Zarządzanie cenami

1 opinia

Format:

epub, mobi, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

134,10  149,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 149,00 zł (-10%)

Najniższa cena z 30 dni: 134,10 zł  


134,10

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

"Pierwsze wydanie podręcznika ukazało się w 1982 roku. To w nim po raz pierwszy użyto pojęcia „zarządzanie cenami”. Wcześniej mówiono albo o teorii cen – w podejściu akademicko-teoretycznym, nauczanym przede wszystkim przez ekonomistów, albo o polityce cenowej – w podejściu bardziej zorientowanym na praktykę. Pojęcie „zarządzanie cenami” miało być wyrazem ambicji połączenia obu sfer. I ten właśnie cel jest podstawą czwartego już wydania podręcznika.


Czytelnik dostaje do rąk książkę, która ma zarówno solidne podstawy teoretyczne, jak i wartość praktyczną. Za taką integrację ręczy również duet autorów: naukowiec - Martin Fassnacht i praktyk - Hermann Simon. Książka skierowana jest w równej mierze do studentów, naukowców, przedsiębiorców i menedżerów.


Czwarte wydanie zostało w całości zaktualizowane. W celu połączenia teorii i praktycznego znaczenia omawianych zagadnień, wszelkie przedstawiane koncepcje zilustrowane zostały opisami przypadków z praktyki biznesowej. Stało się to możliwe dzięki dostępowi do doświadczeń firmy Simon-Kucher & Partners, światowego lidera rynku doradztwa cenowego. "
Z przedmowy


Rok wydania2019
Liczba stron466
KategoriaFinanse i bankowość
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
TłumaczenieMałgorzata Guzowska
ISBN-13978-83-01-20857-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa XI
  O Autorach XIII
  Rozdział. Podstawy zarządzania cenami     1
    1.1. Zysk i cena     2
    1.2. Definicja ceny     5
    1.3. Cena i zarządzanie     6
      1.3.1. Cena jako narzędzie marketingu     6
      1.3.2. Zrozumienie roli ceny     9
      1.3.3. Zarządzanie cenami jako proces     12
    1.4. Źródła wiedzy na temat zarządzania cenami     13
    1.5. Zarządzanie cenami i prawo     16
    1.6. Aktualne kierunki w zarządzaniu cenami    19
    Podsumowanie     22
    Literatura     23
  Rozdział 2. Strategia ceny     25
    2.1. Cele     26
    2.2. Zarządzanie cenami i wartość dla właścicieli    30
    2.3. Wartość i cena     34
    2.4. Pozycjonowanie     36
    2.5. Sposób działania    38
    2.6. Pozycje cenowe     40
      2.6.1. Luksusowa pozycja cenowa     40
      2.6.2. Pozycja cenowa premium     46
      2.6.3. Średnia pozycja cenowa     51
      2.6.4. Niska pozycja cenowa    55
      2.6.5. Ultraniska pozycja cenowa     59
      2.6.6. Dynamika pozycjonowania cenowego    63
    Podsumowanie     66
    Literatura     68
  Rozdział 3. Analiza: ekonomia ceny    71
    3.1. Wprowadzenie     72
    3.2. Analiza informacji ważnych dla ceny     72
      3.2.1. Ustalanie cen metodą koszt plus    73
      3.2.2. Klienci    74
      3.2.3. Konkurencja     75
    3.3. Krzywa popytu    77
      3.3.1. Klasyfikacja i znaczenie krzywej popytu    77
      3.3.2. Krzywa popytu i elastyczność cenow    77
      3.3.3. Inne formy krzywej popytu     82
      3.3.4. Dane empiryczne dotyczące elastyczności cenowej    85
    3.4. Empiryczne wyznaczanie krzywej popytu    91
      3.4.1. Wywiady     91
      3.4.2. Obserwacje    107
      3.4.3. Podsumowanie narzędzi    115
    Podsumowanie     116
    Literatura     117
  Rozdział 4. Analiza: psychologia ceny 119
    4.1. Wprowadzenie     120
    4.2. Tradycyjna psychologia ceny    121
      4.2.1. Cena a efekt prestiżu    121
      4.2.2. Paradoks Giffena     121
      4.2.3. Cena jako wyznacznik jakości    122
      4.2.4. Wyjątki    124
    4.3. Behawioralne wyznaczanie ceny125
      4.3.1. Podstawy teoretyczne     125
      4.3.2. Efekty towarzyszące behawioralnemu wyznaczaniu cen    130
      4.3.3. Neuropricing     137
    Podsumowanie    138
    Literatura    139
  Rozdział 5. Decyzja: Ceny jednowymiarowe 142
    5.1. Wprowadzenie     143
    5.2. Klasyfikacja jednowymiarowych metod ustalania cen    143
    5.3. Jednoczynnikowe metody ustalania cen    144
      5.3.1. Ustalanie cen metodą koszt plus    144
      5.3.2. Polityka cen zorientowana na konkurencję    145
    5.4. Wieloczynnikowe metody ustalania cen    146
      5.4.1. Rachunek marży brutto    147
      5.4.2. Systemy wspomagania decyzji    150
      5.4.3. Matematyczna optymalizacja cen    153
      5.4.4. Optymalizacja ceny w warunkach oligopolu     158
      5.4.5. Hipotezy reakcji w oligopolu    162
    Podsumowanie     169
    Literatura     170
  Rozdział 6. Decyzja: Ceny wielowymiarowe 172
    6.1. Wprowadzenie    173
    6.2. Różnicowanie cen    173
      6.2.1. Segmentacja rynku jako podstawa różnicowania cen    174
      6.2.2. Teoretyczne podstawy różnicowania cen    177
      6.2.3. Realizacja różnicowania cen    180
    6.3. Decyzje cenowe obejmujące wiele produktów    196
      6.3.1. Decyzje cenowe dla linii produktów    196
      6.3.2. Wiązanie cen    203
    Podsumowanie     209
    Literatura     210
  Rozdział 7. Decyzja: Ceny optymalne dynamicznie 212
    7.1. Czynniki warunkujące ceny optymalne dynamicznie    213
      7.1.1. Dynamiczna funkcja celu     213
      7.1.2. Dynamiczna funkcja popytu    214
      7.1.3. Dynamiczna funkcja kosztów    220
    7.2. Dynamiczna optymalizacja cen     224
      7.2.1. Procedury pomocnicze w dynamicznym zarządzaniu cenami     224
      7.2.2. Ilościowo uzasadnione dynamiczne decyzje cenowe    230
    7.3. Dynamiczne decyzje cenowe i marketing relacji     235
    Podsumowanie     240
    Literatura    243
  Rozdział 8. Zarządzanie cenami i warunki ramowe    245
    8.1. Cena i podatki    246
      8.1.1. Skutki podatkowe po stronie odbiorców    246
      8.1.2. Skutki oddziaływania podatków po stronie oferenta    250
      8.1.3. Taktyczne rozważania o podatkach i cenach    252
    8.2. Cena i inflacja    253
    8.3. Międzynarodowe zarządzanie cenami257
      8.3.1. Problemy i praktyki    257
      8.3.2. Ceny a kurs walut    260
      8.3.3. Import równoległy     264
      8.3.4. Cena i interwencje państwa    271
      8.3.5. Zagadnienia realizacji w otoczeniu międzynarodowym    273
    Podsumowanie     274
    Literatura     275
  Rozdział 9. Realizacja    277
    9.1. Wprowadzenie     278
    9.2. Podział odpowiedzialności w zarządzaniu cenami    278
      9.2.1. Definiowanie zadań     278
      9.2.2. Umiejscowienie kompetencji do decydowania o polityce cenowej     280
      9.2.3. Struktura organizacji i procesy organizacyjne związane z cenami    283
      9.2.4. Rola dyrektora generalnego     288
    9.3. Rola sił sprzedaży    292
      9.3.1. Cenowa decyzyjność sił sprzedażowych działających w terenie    292
      9.3.2. Systemy motywacyjne zorientowane na cenę     297
    9.4. Komunikowanie cen    302
      9.4.1. Komunikowanie cen na zewnątrz    303
      9.4.2. Wewnętrzna komunikacja cen    311
    9.5. Kontroling cenowy    311
      9.5.1. Zadania kontrolingu cenowego    312
      9.5.2. Wymogi informatyczne    312
      9.5.3. Narzędzia kontrolingu cenowego313
    Podsumowanie    320
    Literatura     321
  Rozdział 10. Zarządzanie cenami na rynku dóbr konsumpcyjnych 323
    10.1. Wprowadzenie    324
    10.2. Wertykalne zarządzanie cenami    324
      10.2.1. Producent ustala cenę zbytu producenta i cenę detaliczną     325
      10.2.2. Producent określa wyłącznie cenę zbytu producenta    331
      10.2.3. Producent i handel działają wspólnie na rzecz maksymalizacji zysku    336
    10.3. Wielokanałowe zarządzanie cenami    340
    Podsumowanie     343
    Literatura     344
  Rozdział 11. Zarządzanie cenami na rynku dóbr industrialnych 346
    11.1. Wprowadzenie    347
    11.2. Analiza    348
    11.3. Decyzja    349
      11.3.1. Ustalanie ceny ukierunkowane na użyteczność    349
      11.3.2. Metody kalkulacyjne    352
      11.3.3. Aukcje    353
    11.4. Realizacja     357
      11.4.1. Negocjacje cenowe     357
      11.4.2. Umowy cenowe i klauzule zabezpieczenia ceny     361
    Podsumowanie     363
    Literatura    364
  Rozdział 12. Zarządzanie cenami w sektorze usług 366
    12.1. Wprowadzenie     367
    12.2. Analiza    370
      12.2.1. Informacje dotyczące przedsiębiorstwa     370
      12.2.2. Informacje dotyczące klientów     371
      12.2.3. Informacje dotyczące konkurencji    372
    12.3. Decyzja    373
      12.3.1. Procedury przybliżone     373
      12.3.2. Różnicowanie cen w sektorze usług    374
      12.3.3. Yield management     378
    12.4. Realizacja     382
      12.4.1. Realizacja zróżnicowanych cen     382
      12.4.2. Ceny stałe lub ceny zależne od konkretnej sytuacji     383
      12.4.3. Komunikowanie cen    384
    Podsumowanie     384
    Literatura    385
  Rozdział 13. Zarządzanie cenami w handlu 387
    13.1. Wprowadzenie    388
    13.2. Strategia    389
      13.2.1. Pozycjonowanie cenowe    389
      13.2.2. Wizerunek cenowy    393
    13.3. Analiza    396
      13.3.1. Informacje dotyczące przedsiębiorstwa     396
      13.3.2. Informacje dotyczące klientów    397
      13.3.3. Informacje dotyczące konkurencji    401
    13.4. Decyzja    401
      13.4.1. Określanie przedziałów cenowych    401
      13.4.2. Decyzje cenowe dotyczące pojedynczych artykułów     402
      13.4.3. Decyzja cenowa i sprzężenie asortymentowe    404
      13.4.4. Decyzje przy promocjach cenowych    406
    13.5. Realizacja    411
    Podsumowanie     415
    Literatura    416
  Rozdział 14. Innowacje w zarządzaniu cenami    419
    14.1. Innowacje cenowe: trochę historii    420
    14.2. Zmiana krzywej popytu za sprawą zwiększonej przejrzystości    423
    14.3. Innowacyjne modele cenowe    426
      14.3.1. Jednorazowe opłaty stałe    426
      14.3.2. Model freemium    429
      14.3.3. Interaktywne modele cenowe     431
      14.3.4. Opłata za wykorzystanie    434
      14.3.5. Nowe miary cenowe    436
      14.3.6. Dwustronne systemy cenowe    438
      14.3.7. Ceny ujemne    439
      14.3.8. Zerowe koszty krańcowe i sharing economy    442
      14.3.9. Innowacyjne systemy płatności    444
    Podsumowanie     447
    Literatura     448
  Podziękowania    452
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia