    698
        25.2.2.2. Nα-guanylohistamina    698
      25.2.3. Opracowanie struktury wiodącej – teoria chelatowania wiązania    700
      25.2.4. Od częściowego agonisty do antagonisty – odkrycie burimamidu    702
      25.2.5. Odkrycie metiamidu    703
      25.2.6. Odkrycie cymetydyny    706
      25.2.7. Cymetydyna    707
        25.2.7.1. Aktywność biologiczna cymetydyny    707
        25.2.7.2. Struktura i aktywność    708
        25.2.7.3. Metabolizm    708
      25.2.8. Dalsze badania analogów cymetydyny    709
        25.2.8.1. Izomery konformacyjne    709
        25.2.8.2. Desolwatacja    710
        25.2.8.3. Opracowanie nitroketenoaminalowej grupy wiążącej    710
      25.2.9. Kolejni antagoniści receptora H2    712
        25.2.9.1. Ranitydyna    712
        25.2.9.2. Famotydyna i nizatydyna    713
        25.2.9.3. Antagoniści receptorów H2 o przedłużonym działaniu    714
        25.2.9.4. Porównanie antagonistów receptorów H1 i H2    714
      25.2.11. Receptory H2 i jego antagoniści    715
    25.3. Inhibitory pompy protonowej    715
      25.3.1. Komórki okładzinowe i pompa protonowa    715
      25.3.2. Inhibitory pompy protonowej    716
      25.3.3. Mechanizm hamowania pompy protonowej    717
      25.3.4. Metabolizm inhibitorów pompy protonowej    718
      25.3.5. Projektowanie omeprazolu i esomeprazolu    718
      25.3.6. Inne inhibitory pompy protonowej    720
    25.4. Helicobacter pylori i leki przeciwbakteryjne    722
      25.4.1. Odkrycie Helicobacter pylori    722
      25.4.2. Leczenie    722
    25.5. Leki tradycyjne i ziołowe    723
  26. Leki układu krążenia    725
    26.1. Wprowadzenie    725
    26.2. Układ krążenia    725
    26.3. Leki hipotensyjne wpływające na aktywność układu RAA    727
      26.3.1. Wprowadzenie    727
      26.3.2. Inhibitory reniny    728
      26.3.3. Inhibitory konwertazy angiotensyny (ACE)    728
      26.3.4. Antagoniści receptora angiotensyny    729
      26.3.5. Antagoniści receptorów mineralokortykoidowych    731
      26.3.6. Leki o podwójnym działaniu    732
    26.4. Antagoniści receptorów dla endoteliny jako leki hipotensyjne    732
      26.4.1. Endoteliny i receptory endotelinowe    732
      26.4.2. Antagoniści receptorów endotelinowych    732
      26.4.3. Leki o podwójnym działaniu    733
    26.5. Leki rozszerzające naczynia    734
      26.5.1. Modulatory rozpuszczalnej cyklazy guanylanowej    734
      26.5.2. Inhibitory fosfodiesterazy 5    736
      26.5.3. Inhibitory neprylizyny    737
      26.5.4. Agoniści prostacykliny    737
      26.5.5. Pozostałe leki rozszerzające naczynia    737
    26.6. Blokery kanałów wapniowych    738
      26.6.1. Wprowadzenie    738
      26.6.2. Pochodne dihydropirydyny    740
      26.6.3. Fenyloalkiloaminy    741
      26.6.4. Benzotiazepiny    742
    26.7. Inhibitory kanałów jonowych If    743
    26.8. Leki hipolipemizujące    744
      26.8.1. Statyny    744
      26.8.2. Fibraty    744
      26.8.3. Podwójni i potrójni agoniści PPAR    745
      26.8.4. Leki antysensowe    746
      26.8.5. Inhibitory białek transferowych    746
      26.8.6. Przeciwciała jako leki hipolipemizujące    747
    26.9. Leki przeciwzakrzepowe    747
      26.9.1. Leki przeciwzakrzepowe (antykoagulanty)    747
        26.9.1.1. Wprowadzenie    747
          26.9.1.2. Bezpośrednie inhibitory trombiny    748
          26.9.1.3. Inhibitory czynnika Xa    749
        26.9.2. Leki przeciwpłytkowe    749
          26.9.2.1. Wprowadzenie    749
          26.9.2.2. Antagoniści receptorów PAR-1    750
          26.9.2.3. Antagoniści P2Y12    751
          26.9.2.4. Antagoniści GpIIb/IIIa    752
      26.9.3. Leki fibrynolityczne    753
  Analiza przypadku 6: Steroidowe leki przeciwzapalne 755
    AP6.1. Wprowadzenie do steroidów    755
    AP6.2. Analogi kortyzolu aktywne po podaniu doustnym    756
    AP6.3. Miejscowe glukokortykoidy jako środki przeciwzapalne    757
  Analiza przypadku 7: Aktualne badania nad lekami przeciwdepresyjnymi 765
    AP7.1. Wprowadzenie    765
    AP7.2. Hipoteza monoaminowa    765
    AP7.3. Obecnie stosowane leki przeciwdepresyjne    765
    AP7.4. Aktualne obszary badań    766
    AP7.5. Antagoniści receptora 5-HT7    766
  Analiza przypadku 8: Projektowanie i rozwój aliskirenu 770
    AP8.1. Wprowadzenie    770
    AP8.2. Reakcja katalizowana przez reninę    770
    AP8.3. Od związku wiodącego do inhibitorów peptydowych    770
    AP8.4. Strategie peptydomimetyczne    772
    AP8.5. Projektowanie niepeptydowych inhibitorów    772
    AP8.6. Optymalizacja struktury    774
  Analiza przypadku 9: Inhibitory czynnika Xa    777
    AP9.1. Wprowadzenie    777
    AP9.2. Cel    777
    AP9.3. Ogólne strategie w projektowaniu inhibitorów czynnika Xa    778
    AP9.4. piksaban: od identyfikacji cząsteczki aktywnej do związku wiodącego    778
    AP9.5. Apiksaban: od związku wiodącego do ostatecznej struktury    779
    AP9.6. Rozwój rywaroksabanu    782
    AP9.7. Rozwój edoksabanu    783
  Analiza przypadku 10: Odwracalne inhibitory proteazy HCV NS3-A4 784
    AP10.1. Wprowadzenie    784
    AP10.2. Identyfikacja związku wiodącego    784
    AP10.3. Modyfikacje związku wiodącego    784
    AP10.4. Od heksapeptydu do tripeptydu    786
    AP10.5. Od tripeptydu do związku makrocyklicznego (BILN-2061)    786
    AP10.6. Od BILN-2061 do simprenawiru    787
  Załącznik 1 Niezbędne aminokwasy    789
  Załącznik 2 Standardowy kod genetyczny    790
  Załącznik 3 Dane statystyczne do QSAR    791
  Załącznik 4 Działanie włókien nerwowych    795
  Załącznik 5 Mikroorganizmy    799
  Załącznik 6 Oddziaływania za pomocą wiązań wodorowych    801
  Słowniczek 803
  Polecana literatura uzupełniająca 825
  Skorowidz    827
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia