Źródła finansowania samorządu terytorialnego

-20%

Źródła finansowania samorządu terytorialnego

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

88,80  111,00

Format: pdf

88,80111,00

cena zawiera podatek VAT

Głównym celem opracowania jest przedstawienie tematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego i zagadnień prawnych z nią związanych. Książka zawiera omówienie poprawności rozwiązań legislacyjnych oraz stosowania norm prawnych regulujących poszczególne dochody i przychody gmin, powiatów oraz województw samorządowych.


Autorzy poddali analizie m.in. kwestie:


podatków samorządowych,
opłat samorządowych,
subwencji ogólnej,
dotacji celowych,
dochodów z mienia,
prowadzenia przez jednostki samorządu terytorialnego działalności gospodarczej,
obligacji komunalnych,
roli środków pochodzących z emisji papierów wartościowych,
kredytów i pożyczek.


W pracy uwzględniono orzecznictwo sądów administracyjnych oraz bogaty dorobek nauki prawa, odnoszące się do problematyki źrodeł finansowania samorządu terytorialnego.


Adresaci:


Publikacja skierowana jest do praktyków związanych z samorządem terytorialnym, w tym przede wszystkim do pracowników administracji samorządowej, sędziów, doradców podatkowych, biegłych rewidentów, radców prawnych, adwokatów oraz notariuszy. Będzie przydatna również osobom przygotowującym się do egzaminów na doradcę podatkowego i biegłego rewidenta.


Monografia została napisana przez zespół pracowników naukowych Katedry Prawa Finansowego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie pod kierunkiem prof. zw. dr. hab. Antoniego Hanusza, sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.


Liczba stron468
WydawcaWolters Kluwer Polska SA
ISBN-13978-83-264-9201-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wykaz skrótów | str.    13
  
  Wstęp | str.    19
  
  Część I
  PODATKI SAMORZĄDOWE
  
  Rozdział    1
  Podział środków publicznych między państwo a jednostki samorządu terytorialnego | str.    27
  1. Podział dochodów publicznych | str.    27
  2. System dochodów społeczności lokalnych w Europejskiej Karcie Samorządu Lokalnego | str.    29
  3. System dochodów społeczności lokalnych w Konstytucji RP | str.    30
  4. System dochodów społeczności lokalnych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego | str.    31
  5. Doktrynalne i normatywne ujęcie dochodów własnych | str.    35
  
  Rozdział    2
  Podatek od nieruchomości | str.    36
  1. Ogólna charakterystyka podatku od nieruchomości | str.    36
  2. Podmiot podatku od nieruchomości | str.    37
  3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od nieruchomości | str.    45
  4. Przedmiot podatku od nieruchomości | str.    46
  5. Wyłączenia podatkowe w podatku od nieruchomości | str.    51
  6. Podstawa opodatkowania w podatku od nieruchomości | str.    57
  7. Stawki i skala podatkowa w podatku od nieruchomości | str.    60
  8. Zwolnienia przedmiotowe w podatku od nieruchomości | str.    66
  9. Zwolnienia podmiotowe w podatku od nieruchomości | str.    73
  10. Zwolnienia szczególne w podatku od nieruchomości | str.    74
  11. Warunki i tryb uiszczenia podatku od nieruchomości | str.    77
  
  Rozdział    3
  Podatek rolny | str.    81
  1. Ogólna charakterystyka podatku rolnego | str.    81
  2. Podmiot podatku rolnego | str.    83
  3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku rolnym | str.    85
  4. Przedmiot podatku rolnego | str.    87
  5. Podstawa opodatkowania w podatku rolnym | str.    91
  6. Stawki i skale podatkowe w podatku rolnym | str.    94
  7. Zwolnienia i ulgi w podatku rolnym | str.    95
  8. Warunki i tryb uiszczenia podatku rolnego | str.    105
  
  Rozdział    4
  Podatek leśny | str.    108
  1. Ogólna charakterystyka podatku leśnego | str.    108
  2. Podmiot podatku leśnego | str.    109
  3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku leśnym | str.    110
  4. Przedmiot podatku leśnego | str.    110
  5. Podstawa opodatkowania oraz stawki i skale podatkowe w podatku leśnym | str.    113
  6. Zwolnienia i ulgi w podatku leśnym | str.    114
  7. Warunki i tryb uiszczenia podatku leśnego | str.    116
  
  Rozdział    5
  Karta podatkowa | str.    119
  1. Ogólna charakterystyka karty podatkowej | str.    119
  2. Podmiot karty podatkowej | str.    122
  3. Przedmiot opodatkowania kartą podatkową | str.    124
  4. Warunki uprawniające do opodatkowania w formie karty podatkowej | str.    126
  5. Stawki podatkowe w karcie podatkowej | str.    128
  6. Ulgi i zwyżki podatkowe w karcie podatkowej | str.    133
  7. Ustanie warunków uprawniających do opodatkowania w formie karty podatkowej | str.    136
  8. Termin i tryb uiszczenia podatku w formie karty podatkowej | str.    138
  
  Rozdział    6
  Podatek od środków transportowych | str.    140
  1. Ogólna charakterystyka podatku od środków transportowych | str.    140
  2. Podmiot podatku od środków transportowych | str.    141
  3. Powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego w podatku od środków transportowych | str.    144
  4. Przedmiot opodatkowania podatkiem od środków transportowych | str.    146
  5. Podstawa opodatkowania w podatku od środków transportowych | str.    149
  6. Skala i stawki podatkowe w podatku od środków transportowych | str.    150
  7. Zwolnienia podatkowe w podatku od środków transportowych | str.    155
  8. Warunki i tryb uiszczenia podatku od środków transportowych | str.    157
  9. Zwrot podatku od środków transportowych | str.    158
  
  Rozdział    7
  Podatek od spadków i darowizn | str.    160
  1. Ogólna charakterystyka podatku od spadków i darowizn | str.    160
  2. Podmiot podatku od spadków i darowizn | str.    161
  3. Przedmiot opodatkowania podatkiem od spadków i darowizn | str.    164
  4. Wyłączenia podatkowe w podatku od spadków i darowizn | str.    167
  5. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od spadków i darowizn | str.    169
  6. Podstawa opodatkowania w podatku od spadków i darowizn | str.    174
  7. Zeznanie podatkowe w podatku od spadków i darowizn | str.    176
  8. Skale i stawki podatkowe w podatku od spadków i darowizn | str.    178
  9. Zwolnienia i ulgi podatkowe w podatku od spadków i darowizn | str.    184
  10. Warunki i tryb uiszczenia podatku od spadków i darowizn | str.    193
  
  Rozdział    8
  Podatek od czynności cywilnoprawnych | str.    197
  1. Ogólna charakterystyka podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    197
  2. Podmiot podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    198
  3. Przedmiot podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    200
  4. Wyłączenia podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    205
  5. Powstanie obowiązku podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    206
  6. Podstawa opodatkowania w podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    207
  7. Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    211
  8. Zwolnienia podatkowe w podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    212
  9. Warunki i tryb uiszczenia podatku od czynności cywilnoprawnych | str.    220
  
  Część II
  OPŁATY SAMORZĄDOWE
  
  Rozdział    9
  Opłata skarbowa | str.    227
  1. Ogólna charakterystyka opłaty skarbowej | str.    227
  2. Podmiot opłaty skarbowej | str.    228
  3. Przedmiot opłaty skarbowej | str.    230
  4. Wyłączenia z opłaty skarbowej | str.    233
  5. Moment powstania obowiązku uiszczenia opłaty skarbowej | str.    234
  6. Podstawa wymiaru opłaty skarbowej | str.    234
   | str. 8. Zwolnienia z opłaty skarbowej | str.    237
  9. Warunki i tryb uiszczenia opłaty skarbowej | str.    240
  10. Zwrot opłaty skarbowej | str.    241
  11. Kontrola realizacji obowiązku zapłaty opłaty skarbowej | str.    242
  
  Rozdział    10
  Opłata targowa | str.    244
  1. Ogólna charakterystyka opłaty targowej | str.    244
  2. Podmiot i przedmiot opłaty targowej | str.    245
  3. Podstawa wymiaru oraz stawki opłaty targowej | str.    248
  4. Zwolnienia z opłaty targowej | str.    250
  5. Warunki i tryb uiszczenia opłaty targowej | str.    251
  
  Rozdział    11
  Opłata od posiadania psów | str.    253
  1. Ogólna charakterystyka opłaty od posiadania psów | str.    253
  2. Podmiot i przedmiot opłaty od posiadania psów | str.    255
  3. Podstawa wymiaru oraz stawki i skala opłaty od posiadania psów | str.    256
  4. Zwolnienia z opłaty od posiadania psów | str.    257
  5. Warunki i tryb uiszczenia opłaty od posiadania psów | str.    258
  
  Rozdział    12
  Opłata miejscowa | str.    259
  1. Ogólna charakterystyka opłaty miejscowej | str.    259
  2. Podmiot i przedmiot opłaty miejscowej | str.    260
  3. Podstawa wymiaru opłaty miejscowej | str.    263
  4. Stawki opłaty miejscowej | str.    264
  5. Zwolnienia z opłaty miejscowej | str.    264
  6. Warunki i tryb uiszczenia opłaty miejscowej | str.    266
  
  Rozdział    13
  Opłata uzdrowiskowa | str.    268
  1. Ogólna charakterystyka opłaty uzdrowiskowej | str.    268
  2. Podmiot i przedmiot opłaty uzdrowiskowej | str.    269
  3. Podstawa wymiaru i stawki opłaty uzdrowiskowej | str.    271
  4. Zwolnienia z opłaty uzdrowiskowej | str.    272
  5. Warunki i tryb uiszczenia opłaty uzdrowiskowej | str.    273
  
  Rozdział    14
  Opłata adiacencka | str.    274
  1. Ogólna charakterystyka opłaty adiacenckiej | str.    274
  2. Podmiot i przedmiot opłaty adiacenckiej | str.    276
  3. Podstawa wymiaru opłaty adiacenckiej | str.    281
  4. Ustalanie i pobór opłaty adiacenckiej | str.    283
  5. Stawki opłaty adiacenckiej | str.    284
  
  Rozdział    15
  Opłata planistyczna | str.    287
  1. Ogólna charakterystyka opłaty planistycznej | str.    287
  2. Podmiot i przedmiot opłaty planistycznej | str.    289
  3. Podstawa wymiaru opłaty planistycznej | str.    292
  4. Ustalanie i pobór opłaty planistycznej | str.    293
  5. Stawki opłaty planistycznej | str.    295
  
  Rozdział    16
  Opłata eksploatacyjna | str.    297
  1. Ogólna charakterystyka opłaty eksploatacyjnej | str.    297
  2. Podmiot i przedmiot opłaty eksploracyjnej | str.    299
  3. Wyłączenia z opłaty eksploatacyjnej | str.    300
  4. Podstawa wymiaru i stawki opłaty eksploatacyjnej | str.    300
  5. Warunki i tryb uiszczenia opłaty eksploatacyjnej | str.    301
  6. Inne opłaty przewidziane w ustawie - Prawo geologiczne i górnicze | str.    302
  
  Część III
  INNE ŹRÓDŁA DOCHODÓW
  
  Rozdział    17
  Udział we wpływach ze źródeł dochodów państwa jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str.    307
  1. System dochodów samorządowych oparty na udziałach | str.    307
  2. Udziały we wpływach z podatków jako dochody własne gmin, powiatów i województw samorządowych | str.    308
  3. Zasady podziału wpływów uzyskiwanych z udziału we wpływach z podatków dochodowych między poszczególne jednostki samorządu terytorialnego danego szczebla | str.    309
  4. Przekazywanie jednostkom samorządu terytorialnego kwot udziałów przez organy podatkowe państwa | str.    312
  5. Udział jednostek samorządu terytorialnego we wpływach z dochodów realizowanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | str.    315
  6. Udziały jako kategoria dochodów własnych | str.    315
  
  Rozdział    18
  Dochody z mienia i działalności gospodarczej jednostek samorządu terytorialnego | str.    317
  1. Mienie komunalne jako atrybut samodzielności jednostek samorządu terytorialnego | str.    317
  2. Sposoby nabycia mienia przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    320
  3. Mienie jako źródło dochodów własnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego | str.    322
  4. Oddanie nieruchomości komunalnych w najem lub dzierżawę jako źródło dochodów własnych budżetów jednostek samorządu terytorialnego | str.    322
  5. Działalność gospodarcza jako źródło dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str.    325
  
  Rozdział    19
  Subwencja ogólna jako dochód jednostek samorządu terytorialnego | str.    333
  1. Subwencja ogólna jako element systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str.    333
  2. Charakter prawny i treść subwencji ogólnej | str.    335
  3. Subwencja ogólna dla gmin | str.    337
  4. Subwencja ogólna dla powiatów | str.    345
  5. Subwencja ogólna dla województw | str.    349
  6. Rezerwa subwencji ogólnej | str.    350
  7. Część oświatowa subwencji ogólnej | str.    351
  8. Przekazywanie środków subwencji ogólnej jednostkom samorządu terytorialnego oraz dochodzenie należności z tego tytułu | str.    353
  
  Rozdział    20
  Dotacje celowe jako źródło dochodu jednostek samorządu terytorialnego | str.    357
  1. Dotacje celowe jako element systemu dochodów jednostek samorządu terytorialnego | str.    357
  2. Kwoty dotacji celowych na zadania zlecone jednostkom samorządu terytorialnego z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami | str.    362
  3. Zasady i terminy przekazywania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej i na zadania zlecone ustawami | str.    365
  4. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej realizowane na podstawie porozumień | str.    368
  5. Dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań własnych | str.    370
  6. Środki ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi oraz środki z budżetu Unii Europejskiej | str.    372
  7. Środki z funduszy celowych oraz od osób prawnych zaliczanych do sektora finansów publicznych | str.    373
  8. Różnorodność w zakresie regulacji prawnej dotacji celowych dla jednostek samorządu terytorialnego | str.    375
  
  Część IV
  ŚRODKI ZWROTNE
  
  Rozdział    21
  Prawne ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    379
  1. Ogólna charakterystyka mechanizmu pozyskiwania środków zwrotnych przez jednostki samorządu terytorialnego | str.    379
  2. Ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych wynikające z ustawy o finansach publicznych | str.    381
  3. Ograniczenia pozyskiwania środków zwrotnych wynikające z ustawy - Prawo zamówień publicznych | str.    388
  
  Rozdział    22
  Rozkład kompetencji między organami jednostek samorządu terytorialnego w procesie pozyskiwania środków zwrotnych | str.    393
  1. Uchwała organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego jako rozstrzygnięcie upoważniające do pozyskiwania środków zwrotnych | str.    393
  2. Zasady reprezentacji jednostki samorządu terytorialnego w procesie pozyskiwania środków zwrotnych | str.    397
  
  Rozdział    23
  Obligacje komunalne jako źródło przychodów jednostek samorządu
  terytorialnego | str.    401
  1. Emisja obligacji komunalnych jako alternatywne źródło finansowania zadań jednostek samorządu terytorialnego | str.    401
  2. Definicja i treść obligacji komunalnych | str.    402
  3. Klasyfikacja obligacji komunalnych | str.    406
  4. Zabezpieczenie obligacji komunalnych | str.    411
  5. Zdolność emisyjna jednostek samorządu terytorialnego | str.    416
  6. Emisja obligacji komunalnych w trybie oferty publicznej i prywatnej | str.    419
  7. Emisja obligacji komunalnych w trybie oferty prywatnej | str.    421
  8. Emisja obligacji komunalnych w trybie oferty publicznej, do której nie stosuje się przepisów ustawy o ofercie publicznej | str.    422
  9. Emisja obligacji komunalnych w trybie oferty publicznej, do której stosuje się przepisy ustawy o ofercie publicznej | str.    423
  10. Emisja obligacji komunalnych na rynku Catalyst | str.    425
  
  Bibliografia | str.    427
  
  Wykaz orzecznictwa | str.    451
  
  O autorach | str.    467
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia