Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza

-20%

Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza i wykaz inwentarza

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

102,40  128,00

Format: pdf

102,40128,00

cena zawiera podatek VAT

Książka zawiera kompleksowe omówienie przebiegu postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku, spis inwentarza oraz wykaz inwentarza. W opracowaniu wyjaśniono wiele praktycznych zagadnień związanych z dokonywaniem czynności przez uczestników tych postępowań oraz działania organów procesowych zarówno w fazie rozpoznawczej, jak i w fazie wykonawczej.


Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone ustawą z dnia 20 marca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw. Zmiany te dotyczą m.in.:


odpowiedzialności za długi spadkowe,
wprowadzenia do kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego przepisów odnoszących się do instytucji wykazu inwentarza,
procesu dochodzenia należności wobec spadkobierców dłużnika.


W opracowaniu znajdą Państwo odpowiedzi na pytania:


Jakie są stadia postępowania o zabezpieczenie spadku?
Jak ustalić wartość stanu czynnego spadku na podstawie spisu inwentarza?
Jakie są warunki formalne i podatkowe wniosku o zabezpieczenie spadku?
Jakie są różnice między spisem inwentarza a wykazem inwentarza?
Jakie są koszty postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza?
Jakie informacje należy zawrzeć sporządzając protokół zawierający spis inwentarza?
Jak przebiega postępowanie w sprawach o ogłoszenie wykazu inwentarza?


Adresaci:


Książka przeznaczona jest dla sędziów, referendarzy sądowych, komorników sądowych, adwokatów, radców prawnych i aplikantów.


Liczba stron260
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-8983-9
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    9
  
  Wstęp | str.    11
  
  Rozdział I
  Postępowanie w sprawach o zabezpieczenie spadku | str.    13
  1. Zabezpieczenie spadku - rys historyczny | str.    13
  2. Cele i funkcje zabezpieczenia spadku | str.    17
  3. Charakter postępowania o zabezpieczenie spadku | str.    23
  4. Regulacje dotyczące zabezpieczenia spadku | str.    30
  5. Stadia postępowania w sprawie o zabezpieczenie spadku | str.    32
  6. Zabezpieczenie spadku - zakres przedmiotowy | str.    34
  7. Organy procesowe w sprawach o zabezpieczenie spadku | str.    37
  7.1. Organy postępowania i ich kompetencje | str.    37
  7.2. Jurysdykcja krajowa w sprawach o zabezpieczenie spadku | str.    38
  7.3. Właściwość i skład sądu w sprawie o zabezpieczenie spadku | str.    40
  8. Uczestnicy postępowania o zabezpieczenie spadku | str.    46
  8.1. Wnioskodawca | str.    46
  8.2. Uczestnicy | str.    55
  9. Podstawa zabezpieczenia | str.    57
  10. Przebieg stadium jurysdykcyjnego | str.    63
  10.1. Wszczęcie postępowania | str.    63
  10.1.1. Wniosek - warunki formalne i fiskalne | str.    63
  10.1.2. Wszczęcie postępowania z urzędu | str.    68
  10.2. Posiedzenia sądu | str.    71
  10.3. Zakres kognicji sądu | str.    72
  11. Orzeczenia | str.    77
  12. Środki zabezpieczenia spadku | str.    82
  12.1. Uwagi ogólne | str.    82
  12.2. Wybór środka zabezpieczenia | str.    85
  12.3. Przesłanki stosowania poszczególnych środków zabezpieczenia | str.    88
  12.3.1. Spis majątku ruchomego i oddanie go pod dozór | str.    88
  12.3.2. Złożenie do depozytu sądowego | str.    89
  12.3.3. Ustanowienie zarządu tymczasowego | str.    94
  12.3.4. Ustanowienie dozoru nad nieruchomością | str.    100
  12.3.5. Sprzedaż ruchomości ulegających szybkiemu zepsuciu | str.    101
  12.3.6. Nienazwane środki zabezpieczenia spadku | str.    104
  13. Środki zaskarżenia | str.    106
  14. Zmiana środka zabezpieczenia | str.    109
  15. Uchylenie zabezpieczenia spadku | str.    111
  16. Obowiązki notyfikacyjne sądu | str.    113
  17. Szczególne tryby zabezpieczenia spadku | str.    116
  
  Rozdział II
  Postępowanie w sprawach o spis inwentarza | str.    122
  1. Spis inwentarza - rys historyczny | str.    122
  2. Cele i funkcje postępowania w sprawach o spis inwentarza | str.    124
  3. Charakter postępowania o spis inwentarza | str.    129
  4. Regulacje dotyczące spisu inwentarza | str.    133
  5. Konstrukcja postępowania w sprawie o spis inwentarza | str.    135
  6. Istota spisu inwentarza | str.    137
  7. Skutki spisu inwentarza | str.    140
  8. Organy postępowania w sprawach o spis inwentarza | str.    149
  9. Wnioskodawca | str.    153
  10. Uczestnicy postępowania | str.    163
  11. Wszczęcie postępowania | str.    165
  12. Wniosek o sporządzenie spisu inwentarza | str.    167
  13. Posiedzenia sądu | str.    170
  14. Szczególny tryb postępowania | str.    171
  15. Orzeczenia | str.    173
  16. Ogłoszenie o wydaniu postanowienia | str.    176
  17. Środki zaskarżenia | str.    180
  18. Uzupełniający spis inwentarza | str.    181
  
  Rozdział III
  Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku oraz o sporządzeniu spisu inwentarza | str.    186
  1. Stadium wykonawcze postępowania i tryb jego wszczęcia | str.    186
  2. Podstawa postępowania wykonawczego | str.    190
  3. Organ prowadzący postępowanie wykonawcze - problem właściwości | str.    191
  4. Czynności sądu (referendarza sądowego) w stadium wykonawczym | str.    195
  5. Wnioskodawca i uczestnicy postępowania wykonawczego | str.    199
  6. Odpowiednie stosowanie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym | str.    201
  7. Wykonanie postanowienia o zabezpieczeniu spadku albo zmianie środka zabezpieczenia | str.    202
  7.1. Przepisy ogólne | str.    202
  7.2. Spis majątku ruchomego i oddanie go pod dozór | str.    206
  7.3. Zarząd tymczasowy | str.    211
  8. Obowiązki notyfikacyjne komornika | str.    214
  9. Sporządzenie spisu inwentarza | str.    215
  
  Rozdział IV
  Koszty postępowania w sprawach o zabezpieczenie spadku i spis inwentarza | str.    226
  1. Koszty stadium rozpoznawczego | str.    226
  2. Koszty stadium wykonawczego | str.    231
  
  Rozdział V
  Postępowanie w sprawach o ogłoszenie wykazu inwentarza | str.    239
  1. Istota i skutki wykazu inwentarza | str.    239
  2. Wykaz inwentarza a spis inwentarza | str.    245
  3. Wszczęcie postępowania i organy postępowania | str.    246
  
  Zakończenie | str.    253
  
  Wykaz literatury | str.    255
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia