Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz

-20%

Centralizacja rozliczeń VAT w samorządach. Komentarz

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Rewolucja w rozliczeniach jednostek samorządu terytorialnego


W komentarzu omówiono przepisy tzw. ustawy centralizacyjnej, zmieniającej zasady rozliczania podatku od towarów i usług w samorządach i ich jednostkach organizacyjnych, którymi są jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz urzędy gminy, starostwa powiatowe i urzędy marszałkowskie.


Wprowadzenie nowej ustawy jest odpowiedzią na wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 29.05.2015 r., C-276/14, w którym stwierdzono, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne jednostki budżetowe, nie mogą być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie spełniają kryterium samodzielności. Oznacza to, że wszelkie czynności dla celów podatku od towarów i usług dokonywane przez samorządowe jednostki budżetowe powinny być rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je utworzyła. Bezwzględny obowiązek centralizacji nałożono na jednostki samorządu terytorialnego od 1.01.2017 r.


W publikacji znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:


Jakie są zasady dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego (JST) i ich jednostki i zakłady budżetowe rozliczeń w podatku od towarów i usług za okresy rozliczeniowe przypadające przed i po dacie obowiązkowej centralizacji, tj. 1 stycznia 2017 r.?
Jakie są zasady dokonywania przez JST wstecznych korekt rozliczeń podatku VAT za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nie rozliczania tego podatku wraz ze wszystkimi jednostkami i zakładami budżetowymi?
Jakie są zasady używania kas rejestrujących w związku ze scaleniem (centralizacją) jednostki samorządu terytorialnego i jej jednostek organizacyjnych?
Jakie obowiązki informacyjne nakłada ustawa na centralizującą się jednostkę samorządu terytorialnego względem organów podatkowych?
Jakie są regulacje prawne (zasady) dotyczące przede wszystkim zasad dokonywania tzw. wstecznej centralizacji, tzn. składania korekt deklaracji podatkowych, w ramach których ma być ujęte wspólne rozliczenie się z podatku za okresy minione (korekty scaleniowe) przez jednostkę samorządu terytorialnego wespół z jej jednostkami organizacyjnymi?
Jakie są zasady zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w przypadku zmiany kwalifikowalności podatku w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14?


Adresaci:


Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz dla pracowników ich jednostek organizacyjnych. Będzie przydatna także dla profesjonalnych pełnomocników tych podmiotów w zakresie, w jakim będą oni uczestniczyli w procesach centralizacji.


Liczba stron196
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-265-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    7
  
  Wprowadzenie | str.    9
  
  Ustawa o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 1454) | str.    11
  
  Rozdział 1. Przepisy ogólne | str.    13
  Rozdział 2. Zasady dokonywania rozliczeń podatku przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    60
  Rozdział 3. Zasady dokonywania przez jednostki samorządu terytorialnego korekt rozliczeń podatku za okresy rozliczeniowe upływające przed dniem podjęcia przez nie rozliczania podatku wraz ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi | str.    107
  Rozdział 4. Dokonywanie przez jednostki samorządu terytorialnego zwrotu środków przeznaczonych na realizację projektów w przypadku zmiany kwalifikowalności podatku w związku z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości | str.    149
  Rozdział 5. Zmiany w przepisach | str.    167
  Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowy | str.    174
  
  Załączniki | str.    189
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia