Prawo restrukturyzacyjne. Komentarz

-20%

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

197,60  247,00

Format: pdf

197,60247,00

cena zawiera podatek VAT

W książce szerokie grono specjalistów z różnych dziedzin prawa (w tym prawa pomocy publicznej i rachunkowości) szczegółowo, a zarazem w sposób praktyczny omówiło obowiązujące od 1 stycznia 2016 r. przepisy nowej ustawy - Prawo restrukturyzacyjne. Jej głównym celem było wprowadzenie skutecznych instrumentów pozwalających na przeprowadzenie restrukturyzacji przedsiębiorstwa dłużnika i zapobieżenie jego likwidacji, ponieważ zachowanie przedsiębiorstwa dłużnika w wielu przypadkach jest znacznie korzystniejsze dla wierzycieli niż jego likwidacja. Postępowanie restrukturyzacyjne ma umożliwić zmianę struktury majątku, zobowiązań przedsiębiorcy i zatrudnienia. W nowej koncepcji ustawodawczej, oddzielającej prawo upadłościowe od prawa restrukturyzacyjnego, wyjątkowo mocno podkreśla się pierwszeństwo rozwiązań o charakterze naprawczym.


W komentarzu omówiono m.in. wprowadzone ustawą cztery postępowania restrukturyzacyjne:


postępowanie o zatwierdzenie układu,
przyspieszone postępowanie układowe,
postępowanie układowe,
postępowanie sanacyjne.
W publikacji oprócz poglądów autorów dotyczących przepisów prawa restrukturyzacyjnego przedstawiono również te przypadki, w których uzasadnione jest czerpanie z rozwiązań dotychczasowych, w tym również bogatego orzecznictwa i poglądów doktryny.


Adresaci:


Komentarz jest skierowany do doradców restrukturyzacyjnych, sędziów, adwokatów, radców prawnych, a także do dłużników i wierzycieli.


Opracowanie jest kontynuacją doskonale ocenianego komentarza do prawa upadłościowego i naprawczego wydanego pod redakcją A. Witosza i A.J. Witosza, który doczekał się pięciu wydań w okresie 13 lat obowiązywania ustawy.


Liczba stron1104
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8092-388-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    13
  
  Ustawa z dnia maja 2015 r. - Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. poz. 978 z późn. zm.) | str.    15
  
  TYTUŁ I. Przepisy ogólne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str.    17
  DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str.    17
  Rozdział 1. Przepisy wstępne | str.    17
  Rozdział 2. Podstawy otwarcia postępowania | str.    29
  Rozdział 3. Plan restrukturyzacyjny | str.    37
  Rozdział 4. Zbieg postępowania restrukturyzacyjnego i upadłościowego | str.    49
  DZIAŁ II. Sąd i sędzia-komisarz | str.    57
  Rozdział 1. Sąd | str.    57
  Rozdział 2. Sędzia-komisarz | str.    64
  DZIAŁ III. Nadzorca i zarządca | str.    73
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    73
  Rozdział 2. Nadzorca układu | str.    118
  Rozdział 3. Nadzorca sądowy | str.    127
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    127
  Oddział 2. Wynagrodzenie | str.    135
  Rozdział 4. Zarządca | str.    148
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    148
  Oddział 2. Wynagrodzenie | str.    162
  DZIAŁ IV. Uczestnicy postępowania | str.    189
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    189
  Rozdział 2. Spis wierzytelności | str.    209
  Rozdział 3. Zgromadzenie wierzycieli | str.    274
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    274
  Oddział 2. Zgromadzenie wierzycieli w celu głosowania nad układem | str.    296
  Rozdział 4. Rada wierzycieli | str.    320
  DZIAŁ V. Pomoc publiczna | str.    353
  DZIAŁ VI. Układ | str.    416
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    416
  Rozdział 2. Propozycje układowe | str.    438
  Rozdział 3. Zatwierdzenie układu | str.    475
  Rozdział 4. Skutki układu | str.    481
  Rozdział 5. Zmiana układu | str.    496
  Rozdział 6. Uchylenie i wygaśnięcie układu | str.    506
  DZIAŁ VII. Układ częściowy | str.    515
  DZIAŁ VIII. Przepisy ogólne dotyczące postępowania restrukturyzacyjnego | str.    537
  
  TYTUŁ II. Przepisy szczególne o postępowaniach restrukturyzacyjnych i ich skutkach | str.    571
  DZIAŁ I. Postępowanie o zatwierdzenie układu | str.    571
  DZIAŁ II. Przyspieszone postępowanie układowe | str.    600
  Rozdział 1. Wniosek o otwarcie przyspieszonego postępowania układowego | str.    600
  Rozdział 2. Postanowienie o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego | str.    612
  Rozdział 3. Skutki otwarcia przyspieszonego postępowania układowego | str.    620
  Rozdział 4. Przebieg przyspieszonego postępowania układowego | str.    663
  DZIAŁ III. Postępowanie układowe | str.    668
  Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania układowego | str.    668
  Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania układowego | str.    668
  Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str.    673
  Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania układowego | str.    682
  Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania układowego | str.    689
  Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania układowego co do osoby, majątku i zobowiązań dłużnika | str.    689
  Oddział 2. Wpływ otwarcia postępowania układowego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str.    702
  Rozdział 3. Przebieg postępowania układowego | str.    714
  DZIAŁ IV. Postępowanie sanacyjne | str.    721
  Rozdział 1. Postępowanie o otwarcie postępowania sanacyjnego | str.    721
  Oddział 1. Wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego | str.    721
  Oddział 2. Postępowanie zabezpieczające | str.    729
  Oddział 3. Postanowienie o otwarciu postępowania sanacyjnego | str.    740
  Rozdział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego | str.    748
  Oddział 1. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do osoby dłużnika | str.    748
  Oddział 2. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do majątku dłużnika | str.    753
  Oddział 3. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do zobowiązań dłużnika | str.    759
  Oddział 4. Skutki otwarcia postępowania sanacyjnego co do spadków nabytych przez dłużnika | str.    769
  Oddział 5. Bezskuteczność i zaskarżanie czynności dłużnika | str.    772
  Oddział 6. Wpływ postępowania sanacyjnego na postępowania sądowe, administracyjne, sądowoadministracyjne i przed sądami polubownymi | str.    787
  Rozdział 3. Przygotowanie i realizacja planu restrukturyzacyjnego | str.    795
  Rozdział 4. Przebieg postępowania sanacyjnego | str.    804
  DZIAŁ V. Zakończenie i umorzenie postępowania restrukturyzacyjnego | str.    813
  DZIAŁ VI. Uproszczony wniosek o ogłoszenie upadłości | str.    836
  
  TYTUŁ III. Przepisy z zakresu międzynarodowego postępowania restrukturyzacyjnego | str.    840
  DZIAŁ I. Przepisy ogólne | str.    840
  DZIAŁ II. Jurysdykcja krajowa | str.    847
  DZIAŁ III. Współpraca z sądami zagranicznymi i zarządcami zagranicznymi | str.    854
  
  TYTUŁ IV. Odrębne postępowania restrukturyzacyjne | str.    857
  DZIAŁ I. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec deweloperów | str.    857
  DZIAŁ II. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec emitentów obligacji | str.    876
  DZIAŁ III. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec banków i spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych | str.    882
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    882
  Rozdział 2. (uchylony) | str.    893
  Rozdział 3. Postępowanie restrukturyzacyjne wobec instytucji kredytowych, banków zagranicznych oraz banków krajowych prowadzących działalność za granicą | str.    893
  Oddział 1. Przepisy ogólne | str.    893
  Oddział 2. Postępowanie | str.    897
  Oddział 3. Prawo właściwe oraz skutki otwarcia postępowania układowego | str.    902
  
  TYTUŁ V. Przepisy karne | str.    911
  
  TYTUŁ VI. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i przepis końcowy | str.    917
  DZIAŁ I. Zmiany w przepisach obowiązujących | str.    917
  DZIAŁ II. Przepisy przejściowe | str.    917
  DZIAŁ III. Przepis końcowy | str.    921
  
  Skorowidz | str.    923
  
  O autorach | str.    945
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia