Chirurgia. Repetytorium

2 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

90,35  139,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

90,35139,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Drugie wydanie, wysoko cenionego podręcznika w którym niezbędną wiedzę na temat chirurgii przekazano w niezwykle zwięzły, niemal telegraficzny sposób. Stworzony przez znanego i cenionego autora podręcznik, który przypomina notatki pisane w czasie wykładu, został gruntownie przejrzany, a większość rozdziałów zaktualizowana. Bogaty materiał ilustracyjny (ponad 300 rycin), który w prosty i przejrzysty sposób pomaga opanować materiał, został wzbogacony o nowe ryciny.


Liczba stron736
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5906-9
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Część I Podstawy chirurgii 1
  1. Gospodarka wodno-elektrolitowa i kwasowo-zasadowa w chorobach chirurgicznych 3
    1.1. Przedziały płynowe ustroju    3
    1.2. Regulacja gospodarki wodnej i elektrolitowej    4
    1.3. Zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej    5
    1.4. Zaburzenia gospodarki potasowej    8
    1.5. Zaburzenia gospodarki wapniowej    9
    1.6. Zaburzenia gospodarki kwasowo-zasadowej    10
    1.7. Przetaczanie płynów w chirurgii    11
  2. Leczenie żywieniowe 14
    2.1. Ocena stanu odżywienia    14
    2.2. Niedożywienie    15
    2.3. Wskazania do leczenia żywieniowego    17
    2.4. Żywienie dojelitowe    17
    2.5. Żywienie pozajelitowe    18
    2.6. Monitorowanie metaboliczne leczenia żywieniowego    19
  3. Hemostaza w chirurgii 20
    3.1. Zarys hemostazy fizjologicznej    20
    3.2. Zaburzenia hemostazy w chirurgii    22
    3.3. Przetaczanie krwi i jej składników    23
    3.4. Podstawowe zasady krwiolecznictwa    24
    3.5. Powikłania poprzetoczeniowe    25
    3.6. Autotransfuzja. Hemodylucja    25
  4. Wstrząs 27
    4.1. Rodzaje wstrząsu    27
    4.2. Patofizjologia    27
    4.3. Objawy    29
    4.4. Monitorowanie chorego    29
    4.5. Ogólne zasady leczenia    30
    4.6. Wstrząs hipowolemiczny (oligowolemiczny)    32
    4.7. Wstrząs anafilaktyczny    33
    4.8. Wstrząs kardiogenny    34
    4.9. Podsumowanie    35
  5. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa    36
    5.1. Rozpoznanie nagłego zatrzymania krążenia    36
    5.2. Podstawowe czynności resuscytacyjne (BLS)    37
    5.3. Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne (ALS)    42
    5.4. Potencjalnie odwracalne przyczyny nagłego zatrzymania krążenia    45
    5.5. Zatrzymanie krążenia i resuscytacja w chirurgii    46
  6. Postępowanie okołooperacyjne 48
    6.1. Postępowanie przedoperacyjne    48
    6.2. Postępowanie śródoperacyjne    55
    6.3. Postępowanie pooperacyjne    57
    6.4. Powikłania pooperacyjne    60
  7. Chirurgia nowotworów 64
    7.1. Nowotwory niezłośliwe    64
    7.2. Nowotwory złośliwe    65
    7.3. Epidemiologia nowotworów złośliwych    66
    7.4. Guzy lite    67
    7.5. Rozpoznanie nowotworu złośliwego    67
    7.6. Stopniowanie cech nowotworów złośliwych    68
    7.7. Leczenie    70
    7.8. Wczesne wykrywanie i profilaktyka    71
  8. Podstawowe wiadomości o przeszczepianiu narządów 74
    8.1. Regulacje prawne    74
    8.2. Zapotrzebowanie na przeszczepy narządów    76
    8.3. Odrzucanie przeszczepu    76
    8.4. Dobór dawcy i biorcy    77
    8.5. Leki immunosupresyjne    77
    8.6. Organizacja pobierania i przeszczepiania narządów w Polsce    77
    8.7. Przeciwwskazania do pobierania narządów ze zwłok    78
    8.8. Zasady pobierania narządów    78
    8.9. Przechowywanie narządów    79
    8.10. Przeszczepianie nerki    80
    8.11. Przeszczepianie innych narządów    81
  9. Podstawowe instrumentarium chirurgiczne 82
    9.1. Narzędzia tnące    82
    9.2. Narzędzia do chwytania tkanek    83
    9.3. Narzędzia do odciągania i rozwierania tkanek    84
    9.4. Narzędzia do szycia tkanek    85
    9.5. Staplery. Szew mechaniczny    85
    9.6. Narzędzia używane w operacjach tkanki kostnej    87
    9.7. Sondy (zgłębniki)    87
    9.8. Dreny    87
    9.9. Cewniki    88
  10. Podstawowe zabiegi chirurgiczne 90
    10.1. Wstrzyknięcia    90
    10.2. Kaniulacja żył obwodowych    92
    10.3. Kaniulacja żył centralnych    93
    10.4. Odsłonięcie żyły (wenesekcja)    97
    10.5. Kaniulacja tętnic obwodowych    97
    10.6. Znieczulenie miejscowe (przewodowe)    98
    10.7. Nakłucie lędźwiowe (punkcja lędźwiowa)    101
    10.8. Tracheostomia    101
    10.9. Zgłębnikowanie żołądka    103
    10.10. Płukanie żołądka    104
    10.11. Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)    104
    10.12. Gastrostomia klasyczna    106
    10.13. Tamowanie krwawienia z żylaków przełyku sondą Sengstakena–Blakemore’a    106
    10.14. Diagnostyczne nakłucie jamy otrzewnej    108
    10.15. Cewnikowanie pęcherza moczowego    109
    10.16. Nakłucie pęcherza moczowego (punkcja nadłonowa)    110
    10.17. Wlew doodbytniczy    111
    10.18. Szwy i szycie chirurgiczne    111
  11. Zakażenia wirusowe 114
    11.1. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu B    114
    11.2. Zakażenie wirusem zapalenia wątroby typu C    115
    11.3. Zakażenie ludzkim wirusem nabytego niedoboru odporności (HIV)    115
    11.4. Profilaktyka przedekspozycyjna    116
    11.5. Profilaktyka poekspozycyjna    116
  12. Zakażenia bakteryjne 118
    12.1. Zapalenie mieszka włosowego    118
    12.2. Czyrak. Czyraczność    119
    12.3. Czyrak mnogi (gromadny)    120
    12.4. Zastrzał    120
    12.5. Zanokcica    121
    12.6. Wrastający paznokieć    122
    12.7. Zapalenie gruczołów potowych pachy    122
    12.8. Zapalenie naczyń i węzłów chłonnych    123
    12.9. Ropień    123
    12.10. Ropień pośladka    124
    12.11. Ropowica    124
    12.12. Martwicze zapalenie powięzi    125
    12.13. Zgorzel gazowa    125
    12.14. Tężec    126
    12.15. Ropowica gazowa    127
    12.16. Promienica    127
    12.17. Róża    128
  13. Zakażenia szpitalne 129
    13.1. Źródła    129
    13.2. Drogi szerzenia się    129
    13.3. Postacie kliniczne    130
    13.4. Zakażenie miejsca operowanego    130
    13.5. Zakażenia spowodowane cewnikowaniem naczyń    136
    13.6. Zakażenia szpitalne układu moczowego    137
  14. Sepsa (posocznica) 139
  Część II Chirurgia urazowa 143
  15. Podstawy traumatologii 145
    15.1. Ocena ciężkości obrażeń    146
    15.2. Trzy okresy zgonów w następstwie urazów    148
    15.3. „Triada śmierci”    148
    15.4. Postępowanie na miejscu wypadku    148
    15.5. Transport    151
    15.6. Postępowanie w izbie przyjęć lub na szpitalnym oddziale ratunkowym    151
    15.7. „Krótka ścieżka”    152
    15.8. Skrócona laparotomia    153
    15.9. Obrażenia u ludzi w podeszłym wieku    153
    15.10. Rehabilitacja po obrażeniach    154
  16. Obrażenia czaszkowo-mózgowe 155
    16.1. Zamknięte urazowe uszkodzenia mózgu    155
    16.2. Zranienia powłok czaszki    157
    16.3. Złamania kości czaszki    158
    16.4. Otwarte zranienia mózgu    159
    16.5. Krwiaki wewnątrzczaszkowe    159
  17. Obrażenia twarzy 163
  18. Obrażenia szyi 164
  19. Obrażenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego 166
    19.1. Obrażenia kręgosłupa (zwichnięcia i złamania)    166
    19.2. Obrażenia rdzenia kręgowego    167
  20. Obrażenia nerwów obwodowych 170
  21. Obrażenia klatki piersiowej, tchawicy i przepony 173
    21.1. Złamania żeber    174
    21.2. Wiotka klatka piersiowa    174
    21.3. Złamanie mostka    175
    21.4. Złamanie obojczyka    175
    21.5. Złamanie łopatki    176
    21.6. Pourazowa odma opłucnowa    177
    21.7. Krwiak jamy opłucnej    180
    21.8. Chłonkotok    182
    21.9. Obrażenia tchawicy i oskrzeli    182
    21.10. Stłuczenie płuca („mokre płuco”)    183
    21.11. Rozerwanie płuca    183
    21.12. Odma (rozedma) śródpiersia    184
    21.13. Obrażenia przepony i piersiowo-brzuszne    184
  22. Obrażenia serca i aorty piersiowej    186
    22.1. Obrażenia otwarte    186
    22.2. Obrażenia zamknięte    186
    22.3. Tamponada serca    187
    22.4. Obrażenia aorty piersiowej    188
  23. Urazowe uszkodzenia naczyń 190
    23.1. Obrażenia tętnic    190
    23.2. Obrażenia żył    196
  24. Zespół ciasnoty przedziałów powięziowych 197
  25. Obrażenia przełyku 199
    25.1. Oparzenia chemiczne    199
    25.2. Obrażenia mechaniczne    200
    25.3. Leczenie przedziurawienia przełyku    200
    25.4. Późne powikłania    201
    25.5. Ciała obce w przełyku    201
  26. Obrażenia narządów jamy brzusznej 202
    26.1. Obrażenia śledziony    204
    26.2. Obrażenia wątroby    205
    26.3. Obrażenia pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych    206
    26.4. Obrażenia trzustki    207
    26.5. Obrażenia żołądka    207
    26.6. Obrażenia dwunastnicy    207
    26.7. Obrażenia jelit    208
    26.8. Uwagi końcowe    209
  27. Obrażenia ręki 210
    27.1. Krwiak podpaznokciowy    210
    27.2. Stłuczenie ręki    210
    27.3. Pierwsza pomoc    210
    27.4. Postępowanie w przypadku urazowej amputacji ręki    211
  28. Oparzenia 212
    28.1. Oparzenia cieplne    214
    28.2. Oparzenia dróg oddechowych    219
    28.3. Oparzenia elektryczne    219
    28.4. Oparzenia chemiczne    221
  29. Następstwa działania zimna 222
    29.1. Wychłodzenie (hipotermia)    222
    29.2. Odmrożenia    223
    29.3. Następstwa długotrwałego działania zimnej wody    225
  30. Skręcenia i zwichnięcia stawów 226
    30.1. Skręcenia stawów    226
    30.2. Zwichnięcia stawów    227
  31. Złamania kości 232
    31.1. Wczesne powikłania    234
    31.2. Późne powikłania    236
    31.3. Powikłania zrostu kości    237
    31.4. Patologiczne złamania kości    238
    31.5. Pierwsza pomoc    238
    31.6. Leczenie    239
    31.7. Złamanie szyjki chirurgicznej kości ramiennej    242
    31.8. Złamanie trzonu kości ramiennej    243
    31.9. Złamanie nadkłykciowe kości ramiennej    243
    31.10. Złamania w obrębie stawu łokciowego    243
    31.11. Złamania trzonów kości łokciowej i promieniowej    244
    31.12. Złamanie nasady dalszej kości promieniowej (w miejscu typowym, typu Collesa)    244
    31.13. Złamania w obrębie nadgarstka i ręki    245
    31.14. Złamanie miednicy    245
    31.15. Złamanie panewki stawu biodrowego    246
    31.16. Złamanie szyjki kości udowej    246
    31.17. Złamanie trzonu kości udowej    247
    31.18. Złamanie nasady dalszej kości udowej    247
    31.19. Złamanie rzepki    248
    31.20. Złamania trzonu kości piszczelowej i strzałki    248
    31.21. Złamania nasad dalszych kości goleni    248
    31.22. Złamanie kości piętowej    248
  32. Rany 250
    32.1. Rodzaje    250
    32.2. Proces gojenia    252
    32.3. Zakażenia    253
    32.4. Zabiegi i szwy stosowane w zaopatrywaniu rany    253
    32.5. Pierwsza pomoc w przypadkach zranień powierzchownych tkanek miękkich    254
    32.6. Przygotowanie do opracowania rany    255
    32.7. Opracowanie rany    255
    32.8. Leczenie ran przewlekłych    256
  33. Odleżyny 259
  34. Amputacje kończyn 262
    34.1. Amputacje w obrębie kończyny górnej    263
    34.2. Amputacje w obrębie kończyny dolnej    263
    34.3. Odmienność amputacji w przebiegu chorób tętnic    264
    34.4. Bóle kikuta    265
    34.5. Rehabilitacja po amputacjach kończyn dolnych    265
  Część III Chirurgia przełyku i jamy brzusznej    267
  35. Badanie podmiotowe i przedmiotowe w chorobach jamy ustnej 269
    35.1. Badania podmiotowe    269
    35.2. Badanie przedmiotowe    275
    35.3. Badanie odbytu i odbytnicy    278
  36. Endoskopia przewodu pokarmowego 280
    36.1. Endoskopia diagnostyczna górnego odcinka przewodu pokarmowego    281
    36.2. Endoskopia zabiegowa górnego odcinka przewodu pokarmowego    282
    36.3. Endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna (ECPW)    284
    36.4. Endoskopowe leczenie chorób dróg żółciowych i trzustki    285
    36.5. Enteroskopia (endoskopia) jelita cienkiego    286
    36.6. Endoskopia diagnostyczna i zabiegowa dolnego odcinka przewodu pokarmowego    287
  37. Laparoskopia 289
    37.1. Sprzęt i narzędzia używane w diagnostyce    289
    37.2. Odma otrzewnowa    290
    37.3. Wprowadzanie trokarów i laparoskopu    291
    37.4. Laparoskopia diagnostyczna    291
    37.5. Laparoskopia zabiegowa    291
  38. Choroby przełyku 294
    38.1. Choroba refluksowa    294
    38.2. Achalazja (kurcz wpustu)    296
    38.3. Łagodne nowotwory przełyku    298
    38.4. Rak przełyku    298
    38.5. Zespół Mallory’ego–Weissa    302
    38.6. Zespół Boerhaavego    302
    38.7. Błony przełyku    303
    38.8. Uchyłki przełyku    303
  39. Przepukliny rozworu przełykowego 305
  40. Choroby żołądka i dwunastnicy 307
    40.1. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy    307
    40.2. Rak żołądka    313
    40.3. Inne nowotwory żołądka    317
    40.4. Polipy żołądka    318
  41. Choroby wątroby 319
    41.1. Naczyniak wątroby    319
    41.2. Gruczolak wątroby    319
    41.3. Rak wątrobowokomórkowy    320
    41.4. Wtórne nowotwory złośliwe    321
    41.5. Torbiele wątroby    322
    41.6. Ropień wątroby    323
    41.7. Piorunująca niewydolność wątroby    323
    41.8. Przeszczepianie wątroby    324
  42. Nadciśnienie wrotne 326
    42.1. Zespół Budda–Chiariego    330
  43. Choroby dróg żółciowych 331
    43.1. Kamica żółciowa    331
    43.2. Rak pęcherzyka żółciowego    341
    43.3. Rak dróg żółciowych    342
    43.4. Inne choroby dróg żółciowych    342
  44. Choroby trzustki 344
    44.1. Ostre zapalenie trzustki    344
    44.2. Przewlekłe zapalenie trzustki    349
    44.3. Torbiele trzustki    353
    44.4. Rak trzustki    355
    44.5. Rak brodawki większej dwunastnicy    358
  45. Choroby jelita cienkiego 360
    45.1. Choroba Leśniowskiego–Crohna    360
    45.2. Uchyłek Meckela    363
    45.3. Nowotwory jelita cienkiego    364
    45.4. Zespół krótkiego jelita    364
  46. Choroby jelita grubego 367
    46.1. Przygotowanie do operacji    367
    46.2. Stomia (przetoka jelitowa/kałowa/odbarczająca, odbyt sztuczny)    367
    46.3. Uchyłki (uchyłkowatość) jelita grubego    369
    46.4. Wrzodziejące zapalenie jelita grubego    371
    46.5. Polipy jelita grubego    374
    46.6. Rak jelita grubego    375
    46.7. Dziedziczny rak jelita grubego    382
    46.8. Choroba Hirschsprunga    384
  47. Choroby odbytnicy i odbytu 386
    47.1. Guzki krwawnicze (guzy krwawnicze, żylaki odbytu, choroba hemoroidalna, hemoroidy)    386
    47.2. Szczelina odbytu    388
    47.3. Torbiel włosowa (torbiel pilonidalna, zatoka włosowa)    389
    47.4. Ropień okołoodbytowy    389
    47.5. Przetoka odbytu    390
    47.6. Świąd odbytu    391
    47.7. Nietrzymanie stolca    391
    47.8. Wypadnięcie odbytnicy. Wypadnięcie odbytu    392
    47.9. Kłykciny kończyste    392
    47.10. Rak odbytu    392
  48. Choroby śledziony 394
  49. Przepukliny brzuszne 397
    49.1. Przepuklina pachwinowa    399
    49.2. Przepuklina udowa    403
    49.3. Przepuklina pępkowa    404
    49.4. Przepuklina kresy białej    404
    49.5. Przepuklina pooperacyjna    405
    49.6. Przepukliny rzadko występujące    405
    49.7. Przepuklina uwięźnięta    406
    49.8. Siatki (łaty, protezy) przepuklinowe    408
  50. Ostre chirurgiczne choroby jamy brzusznej („ostry brzuch”) 410
  51. Zapalenie otrzewnej 414
    51.1. Rozlane zapalenie otrzewnej    415
    51.2. Ograniczone zapalenie otrzewnej    417
  52. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego 419
    52.1. Zapalenie wyrostka robaczkowego u kobiet w ciąży    423
  53. Niedrożność mechaniczna jelit 424
  54. Zespół ciasnoty wewnątrzbrzusznej    431
  55. Krwawienie do przewodu pokarmowego 433
    55.1. Krwawienia do górnego odcinka przewodu pokarmowego    434
    55.2. Krwawienia do dolnego odcinka przewodu pokarmowego    438
  Część IV Chirurgia gruczołów wydzielania wewnętrznego    441
  56. Choroby tarczycy    443
    56.1. Hormony tarczycy    443
    56.2. Wole obojętne    444
    56.3. Wole nadczynne    446
    56.4. Wole niedoczynne    449
    56.5. Rak tarczycy    450
    56.6. Zapalenia tarczycy    451
    56.7. Operacje tarczycy    451
  57. Choroby gruczołów przytarczycznych 454
    57.1. Hormon gruczołów przytarczycznych    454
    57.2. Nadczynność gruczołów przytarczycznych    454
    57.3. Niedoczynność gruczołów przytarczycznych    456
    57.4. Rak gruczołów przytarczycznych    457
  58. Guzy z komórek wewnątrzwydzielniczych trzustki 458
    58.1. Wyspiak    459
    58.2. Gastrinoma    459
    58.3. VIP-oma    460
    58.4. Somatostatinoma    460
    58.5. Glukagonoma    461
  59. Choroby nadnerczy 462
    59.1. Hormony nadnerczy    462
    59.2. Choroba i zespół Cushinga    462
    59.3. Zespół Conna (aldosteronizm pierwotny)    464
    59.4. Guz chromochłonny    464
    59.5. Incydentaloma    465
    59.6. Nowotwory złośliwe    466
  60. Zespoły mnogiej gruczolakowatości wewnątrzwydzielniczej 467
  61. Rakowiak 469
  Część V Chirurgia klatki piersiowej 471
  62. Badanie podmiotowe i przedmiotowe 473
    62.1. Badanie podmiotowe    473
    62.2. Badanie przedmiotowe    474
    62.3. Diagnostyka    474
  63. Podstawowe zabiegi torakochirurgiczne 478
    63.1. Nakłucie jamy opłucnej    478
    63.2. Drenaż jamy opłucnej    480
    63.3. Mediastinoskopia    481
    63.4. Mediastinoskopia przymostkowa    482
    63.5. Wideotorakoskopia    482
    63.6. Otwarcie klatki piersiowej    483
  64. Wrodzone wady klatki piersiowej 484
  65. Choroby nowotworowe płuc 486
    65.1. Rak płuca. Rak oskrzela    486
    65.2. Nowotwory przerzutowe w płucach    489
    65.3. Międzybłoniak opłucnej    490
  66. Inne choroby klatki piersiowej    491
    66.1. Ropień płuca    491
    66.2. Rozstrzenie oskrzeli    491
    66.3. Płyn w jamie opłucnej (puchlina płucna)    492
    66.4. Ropniak jamy opłucnej    493
    66.5. Samoistna (samorodna) odma opłucnowa    494
    66.6. Operacyjne leczenie gruźlicy płuc    494
    66.7. Rozedma płuc    495
    66.8. Guzy śródpiersia    495
  67. Choroby tchawicy 497
    67.1. Zwężenia tchawicy    497
  Część VI Chirurgia serca i naczyń obwodowych 499
  68. Kardiochirurgia 501
    68.1. Ochrona serca w czasie operacji    501
    68.2. Krążenie pozaustrojowe    502
    68.3. Krążenie wspomagane    503
    68.4. Diagnostyka przedoperacyjna    503
    68.5. Choroba niedokrwienna serca    504
    68.6. Nabyte wady zastawkowe    506
    68.7. Protezy zastawkowe serca    511
    68.8. Tętniak aorty piersiowej    511
    68.9. Rozwarstwienia aorty piersiowej    514
    68.10. Wady wrodzone serca    516
    68.11. Tętniaki piersiowo-brzuszne    521
    68.12. Przeszczepianie serca    522
  69. Choroby tętnic 524
    69.1. Miażdżyca    524
    69.2. Tętniaki    542
    69.3. Przetoka tętniczo-żylna    545
    69.4. Naczyniaki    546
    69.5. Choroba Buergera (zakrzepowo-zarostowe zapalenie naczyń)    547
    69.6. Fenomen Raynauda    548
    69.7. Zespół wylotu (górnego otworu) klatki piersiowej    548
    69.8. Zespół stopy cukrzycowej    549
    69.9. Ostre niedokrwienie kończyn    550
    69.10. Zator    550
    69.11. Zespół ponownego ukrwienia    553
    69.12. Protezy naczyniowe    554
  70. Przezskórna chirurgia wewnątrznaczyniowa (radiologia interwencyjna) 555
    70.1. Przygotowanie do zabiegu    555
    70.2. Technika wkłucia do tętnicy    556
    70.3. Postępowanie po zabiegu    557
    70.4. Angioplastyka balonowa    558
    70.5. Angioplastyka dynamiczna    559
    70.6. Angioplastyka laserowa    559
    70.7. Podprzydankowe udrożnienie tętnicy    559
    70.8. Angioplastyka z zastosowaniem stentów    560
    70.9. Zastosowanie stent-graftów w leczeniu tętniaków    561
    70.10. Tromboliza celowana tętnic    562
    70.11. Tromboliza celowana żył    563
    70.12. Embolizacja naczyń    563
    70.13. Usuwanie ciał obcych z naczyń    564
  71. Choroby żył kończyn dolnych 565
    71.1. Badanie podmiotowe i przedmiotowe    565
    71.2. Diagnostyka    567
    71.3. Zapalenie zakrzepowe żył powierzchownych    568
    71.4. Zakrzepica żył głębokich (żylna choroba zakrzepowo-zatorowa)    570
    71.5. Przewlekła choroba (niewydolność) żylna    580
  72. Zator tętnicy płucnej (zatorowość płucna) 589
  73. Przewlekły obrzęk chłonny 592
  Część VII Niektóre wybrane zagadnienia chirurgii 595
  74. Choroby piersi 597
    74.1. Rak piersi    597
    74.2. Niektóre nienowotworowe choroby piersi    605
  75. Nowotwory skóry i tkanki podskórnej 608
    75.1. Łagodne nowotwory skóry    608
    75.2. Stany przednowotworowe skóry    609
    75.3. Rak skóry    611
    75.4. Czerniak    612
    75.5. Rzadkie nowotwory złośliwe skóry    613
  76. Mięsaki tkanek miękkich 614
  77. Wybrane choroby ręki 616
    77.1. Badanie ręki    616
    77.2. Palec trzaskający    616
    77.3. Zespół kanału nadgarstka    617
    77.4. Choroba (przykurcz) Dupuytrena    617
    77.5. Choroba de Quervaina    617
    77.6. Torbiel galaretowata    618
  78. Chirurgiczne leczenie otyłości 619
    78.1. Otyłość    619
    78.2. Następstwa otyłości    619
    78.3. Leczenie chirurgiczne    620
  79. Podstawy chirurgii plastycznej 623
    79.1. Chirurgia rekonstrukcyjna    623
    79.2. Chirurgia i medycyna estetyczna    626
  80. Chirurgia osób starszych 628
    80.1. Postępowanie przedoperacyjne    629
    80.2. Postępowanie śródoperacyjne    630
    80.3. Postępowanie pooperacyjne    630
  81. Rehabilitacja w chirurgii    631
  Część VIII Aneksy 635
  Słownik niektórych pojęć    637
  Spis skrótów 673
  Skorowidz    683
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia