Małżeństwo

Początek i koniec

1 opinia

Format:

ibuk

Celem pracy „Małżeństwo: początek i koniec” jest spojrzenie na małżeństwo – zarówno na jego początek, jak i koniec – z perspektywy demograficznej. Obiektem zainteresowania niniejszego studium jest zatem sprawdzenie, jak w powojennej Polsce zmieniało się podejście do formowania i rozpadu związku małżeńskiego poprzez analizę „twardych” danych liczbowych, mówiących o częstości występowania najważniejszych zdarzeń demograficznych w sferze małżeńskości, takich jak zawieranie związku małżeńskiego, rozwody, separacje, owdowienia.
Przeprowadzona w pracy analiza wskazuje na zachodzący proces zmian podejścia tak do formowania, jak i rozpadu małżeństw. Zmniejszająca się atrakcyjność małżeństwa jako instytucji społecznej współwystępuje z coraz częstszym odwoływaniem się do nietradycyjnych form zakończenia związku – rozwodu i separacji. Zmiany te zachodziły w całym, powojennym okresie, aczkolwiek poszczególne podokresy odznaczały się różnym tempem zmian. Największą dynamiką odznaczały się w tym przypadku lata 1960. oraz okres ostatniego ćwierćwiecza. Patrząc z perspektywy ostatnich dwóch dekad, można powiedzieć, iż widoczne wcześniej przemiany podejścia do małżeństwa uległy jedynie przyspieszeniu, choć jednocześnie bez wątpienia pojawiły się na masową skalę niedopuszczalne wcześniej możliwości odwołania się do alternatywnych form życia małżeńskiego-rodzinnego, związane z brakiem formalizowania łączącej dwie dorosłe osoby intymnej więzi.


Liczba stron204
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-190-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    7
  
  1. Społeczno-ekonomiczny kontekst zmian instytucji małżeństwa w powojennej Polsce
  1.1. Zmiany funkcji i form intymnych związków między dwojgiem dorosłych    11
  1.2. Wpływ kryzysów społecznych na zachowania matrymonialne    18
  1.3. Korzyści płynące z życia związku małżeńskim    22
  1.4. Małżeństwo jako szczególny typ kariery rodzinnej    25
  1.5. Źródła danych o początkach i końcu małżeństwa    26
  1.6. Podsumowanie rozdziału pierwszego    28
  Literatura    29
  
  2. Narzeczeństwo
  2.1 Wprowadzenie    32
  2.2. Wyniki badań własnych    34
  2.3. Podsumowanie rozdziału drugiego    41
  Literatura    42
  
  3. Małżeństwa nowo zawarte
  3.1. Wprowadzenie    43
  3.2. Skłonność do zawierania małżeństw    44
  3.3. Wiek nowożeńców    51
  3.4. Różnica wieku między nowożeńcami    52
  3.5. Małżeństwa naprawcze    65
  3.6. Małżeństwa binacjonalne    70
  3.7. Małżeństwa wyznaniowe    77
  3.8. Małżeństwa powtórne    89
  3.9. Małżeństwa w „szczególnym” wieku    105
  3.10. Sezonowość małżeństw    109
  3.11. Podsumowanie rozdziału trzeciego    112
  Literatura    113
  
  4. Rozwody
  4.1. Wprowadzenie    116
  4.2. Ewolucja rozwodowości w badanym okresie    116
  4.3. Wybrane charakterystyki rozwodzących się par    122
  4.4. Podstawowe dane o dzieciach dotkniętych rozwodem rodziców    126
  4.5. Przestrzenne zróżnicowanie rozwodów    131
  4.6. Podsumowanie rozdziału czwartego    133
  Literatura    133
  
  5. Separacje
  5.1. Wprowadzenie    134
  5.2. Częstość separacji    135
  5.3. Wybrane charakterystyki małżeństw separowanych    138
  5.4. Separacje zniesione    141
  5.5. Zróżnicowanie terytorialne    143
  5.6. Podsumowanie rozdziału piątego    145
  Literatura    146
  
  6. Owdowienia
  6.1. Wprowadzenie    147
  6.2. Częstość owdowienia we Francji    147
  6.3. Długookresowe zmiany częstości owdowienia w Polsce – ujęcie modelowe    149
  6.4. Skala wdowieństwa jako pośrednia informacja o owdowieniach    155
  6.5. Owdowienie w świetle danych bieżącej ewidencji ludności    157
  6.6. Wpływ owdowienia na stan zdrowia i umieralność    160
  6.7. Podsumowanie rozdziału szóstego    162
  Literatura    163
  
  7. Bilans małżeństw w powojennej Polsce
  7.1. Wprowadzenie    165
  7.2. Czynniki oddziałujące na bilans małżeństw    167
  7.3. Bilans małżeństw w Polsce    168
  7.4. Przyczyny rozwiązania małżeństw w powojennej Polsce    171
  7.5. Liczba małżeństw istniejących    173
  7.6. Bilans małżeństw w ujęciu regionalnym    175
  7.7. Podsumowanie rozdziału siódmego    181
  Literatura    183
  
  Aneks I Struktura stanu cywilnego ludności Polski według spisów powszechnych z lat 1921-2011    184
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia