Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską

-20%

Piszę akademicką pracę promocyjną - licencjacką, magisterską, doktorską

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,00  25,00

Format: pdf

20,0025,00

cena zawiera podatek VAT

Książka jest 9. wydaniem praktycznego poradnika zawierającego wskazówki dla autorów prac licencjackich, magisterskich i doktorskich w zakresie prawidłowego tworzenia prac akademickich.


Autorka w sposób przystępny i przejrzysty wskazuje rozwiązania problemów, jakie może napotkać autor w ciągu całego procesu przygotowywania pracy - poczynając od wyboru tematu i promotora aż do stworzenia czystopisu odpowiadającego wszelkim wymaganiom. Czytelnik znajdzie tu m.in. odpowiedzi na pytania:


jakie są wymagania ustawowe w stosunku do prac promocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem prac doktorskich,
jak powoływać się na cudze myśli, by nie popełnić plagiatu oraz zachować zgodność z intencją i istotą tych myśli,
jak tworzyć strukturę pracy, by zachować cechy rządzące konstrukcją tekstu naukowego (prostotę, przejrzystość, kondensację, metodyczność, harmonię),
jak oznaczać części struktury, by zachować układ hierarchiczny zagadnień,
jak i gdzie szukać materiałów źródłowych, oceniać ich wartość i przydatność do opracowania pracy promocyjnej,
jak zachować podstawowe cechy tekstu naukowego (logiczny tok rozumowania, dostateczne udowadnianie twierdzeń i obiektywizm),
jak prowadzić badania empiryczne,
jakie są powszechnie zalecane zasady edytorskie.
W poradniku przedstawiono również podstawowe różnice w zasadach dotyczących tworzenia prac licencjackich, magisterskich i doktorskich. Zawiera on ponadto


wiele praktycznych przykładów, schematów i wzorów
, w tym wzory notek bibliograficznych, przypisów, stron tytułowych.


Liczba stron196
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9554-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp | str.    9
  
  1. Cele pracy dyplomowej i wymagania wobec niej | str.    13
  1.1. Źródła informacji o wymaganiach względem prac magisterskich i licencjackich | str.    13
  1.2. Trzy ustawowe efekty kształcenia akademickiego | str.    15
  1.2.1. Praca dyplomowa jako źródło efektu "wiedza" | str.    16
  1.2.2. Praca dyplomowa jako źródło efektu "umiejętności" | str.    16
  1.2.3. Prace licencjackie/magisterskie - różnice wkładu w efekty kształcenia | str.    17
  1.3. Problem naukowości prac dyplomowych | str.    19
  1.4. Profile prac licencjackich i magisterskich | str.    20
  1.5. Dopuszczalność prac kompilacyjnych | str.    22
  
  2. Etapy przygotowywania akademickiej pracy promocyjnej - charakterystyka ogólna etapowych zadań | str.    24
  2.1. Etap wstępny - wybór promotora | str.    24
  2.2. Pierwszy etap merytoryczny - wybór tematu, ustalenie celu pracy i pytań badawczych | str.    27
  2.3. Drugi etap merytoryczny - wybór i zastosowanie metod badawczych | str.    29
  2.4. Trzeci etap merytoryczny - ustalanie rezultatów badań i ich opracowanie | str.    29
  2.5. Etap końcowy - ujęcie rezultatów w zwarte opracowanie według planu i reguł pisarstwa naukowego | str.    30
  
  3. Wybór tematu. Ustalenie celu i opracowywanie planu pracy. Kryteria poprawności redakcyjnej tytułów | str.    32
  3.1. Wybór tematu pracy i jego ustawienie | str.    32
  3.2. Kryteria poprawności redakcyjnej tytułów | str.    41
  
  4. Poszukiwanie, ocena, gromadzenie różnych materiałów źródłowych do pracy. Zasady doboru literatury | str.    46
  4.1. Ile książek trzeba przeczytać, by napisać pracę? | str.    46
  4.2. Języki obce - czy konieczne? | str.    48
  4.3. Co to jest literatura przedmiotu | str.    49
  4.3.1. Rodzaje źródeł | str.    50
  4.3.2. Od czego zaczynać poszukiwanie źródeł? Zasady doboru literatury | str.    52
  4.3.3. Sporządzamy notatki | str.    57
  
  5. Tworzenie struktury pracy - opracowywanie planu. Zewnętrzne oznaki błędów | str.    69
  5.1. Celowość opracowania roboczego/próbnego wstępu i planu pracy | str.    69
  5.2. Zasady tworzenia planu pracy | str.    72
  5.3. Cechy dobrej konstrukcyjnie pracy | str.    73
  5.4. Redakcyjna, konstrukcyjna i merytoryczna poprawność planu | str.    75
  5.4.1. Redakcyjna poprawność planu | str.    75
  5.4.2. Konstrukcyjna i merytoryczna poprawność planu - przykłady | str.    76
  5.5. Sposoby oznaczania kolejności części pracy | str.    90
  
  6. Prowadzenie badań, opracowywanie materiałów i wyników badań oraz ich pisemna prezentacja w pracy | str.    96
  6.1. Zadania i możliwe błędy etapu zasadniczego | str.    96
  6.1.1. Zadania merytoryczne | str.    96
  6.1.2. Podstawowe błędy etapu | str.    97
  6.2. Robocze metody badań nad problemami naukowymi | str.    98
  6.2.1. Obserwacja | str.    99
  6.2.2. Eksperyment | str.    100
  6.2.3. Badania statystyczne | str.    101
  6.2.4. Metoda analizy przypadków | str.    104
  6.2.5. Ankieta, wywiad | str.    105
  6.3. Podstawowe właściwości tekstu naukowego | str.    112
  6.3.1. Uwagi wstępne | str.    112
  6.3.2. Logiczny tok wywodów | str.    113
  6.3.3. Problem dostatecznego uzasadniania twierdzeń | str.    119
  6.3.4. Obiektywizm, ścisłość, dokładność, oszczędność słowa | str.    121
  6.4. Problem wykorzystywania cudzego dorobku intelektualnego. Zagadnienie plagiatu | str.    122
  6.4.1. Ograniczenia w przenoszeniu do pracy ustępów cudzych dzieł. Kiedy i jak cytować? | str.    122
  6.4.2. Plagiat | str.    124
  6.4.3. Sposoby użycia cytatu i powoływania się na źródło | str.    126
  6.5. Język i układ redakcyjny pracy | str.    134
  6.5.1. Co w przypisach | str.    134
  6.5.2. Załączniki (aneksy, dodatki). Co w aneksach? | str.    136
  6.5.3. Język fachowy czy prosty | str.    137
  6.5.4. Problem powtórzeń | str.    138
  6.5.5. Piszemy "ja", "my" czy bezosobowo? | str.    138
  6.5.6. Zbiór ważniejszych zaleceń edytorskich | str.    139
  Aneks do rozdziału 6 | str.    144
  
  7. Zadania końcowego etapu tworzenia pracy | str.    149
  7.1. Zadania etapu | str.    149
  7.2. Opracowanie zakończenia pracy | str.    150
  7.3. Zakres wstępu do pracy | str.    151
  7.4. Problem podziękowań | str.    153
  7.5. Strona tytułowa pracy - zawartość informacyjna i układ | str.    154
  7.6. Porządkowanie spisu wykorzystanych źródeł oraz spisu treści | str.    156
  7.7. Kontrola pełnej wersji pracy - kryteria i pytania pomocnicze | str.    158
  
  8. Specyficzne zagadnienia dotyczące kandydata na doktora | str.    166
  8.1. W jakim zakresie doktoranta powinny zainteresować zasady podane w dotychczasowych rozdziałach | str.    166
  8.2. Co może stanowić rozprawę doktorską; jej formy | str.    167
  8.3. Wymagane efekty kształcenia w przewodzie doktorskim | str.    168
  8.4. Przewód doktorski jako warunek otrzymania stopnia doktora | str.    170
  8.4.1. Warunki wszczęcia przewodu | str.    170
  8.4.2. Wybór tematu | str.    171
  8.4.3. Wybór promotora | str.    171
  8.4.4. Zakres przedmiotowy wniosku o wszczęcie przewodu | str.    172
  8.4.5. Co skonsultować z wybranym promotorem przed podjęciem prac nad przygotowaniem wniosku o wszczęcie przewodu | str.    173
  8.4.6. Egzaminy doktorskie | str.    173
  8.5. Zasady metodyczne procesu doktoryzowania | str.    174
  8.5.1. Właściwości metody naukowej obowiązującej doktoranta | str.    174
  8.5.2. Kryteria oceny pracy | str.    178
  8.6. Prawomocność uchwały o nadaniu stopnia, nieprzyjęcie pracy, unieważnienie postępowania | str.    181
  8.7. Studia doktoranckie | str.    182
  
  Poradniki dla piszących prace promocyjne, w tym doktorskie | str.    185
  
  Skorowidz rzeczowy | str.    189
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia