Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne

-20%

Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundacje. Studium prawne

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

108,80  136,00

Format: pdf

108,80136,00

cena zawiera podatek VAT

Fundacje nie muszą być tylko instytucjami charytatywnymi, mogą prowadzić z powodzeniem działalność gospodarczą, co im samym daje niezależność, a może też być przydatne w biznesie ze względu na unikalną w prawie polskim kapitałową formę fundacji. W publikacji w szczególności omówiono:


prawidłowe formułowanie statutu fundacji, zwłaszcza w zakresie relacji celu statutowego do działalności gospodarczej,
kwestie podatkowe,
prowadzenie działalności gospodarczej w formie fundacji z przedstawieniem korzyści podatkowych, ale też z zagrożeniami, które mogą powstać w związku z udziałem fundacji w biznesie,
postępowanie w przypadku połączenia, przekształcenia, likwidacji albo postawienia fundacji w stan upadłości,
udział fundacji w szerszych strukturach biznesowych: koncernach, holdingach, konsorcjach,
odpłatną działalność statutową fundacji, które mają status organizacji pożytku publicznego.
W opracowaniu wskazano także rozwiązania dotyczące udziału fundacji w biznesie w innych krajach Unii Europejskiej oraz w USA.


Adresaci:
Książka jest skierowana przede wszystkim do członków organów fundacji, fundatorów. Zainteresuje również adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, a także teoretyków prawa.


Liczba stron376
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-8107-223-6
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    11
  
  Uwagi wstępne | str.    15
  
  Rozdział    1
  Istota fundacji a działalność gospodarcza | str.    19
  1.1. Podstawowe cechy fundacji | str.    19
  1.2. Najważniejsze pojęcia i wyłączenia | str.    23
  1.2.1. Pojęcia | str.    23
  1.2.2. Wyłączenia | str.    41
  
  Rozdział    2
  Otoczenie prawne fundacji | str.    49
  2.1. Podstawowe fakty o fundacjach i prowadzonej przez nie działalności gospodarczej w Polsce i na świecie | str.    49
  2.1.1. Liczba fundacji w Polsce | str.    49
  2.1.2. Źródła przychodów i stopień ekonomizacji fundacji na tle polskiego trzeciego sektora | str.    51
  2.1.3. Znaczenie i źródła przychodów fundacji na świecie | str.    56
  2.2. Fundacja w systemie prawnym | str.    60
  2.2.1. Uwagi wstępne | str.    60
  2.2.2. Fundacje a korporacje | str.    61
  2.2.3. Fundacje a stowarzyszenia | str.    66
  2.2.4. Fundacje a trusty | str.    68
  2.2.5. Fundacje a fundusze | str.    69
  2.2.6. Fundacje a partie polityczne | str.    74
  2.3. Fundacje korporacyjne | str.    78
  2.4. Rola fundacji w państwie i społeczeństwie | str.    82
  2.5. Rola fundacji w sytuacji ułomności kontraktowej | str.    83
  2.6. Podsumowanie | str.    86
  
  Rozdział    3
  Działalność gospodarcza a statutowy cel fundacji | str.    90
  3.1. Istota i znaczenie statutowego celu fundacji | str.    90
  3.2. Określenie celu fundacji w polskim prawie | str.    94
  3.2.1. Zgodność celu fundacji z podstawowym interesem RP | str.    94
  3.2.2. Społeczna użyteczność jako cel fundacji | str.    95
  3.2.3. Cel gospodarczo użyteczny fundacji | str.    99
  3.3. Prowadzenie działalności gospodarczej jako statutowy cel fundacji | str.    105
  3.4. Działalność gospodarcza a inne rodzaje działalności fundacji | str.    113
  3.5. Działalność fundacji a przywileje publiczne | str.    117
  3.5.1. Modele zwolnień podatkowych na świecie | str.    117
  3.5.2. Model zwolnień podatkowych w Polsce | str.    124
  3.5.3. Przywileje podatkowe dla fundacji, które są organizacjami pożytku publicznego | str.    131
  3.5.4. Zwolnienia pod warunkiem nieprowadzenia działalności gospodarczej | str.    133
  3.5.5. Uwagi podsumowujące | str.    136
  3.6. Nadzór nad fundacjami | str.    138
  3.6.1. Modele i narzędzia nadzoru | str.    138
  3.6.2. Raportowanie i audyt | str.    144
  3.6.3. Nadzór i kontrola | str.    147
  3.7. Podsumowanie | str.    152
  
  Rozdział    4
  Rola działalności gospodarczej w funkcjonowaniu fundacji | str.    154
  4.1. Granice dopuszczalności prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje | str.    154
  4.2. Działalność gospodarcza jako sposób realizacji celu fundacji | str.    158
  4.2.1. Uwagi wstępne | str.    158
  4.2.2. Model usługowy działalności gospodarczej | str.    160
  4.2.3. Powiązanie działalności gospodarczej ze statutową | str.    163
  4.2.4. Zysk z działalności a statutowy cel fundacji | str.    165
  4.3. Działalność gospodarcza jako źródło dochodów fundacji | str.    167
  4.4. Znaczenie działalności komercyjnej fundacji w gospodarce | str.    173
  4.4.1. Działalność gospodarcza fundacji w liczbach | str.    173
  4.4.2. Konkurencyjność fundacji w biznesie | str.    178
  4.4.3. Preferencje podatkowe a konkurencyjność fundacji | str.    181
  4.4.4. Ochrona konkurencji i konsumentów | str.    186
  4.5. Destynatariusze fundacji a jej działalność gospodarcza | str.    192
  4.6. Podział, łączenie, przekształcenie i zniesienie fundacji a jej działalność gospodarcza | str.    200
  4.6.1. Podział, łączenie, przekształcenie fundacji | str.    200
  4.6.2. Likwidacja fundacji | str.    207
  4.6.3. Likwidacja działalności gospodarczej fundacji | str.    211
  4.6.4. Postępowanie w przypadku upadłości fundacji | str.    213
  4.7. Podsumowanie | str.    218
  
  Rozdział    5
  Prowadzenie działalności gospodarczej wewnątrz fundacji | str.    221
  5.1. Uwagi wstępne | str.    221
  5.2. Aspekty decyzji o podjęciu działalności gospodarczej | str.    222
  5.2.1. Argumenty finansowe | str.    222
  5.2.2. Planowanie działalności gospodarczej, postanowienia statutu | str.    223
  5.2.3. Firma fundacji-przedsiębiorcy | str.    229
  5.3. Środki przeznaczone na działalność gospodarczą | str.    231
  5.4. Wyodrębnienie organizacyjne | str.    235
  5.5. Wydatki na działalność gospodarczą | str.    238
  5.6. Zarząd | str.    241
  5.6.1. Skład zarządu | str.    241
  5.6.2. Odpowiedzialność odszkodowawcza członków zarządu | str.    246
  5.7. Audyt wewnętrzny i nadzór | str.    254
  5.8. Majątek, inwestycje | str.    258
  5.8.1. Postanowienia statutu co do inwestycji | str.    258
  5.8.2. Majątek polskich fundacji | str.    260
  5.8.3. Inwestycje kapitałowe a zwolnienia podatkowe | str.    261
  5.9. Podsumowanie | str.    268
  
  Rozdział    6
  Fundacje w odrębnych strukturach biznesowych | str.    271
  6.1. Uwagi wstępne | str.    271
  6.2. Formalne aspekty koncentracji | str.    275
  6.2.1. Postanowienia statutu | str.    275
  6.2.2. Cel fundacji a jej udział w zgrupowaniach gospodarczych | str.    278
  6.2.3. Rola nadzoru w fundacji tworzącej zgrupowanie gospodarcze | str.    280
  6.3. Fundacja jako wspólnik innego podmiotu prawnego | str.    281
  6.3.1. Powiązania kapitałowe a prowadzenie działalności gospodarczej | str.    281
  6.3.2. Konsekwencje powiązań kapitałowych fundacji z przedsiębiorcami | str.    284
  6.3.3. Udział fundacji w spółce osobowej | str.    286
  6.3.4. Fundacja jako komplementariusz w spółce komandytowej | str.    291
  6.3.5. Fundacja jako wspólnik w spółce kapitałowej | str.    297
  6.4. Fundacja w szerszej strukturze biznesowej | str.    298
  6.4.1. Uwagi ogólne | str.    298
  6.4.2. Możliwe role fundacji w zgrupowaniach gospodarczych | str.    303
  6.4.3. Współpraca fundacji w ramach zgrupowań gospodarczych | str.    308
  6.4.4. Fundacja w holdingu i koncernie | str.    316
  6.5. Podsumowanie | str.    329
  
  Rozdział    7
  Działalność gospodarcza fundacji - wnioski i implikacje | str.    332
  7.1. Podsumowanie najważniejszych ustaleń i podstawowe wnioski pracy | str.    332
  7.2. Propozycje i uwagi de lege ferenda | str.    343
  7.2.1. Odrębna kategoria fundacji gospodarczych | str.    343
  7.2.2. Zmiany w preferencjach podatkowych | str.    350
  7.2.3. Uwagi do istniejących rozwiązań | str.    356
  7.2.4. Alternatywny model - zakaz prowadzenia działalności gospodarczej przez fundacje | str.    360
  7.3. Zakończenie | str.    366
  
  Bibliografia | str.    369
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia