Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym

-20%

Elektroniczne czynności procesowe w sądowym postępowaniu cywilnym

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

68,00  85,00

Format: pdf

68,0085,00

cena zawiera podatek VAT

W monografii w sposób kompleksowy przedstawiono problematykę wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w związku z czynnościami procesowymi podejmowanymi w postępowaniu cywilnym.


Książka stanowi pierwsze monograficzne opracowanie problematyki elektronicznych czynności procesowych. Czytelnik może w ramach prezentowanych uwag odnaleźć uporządkowaną analizę większości z wyrażonych dotychczas w nauce oraz w praktyce poglądów. Omówiono nie tylko aktualne rozwiązania legislacyjne, lecz także szereg postulatów de lege ferenda, wskazując tym samym możliwy zakres wykorzystania nowoczesnych rozwiązań technologicznych w przyszłości.


Publikacja zawiera również praktyczne informacje na temat dopuszczalności i sposobów dokonywania czynności procesowych za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.


Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla przedstawicieli nauki prawa. Może stanowić również cenną pomoc dla sędziów, radców prawnych, adwokatów, a także studentów prawa.


Liczba stron364
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-3603-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów
   str.    11
  
  Wstęp
   str.    17
  
  Rozdział    1
  Pojęcie czynności procesowych
   str.    25
  
  1. Potrzeba określenia pojęcia czynności procesowych
   str.    25
  
  2. Przegląd definicji czynności procesowych
   str.    26
  
  3. Cechy czynności procesowych
   str.    31
  
  3.1. Uwagi wstępne
   str.    31
  
  3.2. Czynność procesowa jako działanie lub zaniechanie
   str.    31
  
  3.3. Podmioty czynności procesowej
   str.    33
  
  3.4. Cel oraz skutek czynności procesowej
   str.    35
  
  3.5. Dopuszczalność dokonania czynności procesowej
   str.    37
  
  3.6. Forma, miejsce i czas czynności procesowej
   str.    40
  
  3.7. Zagadnienie dokonania czynności procesowej w toku postępowania
   str.    44
  
  4. Czynność procesowa a czynność prawna
   str.    50
  
  4.1. Czynność procesowa jako szczególny rodzaj czynności prawnej
   str.    50
  
  4.2. Pojęcie czynności prawnej
   str.    52
  
  4.3. Podobieństwa między czynnościami procesowymi a czynnościami materialnoprawnymi w sprawach cywilnych
   str.    54
  
  4.4. Różnice między czynnościami procesowymi a czynnościami materialnoprawnymi w sprawach cywilnych
   str.    56
  
  4.4.1. Uwagi ogólne
   str.    56
  
  4.4.2. Różnice w zakresie skuteczności
   str.    57
  
  4.4.3. Różnice w zakresie charakteru prawnego skutku czynności
   str.    61
  
  4.4.4. Różnice w zakresie wykładni
   str.    62
  
  4.4.5. Różnice w zakresie uprawnień oraz obowiązków
   str.    65
  
  4.4.6. Różnice w zakresie formy czynności
   str.    65
  
  4.4.7. Różnice w zakresie treści czynności
   str.    67
  
  4.4.8. Różnice w zakresie współdziałania podmiotów dokonujących czynności
   str.    69
  
  4.4.9. Różnice w zakresie uchylenia się od skutków prawnych czynności
   str.    70
  
  4.4.10.Różnice w zakresie dopuszczalności uzależniania skuteczności czynności od zdarzeń przyszłych (warunek, termin)
   str.    71
  
  5. Podsumowanie
   str.    74
  
  Rozdział    2
  Rodzaje czynności procesowych
   str.    77
  
  1. Uwagi ogólne
   str.    77
  
  2. Czynności procesowe sądu
   str.    78
  
  2.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych sądu
   str.    78
  
  2.2. Podział czynności procesowych sądu
   str.    83
  
  2.2.1. Uwagi ogólne
   str.    83
  
  2.2.2. Czynności przygotowawcze
   str.    84
  
  2.2.3. Czynności kontrolne
   str.    88
  
  2.2.4. Czynności jurysdykcyjne
   str.    92
  
  2.2.4.1. Czynności merytorycznie rozstrzygające rozpoznawaną sprawę cywilną
   str.    94
  
  2.2.4.2. Orzekanie o pozamerytorycznym zakończeniu postępowania
   str.    97
  
  2.2.5. Warunki skuteczności czynności sądowych
   str.    98
  
  2.2.6. Wady czynności sądowych oraz ich znaczenie dla skuteczności tych czynności
   str.    103
  
  3. Czynności procesowe stron i uczestników postępowania
   str.    107
  
  3.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych stron i uczestników postępowania
   str.    107
  
  3.2. Klasyfikacja czynności procesowych stron oraz uczestników postępowania
   str.    114
  
  3.2.1. Uwagi ogólne
   str.    114
  
  3.2.2. Czynności wpływające na wszczęcie i przebieg postępowania cywilnego
   str.    116
  
  3.2.3. Czynności wpływające na ustalanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia
   str.    121
  
  3.2.4. Czynności wpływające na zakończenie postępowania cywilnego
   str.    125
  
  3.2.5. Czynności zmierzające do skorygowania czynności sądowych
   str.    128
  
  3.3. Warunki skuteczności czynności procesowych stron oraz uczestników postępowania
   str.    131
  
  3.4. Wady czynności procesowych stron i uczestników postępowania oraz ich znaczenie dla skuteczności tych czynności
   str.    143
  
  4. Czynności procesowe prokuratora
   str.    153
  
  4.1. Ogólna charakterystyka czynności procesowych prokuratora
   str.    153
  
  4.2. Rodzaje czynności procesowych prokuratora
   str.    157
  
  4.3. Warunki skuteczności czynności procesowych prokuratora oraz skutki ich niespełnienia
   str.    159
  
  5. Czynności procesowe podmiotów oraz organów występujących w postępowaniu cywilnym na prawach przysługujących prokuratorowi
   str.    161
  
  5.1. Uwagi ogólne
   str.    161
  
  5.2. Czynności procesowe organizacji społecznych
   str.    162
  
  5.3. Czynności procesowe pozostałych podmiotów występujących w postępowaniu cywilnym na prawach przysługujących prokuratorowi
   str.    167
  
  6. Podsumowanie
   str.    169
  
  Rozdział    3
  Pojęcie elektronicznych czynności procesowych
   str.    173
  
  1. Potrzeba wprowadzenia elektronicznych czynności procesowych
   str.    173
  
  2. Pojęcie elektronicznych czynności procesowych
   str.    178
  
  3. Elektroniczna forma czynności procesowych
   str.    184
  
  4. Moment dokonania elektronicznych czynności procesowych
   str.    195
  
  4.1. Uwagi ogólne
   str.    195
  
  4.2. Chwila wniesienia elektronicznego pisma procesowego
   str.    201
  
  4.2.1. Uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego
   str.    201
  
  4.2.2. Uwagi de lege ferenda
   str.    205
  
  5. Podsumowanie
   str.    208
  
  Rozdział    4
  Rodzaje elektronicznych czynności procesowych
   str.    212
  
  1. Uwagi ogólne
   str.    212
  
  2. Elektroniczne czynności procesowe inicjujące postępowanie cywilne
   str.    214
  
  2.1. Uwagi ogólne
   str.    214
  
  2.2. Elektroniczne pisma procesowe - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego
   str.    216
  
  2.2.1. Elektroniczne pisma procesowe w świetle regulacji kodeksu postępowania cywilnego
   str.    216
  
  2.2.1.1. Elektroniczne pisma procesowe w świetle przepisów ogólnych o czynnościach procesowych
   str.    216
  
  2.2.1.2. Elektroniczne pisma procesowe w elektronicznym postępowaniu upominawczym
   str.    226
  
  2.2.2. Elektroniczne pisma procesowe w świetle ustawy o podpisie elektronicznym
   str.    241
  
  2.3. Elektroniczne pisma procesowe - uwagi de lege ferenda
   str.    245
  
  2.3.1. Uwagi ogólne
   str.    245
  
  2.3.2. Wybór usługi
   str.    246
  
  2.3.3. Wybór formatu danych
   str.    251
  
  2.3.4. Elektroniczne załączniki
   str.    254
  
  2.3.5. Problematyka uwierzytelnienia tożsamości nadawcy
   str.    257
  
  2.3.6. Problematyka opłacenia wnoszonego pisma
   str.    262
  
  2.3.7. Wniesienie elektronicznego pisma inicjującego postępowanie cywilne do sądu
   str.    265
  
  2.3.8. Elektroniczne akta sądowe
   str.    266
  
  3. Elektroniczne czynności procesowe podejmowane w toku postępowania
   str.    271
  
  3.1. Uwagi ogólne
   str.    271
  
  3.2. Elektroniczne doręczenia
   str.    272
  
  3.2.1. Uwagi ogólne
   str.    272
  
  3.2.2. Doręczenia elektroniczne - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego
   str.    274
  
  3.2.3. Doręczenia elektroniczne - uwagi de lege ferenda
   str.    280
  
  3.2.3.1. Podmiotowy zakres sądowych doręczeń elektronicznych
   str.    280
  
  3.2.3.2. Sposób dokonywania doręczeń w formie elektronicznej
   str.    284
  
  3.2.3.3. Warunki skuteczności doręczeń elektronicznych
   str.    290
  
  3.3. Elektroniczne czynności dowodowe
   str.    299
  
  3.3.1. Uwagi ogólne
   str.    299
  
  3.3.2. Elektroniczne czynności dowodowe a zasada bezpośredniości
   str.    300
  
  3.3.3. Wybór usługi
   str.    304
  
  3.3.4. Przesłanki dopuszczalności czynności dowodowych przeprowadzanych na odległość
   str.    306
  
  3.3.5. Rodzaje czynności dowodowych przeprowadzanych na odległość
   str.    310
  
  3.3.5.1. Uwagi ogólne
   str.    310
  
  3.3.5.2. Przesłuchanie na odległość
   str.    311
  
  3.3.5.3. Inne czynności dowodowe przeprowadzane na odległość
   str.    317
  
  4. Elektroniczne czynności procesowe podejmowane na etapie finalizowania postępowania
   str.    319
  
  4.1. Uwagi ogólne
   str.    319
  
  4.2. Elektroniczne orzeczenia sądowe - uwagi na tle obowiązującego stanu prawnego
   str.    321
  
  4.2.1. Uwagi ogólne
   str.    321
  
  4.2.2. Elektroniczne orzeczenia w postępowaniu rejestrowym
   str.    324
  
  4.2.3. Elektroniczne orzeczenia w postępowaniu wieczystoksięgowym
   str.    325
  
  4.2.4. Elektroniczne orzeczenia w elektronicznym postępowaniu upominawczym
   str.    327
  
  4.3. Elektroniczne orzeczenia sądowe - uwagi de lege ferenda
   str.    329
  
  5. Podsumowanie
   str.    338
  
  Zakończenie
   str.    343
  
  Wykaz literatury
   str.    347
  
  Wykaz aktów prawnych
   str.    361
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia